các dạng bài ôn thi đại học môn hóa

Các bài ôn thi đại học môn Hoá - Ebook pptx

Các bài ôn thi đại học môn Hoá - Ebook pptx

Cao đẳng - Đại học

... mol Ôn 7:Rượu X có số nhóm (OH) bằng số C. Đốt 0,25 mol Rượu X thì số mol oxi tối thi u cần sẽ bằng : CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học ... (OH) bằng số C thì số mol oxi tối thi u cần để đối sẽ :Đốt 1 mol rượu no (Số C= số O)Số mol oxi cần luôn bằng: Số C + 0,5 A.Andehyt chỉ có tính...
 • 147
 • 605
 • 4
Các chuyên đề ôn thi đại học môn hóa học

Các chuyên đề ôn thi đại học môn hóa học

Hóa học

... HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌCA. Lý ThuyếtCâu 1. Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các ... (III) với các kim loại trong dãy điện hoá thì điều không đúng là: A.ion Fe3+ bị các kim loại từ Fe đến Cu khử thành Fe2+. B.ion Fe3+ không oxihoa được các kim loại Ag trở đi. C .các kim ... năng lượng cao nhất Được xếp vào các phân lớp để có cấu hình electron là: 2p3(X); 4s1(Y); 3d1(Z). Vị trí các nguyên tố trên trong HTTH các nguyên tố hóa học là:a) X ở chu kì 2, nhóm IIIA;...
 • 70
 • 1,915
 • 10
Tổng hợp các phương pháp ôn thi đại học môn Hoá pot

Tổng hợp các phương pháp ôn thi đại học môn Hoá pot

Hóa học - Dầu khí

... 29BdPhương pháp 13:PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮTA. BÀI TẬP CÁCTHI TRƯỚC1. Nung hh rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ... A. BÀI TẬP CÁCTHI TRƯỚC1. Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 vào nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,96lit khí H2 (đktc) và m ggam chất rắn không ... 2A3B4A5B6B7C8B9D10C11A 12A 13B 14a.A 14b.BPhương pháp 4:PHƯƠNG PHÁP ĐẠI LƯỢNG TRUNG BÌNHA. BÀI TẬP CÁCTHI TRƯỚC1. Cho 1,66g hỗn hợp 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA...
 • 41
 • 512
 • 1
các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Anđêhyt phản ứng tráng gương

các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Anđêhyt phản ứng tráng gương

Hóa học

... cơ và B tác dụng với NaOH hay H2SO4 cũng điều tạo thành khí vô cơ. Xác định các CTCT của X,Y,Z và viết các PTPƯ.3 hợp chất hữu cơ X,Y,Z3 hợp chất hữu cơ X,Y,Z dd AgNO3/NH3 Lấy ... GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN) 1 mol1 mol X(C,H,O)ddAgNOddAgNO33 NHNH33(dö)(dö)4 mol4 mol Ag⇒ Bài toán có 2 trường hợp TH1 X: có ... R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓ 2n Cách 2:2n2n3n nCHOCHOCOONHCOONH44Cần nhớ 2: nAgn hchc(pư)=2n = 2. Số nhóm-CHO  Ví dụ 4: Viết các pứa. HCHO + Ag2OddAgNOddAgNO33...
 • 17
 • 468
 • 0
các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Phản ứng nhiệt luyện tham khảo

các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Phản ứng nhiệt luyện tham khảo

Hóa học

... CO CO không pứ với ddCa(OH)ddCa(OH)22 GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN) GV. NGUYỄN TẤN TRUNGGV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất ... Lượng Cao VĨNH VIỄN)(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)  Bài tập áp dụng 1Khử hết 6,4 gam MxOy , thấy cần 2,688 lit CO (đkc)Tìm công thức của oxit ?Pứ: MxOy + CO ... Cần nhớCông thức viết phản ứng nhiệt luyệnOxit KL A +H2COAlCtoKL AH2O+CO2Al2O3CO2;COĐiều kiện KL A phải đứng sau Al trong dãy hoạt động hoá học BêKêtôp(K,...
 • 17
 • 519
 • 0
Tài liệu các bài toán ôn thi đại học môn hóa học tham khảo hay

Tài liệu các bài toán ôn thi đại học môn hóa học tham khảo hay

Hóa học

... viên đại học. 1.1. Động lực làm việc của nhân viên và của giảng viên trong các trường đại học. 1.2. Các hoạt động QTNL trong trường - Sản phẩm khoa học: + Bài báo đăng TC nước ngoài: 1 + Bài ... pháp hoàn thi n công tác quản lý chất lượng giáo dục cho Trường ĐHKT - Đại học Huế 3.1. Quan điểm thực hiện giải pháp 3.2. Mô hình quản lý chất lượng đề xuất cho Đại học Kinh tế - Đại học Huế ... Đại học Huế Phan Thị Minh Lý MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Tìm ra những giải pháp nâng cao động lực làm việc của giảng viên Đại học Huế góp phần thực hiện thực hiện thành công sứ mạng của Đại học...
 • 8
 • 372
 • 0
Tuyển tập các bài toán ôn thi đại học môn hóa học tham khảo

Tuyển tập các bài toán ôn thi đại học môn hóa học tham khảo

Hóa học

... nguồn, không sử dụng trong mục đích thương mi.ã Email: nguyendunghus@gmail.com.ã Mathematical blog: http://nguyendungtn.tk1& ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008ĐỀ DỰ BỊ 1 MÔN TOÁN ... hình chiếu vuông góc của S trên M C. Tính thể tích của khối tứ diện EHIJ theo a, α và tìm αđể thể tích đó lớn nhất.2 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008ĐỀ DỰ BỊ 1 MÔN TOÁN KHỐI BPHẦN ... và SA vuông góc vớimặt phẳng đáy. Tính theo a thể tích khối tứ diện SACD và tính cosin của góc giữa hai đường thẳngSB, AC.4 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008ĐỀ DỰ BỊ 2 MÔN TOÁN...
 • 6
 • 532
 • 0
Cac chuyen de vip on thi dai hoc mon hoa

Cac chuyen de vip on thi dai hoc mon hoa

Hóa học

... TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌC A. Lý Thuyết Câu 1. Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong ... Fe3C. =================== Chuyên đề 2: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC Phản ứng oxi hóa khử Bài tập cơ bản Câu 1: Tổng hệ số của các chất trong phản ứng Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 ... = 23,68%,%FeO = 76,32%.D.%FeO = 23,68%,%Fe3O4 = 76,32% DẠNG 8: DẠNG BÀI TẬP SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ION TRONG DUNG DỊCH Bài -1 -Cho V ml dd HCl 1M vào 100ml dd NaAlO2 1,5 M thì thấy...
 • 62
 • 1,068
 • 2
CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN pdf

CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN pdf

Toán học

... Cπ− + − + =b) 1 3 5 72 2 sin4nn n n nnC C C Cπ− + − + = 5 các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học Bài 1 : Gi i các ph ng trình :ả ươ a. sin 2 3 / 2=xb.0cos(2 25 ) 2 / 2x + = −c. tan(3 ... các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học Bài 10 : Vi t ế1 i+ d i d ng l ng giác, tính ướ ạ ượ( )1ni+ và CMR : a) 2 ... )2; 1f t at bt c R t C t= + + ∈ ∀ ∈ = 4 các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học A - Ph ng trình – b t Ph ng trình ch a d u giá tr tuy t iươ ấ ươ ứ ấ ị ệ đố Bài 1 : Gi i PT – BPT : a. ả22 8 0x x− −...
 • 5
 • 960
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25