các nghiên cứu trước đây về tác động của fdi đến tăng trưởng kinh tế

giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á

giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á

Kinh tế

... xử lý nợ Các điều kiện (Conditions) Ngân hàng phải dự đoán xu hướng hoạt động kinh doanh ngành nghề mà khách hàng vay hoạt động, biến động điều kiện kinh tế có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ... hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh mãnh liệt, lợi nhuận trước đo chủ yếu hiệu tài hoạt động kinh doanh [4] Hiệu kinh doanh NHTM đo lường cách ... trình Cao học kinh tế Đề tài nghiên cứu khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vì vậy, mong nhận đóng góp ý kiến chân thành quý Thầy, Cô Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng...
 • 97
 • 396
 • 0
tiểu luận giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông

tiểu luận giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp phương đông

Quản lý nhà nước

... ngân hàng 3.1.2 Rủi ro môi trường kinh doanh không thuận lợi Ngày với phát triển kinh tế giới, kinh tế Việt Nam hòa vào dòng chảy kinh tế quốc tế Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam chủ yếu sản xuất nông ... không tác động đến hoạt động ngân hàng nói riêng mà ảnh hưởng đến hoạt động ngành kinh tế xã hội nói chung Do đó, việc xác định rủi ro tín dụng có biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng công tác ... hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tiền trả lương dẫn đến đời sống công nhân gặp khó khăn Hơn nữa, khủng hoảng ngân h àng ảnh hưởng lớn đến toàn kinh tế Sản xuất trì trệ, kinh tế...
 • 27
 • 526
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM.PDF

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM.PDF

Kinh tế

... d ng tiêu dùng ông tác , STT Các h ng m nh ch ng tín d ng Ngh nghi p c i vay: - Chuyên gia hay ph trách kinh doanh m 10 32 - Công nhân có kinh nghi m - Sinh viên - Công nhân kinh nghi m - Công ... sinh 16 cho vay Các hình th c r i ro tín d ng RRTD không Khi khôn hàn , RRTD RRTD ng vào c 1.1.3 C 17 1.1.3.1 -NHNN Theo , - NHNN nhóm (P -NHNN ngày 23/4/2012 , NHNN 1.1.3.2 Nói cách (hay k ;t ... có h -T i Kinh nghi m ngh nghi p: - Nhi -T xu ng Th i gian s ng t a ch hi n hành: - Nhi -T xu ng n tho i c nh: - Có - Không có S i s ng (ph thu c): - Không -M t - Hai - Ba - Nhi ba Các tài kho...
 • 148
 • 247
 • 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú Thọ

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú Thọ

Kinh tế

... Khi nghiên cứu nhịp độ biến động, tốc độ tăng trưởng tiêu, số gốc để so sánh tiêu kỳ trước + Khi nghiên cứu nhịp độ thực nhiệm vụ kinh doanh khoảng thời gian năm thường so sánh với kỳ năm trước ... kinh tế Trong tình nghiên cứu công tác quản lý rủi ro sử dụng phương pháp so sánh để xác định xu hướng mức độ biến động tiêu (tình hình huy động vốn, hoạt động cho vay, dư nợ, doanh số, kết kinh ... tài Hoạt động ngân hàng có quan hệ mật thiết, hữu với khách hàng kinh tế thông qua trình thực hoạt động kinh doanh, hoạt động dịch vụ ngân hàng huy động vốn, cho vay vốn, toán hoạt động dịch...
 • 135
 • 405
 • 1
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre Luận văn thạc sĩ

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre Luận văn thạc sĩ

Kinh tế

... cho khách hàng vay v n kinh doanh 58 -Do tình hình kinh t , tr , xã h i n c 15 59 m i Tình hình kinh t , tr , xã h i s it ng tham gia vào n n kinh t nh h ng n tồn b ho t ó Kinh t b suy thối, l ... Tre 3/ it - ng ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u: Ho t ng tín d ng r i ro tín d ng t i Ngân hàng Nơng nghi p phát tri n nơng thơn t nh B n Tre - Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u gi a lý lu n ... làm t n h i khơng ch tác n uy tín v th c a ngân hàng R i ro ho t ng t i b n thân ngân hàng th ng m i mà tác t i n n kinh t Vì v y, qu n lí r i ro tín d ng có vai trò ho t ng kinh doanh c a ngân...
 • 82
 • 348
 • 1
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN.PDF

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN.PDF

Kinh tế

... 1.2.8.3 Các nguyê - h; kinh doanh - Nhóm khách háng liên quan - - rõ ràng; , không cao - tài kinh doanh; - , 1.2.8 - B , thông tin liên quan - Không 1.2.9 giá r = = = cáo = = 1.2.10 kinh : ... phê i ro tín th ng p tín c p pn t trách nh m r h ròi - Nâng cao tín t cách y, nguyên t c Basel - Phân tách b máy trình o a : Các ngân hàng d i ro tín ng - ro tín y ràng tiêu chí a o tính h u qu ... , - sung th sáp nh khác nhau, 25 khác cho Có khai thác lý - a , + + , + - kinh doanh , ên quan 26 - khác , kinh doanh, - ngân Lúc này, rõ ràng ngân vào - khách hàng có ra, 27 b , lý mà...
 • 91
 • 292
 • 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu

Thạc sĩ - Cao học

... hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội RRTD tiềm ẩn hoạt động kinh doanh NH gây hậu nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội quốc gia, lan ... Tóm tắt mô tả nội dung nghiên cứu đề tài Lý nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ACB thời gian qua Cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu Một số giải pháp nâng ... trách nhiệm người vay việc trả nợ cho NH - Các yếu tố liên quan đến thị trường Chu kỳ kinh tế: chu kỳ kinh tế có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh KH vay nói riêng doanh nghiệp nói...
 • 83
 • 1,434
 • 20
Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu pptx

Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu pptx

Tài chính - Ngân hàng

... hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội RRTD tiềm ẩn hoạt động kinh doanh NH gây hậu nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội quốc gia, lan ... Tóm tắt mô tả nội dung nghiên cứu đề tài Lý nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ACB thời gian qua Cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu Một số giải pháp nâng ... trách nhiệm người vay việc trả nợ cho NH - Các yếu tố liên quan đến thị trường Chu kỳ kinh tế: chu kỳ kinh tế có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh KH vay nói riêng doanh nghiệp nói...
 • 84
 • 406
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

Kinh tế

... thuy ng kinh t , t ngu n thông tin thu nh n, t nh chuyên gia t kinh nghi m c a nhà qu n tr u hành ho Ngoài tác gi ch n l c thông tin t vi chuyên ngành tài - có nh quy t làm sáng t m c tiêu nghiên ... theo ngành kinh t c Hình 3.1: V 53 u l l i nhu n sau thu theo k ho ch c a Vietinbank 2012, 2013 60 L IM U tv Trong n n kinh t , h th t, ch l c trình ho ng phát tri n c a n n kinh t ... tr r i ro 21 u ch ng 22 1.4 Kinh nghi m qu n tr r i ro tín d ng t i m t s c 24 1.4.1 Kinh nghi m c a Trung Qu c 24 1.4.2 Kinh nghi m c a M Châu Âu x lý n x u ...
 • 93
 • 310
 • 0
Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP á châu

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP á châu

Kinh tế - Thương mại

... hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội RRTD tiềm ẩn hoạt động kinh doanh NH gây hậu nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội quốc gia, lan ... trách nhiệm người vay việc trả nợ cho NH - Các yếu tố liên quan đến thị trường Chu kỳ kinh tế: chu kỳ kinh tế có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh KH vay nói riêng doanh nghiệp nói ... hoạt động xem NHTMCP giai đoạn đầu thời kỳ chuyển đổi kinh tế Việt Nam từ kinh tế tập trung, bao cấp tiến dần lên kinh tế thị trường - Năm 1996: ACB NHTMCP Việt Nam phát hành thẻ tín dụng quốc tế...
 • 88
 • 345
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.PDF

Kinh tế

... 46 47 RRTD , cao công tác nên RRTD RRTD RRTD NH, góp ph tác Hai là: Phân tích VIETINBANK Ba là: - : - : 6 1 , hoàn toàn phù - ; Cho vay tiêu dùng (các cá nhân) - ; ; : ; Bao ... Hai - Ba Các tài - Không có 03 03 04 04 02 02 03 04 05 06 07 08 04 03 02 15 293134373941- Mô hì u vào ý tí chó dùng mang tính khách qua thí í ông tùy ng, rú ng Tuy nhiên mô hình khô t cách nhanh ... .17 17 17 1.5 Nâng cao hi u qu qu n lý r i ro tín d ng t i 18 18 18 1.6 Kinh nghi m qu n lý r i ro tín d ng t i m t s th gi i i v i Vi t Nam 19 19 20 ...
 • 101
 • 343
 • 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai

Tài chính - Ngân hàng

... ảnh hưởng lớn đến toàn kinh tế Nó làm cho kinh tế bị suy thoái, giá tăng, sức mua giảm, thất nghiệp gia tăng, xã hội ổn định 1.1.5.3 Trong quan hệ kinh tế đối ngoại Làm ảnh hưởng đến vị hình ảnh ... trình kinh doanh ngân hàng Trong kinh tế thị trường tồn quy luật kinh tế quy luật giá trị, quy luật cung-cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật rủi ro sản xuất kinh doanh kinh tế trực tiếp gián tiếp tác ... pháp để tác động đến hoạt động tín dụng để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng nhằm góp phần đạt tới mục tiêu hoạt động tín dụng an toàn, hiệu mà đảm bảo tốc độ tăng trưởng Thực tiễn hoạt động tín...
 • 79
 • 311
 • 0
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệt quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu pot

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệt quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu pot

Kinh tế - Thương mại

... hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội RRTD tiềm ẩn hoạt động kinh doanh NH gây hậu nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội quốc gia, lan ... Tóm tắt mô tả nội dung nghiên cứu đề tài Lý nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ACB thời gian qua Cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu Một số giải pháp nâng ... trách nhiệm người vay việc trả nợ cho NH - Các yếu tố liên quan đến thị trường Chu kỳ kinh tế: chu kỳ kinh tế có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh KH vay nói riêng doanh nghiệp nói...
 • 84
 • 419
 • 2
Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... hot ng kinh doanh ca h thng Ngõn hng cú th ỏnh giỏ c s phỏt trin lnh mnh ca nn kinh t Khi nn kinh t cng phỏt trin, nn kinh t th trng ó dn nh hỡnh rừ nc ta, thỡ cng nh cỏc doanh nghip nn kinh t, ... ng Ngi i din theo phỏp lut: ễng Nguyn Vn Lờ Tng giỏm c Lnh vc kinh doanh: - Kinh doanh tin t - Kinh doanh ngoi t, ngoi hi - Kinh doanh vng Nguyn Thanh Loan - Lp QLKTQN49 29 Chuyờn thc tt nghip ... thớch ng vi nhng khú khn kinh doanh Cng cú nhiu trng hp khỏch hng kinh doanh cú hiu qu nhng li c tỡnh khụng tr n Nh vy cú th kt lun, trỡnh yu kộm ca ngi vay d oỏn cỏc kinh doanh, qun lý, ch nh...
 • 59
 • 306
 • 2
báo cáo tốt nghiệp hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh hai bà trưng hà nội

báo cáo tốt nghiệp hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh hai bà trưng hà nội

Kinh tế - Thương mại

... hưởng lớn đến toàn kinh tế Nó làm cho kinh tế bị suy thoái, giá tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng, xã hội ổn định Ngoài ra, rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến kinh tế giới ngày kinh tế quốc gia ... nhằm tăng cường công tác nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu ... 1.2 Mục đích nghiên cứu _Nghiên cứu ,phân tích thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng Hà Nội _Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh doanh...
 • 59
 • 234
 • 0
MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH CHI NHÁNH hải PHÒNG

MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH CHI NHÁNH hải PHÒNG

Kinh tế - Thương mại

... Phương pháp nghiên cứu Sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu thực địa, phương pháp thống kê, so sánh, phân tích … từ sở lý thuyết đến thực tế nhằm giải làm rõ mục đích nghiên cứu luận ... hợp tác liên doanh tập đoàn kinh tế nước ngoài, đưa nước ta hội nhập với kinh tế giới Thứ năm, thông qua hoạt động tín dụng ngân hàng, Nhà nước kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế ... có ý nghĩa kinh tế xã hội để giải vấn đề Thứ tư, tín dụng ngân hàng thúc đẩy trình tích tụ tập trung vốn sản xuất mở rộng trình phân công lao động xã hội hợp tác kinh tế nước quốc tế Các doanh...
 • 102
 • 216
 • 0
Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro Tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Sài Gòn (2).doc

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro Tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Sài Gòn (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... chế đến mức thấp tác hại xấu gây ra, góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển ngành Ngân hàng trước trình hội nhập kinh tế quốc tế khu vực ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: ... vấn đề cách hiệu Các dấu hiệu gồm: + Những dấu hiệu liên quan đến hoạt động giao dịch với Ngân hàng + Những dấu hiệu liên quan đến hoạt động kinh doanh khách hàng + Những dấu hiệu liên quan đến ... vốn huy động Chi nhánh Đông Sài Gòn thuộc NHNo&PTNT qua năm 2008, 2009 2010 có biến động lớn cấu nguồn vốn Đối với nguồn vốn huy động từ tiền gửi Tổ chức kinh tếtăng trưởng qua năm đến cuối...
 • 72
 • 739
 • 6

Xem thêm