các mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng

Mẫu hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài

Mẫu hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài

Hợp đồng

... Trách nhiệm của bên cho thuê nhà 1. Giao nhà và trang thiết bị, tiện nghi cho bên thuê đúng ngày hợp đồng có giá trị.2. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng rẽ của bên thuê nhà (đối với phần diện ... bị tiện nghi bên thuê nhà được sử dụng gồm có:- - - Điều 2: Thời hạn thuê nhà là tháng, bắt đầu từ ngày Điều 3: Giá thuê nhà là USD/tháng. Không bao gồm chi phí sử dụng các cơ sở hạ tầng ... Tự do - Hạnh phúc….ngày….tháng… năm….HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀHôm nay, ngày……tháng…… năm…………….Tại: Chúng tôi gồm:A – BÊN CHO THUÊ NHÀ1. Công ty chuyên doanh nhà đất:2. Giấy phép số: Do Uỷ ban...
 • 2
 • 11,563
 • 45
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT) .doc

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT) .doc

Kinh tế - Thương mại

... Ngoài ra các bên có thể ký kết các văn bản phụ lục hợp đồng cụ thể hoá các điều kiện trong hợp đồng hoặc biên bản bổ sung những điều khoản mới thoả thuận vào văn bản hợp đồng. Phụ lục hợp đồng ... nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế.Như vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng như các loại hợp đồng khác, đều là sự thay đổi giữa các chủ thể ... vụ hợp đồng kinh tế cho chủ thể mới. Như vậy, trong trường hợp hợp đồng kinh tế đã được thực hiện và các bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thoả thuạn của hợp đồng thì hợp đồng...
 • 116
 • 1,624
 • 3
Hợp đồng thuê nhà xưởng - chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng - chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giá cả thị trờng mà các chủ thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng ... chế độ hợp đồng kinh tế theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989.II. Khái quát về hợp đồng kinh tế 1. Khái niệm hợp đồng kinh tếTrong các mối quan hệ xà hội có những quan hệ đợc các bên ... kết trong hợp đồng dẫn đến những vi phạm hợp đồng. Những vi phạm hợp đồng kinh tế này là do lỗi của bên vi phạm. Từ đó mà dẫn đến việc tranh chấp trong hợp đồng kinh tế.Tranh chấp hợp đồng kinh...
 • 85
 • 1,107
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giá cả thị trờng mà các chủ thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng ... nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế.Nh vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng nh các loại hợp đồng khác, đều là sự thay đổi giữa các chủ thể ... kết trong hợp đồng dẫn đến những vi phạm hợp đồng. Những vi phạm hợp đồng kinh tế này là do lỗi của bên vi phạm. Từ đó mà dẫn đến việc tranh chấp trong hợp đồng kinh tế.Tranh chấp hợp đồng kinh...
 • 85
 • 857
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT)

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT)

Kinh tế - Thương mại

... ký kết hợp đồng thuê nhà xởng.1.4. Nội dung hợp đồng thuê nhà xởngTrong tất cả các loại hợp đồng kinh tế nói chung và hợp đồng thuê nhà x-ởng nói riêng của công ty luôn có đầy đủ các điều ... bao gồm: Quốc hiệu Việt Nam, tên hợp đồng, số hợp đồng, ngày tháng năm thiết lập hợp đồng, nơi ký kết hợp đồng. Căn cứ xác lập hợp đồng, bên cho thuê, bên thuê (gồm: địa chỉ, điện toại, fax, ... tính hợp pháp của hợp đồng , giải quyết các tranh chấp , xử lý các vi phạm nếu có.Cùng với văn bản chính là hợp đồng, các bên còn có thể ký kết các văn bản phụ lục hợp đồng để cụ thể hoá các...
 • 85
 • 600
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng.doc

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng.doc

Khoa học xã hội

... nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế.Như vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng như các loại hợp đồng khác, đều là sự thay đổi giữa các chủ thể ... của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giá cả thị trường mà các chủ thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng ... ký kết hợp đồng kinh tế Để tuân thủ pháp luật, đảm bảo sự quảnlý của Nhà nước, đảm bảo lợi ích của các bên ký kết hợp đồng, theo Điều 10 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì việc ký kết hợp đồng kinh...
 • 82
 • 620
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất, chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất, chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Quản trị kinh doanh

... nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế.Nh vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng nh các loại hợp đồng khác, đều là sự thay đổi giữa các chủ thể ... chấp.Trong thực tế, các hợp đồng kinh tế đợc ký kết thì trong nội dung của hợp đồng, các bên đều thoả thuận đem vào hợp đồng một điều khoản về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng nhằm cho việc ... ký kết hợp đồng kinh tế là quyền của các bên trên cơ sở điều kiện thực tế của mỗi bên.2. Chế độ thực hiện hợp đồng kinh tế 2.1. Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng kinh tế Sau khi hợp đồng kinh...
 • 85
 • 683
 • 0
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ, THỰC TIỄN ÁP DỤNG

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ, THỰC TIỄN ÁP DỤNG

Quản trị kinh doanh

... tính hợp pháp của hợp đồng , giải quyết các tranh chấp , xử lý các vi phạm nếu có. Cùng với văn bản chính là hợp đồng, các bên còn có thể ký kết các văn bản phụ lục hợp đồng để cụ thể hoá các ... lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989). Theo nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế. Nh vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng nh các loại hợp đồng ... hệ hợp đồng thuê nhà xởng. Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) là ngời đi thuê (bên thuê) còn phía đối tác là bên cho thuê. Vì thế, trong quá trình xác lập quan hệ hợp đồng thuê nhà...
 • 85
 • 552
 • 0
hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất

hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất

Kinh tế - Quản lý

... hợp đồng thuê nhà xởng.1.4. Nội dung hợp đồng thuê nhà xởngTrong tất cả các loại hợp đồng kinh tế nói chung và hợp đồng thuê nhà x-ởng nói riêng của công ty luôn có đầy đủ các điều khoản ... bao gồm: Quốc hiệu Việt Nam, tên hợp đồng, số hợp đồng, ngày tháng năm thiết lập hợp đồng, nơi ký kết hợp đồng. Căn cứ xác lập hợp đồng, bên cho thuê, bên thuê (gồm: địa chỉ, điện toại, fax, ... ký kết hợp đồng kinh tế.2.4.2. Thanh lý hợp đồng kinh tế Thanh lý hợp đồng kinh tế là hành vi pháp lý của cá bên để chấm dứt các quan hệ hợp đồng kinh tế. Khi thanh lý hợp đồng kinh tế các bên...
 • 84
 • 490
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất , chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất , chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giácả thị trờng mà các chủ thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng ... tếThực hiện hợp đồng kinh tế là các bên thực hiện các nghĩa vụ đà cam kếttrong hợp đồng. Nội dung thực hiện hợp đồng kinh tế bao gồm :2.3.1. Thực hiện đúng điều khoản về đối tợng của hợp đồng Thực ... Những hợp đồng kinh tếrơi vào trờng hợp sau đây là hợp đồng trái pháp luật và coi là vô hiệu- Nội dung của hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm của pháp luật - Một trong các bên ký kết hợp đồng...
 • 84
 • 517
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế

Kinh tế - Thương mại

... tính hợp pháp của hợp đồng , giải quyết các tranh chấp , xử lý các viphạm nếu có.Cùng với văn bản chính là hợp đồng, các bên còn có thể ký kết các vănbản phụ lục hợp đồng để cụ thể hoá các ... Theo nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủthể hợp đồng kinh tế.Nh vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng nh các loại hợp đồng khác, đều là sự thay đổi giữa các chủ thể về ... thuận vào văn bản hợp đồng. Phụ lục hợp đồng và biên bản bổ sung có giá trị pháp lý nh hợp đồng kinh tế.3. Phân loại hợp đồng kinh tế Dựa trên những căn cứ khác nhau mà hợp đồng kinh tế đợc...
 • 85
 • 441
 • 0
Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... tính hợp pháp của hợp đồng , giải quyết các tranh chấp , xử lý các vi phạm nếu có.Cùng với văn bản chính là hợp đồng, các bên còn có thể ký kết các vănbản phụ lục hợp đồng để cụ thể hoá các ... kết trong hợp đồng dẫn đến những vi phạm hợp đồng. Những vi phạm hợp đồng kinh tế này là dolỗi của bên vi phạm. Từ đó mà dẫn đến việc tranh chấp trong hợp đồng kinhtế.Tranh chấp hợp đồng kinh ... lượng điều chỉnh hợp đồng kinh tế nếu không có sự đồng ýcủa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Do đó, chế độ hợp đồng kinh tế đượcchia làm hai loại : hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng cụ thể.Bên...
 • 116
 • 443
 • 0
Luận văn tốt nghiệp

Luận văn tốt nghiệp "Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng"

Báo cáo khoa học

... lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989). Theo nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế. Như vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng như các loại hợp đồng ... đã hoàn thành. 2.3. Thực hiện hợp đồng kinh tế Thực hiện hợp đồng kinh tế là các bên thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng. Nội dung thực hiện hợp đồng kinh tế bao gồm : 2.3.1. ... với những qui định hợp đồng kinh tế trước đây. Đồng thời cũng phân biệt với các loại hợp đồng khác. Những đặc điểm đó là : 2.1 Đặc điểm về mục đích của hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế được...
 • 93
 • 711
 • 0
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở (1)

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở (1)

Tài liệu khác

... lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tạiMục VI của Hợp đồng này.VI. Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở Việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện trong các ... ký kết Hợp đồng thuê nhà ở xã hội dùng cho mục đích để ở và sinhhoạt với các nội dung sau: đ) Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở quy định tại MụcVI của Hợp đồng này.2. ... Mẫu hợp đồng thuê nhà ởCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phỳc________________________________________________ , ngày tháng năm Hợp đồng thuê nhà ở (Hợp đồng mẫu) _______Căn...
 • 4
 • 4,014
 • 52
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

Tài liệu khác

... thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung sau:Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi ... NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_______________HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃIHôm nay, ngày tháng năm Chúng tôi ký tên dưới đây là:BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:Chủ sở hữu: Ngày sinh: CMND số: Thường ... thường.4.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quanthuế.4.2. Trách nhiệm của Bên B:4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theoyêu cầu...
 • 7
 • 1,349
 • 5

Xem thêm