các kiến thức ôn thi đại học môn toán

Tổng hợp kiến thức ôn thi đại học môn Toán

Tổng hợp kiến thức ôn thi đại học môn Toán

Trung học cơ sở - phổ thông

... tỉ lệ thức : dbcadbcadcba biến đổi phương trình (1) rồi dùng công thức đổi + thành x. d. Dạng khác : tìm cách phối hợp 2 phương trình, đưa về các pt cơ bản. 16. Toán : * Luôn có ... khi chia trường hợp, ta thấy số cách chọn không thỏa tính chất p ít trường hợp hơn, ta làm như sau : số cách chọn thỏa p. = số cách chọn tùy ý - số cách chọn không thỏa p. Cần viết mệnh đề ... Công thức cần nhớ : a. : chỉ được bình phương nếu 2 vế không âm. Làm mất phải đặt điều kiện. 22ba00bba,ba0bba 4 Thuviendientu.org c. Biểu thức f(x) vô tỷ mà cách b không...
 • 22
 • 15,050
 • 126
tổng hợp kiến thức ôn thi đại học môn toán

tổng hợp kiến thức ôn thi đại học môn toán

Toán học

... tránh trùng l p ho c thi uụ ơ ồ ể ườ ợ ắ ặ ế tr ng h p.ườ ợ* V i bài toán tìm s cách ch n th a tính ch t p mà khi chia tr ng h p, taớ ố ọ ỏ ấ ườ ợ th y s cách ch n không th a tính ch t p ít ... tính ch t p ít tr ng h p h n, ta làm nh sauấ ố ọ ỏ ấ ườ ợ ơ ư :s cách ch n th a p.ố ọ ỏ= s cách ch n tùy ý - s cách ch n không th a p.ố ọ ố ọ ỏC n vi t m nh đ ph đ nh p th t chính xác.ầ ế ... n2. Nguyên t c c ng : ắ ộ Tr ng h p 1 có m cách ch n, tr ng h p 2 có n cáchườ ợ ọ ườ ợ ch n; m i cách ch n đ u thu c đúng m t tr ng h p. Khi đó, t ng s cáchọ ỗ ọ ề ộ ộ ườ ợ ổ ố ch n là : m + n.ọ3....
 • 7
 • 3,016
 • 99
Tổng hợp kiến thức ôn thi đại học môn vật lý

Tổng hợp kiến thức ôn thi đại học môn vật lý

Vật lý

... riêng. Các momen này được đặc trưng bằng số lượng tử spin. Prôtôn, nơtrôn có 12s =, phôtôn có 1s =, piôn có 0s=.d. Thời gian sống trung bình T: Trong các hạt sơ cấp có 4 hạt không phân ... là các hạt nhân bền. Còn các hạt khác gọi là hạt không bền và phân rã thành các hạt khác. Notron có 932T s=, các hạt không bền có thời gian ngắn từ 2410 s− đến 610 s−.3. Phản hạt: Các ... Lepton: Gồm các hạt nhẹ như electron, muyon (,µ µ+ −), các hạt tau (,τ τ+ −), … c. Mêzôn: Gồm các hạt có khối lượng trung bình, được chia thành mêzôn π và mêzôn K.Barion: Gồm các hạt...
 • 29
 • 1,860
 • 6
Tóm tắt công thức ôn thi đại học môn toán

Tóm tắt công thức ôn thi đại học môn toán

Toán học

... PHẦN MỘT: ÔN TẬP TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN I- GIẢI TÍCH TỔ HP 1. Giai thừa : n! = 1.2 n 0! = 1 n! /(n ... có m cách chọn, trường hợp 2 có n cách chọn; mỗi cách chọn đều thuộc đúng một trường hợp. Khi đó, tổng số cách chọn là : m + n. 3. Nguyên tắc nhân : Hiện tượng 1 có m cách chọn, mỗi cách ... tỉ lệ thức : dbcadbcadcba−−=++⇔= biến đổi phương trình (1) rồi dùng công thức đổi + thành x. d. Dạng khác : tìm cách phối hợp 2 phương trình, đưa về các pt cơ bản. 16. Toán...
 • 28
 • 2,167
 • 10
CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN pdf

CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN pdf

Toán học

... C Cπ− + − + =b) 1 3 5 72 2 sin4nn n n nnC C C Cπ− + − + = 5 các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học Bài 1 : Gi i các ph ng trình :ả ươ a. sin 2 3 / 2=xb.0cos(2 25 ) 2 / 2x + = −c. tan(3 ... các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học Bài 10 : Vi t ế1 i+ d i d ng l ng giác, tính ướ ạ ượ( )1ni+ và CMR : a) ... (2) khi a=1/3 b. T×m a ® phĨ ¬ng tr×nh c nghi m Ư1cỏc CHUYấN ụn thi i hcA. Các phép toán v s phcCâu1: Thc hi n các phép toán sau: a.(2 - i) +12i3 ữ b.( )2 52 3i i3 4 ữ...
 • 5
 • 960
 • 6
Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán học:Tổng hợp kiến thức ôn thi đại học qua các năm

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán học:Tổng hợp kiến thức ôn thi đại học qua các năm

Toán học

... điểm)- Trang 27- Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2010 Môn: TOÁNĐỀ THAM KHẢO 8ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn: TOÁNThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đềPHẦN ... THAM KHẢO 6ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn: TOÁNThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề - Trang 13- Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2010 Môn: TOÁNĐỀ THAM ... 2009 - 2010 Môn: TOÁNThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề- Trang 12- Luyện thi Đại học, Cao đẳng 2010 Môn: TOÁNCẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2010MÔN TOÁNI....
 • 31
 • 1,660
 • 7
Các chuyên đề ôn thi đại học môn hóa học

Các chuyên đề ôn thi đại học môn hóa học

Hóa học

... phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học) . Công thức của ba muối đó là:A. ... (III) với các kim loại trong dãy điện hoá thì điều không đúng là: A.ion Fe3+ bị các kim loại từ Fe đến Cu khử thành Fe2+. B.ion Fe3+ không oxihoa được các kim loại Ag trở đi. C .các kim ... với công thức phân tử C4H8O2 làA. 4. B. 6. C. 5. D. 2. Câu 288. Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không...
 • 70
 • 1,915
 • 10
HE THONG KIEN THUC ON THI DAI HOC.doc

HE THONG KIEN THUC ON THI DAI HOC.doc

Tư liệu khác

... nguyên tử có chứa 9 proton. Công thức của hợp chất hình thành giữa các nguyên tố trên làa) Z2Y với liên kết cộng hóa trị b) ZY2 với liên kết iôn c) ZY với liên kết iôn d) Z2Y3 với liên kết ... thành các phương trình phản ứng hóa học sau: H2SO4 + Br2 + H2O -> H2SO4 + các chất là: A. HBr B. HBO3 C. HBrO4 D. HBrO Câu 4.Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau: ... biểu sai sau đây về bảng HTTH các ngun tố hố học: A. Các ngun tố cùng một PNC có tính chất tương tự nhauB. Các ngun tố trong cùng chu kỳ có tính chất tương tự nhauC. Các ngun tố cùng PNC có tính...
 • 31
 • 689
 • 1
Hệ thống công thức ôn thi đại học môn vật lý

Hệ thống công thức ôn thi đại học môn vật lý

Vật lý

... CÔNG THỨC - LÝ THUYẾT GIẢI NHANH VẬT LÝ 12 Mobile: 09166.01248 TÀI LIỆU CHUẨN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2012 Email: Khanhcaphe@gmail.com Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! HP 37 BÀI 3: CÔNG ... 2 6. Bài toán liên quan đến ghép tụ Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP HỆ THỐNG CÔNG THỨC - LÝ THUYẾT GIẢI NHANH VẬT LÝ 12 Mobile: 09166.01248 TÀI LIỆU CHUẨN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2012 Email: ... giá trị cực đại khi Y min : Đặt x = 2 . Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP HỆ THỐNG CÔNG THỨC - LÝ THUYẾT GIẢI NHANH VẬT LÝ 12 Mobile: 09166.01248 TÀI LIỆU CHUẨN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2012 Email:...
 • 73
 • 1,271
 • 12
Đề thi thử - khảo sát và đánh giá kiến thức ôn - thi Đại Học

Đề thi thử - khảo sát và đánh giá kiến thức ôn - thi Đại Học

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... HẢI DƯƠNG www.hoahoc.org    ĐỀ KIỂM TRA – KHẢO SÁT KIẾN THỨC NĂM 2014 Môn: HÓA HỌC – DÀNH CHO HỌC SINH 12 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) o O o H ... K, Mg B. Be, Mg, Ca C. Li, Na, Ca D. Li, Na, K TTLT BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ © HOAHOC.ORG Ngô Xuân Quỳnh - 0979.817.885 ... ca m là A. 7,12. B. 6,80. C. 5,68. D. 13,52. TTLT BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC & LUYỆN THI ĐH  HÓA HỌC: 0979.817.885 TẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ © HOAHOC.ORG Ngô Xuân Quỳnh - 0979.817.885...
 • 6
 • 513
 • 11
chuyên đề ôn thi đại học môn toán - các bài toán cơ bản có liên quan đến khảo sát hàm số

chuyên đề ôn thi đại học môn toán - các bài toán cơ bản có liên quan đến khảo sát hàm số

Toán học

... trị tuyệt đối ( Dạng hàm số cho bởi nhiều công thức) Bước 3: Vẽ đồ thị từng phần rồi ghép lại( Vẽ chung trên một hệ trục tọa độ) * Các kiến thức cơ bản thường sử dụng: 1. Định nghóa giá ... Xét dấu các biểu thức chứa biến bên trong dấu giá trị tuyệt đối . Bước 2: Sử dụng định nghóa giá trị tuyệt đối để khử dấu giá trị tuyệt đối Phân tích hàm số đã cho thành các phần không có chứa ... vuông góc với một đường thẳng cho trước . (C): y=f(x) Δxyak /1−=Obaxy+=Δ:2 (C): y=f(x) xyak =baxy+=1Δ2Δ Khi đó ta cần phải sử dụng các kiến thức...
 • 15
 • 778
 • 13
Bất đẳng thức, lý thuyết và bài tập ví dụ ôn thi đại học môn toán

Bất đẳng thức, lý thuyết và bài tập ví dụ ôn thi đại học môn toán

Toán học

... biểu thức A = (x − 1) (y −1) (z − 1).12.57. Cho x, y, z là các số thực thoả mãn các điều kiện x + y + z > 0, x + 1 > 0, y + 1 > 0, z + 1 > 0. Tìm giá trịlớn nhất của biểu thức P ... −2)12.61. (B-2012) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn các điều kiện x + y + z = 0 và x2+ y2+ z2= 1. Tìm giá trị lớnnhất của biểu thức P = x5+ y5+ z5.12.62. (A-2012) Cho các số thực x, y, ... đẳng thức 1a+1b+1c≥9a + b + c.12.9. Cho a, b, c, d > 0. Chứng minh bất đẳng thức 1a+1b+1c+1d≥16a + b + c + d.12.10. Cho a, b, c, d > 0. Chứng minh bất đẳng thức a...
 • 4
 • 768
 • 7
Bài tập trắc nghiệm hoá học theo chuyên đề

Bài tập trắc nghiệm hoá học theo chuyên đề

Hóa học

... chính là A. este của axit panmitic và các đồng đẳng. B. muối của axit béo. C. các triglixerit . D. este của ancol với các axit béo. Câu 25: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại ... eBook, Tài liệu học miễn phí GV: Trương Thanh Nhân - THPT Phan Ngọc Hiển – Năm Căn – Cà Mau Trang 20 C. Các ion dương kim loại và các electron tự do D. Ion âm phi kim và các ion dương ... 30.P.V.C ủc ủiu ch t khớ thi n nhiờn theo s ủ: CH4 15% C2H2 95% CH2 = CHCl 90% PVC Th tớch khớ thi n nhiờn (ủktc) cn ly ủiu ch ra mt tn P.V.C l bao nhiờu ?(khớ thi n nhiờn cha 95%...
 • 44
 • 1,197
 • 2

Xem thêm