các máy đo nhiệt độ từ xa

Báo Cáo Thực tập Địa Vật Lý Phóng xạ, Từ, Điện, Trọng Lực với việc sử dụng các máy đo Địa Vật Lý

Báo Cáo Thực tập Địa Vật Lý Phóng xạ, Từ, Điện, Trọng Lực với việc sử dụng các máy đo Địa Vật Lý

Vật lý

... xạ ,Từ, Điện,Trọng Lực với việc sử dụng máy đo Địa Vật Lý : - Khi đo Phóng Xạ sử dụng máy đo suất liều xạ gamma tổng CP π 68-01 máy đo suất liều tương đương xạ Nga - Khi đo Từ sử dụng máy đo từ ... phần lõi thủy lơi MK-52 gây theo đo n tuyến Bắc – Nam đặt lõi thủy lơi song song với phương tuyến Máy đo từ cơng tác đo ngồi thực địa 2.1 Máy đo từ - Cấu tạo máy đo từ Minimax sử dụng đợt thực tập ... với điểm đo -4 điểm mút bên phía Nam ta xác định điểm đo -3.Cách bố trí thể hình vẽ : + Khi đo trước tiên ta sử dụng máy đo từ thực địa đo có ống thủy lôi MK52,khi tiến hành mở máy cách sử dụng...
 • 38
 • 677
 • 0

Nghiên cứu xác định định hướng không gian của thiết bị bay theo các phép đo từ trường trái đất

Nghiên cứu xác định định hướng không gian của thiết bị bay theo các phép đo từ trường trái đất

Tiến sĩ

... Bộ đo Tọa độ TBB Các tọa độ đo được: kinh độ; vĩ độ; độ cao Các góc ĐH: ,  theo dòng khí vector vận tốc V Các đo góc vận tốc góc định hƣớng TBB Các góc ĐH vector vận tốc góc  đo Các đo tín hiệu ... tới giá trị góc vector cường độ từ trường, độ lệch độ dốc điểm quỹ đạo chuyển động Vector cường độ từ trường ta gọi đơn giản vector từ trường (VTT) Độ dốc đường sức từ trường xác định góc nghiêng ... khí chuyển động với Mx1 thân TBB [2, 27, 33] hệ tọa độ địa lý (kinh độ, vĩ độ, độ cao), hệ tọa độ quán tính (XqYqZq), hệ tọa độ vận tốc (XYZ) hệ tọa độ liên kết X1 Hình 1.1 Sơ đồ máy bay cấu...
 • 143
 • 656
 • 1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO ĐẠC, THU THẬP VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG TỪ XA QUA MẠNG ETHERNET TRÊN NỀN LINUX NHÚNG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO ĐẠC, THU THẬP VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG TỪ XA QUA MẠNG ETHERNET TRÊN NỀN LINUX NHÚNG

Hệ thống thông tin

... cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ nước cân nhiệt với nhiệt kế lấy làm chuẩn (ở nhiệt kế Ebro TTX 100 Đức) Quá trình khảo sát lấy số liệu chia thành hai giai đo n 34 - Giai đo n 1, đo nhiệt độ cốc nước ... nhiệt độ cốc nước tăng dần nhiệt độ môi trường (22.4 độ C) ghi số liệu - Giai đo n 2, đo nhiệt độ cốc nước nóng, để nước nóng nguội dần nhiệt độ môi trường (22.4 độ C) ghi số liệu Kết trình đo ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Các đại lƣợng đo 26 2.2 Nhiệt độ cảm biến đo nhiệt độ 26 2.2.1 Nhiệt độ 26 2.2.2 Cảm biến đo nhiệt độ DS18B20 27 2.2.3 Giao...
 • 48
 • 729
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu xác định định hướng không gian của thiết bị bay theo các phép đo từ trường trái đất

tóm tắt luận án nghiên cứu xác định định hướng không gian của thiết bị bay theo các phép đo từ trường trái đất

Tiến sĩ

... Kết đo ω1x b) Kết đo ω1y c) Kết đo ω1z Hình 4.21 Kết đo thành phần VTG (đơn vị đo 10-2rad/s) a) Kết đo H1x b) Kết đo H1y c) Kết đo H1z Hình 4.22 Kết đo thành phần VTT có lọc bias (đơn vị đo gauss) ... EKF a) Kết đo H1x b) Kết đo H1y c) Kết đo H1z Hình 4.18 Kết đo VTT sử dụng lọc EKF (đơn vị gauss) (đường màu đỏ đo trước lọc; màu trắng sau lọc) a) Kết đo ω1x b) Kết đo ω1y c) Kết đo ω1z -3 Hình ... ω1z -3 Hình 4.19 Kết đo thành phần VTG (đơn vị đo 10 rad/s) 20 a) Kết đo H1x b) Kết đo H1y c) Kết đo H1z Hình 4.20 Kết đo VTT sử dụng lọc UKF (đơn vị gauss) (đường màu đỏ đo trước lọc; màu trắng...
 • 24
 • 406
 • 0

Xây dựng các bản đồ duy chương sinh thái học, sinh học lớp 12

Xây dựng các bản đồ tư duy chương sinh thái học, sinh học lớp 12

Báo cáo khoa học

... dàng cách vẽ chèn thêm vào giản đồ - Mỗi giản đồ phân biệt tạo dễ dàng cho việc gợi nhớ - Các ý đặt vào vị trí hình cách dễ dàng, bất chấp thứ tự trình bày, tạo điều kiện cho việc thay đổi cách ... sinh Qua nghiên cứu cho thấy, nhiều học sinh chưa biết cách học, chưa biết cách ghi nhớ kiến thức vào não Nhiều em học vẹt, thuộc cách máy móc, thuộc khơng nhớ kiến thức trọng tâm, không nắm ... khai thác hai khả não Đây kĩ thuật để nâng cao cách ghi chép Bằng cách dùng giản đồ ý, tổng thể vấn đề dạng hình đối tượng liên hệ với đường nối Với cách thức đó, liệu ghi nhớ nhìn nhận dễ dàng...
 • 12
 • 3,810
 • 6

Xây dựng hệ thống đo đạc, thu thập và xử lý tín hiệu số các thông số môi trường từ xa qua mạng ethernet trên nền linux nhúng

Xây dựng hệ thống đo đạc, thu thập và xử lý tín hiệu số các thông số môi trường từ xa qua mạng ethernet trên nền linux nhúng

Vật lý

... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Các đại lƣợng đo 26 2.2 Nhiệt độ cảm biến đo nhiệt độ 26 2.2.1 Nhiệt độ 26 2.2.2 Cảm biến đo nhiệt độ DS18B20 27 2.2.3 Giao ... đƣợc cơng việc đo nhiệt độ mơi trƣờng Tuy nhiên cảm biến không đáp ứng đƣợc yêu cầu việc đo nhiệt độ ngồi nhiệt độ mơi trƣờng, u cầu đo đƣợc nhiệt độ cao 125oC cần đáp ứng nhanh 2.3 Độ ẩm tƣơng ... đổi thƣờng xuyên ngày, nhiên tốc độ biến đổi chậm nên sử dụng đƣợc hệ thống thu thập số liệu đƣợc 2.2 Nhiệt độ cảm biến đo nhiệt độ 2.2.1 Nhiệt độ Nhiệt độ theo cách hiểu đơn giản đại lƣợng mơ...
 • 86
 • 525
 • 0

Báo Cáo Thực tập Địa Vật Lý Phóng xạ, Trọng Lực với việc sử dụng các máy đo Địa Vật Lý

Báo Cáo Thực tập Địa Vật Lý Phóng xạ, Trọng Lực với việc sử dụng các máy đo Địa Vật Lý

Vật lý

... phần lõi thủy lôi MK-52 gây theo đo n tuyến Bắc – Nam đặt lõi thủy lôi song song với phương tuyến II .Máy đo từ cơng tác đo thực địa 3.2.1 .Máy đo từ - Cấu tạo máy đo từ Minimax sử dụng đợt thực tập ... thời điểm đo, tên điểm đo 2.2.3 Yêu cầu kết đo + Trung thực với số liệu mà đo + Số liệu kết đo lượt khác chuyến đo phải chụm với theo độ xác máy + Có phù hợp với chuyến đo với III.Kết đo, xử lý ... định điểm đo : -4,tại điểm đo -2 xác định trước với điểm đo -4 điểm mút bên phía Nam ta xác định điểm đo -3.Cách bố trí thể hình vẽ : + Khi đo trước tiên ta sử dụng máy đo từ thực địa đo có ống...
 • 31
 • 945
 • 1

đồ án kỹ thuật điện điện tử Thiết kế hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ từ xa qua mạng RS485 dùng vi điều khiển 89C51

đồ án kỹ thuật điện điện tử Thiết kế hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ từ xa qua mạng RS485 dùng vi điều khiển 89C51

Điện - Điện tử - Viễn thông

... rơle có trễ Mơ tả hoạt động : Với cấu hình hệ thống điều khiển nhiệt độ, nhiệt độ đo thấp nhiệt độ đặt nhiệt điện trở đốt nóng để gia nhiệt cho lò,còn nhiệt độ đo nhiệt độ đặt nhiệt điện trở ngắt ... Một số tính chất LM35: - LM35 có độ biến thiên theo nhiệt độ: 10mV / oC - Độ xác cao, tính cảm biến nhiệt độ nhạy, nhiệt độ 25 oC có sai số khơng q 1% Với tầm đo từ oC – 128oC, tín hiệu ngõ tuyến ...  Cảm biến thạch anh 3.1 LM35: Để đo nhiệt độ xác, tất nhiên cần có đầu thích hợp Đầu cảm biến nhiệt độ có nhiệm vụ chuyển tín hiệu khơng điện từ nhiệt độ qua tín hiệu điện Nhưng dựa vào...
 • 92
 • 502
 • 0

Cảnh báo nhiệt độ từ xa qua RF“

Cảnh báo nhiệt độ từ xa qua RF“

Thạc sĩ - Cao học

... hợp khơng config tự động chế độ 12 bit +Thời gian chuyển đổi nhiệt độ tối đa 750ms cho mã hóa 12 bit +Có thể đo nhiệt độ khoảng -55 -> +125°C Với khoảng nhiệt độ -10°C to +85°C độ xác ±0.5°C,±0.25°C ... lệnh xuất điều kiện cảnh báo phép đo nhiệt độ cuối Điều kiện cảnh báo định nghĩa giá trị nhiệt độ đo lớn giá trị TH nhỏ giá trị TL hai giá trị nhiệt độ cao nhiệt độ thấp đặt ghi nhớ cảm biến Nhóm ... nguồn l bắt đầu việc đo - CONVERT T (44h) Lệnh khởi động trình đo chuyển đổi giá trị nhiệt độ thành số (nhị phân) Sau chuyển đổi giá trị kết đo nhiệt độ lưu trữ ghi nhiệt độ byte nhớ nháp Thời...
 • 30
 • 477
 • 0

THIẾT kế, CHẾ tạo hệ THỐNG GIÁM sát NHIỆT độ từ XA THÔNG QUA MẠNG dữ LIỆU GPRS

THIẾT kế, CHẾ tạo hệ THỐNG GIÁM sát NHIỆT độ từ XA THÔNG QUA MẠNG dữ LIỆU GPRS

Tự động hóa

... cần có chân để truyền thơng • Giải đo nhiệt: -55’C đến +125’C (sai số 0.5’C nhiệt độ từ -10’C đến 85’C) • Độ phân giải đo nhiệt độ từ đến 12 bit • Nguồn cấp từ 3.0V đến 5.5V cấp qua đường liệu ... DS18B20 Đầu đo nhiệt độ DS18B20 đưa số liệu để biểu thị nhiệt độ đo dạng mã nhị phân từ đến 12 bit Sơ đồ khối DS18B20: 50 Hình 3.14 Sơ đồ khối DS18B20 • Mã 64 bit ROM: Mỗi cảm biến nhiệt DS18B20 ... bị di động Các khối mạng GPRS biểu diễn hình 1.5: Hình 1.3 Các khối mạng GPRS 1.2.2.1 MS (Mobile Station) - Trạm di động Trạm di động (MS - mobile station) máy tính xách tay hay bỏ túi, máy điện...
 • 65
 • 665
 • 3

CÁC THAM số NHIỆT ĐỘNG TRONG XAFS của các vật LIỆU PHA tạp CHẤT và lý THUYẾT NHIỆT ĐỘNG MẠNG về NHIỆT độ NÓNG CHẢY

CÁC THAM số NHIỆT ĐỘNG TRONG XAFS của các vật LIỆU PHA tạp CHẤT và lý THUYẾT NHIỆT ĐỘNG MẠNG về NHIỆT độ NÓNG CHẢY

Cao đẳng - Đại học

... nóng chảy, qua tính nhiệt độ nóng chảy hợp kim với tỷ lệ nguyên tố thành phần vấn đề thời Việc xây dựng lý thuyết tham số nhiệt động XAFS vật liệu pha tạp chất lý thuyết nhiệt động đường cong nóng ... Cu 2.5.2 Các cumulant biểu diễn tham số nhiệt động vật liệu pha tạp chất Sự phụ thuộc nhiệt độ cumulant bậc - DWF (Hình 4.2.1), cumulant bậc (Hình 4.2.2) tn theo tính chất chúng, nhiệt độ cao, ... vậy, nhiệt độ T >>  D , độ nhiễu động bình phương trung bình (MSF) vị trí nguyên tử xung quanh vị trí cân mạng xác định phương trình (3.5.7) mà tỷ lệ tuyến tính với nhiệt độ T ∑ 18 Cho nên nhiệt...
 • 26
 • 78
 • 0

XÂY DựNG MạCH ĐIềU KHIểN TRUYềN ĐộNG THUỷ LựC ĐA ĐIểM TRÊN CáC MáY NÔNG LÂM NGHIệP Tự HàNH

XÂY DựNG MạCH ĐIềU KHIểN TRUYềN ĐộNG THUỷ LựC ĐA ĐIểM TRÊN CáC MáY NÔNG LÂM NGHIệP Tự HàNH

Vật lý

... hợp với loại máy ny máy có nhiều bé phËn lμm viƯc chun ®éng quay ®ång thêi vμ khoảng cách truyền động từ nguồn động lực đến phận công tác lớn (Hình 3) 680 Hình Sơ đồ truyền động máy đo hố trồng ... yêu cầu xác tốc độ quay trống phay không cao (Hình 1) b Máy đo hố trồng Máy đợc lắp sau máy kéo nhờ cấu treo v nâng hạ thuỷ lực Khi lm việc, trục đo quay nhờ mô men đợc trích từ động qua trục thu ... phận lm việc chuyển động quay đồng thời v khoảng cách truyền động từ nguồn động lực đến phận công tác xa vμ phøc t¹p Xây dựng mạch điểu khiển truyền động thuỷ lực đa điểm máy nông lâm nghiệp...
 • 9
 • 650
 • 2

CÁC MỨC ĐỘ DUY CỦA BLOOM

CÁC MỨC ĐỘ TƯ DUY CỦA BLOOM

Tư liệu khác

... tongxuantam@yahoo.com GIỚI ĐỘNG VẬT Cấp độ Câu hỏi Tại giới động vật khơng có khả tự tổng hợp chất hữu cơ? Thế giới động vật? Giới động vật có đặc điểm gì? Những sinh vật sau thuộc giới động vật? (tảo ... GIỚI ĐỘNG VẬT Cấp độ Biết Hiểu Câu hỏi Thế giới động vật? Giới động vật có đặc điểm gì? Giới động vật có đặc điểm khác với giới thực vật? Dựa vào tiêu chí để xếp lồi sinh vật vào giới động ... tongxuantam@yahoo.com Các hoạt động phù hợp mức BIẾT Vấn đáp tái Phiếu học tập Các trò chơi, câu đố có hướng dẫn trước Tra cứu thông tin Các tập đọc Thực hành hay luyện tập Tìm định nghĩa Các trò chơi,...
 • 30
 • 674
 • 3

Các mức độ duy của Bloom

Các mức độ tư duy của Bloom

Tiểu học

... tongxuantam@yahoo.com GIỚI ĐỘNG VẬT Cấp độ Câu hỏi Tại giới động vật khơng có khả tự tổng hợp chất hữu cơ? Thế giới động vật? Giới động vật có đặc điểm gì? Những sinh vật sau thuộc giới động vật? (tảo ... GIỚI ĐỘNG VẬT Cấp độ Biết Hiểu Câu hỏi Thế giới động vật? Giới động vật có đặc điểm gì? Giới động vật có đặc điểm khác với giới thực vật? Dựa vào tiêu chí để xếp lồi sinh vật vào giới động ... tongxuantam@yahoo.com Các hoạt động phù hợp mức BIẾT Vấn đáp tái Phiếu học tập Các trò chơi, câu đố có hướng dẫn trước Tra cứu thông tin Các tập đọc Thực hành hay luyện tập Tìm định nghĩa Các trò chơi,...
 • 30
 • 666
 • 5

Cải thiện chất lượng điều khiển cácđỡ từ

Cải thiện chất lượng điều khiển các ổ đỡ từ

Tiến sĩ

... đường từ trường qua lõi sắt chữ I  Từ thơng mạch vòng khép kín B Mật độ từ thông H Từ trường mạch từ L Độ tự cảm  Độ từ thẩm vật liệu sắt từ 0 Độ từ thẩm môi trường chân không r Độ từ thẩm ... CỦA Ổ ĐỠ TỪ CHỦ ĐỘNG 17 2.1 Giới thiệu chung 17 2.2 Cơ sở toán học hệ nâng từ trường 18 ii 2.2.1 Mật độ từ thông mạch từ 19 2.2.2 Từ trở R độ tự cảm L mạch từ 19 2.2.3 Lực điện từ kể đến từ hóa ... cho ổ đỡ từ Hình 2.8 sơ đồ mạch từ tương đương từ thông phân cực hệ tọa độ z-x từ trở mạch từ bỏ qua Trong sức từ động tạo nam châm vĩnh cửu tạo dòng từ thơng ψb, từ thông chảy qua từ trở khe...
 • 111
 • 303
 • 0

Tài liệu hướng dẫn cài đặt máy chủ giao dịch từ xa cho các CTCK

Tài liệu hướng dẫn cài đặt máy chủ giao dịch từ xa cho các CTCK

Tài liệu khác

... dịch từ xa 4.2 Kiểm tra hoạt động chương trình nhập lệnh từ xa chạy trực tiếp máy chủ Terminal Server 4.3 Kiểm tra hoạt động chương trình nhập lệnh từ xa kết nối từ máy trạm  Trên hình máy trạm ... dịch thực nhập lệnh giao dịch từ xa - Chức năng: Tương đương với máy nhập lệnh sàn - Hoạt động: Thực remote vào máy chủ Terminal server Hoạt động kết nối VPN thiết lập máy chủ terminal server - Môi ... dịch từ xa - Môi trường: Windows Server 2003, Enterprise Edition, (phải cập nhật phiên SP1 SP2) 2.3 Máy trạm nhập lệnh giao dịch từ xa (Terminal Client) - Mô tả: Máy PC có quyền kết nối vào máy...
 • 32
 • 485
 • 0

Lý thuyết của các phép đo từ sinh học ( phần 5 ) ppsx

Lý thuyết của các phép đo từ sinh học ( phần 5 ) ppsx

Điện - Điện tử

... trình từ) σ = (12.41) Và thu biểu thức từ việc tính tốn mật độ dòng trường đạo trình cho từ kế cuộn dây đơn dẫn khối đồng hữu hạn: (12.42) tất khoảng cách đo m, mật độ dòng [A/m2] Nếu khoảng cách ... thức sử dụng để tính từ vector điểm P hình 12.14 Từ trục đối xứng biết tọa độ cầu độ lớn độc lập với góc Φ Vì thế, để đơn giản, chọn điểm P cho Φ = ý yếu tố khoảng cách độ dài +Φ –Φ ghép thành ... phép tính độ nhạy cầu từ kế trường hợp trục đối xứng trụ Phương trình cho phép tính vector điểm P dựa vào dòng I sau dẫn khối mỏng (12.33) dây µ độ từ thẩm môi trường; rP khoảng cách từ yếu tố...
 • 12
 • 318
 • 0

Lý thuyết của các phép đo từ sinh học ( phần 1 ) pdf

Lý thuyết của các phép đo từ sinh học ( phần 1 ) pdf

Điện - Điện tử

... đạo trình từ trường phải nhớ đến nguồn gốc điện tín hiệu từ dạng đặc tính phân bố độ nhạy phép đo từ Nếu đạo trình phép đo từ khơng thiết kế cách cẩn thận, phân bố độ nhạy đạo trình từ giống với ... trình cho phép đo từ sinh học sau đạt cách dễ dàng từ phương trình tương ứng phép đo điện Sóng điện tâm lưỡng cực phép đo từ tính ống dây (cuộn dây) với lõi phần cuối tròn phẳng có độ từ thẩm xác ... phép đo từ trường khơng cung cấp thơng tin từ nguồn Xin ý tín hiệu từ sinh học bàn giả sử khơng xuất phát từ vật liệu từ vật liệu từ khơng tồn mơ Có trường hợp đặc biệt, nhiên, nơi mà trường từ...
 • 12
 • 317
 • 0

Lý thuyết của các phép đo từ sinh học ( phần 2) potx

Lý thuyết của các phép đo từ sinh học ( phần 2) potx

Điện - Điện tử

... mặt phẳng đẳng từ vô hướng trùng với từ đẳng trường mặt phẳng đẳng thơng Bảng 12.1 tóm tắt biểu thức lý thuyết trường đạo trình cho phép đo điện từ Sự phụ thuộc không gian điện từ vơ hướng tìm ... biểu thức moment lưỡng cực từ, biểu thức 12.22) Tổng moment lưỡng cực từ nguồn khối cân biểu thức 12.20 tích phân khối Chúng ta ý hàm mật độ moment lưỡng cực từ lấy từ tích phân (12.23) Biểu thức ... từ sau: Một thành phần moment từ lưỡng cực nguồn khối lấy với đầu dò, có dòng điện chạy qua, tạo từ từ trường biến thiên đồng phần âm hệ tọa độ phạm vi nguồn khối Từ trường biển thiên tạo điện...
 • 9
 • 275
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose