các dạng toán ôn thi đại học khối a

Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2003 có lời giải hướng dẫn

Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2003 có lời giải hướng dẫn

Toán học

... Gọi A( 2a; a) và B(2b; b), suy ra C = ( 2a; b) và tâm I c a đường tròn ngoại tiếp là trung điểm AB là (a + b; (a + b)/2). Ta có : 2 (a + b) + (a + b)/2 – 45 = 0 Ù a + b = 8 5/5 (1) Ta có : SABC ... www.saosangsong.com.vn Năm học 2009 - 2010 4 Ta có: Ù (bh)12.nn =JG JJG02 + (ah)2 – (ab)2 = 0 Ù h = 22abab+ Và thể tích khối hộp là V = abh = 222()abab+ Câu 7 . Ta có ... = pr Ù AB. AC. BC = (AB + BC + CA). (3 - 5) Ù | (a – b). 2 (a – b). (a – b) 5 | = |a – b|(3 + 5 )(3 - 5) Ù (a – b)2 5= 2 Ù a – b = ± 2 5 / 5 (2) Từ (1) và (2), ta được : (a = 5,...
 • 4
 • 746
 • 1
Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2004 có lời giải hướng dẫn

Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2004 có lời giải hướng dẫn

Toán học

... www.saosangsong.com.vn Năm học 2009-2010 3 Mà cos 12BC−≤ và - cos 02 A <, suy ra T ≥ 2cos2 A - 42cos2 A - 1 Vì π/ 2 ≤ A ≤ π nên - 1 < cosA ≤ 0 suy ra cos2 A ≥ cosA và ... đều SABCD , biết khoảng cách từ tâm đáy đến cạnh bên và mặt bên lần lượt là a và b. Tính thể tích khối chóp Câu 5 (1 điểm ). Cho tam giác ABC có góc A không nhọn th a mãn điều kiện : cos 2A - ... có AC và BD cắt nhau tại gốc toạ độ O . Biết A( 3 ; 0; 0), S(0 ; 0; 4) và B(0; 2; 0). a) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD). b) M là điểm trên cạnh SA , sao cho mặt phẳng (CDM) chia hình...
 • 4
 • 539
 • 0
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2005 có lời giải hướng dẫn pptx

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2005 có lời giải hướng dẫn pptx

Toán học

... trung điểm c a IJ: AB vuông góc IJ và SI nên vuông góc (SIJ). Kẻ SH vuông góc IJ thì SH là đường cao hình chóp. Do SI = a 3 / 2 , SJ = a/ 2 và IJ = a => tam giác SIJ vuông tại S. Suy ra: SH = ... .4SI SJ a 3IJ==> V = 3312 a . S A B C D I J H O G • Tâm mặt cầu O là giao điểm hai trục G x và Jy c a hai tam giác SAB và SCD. • R2 = SO2 = SG2 + SJ2 = (a 2/3 + a 2/4) ... a 2/4) = 7a 2/12 => R = 216 a www.saosangsong.com.vn Năm học 2009-2010 3 Câu 5. Áp dụng BĐT: 11 1 111()( )44abab ab ab⎛++≥=> ≤+⎜+⎝⎠⎞⎟, ta có : T 11...
 • 4
 • 612
 • 0
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2006 có lời giải hướng dẫn pdf

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2006 có lời giải hướng dẫn pdf

Toán học

... được : a + b = 2 (a 2+ b2) Mà a 2+ b2 ≥ (a+ b)2/2 nên giả thi t cho ta: a + b ≥ (a + b)2=> a + b ≤ 1 vì a + b > 0 A = 3()()4abab vì ab ≤ (a + b )a b++≤2/4, suy ra A ≤ ¼. ... www.saosangsong.com.vn Năm học 2009-2010 3 2 2 222211191OI OH OS a a a =−=−=8=> OI2 = a 2 /8. => AI2 = OA2 – OI2 = 7a 2 /8. => V = 3117 . . .3388aa a OI AI SO a= =724 Câu ... Vậy maxA = ¼ khi a = b = ½ Ù x = y = 2. Câu 6. 1. AB : 3x – 4y + 1 = 0 , AC: 4x + 3y – 7 = 0 Suy ra A = (1 ; 1) và góc A = 900. Phương trình BC song song với các phân giác c a AB, AC cho...
 • 4
 • 556
 • 0
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2007 có lời giải hướng dẫn ppt

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2007 có lời giải hướng dẫn ppt

Toán học

... A D B C A S Câu 4. a) Gọi H là trung điểm c a AD: SH là đường cao hình chóp . BH là hình chiếu c a SB. Mà BH vuông góc AM nên SB vuông góc AM. b) Tâm K là giao điểm c a trục Ox c a ... c a trục Ox c a hình vuông ABCD và trục Ey c a tam giác đều SAD. OHEK là hình chữ nhật, EK = OH = a/ 2. SE = 33 a Diện tích mặt cầu S = 4π222374.( )49 3aa a KS2ππ=+= Câu 5. ... www.saosangsong.com.vn Năm học 2009-2010 3 => 94635abczz+−=, . . . => T ≥ 89 4 6 35abcc+−⎛⎞+⎜⎟⎝⎠= 89435acb bcacba cab⎡⎤⎛⎞⎛⎞++ + ++ −⎜⎟⎜⎟⎢⎥⎝⎠⎝⎠⎣⎦18...
 • 3
 • 543
 • 3
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2008 có lời giải hướng dẫn pptx

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2008 có lời giải hướng dẫn pptx

Toán học

... A BC A B’C’H H’ K I K I a) A A = A B = A C nên hình chiếu H c a A’ lên (ABC) là tâm c a đường tròn (ABC) => H là trung điểm c a BC => A H2 = AA’2 – AH2 = 4a 2 – a 2 ... trụ ABC. A B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A, AB = a, AC = a 3. Biết A A = A B = A C = 2a a) Tính thể tích lăng trụ . b) Tính góc c a mặt bên BCC’B’ hợp với đáy. Câu 5 (1 điểm ). Tìm các ... 4a 2 – a 2 = 3a 2 => V = 313.' 3 322ABC a SAA aaa== b) Gọi K là chân đường cao vẽ từ H’: K là đối xứng c a A qua H. Kẻ HI vuông góc BC => H’IK là góc c a mặt bên BCC’B’...
 • 4
 • 485
 • 0
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A có lời giải hướng dẫn pdf

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A có lời giải hướng dẫn pdf

Toán học

... là giao điểm c a AC và BD. Vì (SAC) và (SBD) cùng vuông góc (ABCD( nên giao tuyến SO c a chúng cũng vuông góc (ABCD). Ta có: (SAC) và (SBD) vuông góc => AC vuông góc BD => OAB và ... c a đồ thị (C) tại điểm có hoành độ a : y = 2223 2 1 3x 2 2 1(x )(1) 1(1) (1)aa a aaaa2 a − −−−+ = +++++ d cắt Oy tại A( 0 ; 2222(1)aa a −−+1) và Ox tại B(- 2223aa1− ... Cho hình chóp SABCD đáy là hình thang cân hai đáy là AB = a, CD = 2a. Biết hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) vuông góc với đáy và vuông góc nhau. Ngoài ra góc gi a hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là...
 • 4
 • 610
 • 0
Bài tập toán ôn thi đại học khối D 2009 có lời giải hướng dẫn

Bài tập toán ôn thi đại học khối D 2009 có lời giải hướng dẫn

Toán học

... lăng trục đều ABC. A B’C’ có AA’ = 4a 2, cạnh đáy là 2a. M là điểm trên AA’ sao cho BM hợp mặt phẳng ACC A một góc 300. a) Tính thể tích khối chóp MABC’. b) Tình khoảng cách từ A đến mặt phẳng ... 3) là toạ độ c a A. Vì .0|||OA OBOA OB⎧=⎪⎨=⎪⎩JJJG JJJGJJJGJJJGnên B = (a – 3 ; - a) hay B = (- a + 3; a) . B thuộc (C) Ù Ù 2222( 3) ( 4) 25( 3) ( 4) 25aaaa⎡−+−+ =⎢−++ ... =⎣222140{0; 1; 7}220aa a aa⎡−=<=> ∈ −⎢+=⎣Ghi nhớ: Nếu và là hai vectơ có độ dài bằng nhau và vuông góc nhau, thế thì nếu uGvG(; )uAB=Gthì (; )(;)B A vB A −⎡=⎢−⎣G....
 • 3
 • 722
 • 1
Tài liệu KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI A - B – D. Năm 2010. Môn thi: Toán doc

Tài liệu KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI A - B – D. Năm 2010. Môn thi: Toán doc

Cao đẳng - Đại học

... hộp đứng ABCD .A& apos;B'C'D' có các cạnh AB = AD = a, AA' = 32 a và góc BAD = 600. Gọi M và N lần lợt là trung điểm c a các cạnh A& apos;D' và A& apos;B'. Chứng ... thang BDMN . Suy ra thể tích cần tìm là: 3316 a .0.25VTa có 2 ( ) (1 2 ) (1 ) (1 2 )ab bc ca abc a b c a bc a a a bc+ + − = + + − = − + −. Đặt t= bc thì ta có 2 2( ) (1 )04 4b c a t ... 0.25IV Chứng tỏ AC’⊥ BD 0.25C/m AC’⊥ PQ, với P,Q là trung điểm c a BD, MN. Suy ra AC’⊥ (BDMN) 0.25Tính đúng chiều cao AH , với H là giao c a PQ và AC’. Nếu dùng cách hiệu các thể tích thì...
 • 4
 • 450
 • 6
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối B có lời giải hướng dẫn pptx

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối B có lời giải hướng dẫn pptx

Toán học

... A B C A B’ C’ B A C Ta có AI = AA’ cos600 = a. => bán kình đường tròn nội tiếp là a/ 2. Chiều cao lăng trụ là A I = AA’sin600 = a 32. Ta ... trụ xiên ABC. A B’C’ có cạnh bên AA’ = 2a và hợp với đáy một góc 600. Hình chiếu c a điểm A lên (ABC) trùng với I là tâm đường tròn nội tiếp với đáy. Đáy ABC là tam giác vuông tại A và góc ... = pr Ù AB. AC = (AB + AC + BC). R www.saosangsong.com.vn Năm học 2009-2010 1 NHÁY B 2009. Thời gian làm bài : 180 phút Câu 1 (2 điểm ). Cho hàm số : y = - x4 + 2x2 + 3 a) Khảo...
 • 3
 • 490
 • 0
Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối D 2008 có lời giải hướng dẫn ppt

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối D 2008 có lời giải hướng dẫn ppt

Toán học

... có: AF = AA’, BF = BB’, A , B’ là hình chiếu c a A, B lên đường chuẩn d. Suy ra: II’ = ''222AABB AFBF AB+ +=== R => đpcm. 2. PT mặt cầu : x2 + y2 + z2 – 2ax – ... trụ đứng ABC. A B’C’ có đáy là tam giác vuông tại C, AC = a và CB = 2a. Gọi M là trung điểm c a BC, biết góc c a AM và BC’ là 600 , tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách gi a AM và BC’ ... www.saosangsong.com.vn Năm học 2009-2010 3 Cách khác : Có thể khảo sát hàm số f(t). Câu 6. O A B F I A ;B’ I’ 1. F(1 ; 0) A( a2 / 4; a) và B(24; b) b /Ta có: = (a FAJJJG2/4...
 • 3
 • 519
 • 2
Tài liệu BỘ 40 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC - khối A môn Toán pptx

Tài liệu BỘ 40 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC - khối A môn Toán pptx

Cao đẳng - Đại học

... trụ ' ' 'ABC .A B C có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc c a A’ lênmặt phẳng (ABC)trùng với tâm O c a tam giác ABC. Mặt phẳng (P) ch a BC và vuông góc với AA’ cắt ... hình chóp S.ABC có mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABC),, 2SA AB a AC a= = = và ··090 .ASC ABC= = Tính thể tích khối chóp S.ABC và cosin c a góc gi a hai mặt phẳng (SAB), (SBC).Câu ... hình chóp S.ABC có mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABC), , 2SA AB a AC a= = = và··090ASC ABC= = Tính thể tích khối chóp S.ABC và cosin c a góc gi a hai mặt phẳng (SAB), (SBC).Câu...
 • 45
 • 834
 • 1
cách giải các dạng toán luyện thi đại học (định hướng cấp tốc)

cách giải các dạng toán luyện thi đại học (định hướng cấp tốc)

Toán học

... 2224CCosBCos A CosSinCSinBSinA  2/. 22241CSinBSin A SinCosCCosBCosA  3/. TanCTanBTanATanCTanBTanA ( tam giác ABC không vuông) 4/. 2.2.2222CCotBCot A CotCCotBCot A Cot ... HÌNH HỌC KHÔNG GIAN. 60 Vấn đề 2: Khoảng cách trong không gian 61 www.VNMATH.comChuyên Đề Ôn Thi Đại Học 2013 Toán Học ếp Version 2 – Tháng 2/2013 - 23 - Am + B = 0 ( 2a) hoặc 20Am Bm ... 2tan)(2tan)(2tan)(CcpBbp A apr  Bán kính đường trịn bàng tiếp  2tan. A pr a  Chú ý: 1.1. 2)(2)(2)(CTancpBTanbp A TanappSr   SinCcSinBbSinA a SabcR2224  a, ...
 • 126
 • 478
 • 0

Xem thêm