các mẹo giúp giải nhanh bài tập hóa học trong tuyển sinh đại học

Gián án Các tuyệt chiêu giải nhanh bài tập hóa học

Gián án Các tuyệt chiêu giải nhanh bài tập hóa học

Tư liệu khác

... vờ iờn - Trong nguyờn t: sụ proton = sụ electron - Trong dung dich: tụng sụ mol x iờn tich ion = | tụng sụ mol x iờn tich ion õm | Ap dung va mụt sụ chu y a) khụi lng muụi (trong dung ... gii toỏn hn hp, thỡ vi tuyt chiờu s 2, cỏc bn s c tip cn mt ngh thut gii toỏn rt sõu sc, giỳp hc sinh nhm kt qu mt cỏch nhTụi nht c im ca cỏc bi toỏn c gii bng tuyt chiờu s l cho mt hn hp gm ... B 36,66 gam C 37,2 gam D 39,9 gam Cõu 17: ho tan hon ton 2,32 gam hn hp gm FeO, Fe3O4 v Fe2O3 (trong ú s mol FeO bng s mol Fe2O3), cn dựng va V lớt dung dch HCl 1M Giỏ tr ca V l: A 0,08 B 0,16...
 • 108
 • 1,377
 • 9
Bài soạn Các tuyệt chiêu giải nhanh bài tập hóa học

Bài soạn Các tuyệt chiêu giải nhanh bài tập hóa học

Hóa học

... vờ - Trong nguyờn t: sụ proton = sụ electron - Trong dung dich: tụ ng sụ mol x iờ n tich ion = | tụ ng sụ mol x iờ n tich ion õm | A p dung va mụt sụ chu y a) khụ i lng muụ i (trong dung ... gii toỏn hn hp, thỡ vi tuyt chiờu s 2, cỏc bn s c tip cn mt ngh thut gii toỏn rt sõu sc, giỳp hc sinh nhm kt qu mt cỏch nhTụi nht c im ca cỏc bi toỏn c gii bng tuyt chiờu s l cho mt hn hp gm ... B 36,66 gam C 37,2 gam D 39,9 gam Cõu 17: ho tan hon ton 2,32 gam hn hp gm FeO, Fe3O4 v Fe2O3 (trong ú s mol FeO bng s mol Fe2O3), cn dựng va V lớt dung dch HCl 1M Giỏ tr ca V l: A 0,08 B 0,16...
 • 108
 • 910
 • 11
PHẦN 1 GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1 : PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO pptx

PHẦN 1 GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1 : PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO pptx

Hóa học - Dầu khí

... ban đầu   III Các ví dụ minh họa 35 Ví dụ 1: Nguyên tử khối trung bình clo 35,5 Clo có hai đồng vị bền: Cl 37 Cl Thành 35 phần % số nguyên tử Cl A 75 B 25 C 80 D 20 Hướng dẫn giải :Áp dụng sơ ... m1/m2 A 1:2 B 1:3 C 2:1 D 3:1 Hướng dẫn giải Áp dụng công thức (1): m1 45  25 20    m 15  25 10 Đáp án C Ví dụ 12: Để pha 500 ml dung dịch nước muối sinh lý (C = 0,9%) cần lấy V ml dung dịch ... VA  OH bđ    OH du       =  0,1  11 Đáp án B   VB  H bđ  + OH du      IV Các tập áp dụng 63 Câu 1: Nguyên tử khối trung bình đồng 63,54 Đồng có hai đồng vị bền: 29 Cu 65 29...
 • 14
 • 1,210
 • 15
Các phương pháp giải nhanh bài tập hóa học

Các phương pháp giải nhanh bài tập hóa học

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Tớnh tng lng mui nitrat sinh (khớ ktc) A 9,41 gam B 10,08 gam C 5,07 gam D 8,15 gam Page19 ST&BS: Cao Vn Tỳ Email: caotua5lg3@gmail.com 10 phơng pháp giải nhanh tập Hóa học THPT Blog: www.caotu28.blogspot.com ... tng, ta cú th tớnh lng CO2 bay Trong phn ng este húa: CH3COOH + ROH CH3COOR + H2O Page34 ST&BS: Cao Vn Tỳ Email: caotua5lg3@gmail.com 10 phơng pháp giải nhanh tập Hóa học THPT Blog: www.caotu28.blogspot.com ... phơng pháp giải nhanh tập Hóa học THPT Blog: www.caotu28.blogspot.com S NG CHẫO Bi toỏn trn ln cỏc cht vi l mt dng bi hay gp chng trỡnh húa hc ph thụng cng nh cỏc thi kim tra v thi tuyn sinh i...
 • 63
 • 1,585
 • 28
CáC PHƯƠNG PHáP GiúP giải nhanh bài toán hóa họC

CáC PHƯƠNG PHáP GiúP giải nhanh bài toán hóa họC

Hóa học - Dầu khí

... đóng vai trò quan trọng hóa học Việc áp dụng định luật vào trình giải toán hóa học giúp em nắm chất phản ứng hóa họcgiải nhanh toán Nếu em không ý tới điểm vào giải toán cách đặt ẩn, lập hệ phương ... Thuật toán hóa học lấn át chất tượng, phản ứng hóa học áp dụng nguyên tắc bảo toàn e- việc giải toán oxi hóa - khử giúp em giải toán cách nhanh gọn, xác, sâu vào việc nghiên cứu chất hóa học Đặc ... + 39)x + (R1 + 39)y Các phương pháp giúp giải nhanh toán trắc nghiệm hóa học Book.Key.To [B].k GV : Xuõn Hng = Rx + R1y + 39(x+y) = 0,73 + 39 x 0,03 = 1,9 (g) *Cách giải nhanh: n H2 0,015mol...
 • 77
 • 1,468
 • 2
Các phương pháp giúp giải nhanh bài tóan hóa học

Các phương pháp giúp giải nhanh bài tóan hóa học

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... s mol CO2 sinh ho c ng c l i b) Xột ph n ng: RCOOR + NaOH RCOONa + ROH C mol este RCOOR chuy n thnh mol mu i RCOONa, kh i l ng tng (ho c gi m) |23 R| gam v tiờu t n h t mol NaOH, sinh mol ROH ... cú th gi i d dng b ng phng phỏp thụng th ng (vi t phng trỡnh ph n ng, ủ t n) Tuy nhiờn cng cú th nhanh chúng tỡm k t qu b ng cỏch s d ng s ủ ủ ng chộo Vớ d Thờm 250 ml dung d ch NaOH 2M vo 200 ... l khỏ di dũng, ph c t p Tuy nhiờn n u s d ng s ủ ủ ng chộo thỡ vi c tỡm k t qu tr nờn ủn gi n v nhanh chúng hn nhi u cú th ỏp d ng ủ c s ủ ủ ng chộo, ta coi cỏc qu ng nh m t dung d ch m ch t...
 • 14
 • 1,046
 • 3
Tài liệu CHƯƠNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC pdf

Tài liệu CHƯƠNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC pdf

Cao đẳng - Đại học

... s mol CO2 sinh ho c ng c l i b) Xột ph n ng: RCOOR + NaOH RCOONa + ROH C mol este RCOOR chuy n thnh mol mu i RCOONa, kh i l ng tng (ho c gi m) |23 R| gam v tiờu t n h t mol NaOH, sinh mol ROH ... cú th gi i d dng b ng phng phỏp thụng th ng (vi t phng trỡnh ph n ng, ủ t n) Tuy nhiờn cng cú th nhanh chúng tỡm k t qu b ng cỏch s d ng s ủ ủ ng chộo Vớ d Thờm 250 ml dung d ch NaOH 2M vo 200 ... l khỏ di dũng, ph c t p Tuy nhiờn n u s d ng s ủ ủ ng chộo thỡ vi c tỡm k t qu tr nờn ủn gi n v nhanh chúng hn nhi u cú th ỏp d ng ủ c s ủ ủ ng chộo, ta coi cỏc qu ng nh m t dung d ch m ch t...
 • 14
 • 1,225
 • 11
Tài liệu Chương I: Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hóa học docx

Tài liệu Chương I: Các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hóa học docx

Cao đẳng - Đại học

... s mol CO2 sinh ho c ng c l i b) Xột ph n ng: RCOOR + NaOH RCOONa + ROH C mol este RCOOR chuy n thnh mol mu i RCOONa, kh i l ng tng (ho c gi m) |23 R| gam v tiờu t n h t mol NaOH, sinh mol ROH ... cú th gi i d dng b ng phng phỏp thụng th ng (vi t phng trỡnh ph n ng, ủ t n) Tuy nhiờn cng cú th nhanh chúng tỡm k t qu b ng cỏch s d ng s ủ ủ ng chộo Vớ d Thờm 250 ml dung d ch NaOH 2M vo 200 ... l khỏ di dũng, ph c t p Tuy nhiờn n u s d ng s ủ ủ ng chộo thỡ vi c tỡm k t qu tr nờn ủn gi n v nhanh chúng hn nhi u cú th ỏp d ng ủ c s ủ ủ ng chộo, ta coi cỏc qu ng nh m t dung d ch m ch t...
 • 14
 • 739
 • 0
Các phương pháp giải nhanh bài tập hóa potx

Các phương pháp giải nhanh bài tập hóa potx

Hóa học - Dầu khí

... I Phng phỏp bo ton nguyờn t Ni dung nh lut bo ton nguyờn t: - Trong phn ng húa hc, cỏc nguyờn t luụn c bo ton Nguyờn tc ỏp dng: - Trong phn ng húa hc, tng s mol ca nguyờn t trc v sau phn ng luụn ... 6,72 D 4,48 II Phng phỏp bo ton lng Ni dung nh lut bo ton lng: - Trong phn ng húa hc, lng nguyờn t luụn c bo ton Nguyờn tc ỏp dng : - Trong phn ng húa hc, tng lng cỏc cht tham gia phn ng luụn bng ... (mol) mAl = 0,1.27 = 2,7 gam 102 Page 22 Theo nh lut bo ton lng nguyờn t oxi, ta cú: n O (trong FexOy ) = n O (trong Al2O3 ) = 1,5.0,08 = 0,12 mol 6,96 0,12.16 = 0,09 (mol) 56 nFe : nO = 0,09 : 0,12...
 • 74
 • 509
 • 4

Xem thêm