các dịch vụ tài chính liên kết ngân hàng bảo hiểm triển khai với tổng công ty bảo việt nhân thọ

Phát triển các dịch vụ tài chính tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.pdf

Phát triển các dịch vụ tài chính tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.pdf

Tài chính - Ngân hàng

... khách hàng mở tài khoản ngân hàng trì số tiền họ hưởng lợi ích khác như: trả lãi, cung cấp nhiều dòch vụ ngân hàng với nhiều ưu đãi… 1.1.4.2 Lợi ích ngân hàng: Tài khoản tiền gởi khách hàng ngân hàng ... ngân hàng Việc đời liên minh thẻ, kết nối mạng lưới ngân hàng liên minh Vietcombank với 17 NHTMCP, Công ty chuyển mạch tài quốc gia (Banknet), Hệ thống VNBC xu tất yếu để ngân hàng tồn phát triển, ... nghiệp vụ khác ngân hàng Cùng với bùng nổ thò trường thẻ ngân hàng, trình xã hội hoá sản phẩm dòch vụ ngân hàng diễn nhanh chóng Với việc sở hữu thẻ ngân hàng nhỏ gọn ví mang theo người, hình ảnh ngân...
 • 135
 • 263
 • 0

Phát triển các dịch vụ tài chính phi tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

Phát triển các dịch vụ tài chính phi tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

Kinh tế

... chi nhỏnh, s giao dch Phũng, im giao dch Qu tit kim Cỏc cụng ty trc thuc Cụng ty chng khoỏn Cụng ty cho thuờ ti chớnh Cụng ty qun lý v khai thỏc ti sn Hỡnh 2.1 Mụ hỡnh t chc ca Ngõn hng TMCP Cụng ... gii phỏp phỏt trin cỏc dch v ti chớnh phi tớn dng i vi cỏc doanh nghip va v nh ti Ngân hàng TMCP Công th-ơng Việt Nam 3.2.1 Cỏc gii phỏp tng th 3.2.1.1 Nhúm gii phỏp v quan h vi doanh nghip va ... lý ngoi hi, c ch iu hnh t gi 3.3.2 Kin ngh vi Ngõn hng Nh nc Hỗ trợ chuẩn hóa nguồn nhân lực công nghệ phù hợp với yêu cầu hội nhập KT LUN Dch v ti chớnh phi tớn dng ngõn hng l mt nhng dch v quan...
 • 11
 • 436
 • 0

Phát triển các dịch vụ tài chính phi tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Phát triển các dịch vụ tài chính phi tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Kinh tế

... đổi lĩnh vực tài chính, hệ thống ngân hàng Nhật Bản phải chịu áp lực tr-ớc số khó khăn định Tr-ớc công ty phụ thuộc lớn vào giúp đỡ tài từ hệ thống ngân hàng vốn vay mà đảm bảo tài chứng khoán ... thống ngân hàng Việt Nam có hệ thống ngân hàng với đầu kéo ngân hàng th-ơng mại Nhà n-ớc cần quan tâm tới vấn đề ngày Khi Trung Quốc thực đổi hệ thống ngân hàng họ bỏ qua việc đổi toàn hệ thống tài ... cấp vốn cho ngân hàng yếu kém, 18 ngàn tỷ để giải ngân hàng bị phá sản 11 ngàn tỷ để đảm bảo cho khoản tiền gửi ngân hàng Chính Phủ Nhật Bản hy vọng bơm tiền vào hệ thống giúp ngân hàng phục hồi...
 • 105
 • 385
 • 1

Phát triển các dịch vụ tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam

Phát triển các dịch vụ tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... bảo hiểm dịch vụ liên quan tới bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài khác (ngoài trừ bảo hiểm) Trong loại hình dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng loại hình dịch vụ xuất sớm nhất, gắn liền với ... mại dịch vụ nước thành viên, Tổ chức thương mại giới (WTO) đưa khái niệm dịch vụ tài sau: Dịch vụ tài dịch vụ mang chất tài chính, nhà cung cấp dịch vụ tài cung cấp Dịch vụ tài bao gồm dịch vụ bảo ... hút khách hàngTỷ trọng phí tổng thu nhập ngân hàng Sự gia tăng phí dịch vụngân hàng thu cung ứng dịch vụ tài Đây kết tổng hợp đa dạng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ tài ngân hàng Song...
 • 125
 • 216
 • 0

Nhu cầu của phụ nữ nghèo khu vực nông thôn Việt Nam với các dịch vụ tài chính quản lí rủi ro

Nhu cầu của phụ nữ nghèo khu vực nông thôn Việt Nam với các dịch vụ tài chính quản lí rủi ro

Bảo hiểm

... a (8%) cho th c ph m mua g o (7%) Các ngu n vay t h hàng b n bè, vay t ngư i cho vay n ng lãi, t t ch c TCVM, Ngân hàng NNPTNT t Ngân hàng sách xã h i Vay t h hàng/ b n bè c bi t bi n pháp thư ... bi n pháp quan tr ng ông Tri u Các hình th c ti t ki m khác ti t ki m t ch c tài chính th c ngân hàng hay bưu i n cho ngư i khác vay Ti t ki m ti n m t t i nhà m t cách ti t ki m linh ho t M i ... o hi m tín d ng hay b o hi m ngư i Các t ch c TCVM nên khai thác m i liên k t v i công ty b o hi m Cung c p B o hi m cho h gia ình có thu nh p th p Ph n I: Tài li u gi i thi u v Nguyên t c B...
 • 6
 • 538
 • 1

Giới thiệu các dịch vụ tài chính quản lý rủi ro cho hộ thu nhập thấp ở việt nam

Giới thiệu các dịch vụ tài chính quản lý rủi ro cho hộ thu nhập thấp ở việt nam

Bảo hiểm

... hiệu công ty bảo hiểm tổ chức tài vi mô Điều mở hội cho công ty bảo hiểm tổ chức tài vi mô Các tổ chức tài vi mô hỗ trợ khách hàng tự bảo vệ đồng thời bảo đảm tính bền vững Quỹ Các công ty bảo hiểm ... khách hàng bị chết thương tật toàn Công ty bảo hiểm bảo vệ gia đình khách hàng Quỹ ILO hỗ trợ QHTPNNP tiếp cận với Bảo Việt - Công ty bảo hiểm quốc doanh lớn Việt Nam đàm phán hợp đồng bảo hiểm ... nên công ty bảo hiểm có động để hướng đến hộ thu nhập thấp - Bảo hiểm phi sinh mạng Bảo Việt chiếm thị phần cao (40,5%) thị trường bảo hiểm phi sinh mạng, Bảo Minh (28,2%) Trong số công ty bảo hiểm, ...
 • 49
 • 523
 • 2

nhu cầu của phụ nữ nghèo với các dịch vụ tài chính Quản lý rủi ro

nhu cầu của phụ nữ nghèo với các dịch vụ tài chính Quản lý rủi ro

Tài chính - Ngân hàng

... a (8%) cho th c ph m mua g o (7%) Các ngu n vay t h hàng b n bè, vay t ngư i cho vay n ng lãi, t t ch c TCVM, Ngân hàng NNPTNT t Ngân hàng sách xã h i Vay t h hàng/ b n bè c bi t bi n pháp thư ... bi n pháp quan tr ng ông Tri u Các hình th c ti t ki m khác ti t ki m t ch c tài chính th c ngân hàng hay bưu i n cho ngư i khác vay Ti t ki m ti n m t t i nhà m t cách ti t ki m linh ho t M i ... o hi m tín d ng hay b o hi m ngư i Các t ch c TCVM nên khai thác m i liên k t v i công ty b o hi m Cung c p B o hi m cho h gia ình có thu nh p th p Ph n I: Tài li u gi i thi u v Nguyên t c B...
 • 6
 • 276
 • 1

NHU CẦU CỦA PHỤ NỮ NGHÈO KHU VỰC NÔNG THÔN VIỆT NAM VỚI CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ RỦI RO

NHU CẦU CỦA PHỤ NỮ NGHÈO KHU VỰC NÔNG THÔN VIỆT NAM VỚI CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ RỦI RO

Bảo hiểm

... a (8%) cho th c ph m mua g o (7%) Các ngu n vay t h hàng b n bè, vay t ngư i cho vay n ng lãi, t t ch c TCVM, Ngân hàng NNPTNT t Ngân hàng sách xã h i Vay t h hàng/ b n bè c bi t bi n pháp thư ... bi n pháp quan tr ng ông Tri u Các hình th c ti t ki m khác ti t ki m t ch c tài chính th c ngân hàng hay bưu i n cho ngư i khác vay Ti t ki m ti n m t t i nhà m t cách ti t ki m linh ho t M i ... o hi m tín d ng hay b o hi m ngư i Các t ch c TCVM nên khai thác m i liên k t v i công ty b o hi m Cung c p B o hi m cho h gia ình có thu nh p th p Ph n I: Tài li u gi i thi u v Nguyên t c B...
 • 6
 • 490
 • 0

Tài liệu Nhu cầu của phụ nữ nghèo khu vực nông thôn Việt Nam với các dịch vụ tài chính Quản lý rủi ro docx

Tài liệu Nhu cầu của phụ nữ nghèo khu vực nông thôn Việt Nam với các dịch vụ tài chính Quản lý rủi ro docx

Bảo hiểm

... a (8%) cho th c ph m mua g o (7%) Các ngu n vay t h hàng b n bè, vay t ngư i cho vay n ng lãi, t t ch c TCVM, Ngân hàng NNPTNT t Ngân hàng sách xã h i Vay t h hàng/ b n bè c bi t bi n pháp thư ... bi n pháp quan tr ng ông Tri u Các hình th c ti t ki m khác ti t ki m t ch c tài chính th c ngân hàng hay bưu i n cho ngư i khác vay Ti t ki m ti n m t t i nhà m t cách ti t ki m linh ho t M i ... o hi m tín d ng hay b o hi m ngư i Các t ch c TCVM nên khai thác m i liên k t v i công ty b o hi m Cung c p B o hi m cho h gia ình có thu nh p th p Ph n I: Tài li u gi i thi u v Nguyên t c B...
 • 6
 • 362
 • 0

Khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Kinh tế

... hình dịch vụ tài sau: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ chứng khoán Về mặt thời gian: Luận văn nghiên cứu thực trạng lực tiếp cận, sử dụng dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ... định Chính Phủ, quan điểm phát triển loại hình dịch vụ tài chính: dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm dịch vụ chứng khoán để đề xuất số giải pháp nâng cao khả tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài DNNQD ... nghiệp ny việc tiếp cận sử dụng loại hình dịch vụ tài chính: dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ chứng khoán Điều tác động tiêu cực không nhỏ đến phát triển khu vực kinh tế ngoi quốc doanh...
 • 16
 • 340
 • 0

Khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Kinh tế

... thương mại dịch vụ Theo GATS dịch vụ tài bao gồm: 1 .Bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm khác; 12 2 .Dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài khác, kể dịch vụ liên quan đến ... WTO, dịch vụ bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm bao gồm: - Bảo hiểm nhân thọ, tai nạn, sức khoẻ; - Bảo hiểm phi nhân thọ; 15 - Tái bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm; - Dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm (bao gồm dịchvụ ... hình dịch vụ tài sau: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ chứng khoán  Về mặt thời gian: Luận văn nghiên cứu thực trạng lực tiếp cận, sử dụng dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ...
 • 142
 • 239
 • 0

Xem thêm