các modun boi duong thuong xuyen thpt

Tổng hợp một số mô đun bồi dưỡng thường xuyên THPT file word

Tổng hợp một số mô đun bồi dưỡng thường xuyên THPT file word

Tài liệu khác

... động 5: Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt, trang 21/52 trang module có yêu cầu “bạn liệt kê cách thức giáo dục học sinh cá biệt mà bạn thực học kinh nghiệm rút thực cách thức giáo dục ... phân phối dạy Bộ Giáo dục Đào tạo để chủ động thời gian suốt trình dạy 1.4 Các kiếu soạn Có nhiều cách phân loại soạn Cách phân loại dựa vào mục tiêu soạn, bao gồm: - Bài nghiên cứu kiến thức ... toàn diện chất, nhằm giúp người học phát triển nhân cách hoàn chỉnh + Học để chung sống nhấn mạnh mục đích đào tạo người biết cách sống biết cách làm việc với người xung quanh + Học để khẳng định...
 • 44
 • 8,674
 • 21

  Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường THPT tại huyện mộ đức, tỉnh quảng ngãi

  Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường THPT tại huyện mộ đức, tỉnh quảng ngãi

  Sư phạm

  ... lý c a Hi u trư ng trư ng THPT Qu ng Ngãi M Đ c, t nh 3.2 Đ i tư ng nghiên c u: Các bi n pháp c a Hi u trư ng ñ i v i công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng Ngãi ... tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV THPT Chương Th c tr ng qu n lý công tác b i dư ng thư ng xuyên cho GV c a Hi u trư ng trư ng THPT M Đ c, t nh Qu ng Ngãi Chương Các bi n pháp qu n lý c a Hi u trư ... i dư ng thư ng xuyên cho ñ i ngũ GV THPT 1.4.1 Ý nghĩa s c n thi t c a công tác b i dư ng thư ng xuyên cho ñ i ngũ GV THPT Ý nghĩa c a công tác BDTX cho GV THPT: BDTX cho GV ñ ng nghĩa v i ti...
  • 25
  • 3,818
  • 7

   Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp theo chương trình bồi dưỡng thường xuyêncác trường THCS thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

   Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên ở các trường THCS thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

   Sư phạm

   ... LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài ... theo chun đề Các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho ngƣời lao động có hội để củng cố mở mang cách có hệ thống tri thức, kĩ năng, chun mơn nghiệp vụ sẵn có để lao động nghề nghiệp cách có hiệu thƣờng ... TH Tiểu học TN Tốt nghiệp THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thơng UBND Ủy ban nhân dân iv Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thực trạng cấu đội ngũ GVCN...
   • 137
   • 1,134
   • 1

    tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn hóa học sử dụng sơ đồ chuyển hóa các chất vô cơ và hữu cơ ở trường thcs

    tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn hóa học sử dụng sơ đồ chuyển hóa các chất vô cơ và hữu cơ ở trường thcs

    Sư phạm

    ... pháp thụ động Muốn đổi cách học phải đổi cách dạy Cách dạy đạo cách học, ngược lại thói quen học tập trò ảnh hưởng tới cách dạy thầy Chẳng hạn, có trường hợp học sinh đòi hỏi cách dạy tích cực hoạt ... chuyển hoá chất… Trang 39 Với người học , người có cách học, phương pháp học khác nhau; có khuôn mẫu chung Trong cách học, trước hết phải tìm cách nắm vững kiến thức Có nghĩa phải lật lật lại ... với lối học tập thụ động Vì vậy, giáo viên phải kiên trì dùng cách dạy hoạt động để xây dựng cho học sinh phương pháp học tập chủ động cách vừa sức, từ thấp lên cao Trong đổi phương pháp dạy-học,...
    • 88
    • 1,618
    • 2

     41 môdun trong phần tự chọn bồi dưỡng thường xuyên

     41 môdun trong phần tự chọn bồi dưỡng thường xuyên

     Tư liệu khác

     ... GDNGLL trườngCó kĩ tổ THPT THPT chức hoạt 15 34 động GDNGLL Nội dung tổ chức hoạtở trường THPT động GDNGLL trường THPT Phương pháp tổ chức hoạt động GDNGLL trường THPT THPT Giáo dục kĩ sống cho ... thể giáo dục học sinh THPT Các nội dung hoạt độngđộng tập thể tập thể hoạt động giáohọc sinh THPT dục học sinh THPT Các phương pháp tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THPT IV HƯỚNG DẪN THỰC ... THPT Phân tích lực hướng nội dung dẫn, tư Quan niệm hướng dẫn,lĩnh vực cần vấn THPT tư vấn cho học sinh 10 hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Các lĩnh vực cần hướngTHPT dẫn, tư vấn cho học sinh THPT...
     • 15
     • 6,002
     • 45

      Thông tư - các mô đun chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

      Thông tư - các mô đun chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

      Tư liệu khác

      ... thác thông tin : 1.Những điều cần biết tham gia vào Internet Cách sử dụng trình duyệt Web Biết cách sử dụng trình duyệt Web Biết cách tìm kiếm thông tin Internet 12 Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp ... gian học tập gian tự trung (tiết) học Lý Thực thuyết hành Cách thức tìm kiếm thông tin Internet Mã mô đun Biết cách gửi nhận thư điện tử Cách sử dụng dịch vụ gửi nhận thư điện tử Đánh giá kết học ... tự luận trắc nghiệm đánh Tự luận giá kết học tập - Các kết học tập xác tiểu học định qua tự luận - Các hình thức tự luận - Thực hành soạn đề, cách chấm điểm tự luận Bài trắc nghiệm - Nguyên tắc...
      • 25
      • 9,914
      • 65

       Modun 34 THCS hoạt động GDNGLL Bồi dưỡng thường xuyên dành cho học sinh trung hoc cơ sở

       Modun 34 THCS hoạt động GDNGLL Bồi dưỡng thường xuyên dành cho học sinh trung hoc cơ sở

       Tài liệu khác

       ... tích cực thao tác, cách thức hành động giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điểu khiển trình dạy học Các kỹ thuật dạy học chưa phải phương pháp dạy học độc lập Các kỹ thuật dạy học ... cường tham gia học sinh Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động Hoạt động dựa cách tiếp cận giá trị Hoạt động dựa cách tiếp cận kỹ sống Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm định hướng đổi phương pháp ... thức, tình cảm thái độ phù hợp có lời khuyên đắn để vươn lên học tập, rèn luyện hoàn thiện nhân cách Phương pháp diễn đàn Diễn đàn phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp mang lại hiệu...
       • 9
       • 14,172
       • 299

        Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên modun 23

        Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên modun 23

        GDCD-GDNGLL

        ... vật -Đặc điểm vi sinh vật - Các kiểu dinh dưỡng vi sinh vật - Số câu : Tỉ lệ15% = 1,5đ Sinh trưởng vi sinh vật Số câu : Số câu : Tỉ lệ : 10% = Tỉ lệ :5% = 1đ 0,5đ - Các pha nuôi cấy không liên ... sinh - Xác định ưu điểm hạn chế phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh trường Trường THPT Đức Trí Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên: Nguyễn Thị Tý - Xác định yêu cầu sử ... môn học Chuẩn kiến thức, kĩ chương trình môn học đuợc trình bày theo chủ đề lớp lĩnh vực học tập Các yêu cầu cần đạt việc kiểm tra, đánh giá: Ngoài yêu cầu đa dạng lực nhận thức (nhận biết, hiểu,...
        • 4
        • 18,754
        • 302

         Báo cáo Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT năm 2015

         Báo cáo Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT năm 2015

         GDCD-GDNGLL

         ... không ? + Mức độ ảnh hưởng tác động kết thực nghiệm mức ? Có cách so sánh, đánh giá liệu Sau ta khảo sát cách làm cách điều kiện sử dụng cách c Phương pháp dùng biểu đồ phân tán Phương pháp vẽ đồ ... cứu phân phối dạy Bộ Giáo dục Đào tạo để chủ động thời gian suốt trình dạy Các kiếu soạn Có nhiều cách phân loại soạn Cách phân loại dựa vào mục tiêu soạn, bao gồm: - Bài nghiên cứu kiến thức ... tiêu thái độ: Tạo hình thành thói quen, tính cách, nhân cách nhằm phát triển người toàn diện theo mục tiêu GD b.Chuẩn bị GV HS Giáo viên chuẩn bị TBDH ,các phương tiện tài liệu dạy học cần thiết...
         • 23
         • 9,082
         • 62

          TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MÔN TIẾNG ANH THPT.DOC

          TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MÔN TIẾNG ANH THPT.DOC

          Trung học cơ sở - phổ thông

          ... cách dùng cụm tính từ: Khi mệnh đề quan hệ có dạng: đại từ quan hệ + be + cụm tính từ ta rút gọn cách: Có công thức rút gọn sau: Cách 1: Bỏ đại từ quan hệ to be, giữ nguyên tính từ phía sau Cách ... quan hệ cách đầy đủ dễ nhớ Khi làm tập cần hướng dẫn cho em vận dụng kiến thức đề mục ngữ pháp cách linh hoạt hiệu Bài 3: YÊU CẦU CẦN ĐẠT TRONG VIỆC DẠY KỸ NĂNG NGHE CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THPT ... TRÌNH CHUẨN MÔN TIẾNG ANH THPT Như biết, mệnh đề quan hệ phần kiến thức quan trọng môn tiếng Anh, có đề thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng Trong chương trình Tiếng Anh THPT, mệnh đề quan hệ đưa...
          • 48
          • 1,489
          • 6

           Các câu hỏi thi bồi dưỡng thường xuyên ở tiểu học (có đáp án)

           Các câu hỏi thi bồi dưỡng thường xuyên ở tiểu học (có đáp án)

           Tiểu học

           ... Trả lời: * Các yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm có lĩnh vực: - Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống - Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức - Các yêu cầu ... học sinh tiến bộ; d) Biết cách xử lý tình cụ thể để giáo dục học sinh vận dụng vào tổng kết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục; ứng xử với đồng nghiệp, cộng đồng giữ phong cách nhà giáo Xây dựng, bảo ... việc cho tổ, nhóm Tổ thảo luận tìm cách ứng xử đóng vai tình a, tổ tình b, tổ tình c Yêu cầu thảo luận theo nhóm bàn thời gian phút -Học sinh thảo luận tìm cách ứng xử đóng vai GV đến nhóm lắng...
           • 23
           • 9,040
           • 18

            TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn CÔNG NGHỆ (dùng chung cho cả THCS và THPT)

            TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn CÔNG NGHỆ (dùng chung cho cả THCS và THPT)

            Trung học cơ sở - phổ thông

            ... Các thời điểm thực hiê ̣n đó là: + Cách thứ 1: Những ứng du ̣ng chung cho nhiề u môn ho ̣c đươ ̣c thực hiê ̣n ở cuố i năm ho ̣c hay cuố i cấ p học học tập tích hợp; đưa sơ đồ hóa cách ... vật liệu cho nhóm HS : + Đồng hồ vạn 1chiếc + Các loại điện trở : 05 (100 - 470 K  ) ; + Các loại tụ điện : 02 loại bao gồm tụ giấy, tụ sứ, tụ hóa + Các loại cuộn cảm : 03 loại gồm lõi không khí, ... thể làm mẫu: - GV hướng dẫn làm mẫu cách đọc trị số điện trở màu - GV giới thiệu cách sử dụng đồng hồ vạn để đo điện trở tiến hành đo điện trở để HS quan sát - Cách đọc giải thích số liệu kĩ thuật...
            • 39
            • 920
            • 0

             TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT

             TÀI LIỆU bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN môn địa lí cấp THPT

             Trung học cơ sở - phổ thông

             ... CHUYấN II: PHNG PHP DY CC BI THC HNH TRONG CHNG TRèNH A L THPT Nguyn Th Xuõn- GV THPT Chuyờn I VAI TRề CA BI THC HNH A L Chng trỡnh a lớ THPT cú mt t l khỏ cao bi thc hnh, lp 10: bi (chng trỡnh ... nghiệp (các vùng công nghiệp chủ yếu Tây Nguyên Đông Nam Bộ) 32 CHUYấN III: NG DNG CễNG NGH THễNG TIN TRONG DY HC A L Nguyn Th Chin- THPT o Duy T I Thc trng ng dng CNTT dy hc a lớ bc THPT S cn ... giải thích) B làm thực hành Các khu vực tha dân khu vực tập trung dân c đông đúc Bảng 25 khu vực tha dân khu vực tập trung dân c đông đúc Phõn b Khu vực Tha dân - Các đảo ven vòng cực Bắc, Ca-na-da,...
             • 51
             • 1,284
             • 2

              Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

              Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

              Tư liệu khác

              ... đợc giải thích cách nào? Làm cách để hiểu nghĩa từ? - Với hoạt động trò chơi, tổ chức diễn kịch, việc xếp ngời cần tuân thủ theo số lợng mà trò diễn quy định * Chia theo tính chất: Cách chia nhóm ... văn học ) - Chia nhóm theo tính chất: + Nhóm ngẫu nhiên: Đợc chia cách ngẫu nhiên, không tính đến đặc điểm ngời nhóm Hình thành cách: sau dự tính số nhóm trng lớp số ngời nhóm (chẳng hạn chia lớp ... thầy với tự đánh giá trò Bài Một số hình thức tổ chức nhóm, cách chia nhóm, việc quản lý nhóm học tập * Một số hình thức tổ chức nhóm cách chia nhóm: - Chia nhóm theo số lợng (Quy mô nhóm tuỳ thuộc...
              • 19
              • 8,010
              • 18

               Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (toán)

               Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (toán)

               Toán học

               ... đời sống Các biện pháp nhằm hình thành rèn luyện kĩ cho HS qua dạy học nội dung Biện pháp 1: Giúp HS cách nghe - hiểu - ghi chép Biện pháp : Giúp HS cách đọc hiểu Biện pháp 3: Giúp HS cách xáo ... HS cách tìm lời giải tập Biện pháp 7: : Giúp HS vận dụng lí thuyết vào tập tổng hợp Biện pháp 8: Giúp HS cách truy Biện pháp 9: Giúp HS cách ôn tập nội dung, chơng Biện pháp 10: Giúp HS biết cách ... Telephone: 03203711138 *) Các toán quỹ tích - Tập hợp điểm đờng thẳng - Tập hợp điểm đờng tròn - *) Dựng hình - Dựng điểm - Dựng hình *) Các toán có nội dung thực tiễn - Đo khoảng cách không đo trực...
               • 28
               • 2,410
               • 10

                Bồi dưỡng thường xuyên

                Bồi dưỡng thường xuyên

                Tư liệu khác

                ... tiêu chung chơng trình THPT 1.2 Mục tiêu chơng trình vật lí THPT 1.3 Tầm quan trọng PPTN nghiên cứu khoa học giảng dạy vật lí THPT 1.1 Mục tiêu chung chơng trình THPT 1.1.1 Các nguyên tắc xây dựng ... hỏi thảo luận Mục tiêu chung chơng trình THPT mới? Mục tiêu chơng trình Vật lí THPT mới? Tại phải trọng bồi dỡng PPTN cho học sinh dạy học Vật lí trờng THPT? nội dung phơng pháp thực nghiệm 2.1 ... quan niệm tình hình dạy học THPT cho đáp ứng với yêu cầu thời đại? Dựa sở để tiến hành việc đổi phơng pháp dạy học trờng phổ thông? Cần đổi khâu trình giảng dạy vật lí THPT? Lập sơ đồ mô tiến trình...
                • 17
                • 2,880
                • 13

                 Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III

                 Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III

                 Sinh học

                 ... yêu cầu mức độ 4.1 Các hình thức trắc nghiệm khách quan - Trắc nghiệm khách quan - Trắc nghiệm điền khuyết - Trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi - Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 4.2 Các nguyên tắc, yêu ... giáo khoa Sinh a Tên học - Ngoài học đợc đặt tên theo cách thông thờng, số đặt tên dới dạng câu hỏi b Phần giớ thiệu đợc trình bày theo cách - Nêu vấn đề vào câu hỏi, tạo cho HS ham muốn tìm ... xác định mục tiêu học c Phần nội dung học - Bớc 1: Cung cấp thông tin dẫn cho HS cách thu nhận thông tin - Bớc 2: Cách hoạt động xử lý thông tin HS GV hớng thc liệnh dới dạng câu hỏi, tập nêu...
                 • 19
                 • 1,389
                 • 5

                  Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III

                  Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III

                  Ngữ văn

                  ... trú Tiên Yên - Các viết di tích lịch sử văn hóa, danh lam Văn thắng cảnh nhật dụng thiên nhiên ngời - Các vấn đề quyền trẻ em, vai trò phụ nữ, nghề nghiệp, văn hóa giáo dục - Các vấn đề môi trờng, ... Chu kỳ III - Cấu tạo từ mợn tiếng Việt 50 yếu tố Hán Việt - Nghĩa từ - Các biện pháp tu từ từ vựng - Các lỗi thờng gặp, cách chữa Dơng Đức Triệu - Từ ghép từ láy, nghĩa từ ghép từ láy - Từ phức ... Học 50 yếu tố Hán Việt - Các tính chất ngữ nghĩa - Từ vựng phơng ngữ địa lý từ vựng phơng ngữ xã hội - Trờng nghĩa - Từ loại - Cú pháp - Các biện pháp tu từ tiếng Việt - Các lỗi thờng gặp - Từ...
                  • 98
                  • 1,768
                  • 2

                   Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III

                   Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III

                   Vật lý

                   ... thấu kính phân kì 1.Quan sát tìm cách nhận biết : - 1, em đọc C1 - Đại diện nhóm học sinh trả lời cách nhận biết thấu kính hội tụ - Một vài nhóm khác nhận xét cách nhận biết thấu kính hội tụ học ... Phút) - Các học sinh khác làm tập vào vở, trả lời C7 - Học sinh đọc C8, C9 - Các nhóm thảo luận C8, C9 - Ghi nhận C8, C9 sau giáo viên sửa ý Giáo viên : Tiêu cự thấu kính ? - Tiêu cự : Khoảng cách ... cho việc giảm thời gian có nhiều cách để lựa chọn giải vấn đề II Trả lời hoạt động 2: tổ chức hoạt động theo cặp, theo nhóm CÁC U CẦU KHI TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG NHĨM: Các sở để xác định u cầu • Trách...
                   • 70
                   • 856
                   • 0

                    Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III

                    Bồi dưỡng thường xuyên chu kì III

                    Ngữ văn

                    ... pháp Trung học sở Nhiệm vụ - Cung cấp cách có hệ thống đơn vị kiến thức từ loại, cú pháp, ngữ pháp văn bản, giúp học sinh biết cách vận dụng đơn vị kiến thức cách chủ động, sáng tạo vào nghe, nói, ... tiếp quan sát cảnh sông nớc CM từ thuyền (?) Cách mtả = quan sát trực tiếp mtả cảm thụ trực tiếp có tác - Khiến cảnh sông nớc dụng gì? CM lần lợt lên cách sinh động - Ngời mtả trực tiếp bộc lộ ... tận; đớc = tăm tắp, lớp (?) Theo em cách tả cảnh chồng lên lớp ôm lấy có độc đáo? dòng sông, đắp bậc Dơng Thị Hậu b) Cảnh sông ngòi, kênh rạch - Nét độc đáo: + Cách đặt tên sông, đất + Dòng chảy...
                    • 57
                    • 976
                    • 0

                     Xem thêm