các giải pháp chung đối với hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển của ngân hàng

LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN ĐẦU HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN

Kế toán

... tốt cho đầu phát triển II.2 Hoạt động huy động vốn cho đầu phát triển Ngân hàng đầu phát triển II 2.1.Sự cần thiết công tác huy động vốn Ngân hàng đầu & phát triển Huy động vốn hoạt ... cho hoạt động ngân hàng đảm bảo người dân an tâm gửi tiền vào ngân hàng II.3 .Hoạt động sử dụng vốn cho đầu phát triển Ngân hàng đầu phát triển II.3.1.Vai trò hoạt động sử dụng vốn cho đầu ... TRONG QUÁ TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN SỬ DỤNG CHO VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN II.1.Vai trò định hướng ngân hàng đầu công đầu phát triển kinh tế II.1.1.Vai trò ngân hàng đầu Ngân hàng đầu thể chế...
 • 24
 • 459
 • 0
LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN ĐẦU HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN

Kế toán

... cho đầu phát triển II.2 Hoạt động huy động vốn cho đầu phát triển Ngân hàng đầu phát triển II 2.1.Sự cần thiết công tác huy động vốn Ngân hàng đầu & phát triển Huy động vốn hoạt động ... cho hoạt động ngân hàng đảm bảo người dân an tâm gửi tiền vào ngân hàng II.3 .Hoạt động sử dụng vốn cho đầu phát triển Ngân hàng đầu phát triển II.3.1.Vai trò hoạt động sử dụng vốn cho đầu ... TRONG QUÁ TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN SỬ DỤNG CHO VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN II.1.Vai trò định hướng ngân hàng đầu công đầu phát triển kinh tế II.1.1.Vai trò ngân hàng đầu Ngân hàng đầu thể chế...
 • 24
 • 330
 • 0
Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây

Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại ngân hàng đầu phát triển Hà Tây

Kinh tế - Thương mại

... huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng đầu t phát triển Hà Tây Phần III Giải pháp kiến nghị nhằm tăng cờng khả huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng đầu t phát ... tốt cho đầu t phát triển II.2 Hoạt động huy động vốn cho đầu t phát triển Ngân hàng đầu t phát triển II 2.1.Sự cần thiết công tác huy động vốn Ngân hàng đầu t & phát triển Huy động vốn hoạt động ... hình huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng II.2 Thực trạng đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng II.2.1 Thực trạng huy huy động vốn...
 • 69
 • 426
 • 0
Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại Ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây

Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại Ngân hàng đầu phát triển Hà Tây

Tài chính - Ngân hàng

... tốt cho đầu t phát triển II.2 Hoạt động huy động vốn cho đầu t phát triển Ngân hàng đầu t phát triển II 2.1.Sự cần thiết công tác huy động vốn Ngân hàng đầu t & phát triển Huy động vốn hoạt động ... động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng Đầu t & Phát triển Hà Tây II.1 Thực trạng tình hình huy động vốn sử dụng vốn nói chung Ngân hàng Đầu t & Phát triển Hà Tây Hoạt động huy động vốn ... hình huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng II.2 Thực trạng đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng II.2.1 Thực trạng huy huy động vốn...
 • 71
 • 326
 • 0
Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây

Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại ngân hàng đầu phát triển Hà Tây

Tài chính - Ngân hàng

... tốt cho đầu t phát triển II.2 Hoạt động huy động vốn cho đầu t phát triển Ngân hàng đầu t phát triển II 2.1.Sự cần thiết công tác huy động vốn Ngân hàng đầu t & phát triển Huy động vốn hoạt động ... hoạt động huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng đầu t phát triển Phần II Thực trạng đánh giá thực trạng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng đầu t phát triển ... hình huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng Đầu t & Phát triển Hà Tây II.1 Thực trạng tình hình huy động vốn sử dụng vốn nói chung Ngân hàng Đầu t & Phát triển Hà Tây Hoạt động huy...
 • 95
 • 336
 • 0
Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây

Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại ngân hàng đầu phát triển Hà Tây

Tài chính - Ngân hàng

... vốn VCV: Vốn cho vay VĐT: Vốn đầu VHĐ: Tổng vốn huy động * Ý nghĩa: Chỉ tiêu phản ánh đồng vốn huy động, ngân hàng sử dụng vào hoạt động cho vay đầu Hệ số cao, ngân hàng sử dụng vốn hiệu 1.3.2.3 ... bảo hoạt động ngân hàng 2.1.4 Các họat động ngân hàng NNo & PTNT Huy n Hiệp Hoà 2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn Nguồn vốn NHTM sở để tổ chức hoạt động kinh doanh, định đến quy mô hoạt động ngân hàng ... luôn tìm biện pháp để huy động đủ nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu sử dụng vốn Các NHTM không sử dụng công cụ truyền thống để huy động vốn mà đưa các công cụ có hiệu để huy động vốn cách dễ dàng...
 • 37
 • 310
 • 0
Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây

Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại ngân hàng đầu phát triển Hà Tây

Kinh tế - Thương mại

... I LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU PHÁT TRIỂN, NGUỒN VỐN ĐẦU HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐÂÙ PHÁT TRIỂN I Đầu nguồn vốn đầu phát triển Khái ... tốt cho đầu phát triển Hoạt động huy động vốn cho đầu phát triển Ngân hàng đầu phát triển 2.1 Sự cần thiết công tác huy động vốn Ngân hàng đầu & phát triển Huy động vốn hoạt động ... trạng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển ngân hàng đầu phát triển Hà Tây Phần III Giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường khả huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển ngân hàng đầu...
 • 83
 • 395
 • 0
GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ ĐỂ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU

Kế toán

... trò hoạt động huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển ngân hàng đầu phát triển, tăng cường khả huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển vấn dề xuyên suốt quan trọng hoạt động ... pháp luật cho phép với thành phần kinh tế II GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU & PHÁT TRIỂN HÀ TÂY; II.1 Giải pháp hoạt ... dài với nhiều loại khác tăng nguồn vốn cho đầu phát triển, tạo điều kiện đa dạng hoá hình thức huy động sử dụng vốn ngân hàng Bởi huy động vốn gắn liền với sử dụng vốn, để chủ động sử dụng vốn...
 • 20
 • 269
 • 0
GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ TÂY

GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ ĐỂ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN HÀ TÂY

Kế toán

... trò hoạt động huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển ngân hàng đầu phát triển, tăng cường khả huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển vấn dề xuyên suốt quan trọng hoạt động ... pháp luật cho phép với thành phần kinh tế II GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU & PHÁT TRIỂN HÀ TÂY; II.1 Giải pháp hoạt ... dài với nhiều loại khác tăng nguồn vốn cho đầu phát triển, tạo điều kiện đa dạng hoá hình thức huy động sử dụng vốn ngân hàng Bởi huy động vốn gắn liền với sử dụng vốn, để chủ động sử dụng vốn...
 • 23
 • 218
 • 0
Giải pháp và kiến nghị để tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng Đầu tư & phát triển Hà Tây

Giải pháp kiến nghị để tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại ngân hàng Đầu & phát triển Hà Tây

Tài chính - Ngân hàng

... vai trò hoạt động huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng đầu t phát triển, tăng cờng khả huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển vấn dề xuyên suốt quan trọng hoạt động kinh ... với thành phần kinh tế II Giải pháp nâng cao hiệu công tác huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng Đầu t & phát triển Hà Tây; II.1 Giải pháp hoạt động huy động vốn cho đầu t phát ... dài với nhiều loại khác tăng nguồn vốn cho đầu t phát triển, tạo điều kiện đa dạng hoá hình thức huy động sử dụng vốn ngân hàng Bởi huy động vốn gắn liền với sử dụng vốn, để chủ động sử dụng vốn...
 • 16
 • 253
 • 0
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại ngân hàng đầu phát triển Hà Tây" ppt

Báo cáo khoa học

... nguồn vốn đầu hoạt động sử dụng vốn cho đầu phát triển ngân hàng đầu phát triển Phần II Thực trạng đánh giá thực trạng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển ngân hàng đầu phát ... II.2 Hoạt động huy động vốn cho đầu phát triển Ngân hàng đầu phát triển II 2.1.Sự cần thiết công tác huy động vốn Ngân hàng đầu & phát triển Huy động vốn hoạt động chủ chốt Ngân hàng ... động vốn sử dụng vốn nói chung Ngân hàng Đầu & Phát triển Hà Tây Hoạt động huy động vốn hoạt động sử dụng vốn hai vấn đề rời nhau, sử dụng vốn sở động lực cho công tác huy động vốn huy động vốn...
 • 68
 • 244
 • 0
Tài liệu Đề tài “Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây

Tài liệu Đề tài “Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại ngân hàng đầu phát triển Hà Tây" ppt

Kinh tế - Thương mại

... -Cho vay cụng nghip v thng nghip -Cho vay nụng nghip -Cho vay tiờu dựng * Theo mc tớn nhim ca khỏch hng : -Cho vay cú bo m -Cho vay khụng bo m * Theo thi hn cho vay -Cho vay ngn hn : L loi cho ... ng cho vay thỡ iu trc tiờn l phi cú ngun , vy hot ng cho vay cho u t phỏt trin ph thuc vo ngun huy ng Nu c cu cú ngun cú thi gian di cao thỡ c cu s cho vay x cú ngun cho vay cú thi gian di cho ... hu hiu c huy ng v s dng nhm phc v tt hn cho u t phỏt trin thy rừ hn v nhng gii phỏp cho huy ng v s dng cho u t v phỏt trin ũi hi ta phi xem xột c th thc trng tỡnh hỡnh huy ng v s dng cho u t...
 • 74
 • 320
 • 0
một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển hà tây

một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại ngân hàng đầu phát triển hà tây

Kinh tế - Quản lý

... huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng đầu t phát triển Hà Tây Phần III Giải pháp kiến nghị nhằm tăng cờng khả huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng đầu t phát ... tốt cho đầu t phát triển II.2 Hoạt động huy động vốn cho đầu t phát triển Ngân hàng đầu t phát triển II 2.1.Sự cần thiết công tác huy động vốn Ngân hàng đầu t & phát triển Huy động vốn hoạt động ... hình huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng II.2 Thực trạng đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng II.2.1 Thực trạng huy huy động vốn...
 • 59
 • 735
 • 0
Luận văn: Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tây pdf

Luận văn: Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại ngân hàng đầu phát triển Hà Tây pdf

Báo cáo khoa học

... cho đầu phát triển II.2 Hoạt động huy động vốn cho đầu phát triển Ngân hàng đầu phát triển II 2.1.Sự cần thiết công tác huy động vốn Ngân hàng đầu & phát triển Huy động vốn hoạt động ... luận chung đầu tư, nguồn vốn đầu hoạt động sử dụng vốn cho đầu phát triển ngân hàng đầu phát triển Phần II Thực trạng đánh giá thực trạng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển ngân ... cường Phần I lý luận chung đầu phát triển, nguồn vốn đầu hoạt động huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển ngân hàng đâù phát triển I Đầu nguồn vốn đầu phát triển: I 1.Khái niệm,...
 • 72
 • 205
 • 0
luận văn tốt nghiệp “một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển hà tây'

luận văn tốt nghiệp “một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại ngân hàng đầu phát triển hà tây'

Tài chính - Ngân hàng

... nguồn vốn đầu hoạt động sử dụng vốn cho đầu phát triển ngân hàng đầu phát triển Phần II Thực trạng đánh giá thực trạng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển ngân hàng đầu phát ... II.2 Hoạt động huy động vốn cho đầu phát triển Ngân hàng đầu phát triển II 2.1.Sự cần thiết công tác huy động vốn Ngân hàng đầu & phát triển Huy động vốn hoạt động chủ chốt Ngân hàng ... động vốn sử dụng vốn nói chung Ngân hàng Đầu & Phát triển Hà Tây Hoạt động huy động vốn hoạt động sử dụng vốn hai vấn đề rời nhau, sử dụng vốn sở động lực cho công tác huy động vốn huy động vốn...
 • 68
 • 143
 • 0
Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây pptx

Luận văn: Thực trạng một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại ngân hàng đầu phát triển Hà Tây pptx

Tài chính - Ngân hàng

... -Cho vay cụng nghip v thng nghip -Cho vay nụng nghip -Cho vay tiờu dựng * Theo mc tớn nhim ca khỏch hng : -Cho vay cú bo m -Cho vay khụng bo m * Theo thi hn cho vay -Cho vay ngn hn : L loi cho ... ng cho vay thỡ iu trc tiờn l phi cú ngun , vy hot ng cho vay cho u t phỏt trin ph thuc vo ngun huy ng Nu c cu cú ngun cú thi gian di cao thỡ c cu s cho vay x cú ngun cho vay cú thi gian di cho ... hu hiu c huy ng v s dng nhm phc v tt hn cho u t phỏt trin thy rừ hn v nhng gii phỏp cho huy ng v s dng cho u t v phỏt trin ũi hi ta phi xem xột c th thc trng tỡnh hỡnh huy ng v s dng cho u t...
 • 74
 • 251
 • 0
một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển hà nội

một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại ngân hàng đầu phát triển hà nội

Kinh tế - Thương mại

... huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng đầu t phát triển Hà Tây Phần III Giải pháp kiến nghị nhằm tăng cờng khả huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng đầu t phát ... hình huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng II.2 Thực trạng đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng II.2.1 Thực trạng huy huy động vốn ... phát triển ngân hàng Đầu t & Phát triển Hà Tây II.1 Thực trạng tình hình huy động vốn sử dụng vốn nói chung Ngân hàng Đầu t & Phát triển Hà Tây Hoạt động huy động vốn hoạt động sử dụng vốn hai...
 • 69
 • 189
 • 0
605 Tăng cường khả năng huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây

605 Tăng cường khả năng huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại ngân hàng đầu phát triển Hà Tây

Tài chính - Ngân hàng

... nguồn vốn cho Ngân hàng, giảm tỷ trọng vốn Ngân sách tổng nguồn vốn chi nhánh Hoạt động mang tính phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội đợc thể chủ yếu qua tín dụng Ngân hàng ... trò huy động vốn Ngân hàng thơng mại quan trọng Tiếp tục thực phơng châm "đi vay vay" Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội trì phát triển giải pháp huy động vốn hữu hiệu nhằm tập chung ... Đánh giá chung hoạt động toán xuất nhập Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội Kết hoạt động toán xuất nhập Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội Cùng với phát triển kinh...
 • 67
 • 246
 • 0
606 Huy động vốn và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại Ngân hàng đầu tư phát triển Hà Tây

606 Huy động vốn sử dụng vốn cho đầu phát triển tại Ngân hàng đầu phát triển Hà Tây

Tài chính - Ngân hàng

... huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng đầu t phát triển Hà Tây Phần III Giải pháp kiến nghị nhằm tăng cờng khả huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng đầu t phát ... tốt cho đầu t phát triển II.2 Hoạt động huy động vốn cho đầu t phát triển Ngân hàng đầu t phát triển II 2.1.Sự cần thiết công tác huy động vốn Ngân hàng đầu t & phát triển Huy động vốn hoạt động ... hình huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng II.2 Thực trạng đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn sử dụng vốn cho đầu t phát triển ngân hàng II.2.1 Thực trạng huy huy động vốn...
 • 69
 • 236
 • 0

Xem thêm