các kiến thức ôn thi đại học môn tiếng anh

Tổng hợp kiến thức ôn thi đại học môn Toán

Tổng hợp kiến thức ôn thi đại học môn Toán

Trung học cơ sở - phổ thông

... tỉ lệ thức : dbcadbcadcba biến đổi phương trình (1) rồi dùng công thức đổi + thành x. d. Dạng khác : tìm cách phối hợp 2 phương trình, đưa về các pt cơ bản. 16. Toán : * Luôn có ... khi chia trường hợp, ta thấy số cách chọn không thỏa tính chất p ít trường hợp hơn, ta làm như sau : số cách chọn thỏa p. = số cách chọn tùy ý - số cách chọn không thỏa p. Cần viết mệnh đề ... Công thức cần nhớ : a. : chỉ được bình phương nếu 2 vế không âm. Làm mất phải đặt điều kiện. 22ba00bba,ba0bba 4 Thuviendientu.org c. Biểu thức f(x) vô tỷ mà cách b không...
 • 22
 • 15,050
 • 126
tổng hợp kiến thức ôn thi đại học môn toán

tổng hợp kiến thức ôn thi đại học môn toán

Toán học

... tránh trùng l p ho c thi uụ ơ ồ ể ườ ợ ắ ặ ế tr ng h p.ườ ợ* V i bài toán tìm s cách ch n th a tính ch t p mà khi chia tr ng h p, taớ ố ọ ỏ ấ ườ ợ th y s cách ch n không th a tính ch t p ít ... tính ch t p ít tr ng h p h n, ta làm nh sauấ ố ọ ỏ ấ ườ ợ ơ ư :s cách ch n th a p.ố ọ ỏ= s cách ch n tùy ý - s cách ch n không th a p.ố ọ ố ọ ỏC n vi t m nh đ ph đ nh p th t chính xác.ầ ế ... n2. Nguyên t c c ng : ắ ộ Tr ng h p 1 có m cách ch n, tr ng h p 2 có n cáchườ ợ ọ ườ ợ ch n; m i cách ch n đ u thu c đúng m t tr ng h p. Khi đó, t ng s cáchọ ỗ ọ ề ộ ộ ườ ợ ổ ố ch n là : m + n.ọ3....
 • 7
 • 3,016
 • 99
Tuyển tập các đề ôn thi đại học môn tiếng anh (2012)

Tuyển tập các đề ôn thi đại học môn tiếng anh (2012)

Ngoại ngữ

... ______.A. "getting ready to do something" B. "eager to do something"C. "not objecting to doing anything" D. "not wanting to do something"Question 75: The two ... persuading him to do this.He is able to do this although he does not want to.It would be useful to persuade him.I enjoy persuading him to do thisIt is useless to persuade him to do this.Question ... take an entrance exam this year.Perhaps we don't have to take an entrance exam this year.We must take an entrance exam this year.We mightn't take an entrance exam this year.It is very...
 • 42
 • 1,897
 • 107
5 đề thi trắc nghiệm  ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2010

5 đề thi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2010

Cao đẳng - Đại học

... everything comfortable D. many things seem to be comfortable because they are made in town. Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, ... prevention is better than cure Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến 24. A. think B. recognize C. realize D. learn ... 80. A Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến 46. What does this passage mainly discuss? ...
 • 30
 • 946
 • 4
Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh

... "A couple of years ago, Debbie was thinking of going to Australia to work. I was devastated. It made me realise how important our friendship is. I remember thinking that if she had decided to ... out a programme of development in the area north of the Arctic Circle. During the past few years this programme has had a great deal of success: Tromso has been built up into a local capital with ... hospital and a healthy industry: But the oil industry has already started to draw people south, and within a few years the whole northern policy could be in ruins. The effects of the development of...
 • 7
 • 3,950
 • 35
NGỮ PHÁP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

NGỮ PHÁP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... www.l-a.com.vn Công ty phần mềm Cửu Long Dịch vụ thi t kế website,phần mềm CRM www.susasoft.com Tài liệu ôn thi Đại học – Năm 2012 1 ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH NĂM 2012 GRAMMAR ... hypothesis hypotheses giả thuyết 3. Danh từ đếm được và danh từ không đếm được * Cách thành lập danh từ số nhiều: - Thêm –s vào danh từ số ít - Thêm –es sau danh từ số ít tận cùng bằng s, ss, ... heroes Công ty phần mềm Cửu Long Dịch vụ thi t kế website,phần mềm CRM www.susasoft.com Tài liệu ôn thi Đại học – Năm 2012 9 She is much more intelligent than I think. - Khi...
 • 14
 • 1,470
 • 15
Ôn thi Đại học môn Tiếng Anh - Đề trắc nghiệm số 3

Ôn thi Đại học môn Tiếng Anh - Đề trắc nghiệm số 3

Tiếng anh

... movies if we have enough time C. Nothing is more pleasant than going to the theater D. When we dont want to read, we may go to the theater65. “In town everything seems to be made for the comfort ... B. there are many facilities provided for townspeople C. town life makes everything comfortable D. many things seem to be comfortable because they are made in town. Đọc kỹ đoạn văn sau ... has made it famous. Mans history in this delta dates back for thousands of years.66. In ancient Greece, delta was the name of A. a group of islands B. the Third letter of the alphabet C....
 • 17
 • 544
 • 2
Ôn thi Đại học môn Tiếng Anh - Đề trắc nghiệm số 4

Ôn thi Đại học môn Tiếng Anh - Đề trắc nghiệm số 4

Tiếng anh

... take / plane this evening / or / go / train tomorrow A. She suggested taking the plane this evening or going by train tomorrow. B. She suggested that we should take the plane this evening ... by train tomorrow. C. She suggested taking the plane this evening or we should go by train tomorrow. D. She suggested to take the plane this evening or to go by train tomorrow. 80. He / took ... (37)____ no longer any need for school buildings, formal classes, or teachers. Perhapsthis will be true one day, but this is hard to (38)_____ a world without schools. In fact, we need to look at how...
 • 13
 • 557
 • 0
Ôn thi Đại học môn Tiếng Anh - Đề trắc nghiệm số 5

Ôn thi Đại học môn Tiếng Anh - Đề trắc nghiệm số 5

Tiếng anh

... the things / want. A. Robots used slaves, therefore, people freeing them to do more of the things they want. B. Robots would be used like slaves, therefore, free people can do more of the things ... slaves, therefore, freeing people to do more of the things they want. D. Robots use is like slaves, therefore, free people do for them more of the things they want. 78. way / protect / all the ... on paper. Once it had been dealt with by people, the paper was (33)…… … for future reference. This way of working was never (34)…………… easy or fast. A computer system is much more (35)……. .26....
 • 13
 • 614
 • 8
Tài liệu 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi đại học môn tiếng Anh năm 2010 docx

Tài liệu 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi đại học môn tiếng Anh năm 2010 docx

Cao đẳng - Đại học

... everything comfortable D. many things seem to be comfortable because they are made in town. Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, ... condition caused by fried foods Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến 24. A. think B. recognize C. realize D. learn ... ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến A. My opinion was fair about the football match. B. In my opinion, I think...
 • 30
 • 869
 • 7
Tài liệu Đề cương ôn thi đại học môn tiếng Anh (Lý thuyết + đề thi) pptx

Tài liệu Đề cương ôn thi đại học môn tiếng Anh (Lý thuyết + đề thi) pptx

Cao đẳng - Đại học

... sẽ còn nhiều kiến thức nữa mà thí sinh Cần bổ trợ khi đi thi vì vậy cách tốt nhất là thí sinh nên tìm đến đề thi đại học và bộ đề thi đại học của Bộ, bộ đề thi Của thầy Vĩnh Bá… các bài đọc trong ... Page 5 of 12 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) Người ra đề: Phan Ngọc Huy huycomf@gmail.com ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian ... đề: Phan Ngọc Huy h Page 1 of 12 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC THÍ SINH CÂN ÔN HẾT NHỮNG PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG CHIẾN LƯỢC THI VÀ MẪU CÂU THÔNG DỤNG. (download tại http://giaovien.net)...
 • 12
 • 3,518
 • 41
Hướng dẫn chọn sách ôn thi đại học môn Tiếng Anh

Hướng dẫn chọn sách ôn thi đại học môn Tiếng Anh

Tiếng anh

... nang ngữ âm tiếng anh phổ thông Trần Thị Thanh Phúc Giáo dục 16 7 Tài liệu ôn thi đại học tiếng Anh Vĩnh Bá Đh quốc gia HN 64 8 Bộ đề thi tiếng Anh ( lời giải chi tiết đề các năm) ... Bộ sách ôn thi đại học môn tiếng Anh (Vs 1.0) *** Dưới đây là 1 số hình ảnh sách: Stt Tên Sách Tác giả NXB Giá 1 Giải thích ngữ pháp tiếng Anh Trần Mạnh Tường Văn hóa-Thông Tin ... Ngữ Pháp Tiếng Anh Vĩnh Bá Sư Phạm 53 3 1000 câu trắc nghiệm tiếng Anh chuyên đề chọn câu đồng nghĩa Vĩnh Bá Đh quốc gia HN 36 4 Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề từ vựng tiếng anh Vĩnh...
 • 3
 • 5,003
 • 36
Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 1 pot

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 1 pot

Cao đẳng - Đại học

... breakthrough C. an outburst D. an outbreakQuestion 20: A: This grammar test is the hardest one we’ve ever had this semester! B: …………………but I think it’s quite easy. A. I couldn’t agree more.C. You’re ... general theory of diversity would have to predict not only this difference between temperate and tropical zones, but also patterns within each region, and how these patterns vary among different ... spends more money on games each year than on going to the cinema or renting videos. But is this…… 31……a bad thing? For years, newspaper reports have been ………32… that children who spend too much...
 • 7
 • 697
 • 19
Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 2 potx

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 2 potx

Cao đẳng - Đại học

... can't even see nothing on the broad without any glasses.B. I can hardly see anything on the broad without any glasses.C. Without any glasses, I can't almost see nothing on the broad.D. ... wedding.A. to be played B. play C. played D. been playing28. - What do you want to do this summer?+ I think we should go somewhere ________ has plenty of sun and sand.A. who B. where C. when ... on the broad.D. Without any glasses, nothing on the broad can be seen by myself.32. when / read / note / already / leave / Europe?A. When will you read this note before I'll leave for Europe?B....
 • 5
 • 810
 • 14
Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 3 potx

Đề ôn thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013-Đề 3 potx

Cao đẳng - Đại học

... the idea would be (79) _____ in the other language. This is hard to do because every language has its own way of (80) _____ and saying this.Question 66: A. advantages B. progress C. steps ... groups: this gives them the opportunity to learn to co-operate, to share, and to develop leadership skills. They also learn how to cope with personal problems as well as learning how to think, ... work on individual tasks and assignments, and they can do this at their own speed. They also have some formal class teaching when this is appropriate. We encourage our pupils to use the library,...
 • 6
 • 653
 • 22

Xem thêm