các hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp BÀI LÀM Góp vốn để thành lập doạnh nghiệp là một trong những điều đầu tiền cần làm khi muốn thành lập lập một doạnh nghiệp. ... định giá chuyên nghiệp định giá.2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá ... chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốndoanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp...
 • 5
 • 1,340
 • 9

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Kinh tế - Thương mại

... tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp BÀI LÀM Góp vốn để thành lập doạnh nghiệp là một trong những điều đầu tiền cần làm khi muốn thành lập lập một doạnh nghiệp. ... định giá chuyên nghiệp định giá.2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá ... chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốndoanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp...
 • 5
 • 805
 • 6

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các quy định về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp như: chủ thể góp vốn, đối tượng góp vốn, điều kiện góp vốn, hình thức góp ... độc lập, một bản cam kết hay một điều khoản trong hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp. 1.1.3 Tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương 3: THỰC TRẠNG GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ... thuận góp vốn thành lập doanh nghiệp là thỏa thuận được thiết lập giữa người góp vốn hoặc cam kết góp vốn với doanh nghiệp sẽ được thành lập và mang lại quyền lợi cho chính doanh nghiệp được thành...
 • 24
 • 815
 • 3

MẪU DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN pot

MẪU DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN pot

Biểu mẫu

... DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN) DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG… STT Thông ... Số điện thoại Giá trị vốn góp Số cổ phần Loại cổ phần Tỷ lệ vốn góp I. Cổ đông sáng lập: Tổ chức 1 Công ty A 2 Cá nhân 3 Nguyễn Văn A 4 II. Cổ đông góp vốn khác Tổ chức 5 Công...
 • 2
 • 353
 • 1

MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ TÌNH HÌNH THAM GIA GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN potx

MẪU BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ TÌNH HÌNH THAM GIA GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN potx

Biểu mẫu

... tham gia thành lập ngân hàng STT Người khai (tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập ngân hàng) và “người có liên quan” Mối quan hệ với người khai Tên ngân hàng Tỷ lệ sở hữu /vốn ĐL của ... CÓ LIÊN QUAN VÀ TÌNH HÌNH THAM GIA GÓP VỐN THÀNH LẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... với người khai Tên ngân hàng Tỷ lệ sở hữu /vốn ĐL của ngân hàng (%) Tỷ lệ vốn góp/ Vốn ĐL khi thành lập của ngân hàng TMCP… (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Nguyễn Văn A Người khai 2....
 • 2
 • 655
 • 2

Quyết định Góp vốn thành lập công ty tại Hà Nội và cử người đại diện theo ủy quyền

Quyết định Góp vốn thành lập công ty tại Hà Nội và cử người đại diện theo ủy quyền

Tài liệu khác

... TỬ COLOMBO với các điều khoản dưới đây: QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Chấp thuận và thông qua việc góp vốn thành lập công ty sau:Điều 2: Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Việt sẽ góp 6.000.000 đồng ... cổ phần, chiếm 30,00% tổng vốn điều lệ trong công ty để góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ COLOMBOĐiều 3: Bổ nhiệm và ủy quyền cho cá nhân với các thông tin cá nhân dưới đây:Họ ... Số:……./QĐ- VHVCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011QUYẾT ĐỊNH Về việc: Góp vốn thành lập công ty tại Hà Nội và cử người đại diện theo...
 • 2
 • 863
 • 2

hình thức góp vốn, định gía tài sản, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty

hình thức góp vốn, định gía tài sản, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty

Khoa học xã hội

... thành viên hoặc hai thành viên trở lên).II.Pháp luật hiện hành về hình thức vốn góp, định giá vốn góp và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty.1. Hình thức góp vốn. a.Khái niệm góp ... cũng được quyền góp vốn vào công ty 132 Điều 30 Luật doanh nghiệp 2005 quy định như sau: “ Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo ... bảo cho lợi ích của các thành viên góp vốn vào công ty Luật doanh nghiệp 2005 đã quy định vấn đề cấp giấp chứng nhận phần vốn góp. Tại thời điểm góp đủ giá trị phần vốn góp, thành viên được công...
 • 17
 • 636
 • 1

Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp ở nước ta

Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp ở nước ta

Kinh tế - Thương mại

... chỉcó các doanh nghiệp nhà nớc mới có các điều kiện: Doanh nghiệp nhà nớc rất dễ thành lập, chỉ cần một quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nớc,cử hội đồng quản trị và cấp vốn ngân sách là doanh nghiệp ... vữngchắc việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc và áp dụng nhiều hình thức góp vốn liên doanh giữa nhà nớc với các nhà kinh doanh t nhân trong nớcnhằm tạo thế,tạo lực cho doanh nghiệp Việt Nam phát ... trờng các hình thức kinh doanh chumg vốn lần lợt ra đời và phát triển. Hình thái kinh doanh chung vốn xét về mặt lịch sử là một bớc tiến hoá trongchế dụng tín dụng,chuyển từ phơng thức kinh doanh...
 • 33
 • 336
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu khác

... Luật Doanh nghiệp 3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Luật Doanh nghiệp Các ... (do Nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm). Thành phần hồ sơ 4. Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật ... với thành lập doanh nghiệp) Quyết định số 1088/2006/QĐ-BK 2. Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) Luật doanh nghiệp...
 • 6
 • 445
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc docx

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc docx

Tài liệu khác

... ngành có liên quan. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký đầu tư 2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đầy đủ các nội dung theo quy định ... I-1: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh) Quyết định số 1088/2006/QĐ-BK Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện ... - Gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến các Phòng chức năng; Tổng hợp, lập Tờ trìnhLãnh đạo Ban; - Dự thảo nội dung Giấy chứng nhận đầu tư trình Lãnh đạo Ban ký chính thức; - Tổ chức trao Giấy chứng...
 • 5
 • 458
 • 0

Tài liệu Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) doc

Tài liệu Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) doc

Tài liệu khác

... chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. + Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui ... thành lập doanh nghiệp Mức cụ thể theo quy định của từng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các ... Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. + Hồ sơ dự án đầu tư: - Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; - Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; ...
 • 5
 • 510
 • 0

Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) docx

Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) docx

Thủ tục hành chính

... đồng liên doanh (trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh) : 01 bản chính, 02 bản sao. 5. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Dự thảo điều lệ doanh nghiệp; ... tư gắn với thành lập doanh nghiệp theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. + Danh sách thành viên/cổ ... ngày 08/10/2007; Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu...
 • 5
 • 328
 • 0

Xem thêm