các chuyên đề toán hình lớp 9

Các chuyên đề Toán lớp 9

Các chuyên đề Toán lớp 9

Toán học

... Các chuyên đề Toán 9 Chuyên đề 1: Số chính phươngI Khái niệm:- Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên.- Mười số chính phương đầu tiên là: 0,1,4 ,9, 16,25,36, 49, 64,81, ... phương Chuyên đề 2: Tính chất so sánh phân so sánh1/ Quy đồng mẫu các phân số đã cho rồi so sánh các tử nhau.2/ Viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số cùng tử rồi so sánh các mẫu với ... sánh" phần bù của các phân số đối với đơn vị " dựa vào tính chất: Nếu . đều nhỏ hơn 1 và thì . 9/ Ta có tính chất :Nếu thì .10/ Từ tính chất đã nêu ở cách 9 tính chất Nếu thì với...
 • 3
 • 3,353
 • 52

Chuyên đề rút gọn Lớp 9(P.Hinh)

Chuyên đề rút gọn Lớp 9(P.Hinh)

Toán học

... hinh Chuyên đề đại số 9 1.Rút gọn biểu thức A.2. Tính A biết 14 6 5x = .3. Tìm x, biết A = 8.4. Tìm các giá trị nguyên của x để A là số nguyên.5. Tìm giá trị nhỏ nhất của A.Bài tập 9: Cho ... 34. Rút gọn các biểu thức sau( sử dụng hằng đẳng thức để khai phơng) Chú ý: áp dụng phơng pháp hữu tỉ hoá vô tỉ để rút gọn.Loại 1:2 1 2 1 ; 3 4 1 8 6 12 12 9 2 12 9 ; 6 9 6 9 A x x x x B ... và x 1.1) Rút gọn A.2) Tính A khi x 3 2 2= +.3) Tìm các giá trị của x sao cho A < 0. 3 biên soạn: Phạm hinh Chuyên đề đại số 9 a 3 20 6 11 3 20 6 112 3 2 3b2 3 2 2 3 2= + + +=...
 • 7
 • 760
 • 25

Đề toán ôn lớp 9

Đề toán ôn lớp 9

Toán học

... SVABC theo R.c/ Kéo dài AH gặp đường tròn tại Á. Tứ giác ABAC là hình gì ? Tính ABACS. Đề 6 Lớp 9 Năm học 2008 - 20 09 Đề toán ôn tập…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trang5Trên ... = h. Các tiếp điểm thuộc các cạnh AB, AC, BC lần lượt là M, N, P.a/ Chứng minh : AB + AC – BC = 2AM.b/ Tính SVABC.c/ Tính các chiều cao BB’ và CC’ . Đề 4 Lớp 9 Năm học 2008 - 20 09 ... tại C và D, xác định toạ độ các điểm A, B, C, D.b/ Vẽ (d1) và (d2).c/ Tính A BC DS .Bài 3 :Cho 1( ; )2 2ABO. gọi C∈(0). Lớp 9 Năm học 2008 - 20 09 Đề toán ôn tập…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trang2b/...
 • 6
 • 481
 • 3

Cac chuyen de on tap lop 12 (hay) - 1

Cac chuyen de on tap lop 12 (hay) - 1

Toán học

... 644:)(2223−+−−=mmxxmmxyCm. Tìm trên trục Ox các điểm mà không có đồ thị nào của họ )(mC đi qua.Bài 18 Tìm các điểm Oxy∈ mà không có đồ thị của mmxmyCm2)2(:)(2+++= đi qua.Bài 19 Tìm các điểm Oxy∈ mà ... tại các điểm cố định . viết pt tiếp tuyến tại các điểm cố định .Bài 26 Cho hàm số 123−−+=mmxxy. Viết phương trình tiếp tuyến tại các điểm cố định .. Viết phương trình tiếp tuyến tại các ... điểm cố định của )(mC::mxmxxy 99 23−−+=Bài 28 Tìm a để 22)6(2:)(2++−+=mxaxmxyCm đi qua 3 điểm cố định ( bỏ qua một vài giá trị của m).Bài 29 Cho hàm sốmxmxxy+−+−=22....
 • 3
 • 704
 • 3

chuyên đề đại số lớp 9

chuyên đề đại số lớp 9

Toán học

... biểu thức này thông qua tổng và tích các nghiệm, sau đó mới thực hành tính toán trên các con số, vì vậy việc tính toán sẽ ngắn gọn, chính xác hơn nhiều.ã Bài toán 4: Lập phơng trình bậc hai có ... cần tìm là y = x - 1ã Bài toán 9 : Tìm độ dài 2 cạnh của hình chữ nhật, biết chu vi là 50 m và diện tích là 150 m2.Bài giải Gọi x và y là độ dài các cạnh của hình chữ nhật ( ĐK: x > ... a25ca24( 1)kk+211kk ữ+ 222c b cka a a ữ ca2ba ữ Chuyên đề đại số lớp 9 định lý vi et và một số ứng dụngNgời viết : Tạ Phạm HảiGiáo viên THCS Thị trấn Hng...
 • 9
 • 1,331
 • 56

Cac chuyen de toan nang cao

Cac chuyen de toan nang cao

Toán học

... phép chia hết và phép chia có dư(còn nữa)Bài tập (Phương pháp 4) : Tìm x,y Za, =304 197 5 197 5 199 5b, =c, = 199 5d, (x,y Z+)e, (x,y Z+)g, (x,y Z+)a và b chia hết cho P hãy xác định số hạng tổng ... dụng:Giải phương trình:Bài 1)Bài 2)Bài 3)Bài 4:Bài 5)5 CHUYÊN ĐỀ TOÁN HAY THƯỜNG GẶP TRONGCÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI – THI ĐẠI HỌC Chuyên đề 1: Phương pháp tìm số hạng tổng quát Phần 1 : XÁC ĐỊNH ... (4) và (5) ( do > 0 ) Chuyên đề 2: Sử dụng tính chất đơn điệu giải phươngtrình chứa cănPhương trình vô tỉ là mảng kiến thức thường gặp trong các đề thi đại học , cách giải của phương trình...
 • 18
 • 1,170
 • 11

Đề toán HSG lớp 9

Đề toán HSG lớp 9

Toán học

... tạo lớp 9 thCS năm học 2004 - 2005 Môn : Toán (Vòng 1) Đề chính thức Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (8 điểm)Cho parabol 21( ) :3P y x=.1. Viết phơng trình các ... thi chọn hoc sinh giỏi tỉnhSở Giáo dục và đào tạo lớp 9 thCS năm học 2004 - 2005Sở Giáo dục và đào tạo lớp 9 thCS năm học 2004 - 2005 Môn : toán (Vòng 1) Đáp án và thang điểm:Bài 1ýNội dung ... Môn : Toán (Vòng 2) Đề chính thức Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (7 điểm)1. Giải phơng trình: 4 41 2 9 6 2x x x x+ + + =2. Chứng minh rằng nếu a, b, c là các số...
 • 8
 • 429
 • 0

CHUYEN DE RUT GON LOP 9

CHUYEN DE RUT GON LOP 9

Tư liệu khác

... ++11112122aaaaaaa) Rút gọn Pb) Tìm các giá trị của a để P < 0c) Tìm các giá trị của a để P = - 2Bài 19: Cho biểu thức:P = ( )ababbabaabba++.42a) Tìm ... +++1322: 9 33332xxxxxxxxa) Rút gọn Pb) Tìm x để P < 21c) Tìm giá trị nhỏ nhất của PBài 12: Cho biểu thức: P = ++32236 9 :1 9 3xxxxxxxxxxa) ... Pb) Tìm các giá trị của x để P = 21c) Chứng minh P32Bài 14: Cho biểu thức:P = 22442mxmmxxmxx++ với m > 0a) Rút gọn P;b) Tính x theo m để P = 0;c) Xác định các giá...
 • 5
 • 433
 • 3

Các chuyên đề toán 4

Các chuyên đề toán 4

Tiểu học

... 4814 296 29 100442516ì+ìì+ì d. 198 67 199 4 199 3 199 2 199 3 199 2 199 3 199 4+ì+ìììBài13: Tính nhanh.a. 199 5 199 1 199 6 199 5 399 5545 399 ììì+ì b. 199 4 199 61000 99 6 199 5 199 6ì+ìc. 4486375261 895 27637+ìì ... + 18/21 + 19/ 32 + 1/4 + 3/21 + 13/ 32 52+ 9 6 + 43 + 53+ 31+ 41Bài5: Tính nhanh 4/7 x 5/6 + 4/7 x 1/6 3/5 x 7 /9 - 3/5 x 2 /9 5 /9 x 1/4 + 4 /9 x 3/12 7 /9 x 8/5 - 7 /9 x 3/5 2/5 ... hiện các phép tính trong biểu thức. Tính giá trị của biểuthứcBài 1: Tính giá trị biểu thức: 234576 + 57 895 7 + 4 795 8 41235 + 24756 - 3 796 8 324586 - 178 395 + 24605 254782 - 345 69 - 45 796 Bài...
 • 27
 • 649
 • 2

chuyen de BD HSG lop 9

chuyen de BD HSG lop 9

Tư liệu khác

... = + = Hoặc có thể trình bày theo cách khác nh sau: - Tìm điều kiện để các bt có nghĩa- Biến đổi phơng trình Các bài tập đề nghị:Bài1: Giải các phơng trình sau: a/ 2 3 0x x = e/ ... đầu thành 1 phơng trình với 1 ẩn phụ Các phép thởng đặt là:- Nếu bài toán có chứa ( )f x và f(x) thì đặt t=( )f x , t0. Khi đó f(x)=t2- Nếu bài toán có chứa ( )f x , ( )g xvà ( ... , ,b ay c dy e y d ac e bc + = + + + = + = + Chuyên đề : Phơng trình vô tỉ Phơng trình vô tỉ là phơng trình có chứa ẩn trong dấu căn Các phơng pháp thờng dùng để giải phơng trình vô tỉI....
 • 9
 • 470
 • 3

Các chuyên đề Toán 6 (số học)

Các chuyên đề Toán 6 (số học)

Tư liệu khác

... phương.Ta cố gắng tạo ra dạng HĐT nên ta tạo ra y= 99 99 .99 9 +6 (có 2004 số 9) = 9x+6.Khi đó : xy+1= x(9x+6)+1 = 9x2 +6x +1= (3x+1)2. xong.3. tìm tất cả các số tự nhiên n : n2 -14n-256 là số chính ... .*****CHUYÊN ĐỀ PHÉP BIÉN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG:A. LÝ THUYẾT:1. Định nghóa ánh xạ, các kiến thức liên quan.2. Định nghóa phép biến hình. 3. các phép biến hình và tính chất.4. các bước giải bài toán ... chia hết cho 9 vì 10 =9+ 1 nên dự đoán số kia không chia hết cho 9. Từ 10n +2007 ta tạo ra số 9 = 10 -1 để tạo ra 2008, hoặc nhóm 10 và 1 tạo ra 2006 cũng dược làxong.13. tổng 21 39 + 39 21 có...
 • 19
 • 1,738
 • 24

Bài soạn Bài tập các chuyên đề Toán 10 (cực hay)

Bài soạn Bài tập các chuyên đề Toán 10 (cực hay)

Toán học

... 2( 2)(2 ) 9 4 6x x x yx x y+ + =+ + =4. 3 3 32 21 19 6x y xy xy x+ =+ = −5. 14 9 x xy yy yz zz zx x+ + =+ + =+ + =6. 2 22 23 4 13 2 9 8 3x y x ... 5. Giải các BPT sau (PP “Phân tích thành nhân tử”)1. 2 2( 2) x + 4 x - 4x − ≤3. 2 2(x - 3) x + 4 x -9 5. 2 2x(x - 4) 4x - x 4 - (2 - x)≥2. 223(4x -9) 2x +33x - 3≤4. 229x - 43x+25x ... < 2x + 9 (1 - 1 + 2x )7. 2 24(x + 1) < (2x + 10)(1 - 3 + 2x)11. 222xx + 21(3 - 9 + 2x )≤ 4. 22x > x - 4(1 + 1 + x )8. 2 2 9( x + 1) (3x + 7)(1 - 3x + 4)≤7. Giải các BPT...
 • 7
 • 1,229
 • 21

Xem thêm