các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Bài 12 Các Loại Kiến Trúc Của Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Bài 12 Các Loại Kiến Trúc Của Hệ Sở Dữ Liệu

Tin học

... dàng.Giáo án Tin học 12§12 CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ SỞ DỮ LIỆUTiết 43,44,45Tuần:26-27-28I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦUHS nắm được các thao tác bản sau:- Biết các khái niệm về các cách tổ chức CSDL tập ... các tài khoản của dân cư và đơn vị kinh doanh tại thành phố này. Thông qua một mạng truyền thông, các CSDL tại các chi nhánh tạo thành một hệ CSDL phân tán. - Trong kiến trúc khách-chủ, các ... một hệ CSDL gồm nhiều CSDL nhỏ đặt ở nhiều nơi cách xa nhau và được liên kết với nhau.Có hai loại kiến trúc hệ CSDL: tập trung và phân tán.GV: Theo em hiểu thế nào là tập trung, 1. Các hệ...
 • 6
 • 9,563
 • 32
Bài 12: CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ CSDL

Bài 12: CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ CSDL

Tin học

... của các hệ CSDL phân tánCấu trúc phân tán dữ liệu thích hợp cho bản chất phân tán của nhiều ngườidùng. Dữ liệu được chia sẻ trên mạng nhưng vẫn cho phép quản trị dữ liệu địa phương (dữ liệu ... thông qua các thiết bị đầu cuối và các phương tiện truyền thông. c) Hệ sở dữ liệu khách - chủ :Trong kiến trúc khách - chủ, các thành phần (của hệ QTCSDL) tương tác với nhau tạo nên hệ thống ... nơi cách xa nhau và được liên kết với nhauTuỳ thuộc vào quy mô và đặc thù hoạt động, mỗi tổ chức thể lựa chọn loại kiến trúc hệ CSDL: Tập trung hay phân tán Các loại kiến trúc của hệ CSDL:CSDL...
 • 12
 • 1,321
 • 37
Bài 12 các loại kiến trúc của hệ CSDL

Bài 12 các loại kiến trúc của hệ CSDL

Tin học

... thông2. CÁC HỆ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN2. CÁC HỆ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁNQuan sát hình, sở dữ liệu phân tána. Khái niệm sở dữ liệu phân tána. Khái niệm sở dữ liệu phân tánc. Hệ sở dữ liệu ... CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ SỞ DỮ LIỆUHỆ SỞ DỮ LIỆUThực hiện: Võ Minh HoàngNgày soạn: 02/04/2009Tiết: 44-46 Chương IV: KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ SỞ DỮ ... nhất quán của dữ liệu. • Dể dàng mở rộng hệ thống.2. CÁC HỆ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN2. CÁC HỆ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Hệ quản trị sở dữ liệu phân tán là gì?•CSDL phân tán: các dữ liệu được...
 • 22
 • 1,316
 • 8
Bài 12 (các loại kiến trúc của CSDL quan hệ)

Bài 12 (các loại kiến trúc của CSDL quan hệ)

Tin học

... của các hệ CSDL phân tánCấu trúc phân tán dữ liệu thích hợp cho bản chất phân tán của nhiều ngườidùng. Dữ liệu được chia sẻ trên mạng nhưng vẫn cho phép quản trị dữ liệu địa phương (dữ liệu ... nơi cách xa nhau và được liên kết với nhauTuỳ thuộc vào quy mô và đặc thù hoạt động, mỗi tổ chức thể lựa chọn loại kiến trúc hệ CSDL: Tập trung hay phân tán Các loại kiến trúc của hệ CSDL:CSDL ... kh¸c b) Hệ sở dữ liệu trung tâm :Là hệ CSDL với dữ liệu được lưu trữ trên máy tính trung tâm, nhiều người dùng từ xa thể truy cập CSDL này thông qua các thiết bị đầu cuối và các phương...
 • 11
 • 888
 • 5
bài 12 - các loại kiến trúc của CSDL

bài 12 - các loại kiến trúc của CSDL

Tin học

... 12: CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU(Tiết 3)Nhóm giáo viên: Nguyễn Thị LoanKhiếu Thị PhươngPhạm Thị HoànTrần Thuý NgọcThái Bình, tháng 7 năm 2008BÀI 12: CÁC LOẠI KIẾN TRÚC ... 12: CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆUI. Mục đích, yêu cầu- Biết các khái niệm về cách tổ chức CSDL tập trung và CSDL phân tán.- Biết ưu nhược điểm của mỗi cách thức tổ chức.II. ... 2’)Kiểm tra sỹ số.Kiểm tra sở vật chất phục vụ bài giảng.2. Kiểm tra bài cũ( 7’)- Hãy nêu các kiểu kiến trúc tập trung?- Trong các loại hệ CSDL tập trung, loại nào không cần đến đường...
 • 4
 • 2,949
 • 27
Bài 12_Các loại kiến trúc của hệ CSDL (tiết 2)

Bài 12_Các loại kiến trúc của hệ CSDL (tiết 2)

Tin học

... trung tâm Hệ CSDL khách – chủ Chương IV:KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT CÁC HỆ SỞ DỮ LIỆU§12. CÁC LOẠI KIẾN TRÚC CỦA HỆ SỞ DỮ LIỆU Ví dụ:Để quản lí điểm số trong trường THPT, người ta thiết ... nhận, xử lí các yêu cầu về CSDL  gửi kết quả về lại cho máy khách. + Cung cấp các dịch vụ điều phối cập nhật và khôi phục dữ liệu. Các loại kiến trúc của hệ CSDL Hệ CSDL tập trung Hệ CSDL ... hợp Hệ CSDL hỗn hợp Các hệ CSDL Các hệ CSDL Đặc điểm Hệ CSDL phân tán đặc điểm cho phép người dùng không chỉ truy cập dữ liệu đặc tại chỗ mà cả những dữ liệu ở xaNhững dữ liệu...
 • 21
 • 1,040
 • 12
 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Quản trị mạng

... cáo sĩ số. 2. kiểm bài cũ và gợi động cơ( 5’):câu hỏi 1: bài học trước đã học bài gì?Câu hỏi 2: các loại kiến trúc của hệ sở dữ liệu? 3. Gợi động cơ( 4’)Một phần mềm CSDL dùng để tạo lập, ... tin trong các hệ sở dữ liệu Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Doãn Vinh.Sinh viên : Lê Văn Đảm.I. Mục đích yêu cầu chung:• Bảo mật là những vấn dề chung của các hệ CSDL và các hệ thống khác.• ... được dữ liệu gốc. Chú ý: các bản sao dữ liệu thường được mã hóa và nén bằng các chương trình riêngthức coi thông tin là một tài nguyên quan trọng, cần trách nhiệm cao, thực hiện tốt các...
 • 7
 • 66,258
 • 294
Giáo trình các hệ cơ sở dữ liệu - Cơ sở dữ liệu Access

Giáo trình các hệ sở dữ liệu - sở dữ liệu Access

Cơ sở dữ liệu

... 3.4. Các thành phần bản của một tập tin CSDL ACCESS Một tập tin CSDL ACCESS gồm 6 thành phần bản sau Bảng (Tables) : Là nơi chứa dữ liệu Giáo trình Các hệ quản trị sở dữ liệu& quot; ... (0-59) s Giây (0-59) Giáo trình Các hệ quản trị sở dữ liệu& quot; Khoa Công nghệ Thông tin http://www.ebook.edu.vn 79 Chng 1 TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS 1. GIỚI THIỆU MICROSOFT ... nhập dữ liệu cho một trường. Các ký tự định dạng trong input mask Giáo trình Các hệ quản trị sở dữ liệu& quot; Khoa Công nghệ Thông tin http://www.ebook.edu.vn 112 4.2.5. Chọn các bản...
 • 112
 • 2,025
 • 10
Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

Tin học

... thì chế nhận dạng sẽ phức tạp hơn - Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu để tăng cường khả năng bảo mật Bài 13Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu ... bản ghi của bảng phân quyền xác định các quyền nào cho người sử dụng từng loại dữ liệu của CSDL?ã Đọc ( Đ)ã Sửa ( S)ã Bổ sung (B)ã Xoá (X) ã Không được truy cập (K) Để hệ quản ... xác định trong bảng chữ cái Thế nào là bảo mật cơ sở dữ liệu? ã Ngăn chặn các truy cập không được phépã Hạn chế tối đa các sai sót của người dùngã Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc...
 • 9
 • 18,952
 • 145
Phần II Các công nghệ sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Phần II Các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu

... II Các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tánI. Kiến trúc bản của CSDL phân tán.Tuy không là kiến trúc tờng minh cho tất cả các CSDL phân tán, nhng kiến trúc dới đây thể hiện cách ... ngang sở: Phân đoạn ngang sở tập trung ở các hàng của bảng. Quan hệ tổng thể sẽ đợc chiathành các quan hệ con cùng tập thuộc tính nhng số lợng các hàng là nhỏ hơn.Chú ý là mỗi hàng của ... (SC)Begin_transaction,Read, Write,Commit, Abort Các kết quả Các TM khác Các SC khác Các bộ xử lý dữ liệu khác Các yêu cầulập lịch/huỷ lịchBộ giám sát thựchiện phân tánTới các bộ xử lý dữ liệu Hình 4.II: Mô hình...
 • 14
 • 1,195
 • 6
Phần 2 các công nghệ sử dụng trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Phần 2 các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tán

Kỹ thuật lập trình

... là:1. Các thuật toán điều khiển tơng tranh.phần II Các công nghệ sử dụng trong hệ sở dữ liệu phân tánI. Kiến trúc bản của CSDL phân tán.Tuy không là kiến trúc tờng minh cho tất cả các ... ngang sở: Phân đoạn ngang sở tập trung ở các hàng của bảng. Quan hệ tổng thể sẽ đợc chia thành các quan hệ con cùng tập thuộc tính nhng số lợng các hàng là nhỏ hơn.Chú ý là mỗi hàng của ... (SC)Begin_transaction,Read, Write,Commit, Abort Các kết quả Các TM khác Các SC khác Các bộ xử lý dữ liệu khác Các yêu cầulập lịch/huỷ lịchBộ giám sát thựchiện phân tánTới các bộ xử lý dữ liệu Hình 4.II: Mô hình...
 • 14
 • 793
 • 0
Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ và ngôn ngữ hỏi có cấu trúc SQL

Hệ sở dữ liệu quan hệ và ngôn ngữ hỏi cấu trúc SQL

Kỹ thuật lập trình

... đáp dữ liệu cấu trúc, phi thủ tục, chuẩn mực và điển hình đợc xác nhận là mạnh, phổ dụng lại dễ sử dụng.Chơng I Hệ sở dữ liệu quan hệ và ngôn ngữ hỏi cấu trúc sqlA - Hệ sở dữ liệu ... u r.2. sở dữ liệusở dữ liệu (CSDL) là mô hình thực thể phản ánh thế giới thực đ ợc đề cập đến, do đó nó là sự trừu tợng hoá của thế giới thực. CSDL là nguồn dữ liệu cho mọi hệ thống ... sqlA - Hệ sở dữ liệu quan hệ 1. Quan hệcác phép toán đại số quan hệ 1.1. Quan hệ Quan hệ là một tập con của tích Đề -các của một hoặc nhiều miền. Nh vậy một quan hệ thể là vô hạn. ở đây...
 • 7
 • 903
 • 2
Chương 1 Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Chương 1 Đại cương về các hệ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

... nghĩacấutrúccáctệpvàchỉ dẫn đượcsửdụng trong sở dữ liệu (cách lưutrữ dữ liệu như thế nào)định nghĩacấutrúclogic củadữ liệu, dữ liệunàođượclưutrữ và mối quan hệ giữacácdữ liệu mô tả cách ... liệu CCááccttíínhnhnăngnăngccủủaahhệệququảảnntrtrịịCSDLCSDL18CCááccngônngônngngữữ• Ngôn ngữđịnh nghĩadữ liệu( Data Definition Language - DDL)–Cấutrúcdữ liệu –Mốiliênhệ giữacácdữ liệuvàquytắc, ràngbuộcápđặtlêndữ liệu • Ngôn ngữ thao tác dữ liệu( Data Manipulation Language ... về quảnlýđào tạo Cơ sở dữ liệu 9VVííddụụ: : khaikhaiththááccthôngthôngtintin• Sinh viên Các môn họccủaKhoaCôngnghệ thôngtin ?– Điểmthimôn Hệ sở dữ liệu ?• Giáo viên–Danhsáchsinhviênlớp...
 • 7
 • 1,216
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25