các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh dvtm hoàng vũ doc

Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện lực Vĩnh Long

Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện lực Vĩnh Long

Kinh tế

... n .33 ng 1: - - , 876 148.178 2.566 3.897 10,86 b (1) cao (3) an nhân dân - Th Chính , trung bình thôn 30 900 n p nhân + + Phân tích 1.3 - : ; gian: rên , , ; 1.4 Thu : - Mô M có + (training) ... - Thu Thu Khai thác tài nguyên - thiên nhiên, tài , thay hà nguyên Thu công bình- thông qua trình Thu 10 - , ác n Các (N s làm (N 11 liên quan - ,H - ông IRR (s 12 Theo Mincer (1974), 13 C ... ng 28 10 - 9,39 - - 18,89% 14,42 63.445 sách (nông lâm- 18,67% - (công 31,04% 23,5 ;t - lâm - - chi ngân sách I (nông lâm- (công - - 29,43% 29 Mincer 5.1.1 quan sát bình tiêu Min Max - 180 3.71...
 • 73
 • 577
 • 0
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty 751 Luận văn thạc sĩ 2014

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty 751 Luận văn thạc sĩ 2014

Kinh tế

... tiêu c a tài gi i pháp hoàn thi n ho nhân l c t i công ty 751 C th : - ng qu n tr ngu n c tr ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i công ty 751 Làm rõ nh ng m t m nh m t y u công tác ho l c th c ... nhân viên hi u qu SX-KD c a công ty - Giúp công ty ho công ty xây d ng ch nh ngu n nhân s thù lao h ng th i giúp nh qu n lý v nhân s m t cách công b ng, xác - Giúp công ty có th ki doanh nghi c ... PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY 751 59 3.2.1 Nhóm gi i pháp hoàn thi n ch n nhân l c 60 3.2.1.1 Ho nh ngu n nhân l c 60 3.2.1.2 Phân tích công...
 • 145
 • 575
 • 1
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH xây dựng Nam Việt đến năm 2020

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH xây dựng Nam Việt đến năm 2020

Kinh tế

... T công ty không ty, công nhân VSL tr c ký y tai n luy lao sát h, nhân Tai uyê tra lao h Ngay c công ty giám sát tr c s công ng h công tác an toàn lao công ty an toàn d n thao tác k tác yêu c công ... 2.2.5 phát nhân l c 42 trì nhân l c 44 2.3 xét CH NG 3: GI NHÂN L T tr ng ng m xây 3.2 pháp hoàn th 3.2.2 Hoàn Công ty 51 N HO T NG Q CÔNG TY tiêu quan 3.2.1 Hoàn nhân PHÁP HOÀN TH ... logic nhân l c h Công ty xây d ng Công ty pháp so sánh, phân công kê EXCEL SPSS ph pháp chuyên gia: tham chuyên gia am nh h xây d ng gi pháp phù h B c c c a ý cho Công ty tài T Công ty CH...
 • 96
 • 586
 • 0
Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nhựa bình minh

Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nhựa bình minh

Kinh tế

... th p d li u s c p t NNL t i công ty đ ph c v công tác phân tích th c tr ng, nh n xét đánh giá, đ nh h ng xây d ng gi i pháp hoàn thi n công tác qu n tr NNL t i công ty S li u đ c so sánh, phân ... ng pháp thu n ti n t cán b , công nhân viên ch c, công nhân lao đ ng tr i đ u phòng ban, nhà máy c a công ty có đ c 150 m u nh d ki n, tác gi phát 170 phi u kh o sát đ n phòng ban, b ph n c a Công ... t l công ty đ ng phù h p v i m c tiêu chi n l c phát tri n c a c ban lãnh đ o công ty quan tâm Xu t phát t lý trên, đ tài nghiên c u: “Gi i pháp hoàn thi n ho t đ ng qu n tr NNL t i Công ty CP...
 • 99
 • 452
 • 4
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.doc

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... luận quản trị nguồn nhân lực: trình bày khái niệm nguồn nhân lực, vai trò ý nghĩa nguồn nhân lực, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực Liên ... QH&ĐTTNNMN: phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực Liên đồn Mục tiêu đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực Liên đồn Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu quản trị nguồn nhân lực Liên đồn Quy hoạch ... chức: Quản trị nguồn nhân lực làm cách cho quan, tổ chức hoạt động có hiệu Quản trị nguồn nhân lực tự khơng cứu cánh, phương tiện giúp quan đạt mục đích Mục tiêu cá nhân: Nhà quản trị phải giúp nhân...
 • 69
 • 1,114
 • 10
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại xí NGHIỆP điện CAO THẾ ĐỒNG NAI đến năm 2015

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại xí NGHIỆP điện CAO THẾ ĐỒNG NAI đến năm 2015

Quản trị kinh doanh

... quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực Xí Nghiệp Điện Cao Thế Đồng Nai (Công Ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai) Chương 3: Giải pháp hoàn thiện họat động quản trị ... quản trị nguồn nhân lực Mô hình quản trị nguồn nhân lực Việt Nam phát triển sở điều chỉnh mô hình quản trị nguồn nhân lực Đại học Michigan vào điều kiện Việt Nam dựa ý tưởng sau:  Quản trị nguồn ... Quản trị nguồn nhân lực yếu tố môi trường Như vậy, mô hình quản trị nguồn nhân lực có ba nhóm chức thành phần: thu hút, đào tạo-phát triển trì nguồn nhân lực Từ mục tiêu quản trị nguồn nhân lực...
 • 85
 • 957
 • 1
Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây Lắp Điện 2 (chi nhánh 6) đến năm 2020

Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây Lắp Điện 2 (chi nhánh 6) đến năm 2020

Thạc sĩ - Cao học

... trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nhân lực nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực .5 1.1.4 Mơ hình quản trị nguồn ... Quản trị nhân lực gắn liền với tổ chức, quan tổ chức cần phải có phận quản trị nhân lực Quản trị nhân lực diện khắp phòng ban, cấp quản trịnhân viên quyền phải có quản trị nhân lực Cung cách ... quản trị nguồn nhân lực Mơ hình quản trị nguồn nhân lực Việt Nam phát triển sở điều chỉnh mơ hình quản trị nguồn nhân lực Đại học Michigan vào điều kiện Việt Nam dựa ý tưởng sau: - Quản trị nguồn...
 • 127
 • 446
 • 0
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn nhân lực tại khách sạn YẾN NHI

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế quảnnguồn nhân lực tại khách sạn YẾN NHI

Quản trị kinh doanh

... 12 - 03 Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Quảnnguồn nhân lực công tác thiếu công tác quản lý ngày Khi nguồn nhân lực xem nguồn quý giá quảnnguồn nhân lực xem nghệ thuật Ngành kinh doanh khách ... quan (nhân tố bên trong) Các nhân tố thuộc lao động: Nhận thức đắn vai trò công tác quảnnguồn nhân lực, mối quan hệ với chức quản lý khác doanh nghiệp Các nhà quản trị bị tri phối nhiều nhân ... hay nói cách khác nhân lực 1.2 Nhân lực kinh doanh khách sạn Nhân lực khách sạn tập hợp nguồn nhân lực toàn thể đội ngũ cán nhân viên khách sạn Mỗi cá nhân khách sạn đóng góp nguồn lực hình...
 • 38
 • 489
 • 1
Giải pháp cải thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần changsing

Giải pháp cải thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần changsing

Quản trị kinh doanh

... QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 11 2.1 Tóm tắt sở lý luận quản trị nguồn nhân lực 2.1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực Khái niệm quản ... CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CHANGSING 3.1 Nhận xét chung hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty Thực trạng vấn đề quản trị nhân lực công ty, cho ... làm GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 13 Quản trị nhân lực gắn liền với tổ chức, quan tổ chức cần phải có phận nhân lực Quản trị nhân lực thành tố quan trọng chức quản trị, ...
 • 43
 • 782
 • 2
Giải pháp hoàn thiện hoạt động duy trì nguồn nhân lực tại khối văn phòng công ty TNHH một thành viên dược sài gòn

Giải pháp hoàn thiện hoạt động duy trì nguồn nhân lực tại khối văn phòng công ty TNHH một thành viên dược sài gòn

Kinh tế

... nt n ch , Công ty liên t c thua l , b máy t i Tình tr ng cán b ng r i b Công ty cho Công ty ó lí tác gi ch n tài “Gi i pháp hoàn thi n ho trì ngu n nhân l c t i Kh i Sài Gòn ng Công ty TNHH m c ... n nhân Công ty TNHH m c Sài Gòn xu t bi n pháp hoàn thi n ho Công ty TNHH m t ng trì ngu n nhân l c t i Kh i c Sài Gòn n 2015 - 2017 ng ph m vi nghiên c u - ng nghiên c u ho phòng Công ty TNHH ... n nhân l c t i Kh c Sài Gòn ng kh o sát cán b công nhân viên, Công ty TNHH m - Ph m vi c Kh c Sài Gòn tài nghiên c u ho ng trì ngu n nhân l c t i Công ty TNHH m gi i pháp nh m hoàn thi n ho Công...
 • 97
 • 307
 • 0
MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG.PDF

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG.PDF

Kinh tế

... ngu n nhân l c Chương 2: Th c tr ng v công tác qu n tr ngu n nhân l c t i công ty c ph n t p ñoàn Thiên Long Chương 3: M t s bi n pháp hoàn thi n công tác qu n tr ngu n nhân l c t i công ty c ... công tác th c hi n ch c thu hút ngu n nhân l c t i công ty c ph n T p ñoàn Thiên Long 32 2.2.1.1 Công tác ho ch ñ nh ngu n nhân l c Qua kh o sát th c t t i công ty công tác ho ch ñ nh ngu n nhân ... ngu n nhân l c .50 3.2 Các gi i pháp hoàn thi n công tác qu n tr ngu n nhân l c t i công ty c ph n t p ñoàn Thiên Long 51 3.2.1 Nhóm gi i pháp hoàn thi n ch c thu hút ngu n nhân l...
 • 94
 • 771
 • 2
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy Hóa chất Biên hòa.doc

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy Hóa chất Biên hòa.doc

Quản trị kinh doanh

... hưởng đến công tác quản trị nhân lực o Đánh giá mặt hạn chế mạnh tồn công tác quản trị nguồn nhân lực nhà máy Hóa chất Biên hòa o Đưa số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực o Đưa ... Cơ sở lý luận quản trị nhân lực • Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Nhà máy Hóa chất Biên hòa • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Nhà máy Hóa ... VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Lý luận quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm chức quản trị nguồn nhân lực Khi văn minh nhân loại phát triển mức“siêu tốc” nay, yếu tố vật chất, máy móc, công...
 • 66
 • 1,130
 • 17
Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Anh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Anh

Quản trị kinh doanh

... “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Anh” với mong muốn khắc phục phần khó khăn công tác quản trị nguồn nhân lực công ty Báo ... nghiệp Quản trị nguồn nhân lực lĩnh vực quan trọng tổ chức 2.3 Nội dung quản trị nguồn nhân lực Các hoạt động chủ yếu quản trị nguồn nhân lực theo chức chủ yếu: Thu hút (hình thành) nguồn nhân lực; ... hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty Minh Anh 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực Kế hoạch hóa chiến lược nguồn nhân lực trình xây dựng chiến lược nguồn nhân lực...
 • 30
 • 1,126
 • 1
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng Vạn Xuân

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng Vạn Xuân

Quản trị kinh doanh

... kinh tế nói chung hoạt động nguồn nhân lực nói riêng, Đảng ta tôn trọng ngày u tiên công tác phát triển quảnnguồn nhân lực Nói cách khác quảnnguồn nhân lực công ty xí nghiệp hoạt động lĩnh ... hiệu sử dụng nguồn nhân lực phải gắn liền tới phơng pháp quảnnguồn nhân lực nh: định mức lao động, phân tách, phân tích kế hoạch hoá nguồn nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn nguồn nhân lực, đào tạo ... nhà quản trị nhân lực công ty, để nâng cao, sử dụng có hiệu nguồn lao động công ty Qua thời gian học tập trờng, sau đợc thầy cô giáo trang bị cho số kiến thức môn học quản trị nhân lực, quản trị...
 • 53
 • 677
 • 4
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn nhõn lực tại khách sạn YẾN NHI

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế quảnnguồn nhõn lực tại khách sạn YẾN NHI

Quản trị kinh doanh

... 12 - 03 Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Quảnnguồn nhân lực công tác thiếu công tác quản lý ngày Khi nguồn nhân lực xem nguồn quý giá quảnnguồn nhân lực xem nghệ thuật Ngành kinh doanh khách ... quan (nhân tố bên trong) Các nhân tố thuộc lao động: Nhận thức đắn vai trò công tác quảnnguồn nhân lực, mối quan hệ với chức quản lý khác doanh nghiệp Các nhà quản trị bị tri phối nhiều nhân ... hay nói cách khác nhân lực 1.2 Nhân lực kinh doanh khách sạn Nhân lực khách sạn tập hợp nguồn nhân lực toàn thể đội ngũ cán nhân viên khách sạn Mỗi cá nhân khách sạn đóng góp nguồn lực hình...
 • 38
 • 398
 • 0
Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Novotel Ha Long Bay

Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Novotel Ha Long Bay

Quản trị kinh doanh

... trạng giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực khách sạn Novotel Ha Long Bay Chương Cơ sở lý luận quản trị nhân lực kinh doanh khách sạn Chương 2.Thực trạng công tác quản trị ... trạng giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực khách sạn Novotel Ha Long Bay 1.3.2 Nội dung quản trị nguồn nhân lực kinh doanh khách sạn 1.3.2.1 Lập kế hoạch nguồn nhân lực ... Lớp: VH1102 23 Thực trạng giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực khách sạn Novotel Ha Long Bay Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN NOVOTEL HA...
 • 92
 • 955
 • 6
khóa luận tốt nghiệp văn hóa du lịch thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn novotel ha long bay

khóa luận tốt nghiệp văn hóa du lịch thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn novotel ha long bay

Văn hóa - Lịch sử

... trạng giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực khách sạn Novotel Ha Long Bay Chương Cơ sở lý luận quản trị nhân lực kinh doanh khách sạn Chương 2.Thực trạng công tác quản trị ... trạng giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực khách sạn Novotel Ha Long Bay 1.3.2 Nội dung quản trị nguồn nhân lực kinh doanh khách sạn 1.3.2.1 Lập kế hoạch nguồn nhân lực ... Lớp: VH1102 23 Thực trạng giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực khách sạn Novotel Ha Long Bay Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN NOVOTEL HA...
 • 92
 • 816
 • 1
nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị hà nội

nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... tạo nguồn nhân lực 27 1.3.5 Đặc điểm nguồn nhân lực doanh nghiệp Đối tượng công tác đào tạo nguồn nhân lực người lao động Vì vậy, đặc điểm nguồn nhân lực có ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn ... TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.1 Nguồn nhân lực tổ chức Nhân lực hiểu nguồn lực người vận dụng trình sản xuất thể thông qua ba tiêu thể lực, trí lực ... số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội 81 3.4.1 Hoàn thiện giai đoạn xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực...
 • 113
 • 794
 • 1

Xem thêm