các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân

Thực trạng Kinh tế tư nhân ở Việt Nam & các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân.doc

Thực trạng Kinh tế nhân ở Việt Nam & các giải pháp phát triển kinh tế nhân.doc

Kế toán

... pháp nhằm phát triển Kinh tế Kinh tế nhân nhân Giải pháp phát triển Kinh tế nhân: Do thấy rõ tầm quan trọng khu vực Kinh tế nhân nên Đảng nhà nước tìm biện pháp nhằm phát triển Kinh ... tạo động lực cạnh tranh để phát triển kinh tế Biểu 1: Cơ cấu GDP Việt Nam theo thành phần kinh tế Đơn vị tính: % Khu vực 1 .Kinh tế nhà nước 3 .Kinh tế nhân 3 .Kinh tế có vốn 1995 42 27,6 30,4 ... trưởng tháng đầu năm kinh tế nhà nước, kinh tế nhân kinh tế có vốn đầu nước 17%, 32,4% 3,1% Điều phù hợp với nước trình chuyển đổi Việt Nam mà theo đó, khu vực nhân phát triển nhanh, mạnh...
 • 12
 • 2,311
 • 6
thực trạng phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam hiện nay như thế nào? các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam

thực trạng phát triển kinh tế nhân Việt Nam hiện nay như thế nào? các giải pháp phát triển kinh tế nhân Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... 0918.775.368 Thực trạng phát triển kinh tế t nhân Việt Nam nh ? Các giải pháp phát triển kinh tế t nhân Việt Nam Trong suốt 20 năm thực công đổi vừa qua Việt Nam, khu vực Kinh tế t nhân (KVKTTN) có ... KVKTTN phát triển Ngày hôm sau trải qua 20 năm thực sách đổi , thời điểm cần có nhìn nhận , đánh giá lại sách khuyến khích, phát triển KTTN để từ tìm giải pháp thích hợp cho bớc phát triển tiếp ... 20 năm qua , sách phát triển KTTN đạt hiệu đến mức nào?Có đóng góp nh cho phát triển KVKTTN?Liệu có yếu sách có cần bổ sung thêm nội dung sách để tiếp tục đẩy mạnh trình phát triển KTTN nhằm thực...
 • 17
 • 515
 • 0
Vai trò và các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Vai trò và các giải pháp phát triển kinh tế nhân ở Việt Nam

Tiến sĩ

... hớng để phát triển kinh tế t nhân thời gian tới.Để phơng hớng phát triển đợc hớng ta phải có giải pháp phát triển kinh tế t nhân thích hợp Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế t nhân ... Phơng hớng phát triển kinh tế t nhân Việt Nam thời gian tới Để phát triển kinh tế t nhân thời gian tới ,phát triển kinh tế xã hội đất nớc đạt tới mục tiêu đề ra,cần khuyến khích kinh tế t nhân đầu ... vực kinh tế t nhân cần thiết: Từ có đựờng lối, sở cụ thể tạo điều kiện cho kinh tế t nhân phát triển, thúc đẩy tăng trởng kinh tế, xây dựng XHCN Với nội dung:Vai trò giải pháp phát triển kinh tế...
 • 31
 • 424
 • 0
thực trạng và các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

thực trạng và các giải pháp phát triển kinh tế nhân thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Kinh tế - Quản lý

... Đình Mạnh Lớp: Kinh tế Phát triển B Đề án kinh tế trị Chơng Những vấn đề kinh tế t nhân 1.1 Kinh tế t nhân chất kinh tế t nhân Thành phần kinh tế khu vực kinh tế, kiểu quan hệ kinh tế dựa hình thức ... khu vực kinh tế t nhân, xác định rõ vị trí, vai trò khu vực kinh tế này, đồng thời nêu lên thực trạng phát triển kinh tế t nhân Việt Nam để từ đa đợc giải pháp phát triển phù hợp kinh tế t nhân ... vực kinh tế t nhân, khu vực kinh tế t nhân nh động lực thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển kinh tế thị trờng Khu vực kinh tế t nhân thực trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế- xã...
 • 22
 • 372
 • 0
Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới của tỉnh Thái Bình.doc

Một số giải pháp phát triển kinh tế nhân trong thời gian tới của tỉnh Thái Bình.doc

Kế toán

... trọng kinh tế quốc dân Phát triển kinh tế nhân vấn đề chiến lược lâu dài phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN” Khái niệm chất kinh tế nhân 2.1 Khái niệm kinh tế nhân Kinh tế ... luật Ở nước ta có nhiều cách lý giải khác kinh tế nhân : Có người cho kinh tế nhân đồng nghĩa với kinh tế nhân, có người lại đồng kinh tế nhân với kinh tế quốc doanh Quan điểm ... chung kinh tế nhân nước ta I - Bản chất, vai trò kinh tế nhân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Quá trình phát triển, đổi vị trí, vai trò kinh tế nhân phát triển kinh...
 • 80
 • 967
 • 6
Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh An Giang.pdf

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nhân tỉnh An Giang.pdf

Quản trị kinh doanh

... hướng phát triển kinh tế đắn nước ta, thành phần kinh tế phát huy mạnh, tiềm có đóng góp ngày to lớn vào công phát triển kinh tế- xã hội Trong đó, thành phần kinh tế quốc doanh ngày phát triển ... kinh tế ĐVT: triệu VN đồng 1995 TỔNG SỐ I Loại hình kinh tế Kinh tế Nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể Kinh tế nhân Kinh tế có vốn đầu nước II Thuế nhập 2003 5.516.168 13.233.906 5.329.367 ... 8.742 84.747 90.000 ĐVT: % 1995 TỔNG SỐ I Loại hình kinh tế Kinh tế Nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể Kinh tế nhân Kinh tế có vốn đầu nước II Thuế nhập 100,0 96,6 10,1 0,5 84,4 1,5...
 • 129
 • 1,013
 • 4
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỈNH AN GIANG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN TỈNH AN GIANG

Quản trị kinh doanh

... hướng phát triển kinh tế đắn nước ta, thành phần kinh tế phát huy mạnh, tiềm có đóng góp ngày to lớn vào công phát triển kinh tế- xã hội Trong đó, thành phần kinh tế quốc doanh ngày phát triển ... kinh tế ĐVT: triệu VN đồng 1995 TỔNG SỐ I Loại hình kinh tế Kinh tế Nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể Kinh tế nhân Kinh tế có vốn đầu nước II Thuế nhập 2003 5.516.168 13.233.906 5.329.367 ... 8.742 84.747 90.000 ĐVT: % 1995 TỔNG SỐ I Loại hình kinh tế Kinh tế Nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể Kinh tế nhân Kinh tế có vốn đầu nước II Thuế nhập 100,0 96,6 10,1 0,5 84,4 1,5...
 • 129
 • 840
 • 0
453 Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh An Giang

453 Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nhân tỉnh An Giang

Quản trị kinh doanh

... hướng phát triển kinh tế đắn nước ta, thành phần kinh tế phát huy mạnh, tiềm có đóng góp ngày to lớn vào công phát triển kinh tế- xã hội Trong đó, thành phần kinh tế quốc doanh ngày phát triển ... kinh tế ĐVT: triệu VN đồng 1995 TỔNG SỐ I Loại hình kinh tế Kinh tế Nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể Kinh tế nhân Kinh tế có vốn đầu nước II Thuế nhập 2003 5.516.168 13.233.906 5.329.367 ... 8.742 84.747 90.000 ĐVT: % 1995 TỔNG SỐ I Loại hình kinh tế Kinh tế Nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể Kinh tế nhân Kinh tế có vốn đầu nước II Thuế nhập 100,0 96,6 10,1 0,5 84,4 1,5...
 • 129
 • 565
 • 0
106 Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh An Giang

106 Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nhân tỉnh An Giang

Quản trị kinh doanh

... hướng phát triển kinh tế đắn nước ta, thành phần kinh tế phát huy mạnh, tiềm có đóng góp ngày to lớn vào công phát triển kinh tế- xã hội Trong đó, thành phần kinh tế quốc doanh ngày phát triển ... kinh tế ĐVT: triệu VN đồng 1995 TỔNG SỐ I Loại hình kinh tế Kinh tế Nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể Kinh tế nhân Kinh tế có vốn đầu nước II Thuế nhập 2003 5.516.168 13.233.906 5.329.367 ... 8.742 84.747 90.000 ĐVT: % 1995 TỔNG SỐ I Loại hình kinh tế Kinh tế Nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể Kinh tế nhân Kinh tế có vốn đầu nước II Thuế nhập 100,0 96,6 10,1 0,5 84,4 1,5...
 • 129
 • 437
 • 0
Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân An Giang

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nhân An Giang

Thạc sĩ - Cao học

... hướng phát triển kinh tế đắn nước ta, thành phần kinh tế phát huy mạnh, tiềm có đóng góp ngày to lớn vào công phát triển kinh tế- xã hội Trong đó, thành phần kinh tế quốc doanh ngày phát triển ... kinh tế ĐVT: triệu VN đồng 1995 TỔNG SỐ I Loại hình kinh tế Kinh tế Nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể Kinh tế nhân Kinh tế có vốn đầu nước II Thuế nhập 2003 5.516.168 13.233.906 5.329.367 ... 8.742 84.747 90.000 ĐVT: % 1995 TỔNG SỐ I Loại hình kinh tế Kinh tế Nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể Kinh tế nhân Kinh tế có vốn đầu nước II Thuế nhập 100,0 96,6 10,1 0,5 84,4 1,5...
 • 129
 • 450
 • 0
Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nhân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh tế - Quản lý

... trọng để thúc đẩy kinh tế tăng trởng 2.Đặc điểm kinh tế t nhân Việt Nam Kinh tế t nhân nớc ta tồn phát triển điều kiện chủ yếu sau: Một là, kinh tế t nhân đợc phục hồi phát triển nhờ công đổi ... lại kinh tế thị trờng khó tồn phát triển sở hữu t nhân kinh tế t nhân nói cách khác chế thị trờng đại dạng sinh tồn kinh tế t nhân mà điển hình mô hình tổ chức doanh nghiệp Bất kỳ kinh tế hoạt ... là ,kinh tế t nhân nớc ta đời nớc độ lên chủ nghĩa xã hội từ kinh tế phát triển bối cảnh thực công nghiệp hoá,hiện đại hóa ,giải phóng sức sản xuất ,chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Nh vậy ,kinh tế...
 • 40
 • 457
 • 0
Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Giang

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nhân tỉnh Hà Giang

Quản trị kinh doanh

... hướng phát triển kinh tế đắn nước ta, thành phần kinh tế phát huy mạnh, tiềm có đóng góp ngày to lớn vào công phát triển kinh tế- xã hội Trong đó, thành phần kinh tế quốc doanh ngày phát triển ... kinh tế ĐVT: triệu VN đồng 1995 TỔNG SỐ I Loại hình kinh tế Kinh tế Nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể Kinh tế nhân Kinh tế có vốn đầu nước II Thuế nhập 2003 5.516.168 13.233.906 5.329.367 ... 8.742 84.747 90.000 ĐVT: % 1995 TỔNG SỐ I Loại hình kinh tế Kinh tế Nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế cá thể Kinh tế nhân Kinh tế có vốn đầu nước II Thuế nhập 100,0 96,6 10,1 0,5 84,4 1,5...
 • 129
 • 517
 • 0
Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 1.Thế Kinh tế nhân? Khái niệm kinh tế nhân dùng để thành phần kinh tế dựa chế độ sở hữu nhân liệu ... chủ nghĩa Theo đó, kinh tế nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế nhân kinh tế thị trường Chính mà phát triển kinh tế nhiều thành phần nói chung phát triển kinh tế nhân nói riêng nội ... sắc kinh tế nói chung triển vọng tiềm tàng kinh tế nhân nói riêng Sự phát triển kinh tế nhân đóng góp quan trọng vào phát triển chung toàn kinh tế xã hội huy động nhiều nguồn vốn đầu tư...
 • 13
 • 705
 • 0
Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân

Giải pháp phát triển kinh tế nhân

Lý luận chính trị

... nớc ,kinh tế t nhân phát triển thúc đẩy phát triển kinh tế nớc ta.Vì mà kinh tế t nhân thời gian tới cần đợc khuyến khích phát triển Vấn đề đặt phải làm làm nh để thúc đẩy kinh tế t nhân phát triển ... vực kinh tế t nhân đất nớc ta II THự TRạNG CủA KINH Tế NHÂN 1.1 Thực trạng 1.2 Thực đờng nối đổi đảng nhà nớc , 10 năm qua , kinh tế t nhân đợc khuyến khích phát triển Kinh tế t nhân ... vực kinh tế t nhân đợc tạo lập phát triển khu vực năm qua tự khẳng định vị trí kinh tế quốc dân va chứng tỏ khu vực kinh tế t nhân trở thành khu vực kinh tế trọng điểm kinh tế Việt Nam 1.3 Các...
 • 36
 • 294
 • 0
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG

Thạc sĩ - Cao học

... thành phần kinh tế Trong kinh tế nước ta theo quan niệm lúc có thành phần kinh tế: kinh tế Nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế nhân; kinh tế nhà nước kinh tế có vốn ... đăng ký kinh doanh CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm a) Kinh tế nhân: * Khái niệm kinh tế nhân: KTTN loại hình kinh tế phát triển ... phần kinh tế Đảng ta xác định có thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, KTTN (cá thể, tiểu chủ, nhân) , kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu nước KTTN gồm kinh tế cá...
 • 174
 • 987
 • 10
Phương hướng chính sách và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân

Phương hướng chính sách và giải pháp phát triển kinh tế nhân

Kinh tế - Quản lý

... vực kinh tế Cùng với trình đổi sách kinh tế t nhân thay đổi bản: kinh tế hộ gia đình kinh tế cá thể đợc khuyến khích phát triển: kinh tế t nhân đợc tuyên bố phát triển bình đẳng với thành phần kinh ... cho phát triển diễn theo định hớng xã hội chủ nghĩa Khu vực kinh tế t nhân Khu vực kinh tế t nhân bao gồm hình thức kinh tế sau: Kinh tế cá thể: Đợc hiểu hình thức kinh tế hộ gia đình hay cá nhân ... IV Kết luận Kinh tế t nhân đợc trì phát triển kinh tế nớc ta Vốn chất thành phần kinh tế t bản, nhng có nhiều mặt tác động tích cực đến kinh tế nớc ta nên nớc ta phát triển kinh tế định hớng...
 • 24
 • 266
 • 1
Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Giải pháp phát triển kinh tế nhân ở Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C _ TI LIU THAM KHO Báo tuổi trẻ: Kinh tế dân doanh dẫn đầu, ấn ngày 2/1/2004 Thời báo kinh tế Sài Gòn, Kinh tế Việt Nam 2003 qua số - ấn ngày 1/1/2004 , Luật doanh ... thnh phn kinh t th cn c phỏt trin mnh v cựng vi thnh phn kinh t nh nc tr thnh nn tng ca nn kinh t quc dõn; cỏc thnh phn kinh t ngoi quc doanh c khuyn khớch phỏt trin, y mnh sn xut, kinh doanh ... phỏt trin ca thnh phn kinh t ny C th l mt s ro cn nh sau: Th nht: Cú s phõn bit v phỏp lý, v chớnh sỏch gia thnh phn kinh t t nhõn vi cỏc thnh phn kinh t khỏc Thnh phn kinh t t nhõn l thnh phn...
 • 14
 • 325
 • 0
Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tư nhân Việt Nam

Giải pháp phát triển kinh tế nhân nhân Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... 2-1:Thành tựu kinh tế t nhân Việt Nam 2-2: Hạn chế nguyên nhân kinh tế t nhân Việt Nam III .Giải pháp phát triển kinh tế t nhân t nhân Việt Nam 1-Tạo môi trờng kinh doanh thuận lợi cho kinh tế t nhân Việt ... thành phát triển kinh tế t nhân II.Thực trạng kinh tế t nhân Việt Nam 1-Khảo sát tiến trình phát triển kinh tế t nhân Việt Nam 1-1:Thời kì trớc đổi 1-2:Thơì kì đổi 2-Thực trạng kinh tế t nhân ... Đẩy mạnh phát triển thành phần kinh tế Việt Nam Báo cáo tổng hợp tình hình, phơng hớng giải pháp phát triển KTTN, Ban kinh tế Trung Ương 26-11-2001 Phát triển kinh tế t nhân, Báo cáo kinh doanh...
 • 18
 • 192
 • 0
Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố huế

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế nhân ở thành phố huế

Kinh tế - Quản lý

... Kiểm tra cá thể, nhân; - Kinh tế tập thể ; Các thành phần kinh - Kinh tế cá thể; - Kinh tế tiểu chủ; - Kinh tế Nhà tế phi xã hội chủ nghĩa : - Kinh tế - Kinh tế nước ; tiểu sản ... kinh tế, là: Kinh tế Nhà nước (Đại hội VII gọi kinh tế quốc doanh), kinh tế hợp tác, kinh tế Nhà nước, kinh tế cá thể, tiểu chủ kinh tế nhân Khu vực kinh tế có vốn đầu nước phận kinh ... tế thuộc kinh tế nhân tên gọi, cách phân chia khác Đại hội IX khẳng định: thành phần kinh tế Việt Nam gồm kinh tế Nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế nhân; kinh...
 • 134
 • 739
 • 4
Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới của tỉnh Thái Bình

Một số giải pháp phát triển kinh tế nhân trong thời gian tới của tỉnh Thái Bình

Kế toán

... tỉnh phát triển kinh tế nhân Quán triệt quan điểm Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) : Kinh tế nhân phận cấu thành kinh tế quốc dân Phát triển kinh tế nhân ... hướng phát triển kinh tế nhân tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010 – 2020 Trên sở mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh xác định, kinh tế nhân có vai trò quan trọng phát triển kinh tế tỉnh, ... thức hành động Đó cần thống quan điểm đạo phát triển kinh tế nhân : kinh tế nhân phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân Phát triển kinh tế nhân vấn đề chiến lược lâu dài nhằm góp phần...
 • 21
 • 360
 • 0

Xem thêm