các lĩnh vực được áp dụng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân xã điện an

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” Ở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

Báo cáo khoa học

... pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa 24 1.3 Vai trò việc thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa 46 Chương 2: Thực trạng thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa ... nơi giải thủ tục hành theo chế một cửa b) Tính cụ thể, minh bạch qui định trình tự, thủ tục giải thủ tục hành theo chế một cửa Trong trình thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa ... pháp luật giải thủ tục hành theo chếcửa - Thực tiễn thực pháp luật giải thủ tục hành theo chế một cửa UBND tỉnh Bắc Giang - Những giải pháp chủ yếu để thực pháp luật giải thủ tục hành theo...
 • 118
 • 512
 • 1
Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận kiến an

Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận kiến an

Cao đẳng - Đại học

... cách thủ tục hành theo chế một cửa Quận Kiến An cần thiết, sở áp dụng giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn địa phƣơng 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA ... thực chế một cửa chế một cửa đƣợc áp dụng quan quy định khoản Điều Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 93 /2007/QĐ-TTg, ngày 22-6 -2007 Thủ tƣớng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp ... động cải cách thủ tục hành theo chế một cửa địa phƣơng Đồng thời, tham khảo quy trình xử lý giải thủ tục hành địa phƣơng khác để đƣợc nhìn tổng qt thủ tục hành giải thủ tục hành áp dụng thực...
 • 131
 • 265
 • 2
Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An (Luận văn thạc sĩ)

Thực trạng và giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An (Luận văn thạc sĩ)

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NGUY TH C TR NG VÀ GI I M I C I CÁCH TH T M TC AT I Y BAN NHÂN DÂN QU N KI N AN LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 ... nhanh dân, n - 13 n - nh 1.1 - - - công khai, 1.1 - 14 công minh - cách 1.1 nhân h ch [21],[24] g trình [9],[11] 15 - gây ;t ng - t - [22] Nó ng, sách 16 - [23],[41] - 17 Chúng ta ban hành ... TM&MT, Tài chính- Th ng kê 10 Tràng - + T phòng hành chín An ( 2), a c 1) - N pháp thu N Websit P , báo cáo -2015 th Trong - Phân - theo công tác a theo th c hi xu ng m t s gi i pháp ti p t...
 • 131
 • 282
 • 1
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa  tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Xã hội học

... tục hành 12 1.1.3 Phân loại thủ tục hành 13 1.2 Một số vấn đề chung cải cách thủ tục hành theo chế một cửa 14 1.2.1 Về cải cách thủ tục hành 14 1.2.2 Cải cách thủ tục hành theo chế một cửa ... Chƣơng 1: Một số vấn đề chung cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Giới thiệu khái quát số vấn đề lý luận thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành cải cách thủ tục hành theo chế một cửa - ... cải cách thủ tục hành thực chế một cửa việc giải công việc cá nhân tổ chức quan hành nhà nước mà cụ thể UBND quận thành phố Hà Nội 1.2.2 Cải cách thủ tục hành theo chế một cửa chế một cửa ...
 • 122
 • 1,765
 • 6
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân các quận của thành phố Hà Nội

Xã hội học

... độ cao, mạng wifi Chức Thƣ viện Hà Nội thƣ viện thành phố trực thuộc Trung ƣơng, thƣ viện công cộng lớn Thủ đô, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thành lập, đơn vị nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao ... khánh thành, tòa nhà tầng với 7.000 m2 sàn, khang trang, đại, hình dáng nhƣ “cuốn sách đồ sộ” mở trang tri thức cho nhân dân Thủ đô Đây kiến đánh dấu thay đổi chất hoạt động Thƣ viện Thực Quyết ... định Chính phủ mở rộng địa giới hành Thủ đô Hà Nội, Thủ đô bao gồm: Hà Nội tỉnh Hà Tây cũ, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) thêm tỉnh Hòa Bình Với 29 quận, huyện, thị 6,5 triệu dân, Hà Nội thành...
 • 111
 • 985
 • 0
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN –TP HÀ NỘI Đánh giá thực trạng cải cách TTHC theo chế một cửa Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân - Hà ... việc áp dụng chế một cửa công tác giải TTHC Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân Hà Nội cải thiện bước đáng kể Đánh giá thành công hạn chế cải cách TTHC theo chế cửa Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ... Học Viện Hành Chính, anh chị quan giúp em hoàn thành chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân -Hà Nội” theo thời gian yêu cầu...
 • 36
 • 1,282
 • 0
cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thị xã hồng ngự, tỉnh đồng tháp – thực trạng và giải pháp

cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ủy ban nhân dân thị hồng ngự, tỉnh đồng tháp – thực trạng và giải pháp

Luật

... thủ tục hành chế cửa Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân thị Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành theo chế cửa ... trình thủ tục hành giải quyế theo chế cửa UBND Thị Hồng Ngự 14 2.2.2 Các lĩnh vực thực theo chế một cửa Ủy ban nhân dân thị Hồng Ngự 15 2.2.2.1 Cải cách thủ tục hành ... hành theo chế cửa, cửa liên thông Thị uỷ thường xuyên quan tâm đạo; Ủy ban nhân dân Thị cụ thể hố đạo phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức thực Các hồ sơ, thủ tục hành chính, ...
 • 46
 • 751
 • 1
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại uỷ ban nhân dân thành phố thanh hoá

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại uỷ ban nhân dân thành phố thanh hoá

Sư phạm

... CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA Những thành tựu đạt được: 1.1 Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân: • Giải cơng việc nhanh, tiết kiệm thời gian ... quan hạn chế trình cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Và lý quan trọng để em chọn đề tài : “Thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành theo chế cửa Uỷ ban Nhân ... Thanh Hoá việc ban hành Quy trình hướng dẫn thực Phương án mở rộng cải cách thủ tục hành theo chế "một cửa" UBND thành phố Thanh Hóa; Quyết định ban hành kèm theo hướng dẫn chi tiết thực lĩnh vực...
 • 41
 • 812
 • 1
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Hành chính - Văn thư

... lượng giải thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHGIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA 1.1 Những ... đề thủ tục hành giải thủ tục hành theo chế cửa Chương 2: Thực trạng giải thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng giải ... luận pháp lý giải thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện - Đánh giá thực trạng giải thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - Đề xuất giải pháp khoa học...
 • 93
 • 407
 • 1
Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa

Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa

Xã hội học

... 36/2010/QĐ-UBND, ngày 12/11/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế đảm bảo an tồn, an ninh thông tin hoạt động ứng dụng công nghệ thơng tin quan quản lý hành nhà nước tỉnh Khánh Hòa; ... Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Cơng thương Trang thơng tin điện tử hệ thống mạng nội (LAN) với trang thiết bị đại, phù hợp, kết nối với Thực trạng việc áp dụng cải cách hành theo chế cửa Văn phòng UBND ... lãng phí lớn - quan, tổ chức theo dõi hồ sơ thủ tục đơn vị giải nào, khâu nào? Mô tả mơ hình, sáng kiến, giải pháp Từ vấn đề trên, làm để giảm thời gian giải hồ sơ thủ tục cửa đảm bảo tính...
 • 9
 • 1,107
 • 6
THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ LIÊN TRUNG

THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND LIÊN TRUNG

Kinh tế - Quản lý

... THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND LIÊN TRUNG 2.1 sở khoa học giải thủ tục hành 2.1.1 sở lí luận a Khái niệm thủ tục, thủ tục hành chính, chế cửa Trong ... dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân người đứng đầu Ủy ban nhân dân nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Lãnh đạo điều hành công việc Ủy ban nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân xã; Lãnh đạo, đạo ... khác pháp luật 2.1.2 sở pháp lí sở pháp lí thực giải TTHC theo chế cửa Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa lien thông quan hành...
 • 43
 • 2,382
 • 17
Thực trạng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND huyện Phục Hòa – tỉnh Cao Bằng

Thực trạng giải quyết thủ tục hành chính theo chế “một cửa” tại UBND huyện Phục Hòa – tỉnh Cao Bằng

Kinh tế - Quản lý

... 04/9/2003, ban hành quy chế quy chế thực chế một cửa quan hành Nhà nước địa phương mà thường gọi thực theo quy chế một cửa Theo chế một cửa khái niệm cách chung : chế một cửa chế giải công ... chưa áp dụng chế một cửa thủ tục hành chuyển chuyển lại khó khăn, tốn nhiều thời gian kinh phí, áp dụng theo chế một cửa cải thiện phần thời gian kinh phí Các phòng ban Uỷ ban nhân dân huyện ... HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND HUYỆN PHỤC HÒA – TỈNH CAO BẰNG 14 2.1 Cải cách hành số sở lý luận vấn đề giải thủ tục hành theo chế một cửa UBND huyện...
 • 49
 • 1,337
 • 5
Tìm hiểu thực trạng việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Tìm hiểu thực trạng việc giải quyết thủ tục hành chính theo chế “một cửa” tại UBND Đông La, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Kinh tế - Quản lý

... trạng việc giải thủ tục hành theo chế một cửa UBND Đông La - Đánh giá việc giải thủ tục hành theo chế một cửa: UBND Đơng La Nhiệm vụ - Tìm hiểu sở khoa học việc giải thủ tục hành - Tìm ... ban nhân dân năm 2003; đồng thời, Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể hoạt động Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức - Chủ tich UBND triệu ... VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND ĐƠNG LA 2.1 sở khoa học giải thủ tục hành 2.1.1 sở lý luận 2.1.1.1 Khái niệm thủ tục hành Với nghĩa chung nhất, thủ tục phương thức, cách...
 • 38
 • 678
 • 0
Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”, tại UBND xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo chếmột cửa”, tại UBND Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Kinh tế - Quản lý

... mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành khâu đột phá Để thủ tục hành phát huy hiệu cần xây dựng chế thích ứng Việc nghiên cứu, áp dụng chế một cửa trình giải thủ tục hành giải pháp ... CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND TRẠM TẤu 2.1 Một khái niệm 2.1.1 khái niệm thủ tục hành Trong thực tiễn hoạt động quan hành nhà nước tiến hành theo trình ... tự quan nhà nước thẩm quyền ban hành mang tính bắt buộc chủ thể tham gia giải thủ tục hành 2.2.1 Những thủ tục hành áp dụng theo chế ' 'một cửa' ' UBND Trạm Tấu - Xác nhận hồ sơ giải chế độ...
 • 40
 • 635
 • 0
Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp

Giải quyết thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp

Hành chính - Văn thư

... giải thủ tục hành theo chế cửa Hiện nay, tổng cộng 155 thủ tục hành giải theo chế cửa UBND cấp xã, chia thành 13 lĩnh vực * Lĩnh vực lâm nghiệp: thủ tục * Lĩnh vực nông nghiệp: thủ tục * Lĩnh ... 14 thủ tục hành Lĩnh vực tra: 04 thủ tục hành Lĩnh vực giáo dục - đào tạo: 05 thủ tục hành Lĩnh vực y tế: 01 thủ tục hành Lĩnh vực lao động - thương binh hội: 71 thủ tục hành Lĩnh vực tư pháp ... thủ tục hành Lĩnh vực văn hóa - thơng tin: 05 thủ tục hành Lĩnh vực địa - thị: 20 thủ tục hành Lĩnh vực tài chính: 02 thủ tục hành Lĩnh vực nơng nghiệp: 02 thủ tục hành 2.4.3 Quy trình giải thủ...
 • 81
 • 314
 • 0
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND THỊ TRẤN SÓC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND THỊ TRẤN SÓC SƠN, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Hành chính - Văn thư

... giải thủ tục hành theo chế cửa Hiện nay, tổng cộng 155 thủ tục hành giải theo chế cửa UBND cấp xã, chia thành 13 lĩnh vực * Lĩnh vực lâm nghiệp: thủ tục * Lĩnh vực nông nghiệp: thủ tục * Lĩnh ... 14 thủ tục hành Lĩnh vực tra: 04 thủ tục hành Lĩnh vực giáo dục - đào tạo: 05 thủ tục hành Lĩnh vực y tế: 01 thủ tục hành Lĩnh vực lao động - thương binh hội: 71 thủ tục hành Lĩnh vực tư pháp ... thủ tục hành Lĩnh vực văn hóa - thơng tin: 05 thủ tục hành Lĩnh vực địa - thị: 20 thủ tục hành Lĩnh vực tài chính: 02 thủ tục hành Lĩnh vực nơng nghiệp: 02 thủ tục hành 2.4.3 Quy trình giải thủ...
 • 81
 • 313
 • 0
BÁO cáo KIẾN tập: Thực trạng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Tam Quan – huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc

BÁO cáo KIẾN tập: Thực trạng giải quyết thủ tục hành chính theo chế “một cửa” tại UBND Tam Quan – huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc

Hành chính - Văn thư

... phải Ủy viên ủy ban hành làm cơng việc thường trực ủy ban hành với Phó chủ tịch ,Ủy viên thư ký ,giải công việc hàng ngày ……) +Các ban giúp việc gồm: Ban Tư pháp(làm nhiệm vụ hòa giải) ,Ban Văn ... trình giải thủ tục hành theo quy chế một cửa : 17 2.2.2 Quy định cụ thể quy trình ,thủ tục ,hồ sơ hành giải theo chế một cửa : .18 2.3 Kết quả, hạn chế nguyên nhân hạn chế, ... trạng giải thủ tục hành theo chế cửa UBND Tam Quan: Trong thời gian kiến tập tiếp xúc thực tế UBND Tam Quan em nhận thấy hành nước ta đổi mới, đặc biệt áp dụng chế một cửa Qua chế công...
 • 29
 • 1,186
 • 5
Thực trạng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ Một cửa” tại UBND xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Thực trạng giải quyết thủ tục hành chính theo chếMột cửa” tại UBND Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Kinh tế - Quản lý

... trạng giải thủ tục hành theo chế một cửa UBND Xuân Quang 2.2.1 Phạm vi giải thủ tục hành theo chế một cửa Trong thủ tục hành lĩnh vực Lao động – Thương binh hội thuộc thẩm quyền giải ... dung giải thủ tục hành 24 2.1.2 sở pháp lý 25 2.2 Thực trạng giải thủ tục hành theo chế một cửa UBND Xuân Quang 25 2.2.1 Phạm vi giải thủ tục hành theo chế một cửa ... thực cải cách hành đặc biệt thủ tục hành 2.1.1.5.Nội dung giải thủ tục hành Thứ nhất, phạm vi giải thủ tục hành theo chế một cửa 24 UBND Xuân Quang lĩnh vực: Lao động – Thương binh hộ;...
 • 62
 • 455
 • 0
Thực trạng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Đông La

Thực trạng giải quyết thủ tục hành chính theo chế “một cửa” tại UBND Đông La

Kinh tế - Quản lý

... ban nhân dân năm 2003; đồng thời, Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể hoạt động Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức - Chủ tich UBND triệu ... việc giải thủ tục hành theo chế một cửa: UBND Đông La Nhiệm vụ - Tìm hiểu sở khoa học việc giải thủ tục hành - Tìm hiểu việc giải thủ hành UBND Đơng La - Khảo sát thực trạng giải thủ tục hành ... VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND ĐÔNG LA 2.1 sở khoa học giải thủ tục hành 2.1.1 sở lý luận 2.1.1.1 Khái niệm thủ tục hành Với nghĩa chung nhất, thủ tục phương thức, cách...
 • 58
 • 588
 • 4
Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội Thực trạng và giải pháp

Giải quyết thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHGIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA 1.1 Những vấn đề thủ tục hành 1.1.1 Khái niệm thủ tục hành Thủ tục hành chế đảm bảo cho cơng ... Biên 209 thủ tục thơng thường 48 thủ tục liên thơng 2.2.5.2 Thủ tục hành cụ thể thực theo chế cửa lĩnh vực Thực thủ tục hành theo chế cửa lĩnh vực đăng ký kinh doanh: Tên thủ tục hành chính: Cấp ... pháp thủ tục ban hành để giải quết vụ án liên quan đến tranh chấp pháp luật tranh chấp dân sự, kinh tế để áp dụng chế tài pháp luật chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài dân sự; thủ tục hành...
 • 78
 • 229
 • 1

Xem thêm