các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp

Các vấn đề chung về hạch toán TSCĐ và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp

Các vấn đề chung về hạch toán TSCĐ và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp

Kế toán

... 212, 213, 214 III/- Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ doanh nghiệp: 1- ý nghĩa việc phân tích tiêu đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ: TSCĐ với vị trí vai trò SXKD đặt yêu cầu cho ngời quản lý phải tiến ... vụ quản lý TSCĐ theo qui định hợp đồng ký kết Tài khoản sử dụng: TK 001: Tài sản thuê Tài khoản phản ánh biến động tăng giảm giá trị tài sản thuê Bên nợ: Giá trị tài sản thuê đơn vị kỳ (theo giá ... doanh nghiệpgiá trị giá trị sử dụng riêng tuỳ thuộc vào loại TSCĐ cách tính giá cho doanh nghiệp Xác định đắn, xác giá trị tài sản có ý nghĩa quan trọng tất doanh nghiệp Tính giá TSCĐ 4.1 Khái...
 • 31
 • 887
 • 0

Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong các doanh nghiệ.DOC

Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong các doanh nghiệ.DOC

Kế toán

... cao Tài sản doanh nghiệp bao gồm tài sản cố định tài sản lu động, giá trị tài sản lu động doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thờng chiếm tỷ trọng lớn tổng giá trị tài sản chúng Đối với tài sản ... Phơng pháp đánh giá tiêu đánh giá hiệu sử dụng TSLĐ: 2.1 Hiệu sử dụng TSLĐ: Hiệu sử dụng TSLĐ phạm trù kinh tế phản ánh tình hình sử dụng TSLĐ doanh nghiệp để đạt đợc hiệu cao kinh doanh với tổng ... việc đa lý luận phơng pháp đánh giá hiệu sử dụng tài sản lu động, tìm hiểu thực trạng đánh giá thực trạng sử dụng tài sản lu động xí nghiệp, sử dụng hai phơng pháp đánh giá phơng pháp tỷ số phơng...
 • 82
 • 1,163
 • 4

Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong các doanh nghiệp

Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong các doanh nghiệp

Kế toán

... gồm tài sản cố định tài sản lu động, giá trị tài sản lu động doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thờng chiếm tỷ trọng lớn tổng giá trị tài sản chúng Đối với tài sản lu động hiểu tài sản sử dụng ... Phơng pháp đánh giá tiêu đánh giá hiệu sử dụng TSLĐ: 2.1 Hiệu sử dụng TSLĐ: Hiệu sử dụng TSLĐ phạm trù kinh tế phản ánh tình hình sử dụng TSLĐ doanh nghiệp để đạt đợc hiệu cao kinh doanh với tổng ... định quản lý đắn, kịp thời đạt đợc mục tiêu doanh nghiệp Điều quan trọng trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hoạt động quản lý tài Tài doanh nghiệp đợc hiểu quan hệ giá trị doanh nghiệp...
 • 27
 • 465
 • 0

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Tài chính - Ngân hàng

... Phương pháp đánh giá tiêu đánh giá hiệu sử dụng TSLĐ: 2.1 Hiệu sử dụng TSLĐ: Hiệu sử dụng TSLĐ phạm trù kinh tế phản ánh tình hình sử dụng TSLĐ doanh nghiệp để đạt hiệu cao kinh doanh với tổng ... động, giá trị tài sản lưu động doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thường chiếm tỷ trọng lớn tổng giá trị tài sản chúng Đối với tài sản lưu động hiểu tài sản sử dụng cho trình sản xuất kinh doanh doanh ... trọng quản trị tài Mục tiêu quan trọng quản lý vốn tài sản đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường với hiệu kinh tế cao Tài sản doanh nghiệp bao gồm tài sản cố định tài sản...
 • 31
 • 459
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương

Nông - Lâm - Ngư

... nụng nghi p 34 a Công nghiệp - thơng mại - tiểu thủ công nghiệp Giá trị sản xuất ng nh công nghiệp khai thác đạt 68,840 triệu đồng, giảm 4,8% so với năm 2011; ng nh công nghiệp chế biến đạt 816,6 ... UBND tỉnh phê duyệt; 1.980 hộ t nhân cá thể hoạt động lĩnh vực công nghiệp v tiểu thủ công nghiệp tiếp tục trì sản xuất có hiệu quả; có 09 lò nung gạch liên tục kiểu đứng v 15 cặp lò nung gạch có ... kinh doanh dịch vụ địa b n, tập trung v o mặt h ng cấm, h ng hoá hạn chế kinh doanh, h ng giả, h ng lậu, l dịp Tết Nguyên Đán Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rợu v thuốc theo quy định b Nông nghiệp...
 • 88
 • 395
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Khoa học xã hội

... hình quản lý sử dụng đất, hiệu sử dụng đất qua phát thuận lợi khó khăn trình sử dụng đất Phân tích phát mặt chưa việc sử dụng đất nông nghiệp xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An + Đánh giá hiệu ... phương 4.3.3 Hiệu sử dụng đất Hiệu sử dụng đất phản ánh khả khai thác sức sản xuât đất đai người dân địa phương thông qua số tiêu tỷ lệ sử dụng đất hệ số sử dụng đất 4.3.3.1 Cơ cấu sử dụng đất Biểu ... 4.3.2 Hiệu sản xuất đất Hiệu sản xuất đất đai biểu thị lực sản xuất việc sử dụng đất đai Nó thể qua bảng sau: Bảng 4.4: Giá trị tổng sản lượng đơn vị diện tích đất nông nghiệp Chỉ tiêu Giá trị...
 • 57
 • 1,906
 • 15

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang  tỉnh hà tĩnh

Thạc sĩ - Cao học

... ch tiêu xã h i nêu Tùy theo yêu c u nghiên c u hay m c tiêu xây d ng d án, ngư i ñánh giá có th không l a ch n ch tiêu mà l a ch n ch tiêu ñ ñưa vào ñánh giá * ðánh giá hi u qu môi trư ng Các ... pháp tính hi u qu s d ng ñ t - L a ch n ch tiêu ñánh giá * Hi u qu kinh t - ðánh giá hi u qu kinh t thông qua ch tiêu sau: + Giá tr s n xu t (GTSX): toàn b giá tr s n ph m v t ch t d ch v ñư c t ... h c nông nghi p ………………………… 19 tài nguyên ñ ng th c v t ch t phá r ng * Cơ s ñ l a ch n h th ng ch tiêu ñánh giá hi u qu LUT + M c tiêu ph m vi nghiên c u ñánh giá hi u qu LUT + Nhu c u c a ñ...
 • 130
 • 720
 • 3

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... ng Trong trình nghiên c u ñ tài l a ch n cách tính th nh t cách tính thư ng áp d ng tính cho h nông dân, trang tr i qui mô nh mà chia bóc tách ñư c chi phí lao ñ ng 2.3.3.2 Các ch tiêu ñánh giá ... nghiên c u c a ñ tài l a ch n ch tiêu sau: 2.3.3.1 H th ng ch tiêu tính toán hi u qu kinh t Có hai cách tính hi u qu kinh t s d ng ñ t bi u hi n b ng hai h th ng ch tiêu sau: - Cách th nh t: ñ ... b n t ng quát ñánh giá hi u qu m c ñ ñáp ng nhu c u xã h i s ti t ki m l n nh t v chi phí tiêu hao ngu n tài nguyên, s n ñ nh lâu dài c a hi u qu Trên s ñó, tiêu chu n ñánh giá hi u qu s d ng...
 • 105
 • 769
 • 2

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Khoa học tự nhiên

... thời gian thực đề tài, nh trình hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Viện Đào tạo Sau Đại học; Khoa Tài nguyên Môi trờng (Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội); Huyện ... Giang); bạn bè, đồng nghiệp, gia đình ngời thân nhiệt tình giúp đỡ thời gian thực đề tài hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp Học viên Đinh Đức Cảnh Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s nụng nghi ... Phòng Tài nguyên Môi trờng, Phòng Lao động - TBXH, Trạm Khí tợng - Thuỷ văn đóng địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; UBND xã, thị trấn bà nông dân huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang); bạn bè, đồng nghiệp, ...
 • 124
 • 708
 • 2

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Nông - Lâm - Ngư

... việc sản xuất nông nghiệp không mang lại hiệu cao Vì vậy, việc chuyển đổi cấu sử dụng đất từ sản xuất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp l ho n to n hợp lý, khai thác đợc khả sử dụng đất cách ... nhau, mục đích sử dụng tại, mục đích sử dụng theo quy hoạch mức giá nh nhau; giá đất bồi thờng l giá đất theo mục đích sử dụng đợc UBND cấp tỉnh quy định v công bố, không bồi thờng theo giá đất chuyển ... biện pháp hữu hiệu để quản lý Vì năm qua, quận Cầu Giấy đ liên tục tiến h nh r soát, lập hồ sơ quản lý đến đất, giao UBND phờng quản lý v bố trí sử dụng hợp lý, đa đất v o sử dụng hiệu quả, chống...
 • 133
 • 600
 • 0

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Nông - Lâm - Ngư

... ch tiêu sau: * H th ng ch tiêu ñánh giá hi u qu s d ng ñ t a H th ng ch tiêu ñánh giá hi u qu kinh t - Giá tr gia tăng ( VA) VA = GO – IC Trong ñó: + GO giá tr s n xu t + IC chi phí trung gian ... khai thác ngu n tài nguyên thiên nhiên m t cách b a bãi, không h p lý ñã tàn phá môi trư ng, làm suy thoái ngu n tài nguyên thiên nhiên ñó có tài nguyên ñ t ð ngăn ch n s suy thoái tài nguyên ñ ... n b o v ñư c ngu n tài nguyên cho th h tương lai vi c ñánh giá ñ t m t nhi m v r t quan tr ng c a nhà khoa h c ñ t ðánh giá ñ t m t ph n r t quan tr ng vi c ñánh giá ngu n tài nguyên thiên nhiên...
 • 111
 • 713
 • 2

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng  tỉnh bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... thực đề tài hoàn chỉnh luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Bộ môn Trắc địa đồ thông tin địa lý, thầy cô khoa Tài nguyên Môi trờng, Viện đào tạo Sau đại học, Trờng Đại học Nông nghiệp ... qu m cũn ph i ủỏnh giỏ ch t l ng cỏc ho t ủ ng s n xu t kinh doanh t o s n ph m ủú ỏnh giỏ ch t l ng c a ho t ủ ng s n xu t kinh doanh l n i dung ủỏnh giỏ hi u qu S d ng ủ t s n xu t nụng nghi ... u Trong c ch th tr ng, cỏc nụng h hon ton t l a ch n hng hoỏ h cú kh nng s n xu t, ủ ng th i h cú xu h ng h p tỏc, liờn Tr ng i h c Nụng Nghi p H N i Lu n th c s khoa h c nụng nghi p 23 doanh, ...
 • 118
 • 874
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã thạch mỹ, huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã thạch mỹ, huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh

Kinh tế - Quản lý

... cứu sử dụng hai phương pháp là: Phân tích định tính phân tích định lượng nhằm phân tích đánh giá hiệu tác động việc sử dụng đất Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh tế: Nhóm tiêu đánh giá kết sản ... động sản xuất kinh doanh Là phận giá trị lao động sản xuất tạo khấu hao tài sản cố định thời kỳ định thường năm Đây tiêu quan trọng để đánh giá kết sản xuất VA = GO – IC Nhóm tiêu đánh giá hiệu sản ... cần đánh giá với tính chất đất đai mà loại hình sử dụng đất yêu cầuTrong sản xuất nông nghiệp, vi đánh giá đất nông nghiệp dựa theo yếu tố đánh giá đất với mức độ khác Mức độ khác yếu tố đánh giá...
 • 49
 • 773
 • 4

Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ppt

Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ppt

Báo cáo khoa học

... hình quản lý sử dụng đất, hiệu sử dụng đất qua phát thuận lợi khó khăn trình sử dụng đất Phân tích phát mặt chưa việc sử dụng đất nông nghiệp xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An + Đánh giá hiệu ... phương 4.3.3 Hiệu sử dụng đất Hiệu sử dụng đất phản ánh khả khai thác sức sản xuât đất đai người dân địa phương thông qua số tiêu tỷ lệ sử dụng đất hệ số sử dụng đất 4.3.3.1 Cơ cấu sử dụng đất Biểu ... 4.3.2 Hiệu sản xuất đất Hiệu sản xuất đất đai biểu thị lực sản xuất việc sử dụng đất đai Nó thể qua bảng sau: Bảng 4.4: Giá trị tổng sản lượng đơn vị diện tích đất nông nghiệp Chỉ tiêu Giá trị...
 • 58
 • 530
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

Kinh tế - Quản lý

... lâm nghiệp 14.498 tỷ đồng, thủy sản 74.102 tỷ đồng 1.1.2.2 Những vấn đề hiệu sử dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp *) Khái quát hiệu hiệu sử dụng đất nông nghiệp Hiệu sử dụng đất tiêu ... đất - Hiện trạng sử dụng đất - Thực trạng phát triển nông lâm nghiệp Điều tra nông hộ Cơ sở lý luận đánh giá hiệu sử dụng đất nông -lâm nghiệp Đánh giá Đánh giá Đánh giá hiệu hiệu hiệu kinh tế xã ... sử dụng đất năm 2000, năm 2010 huyện Phú Bình - Phương pháp biểu đồ, đồ thị ứng dụng để thể số kết nghiên cứu 2.4 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Để đánh giá hiệu sử...
 • 92
 • 499
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... 106012’ kinh ñ ðông, có v trí ti p giáp sau: - Phía B c giáp huy n Ân Thi huy n Tiên L ; - Phía Nam giáp t nh Thái Bình; - Phía ðông giáp huy n Phù C ; - Phía Tây giáp thành ph Hưng Yên; Trên ñ a ... Tiên L 43 4.5 ðánh giá hi u qu s d ng ñ t LUT ñ a bàn huy n Tiên L 44 4.5.1 ðánh giá hi u qu kinh t lo i hình s d ng ñ t huy n 44 4.5.2 ðánh giá hi u qu xã h i 50 4.5.3 ðánh giá hi u qu môi trư ... tr ng m t cách n ñ nh, không làm suy gi m v ch t lư ng tài nguyên ñ t theo th i gian vi c s d ng ñ t không gây nh hư ng x u ñ n môi trư ng s ng c a ngư i sinh v t 2.1.5 Tiêu chí ñánh giá tính...
 • 92
 • 695
 • 0

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam

Thạc sĩ - Cao học

... i Trong năm qua phủ lý đạt tốc độ tăng trởng kinh tế cao (tăng 360 tỷ đồng theo giá h nh tăng 13%) công nghiệp tăng 10 16% / năm , cấu kinh tế đ g có bớc chuyển đổi tích cực ,tỷ trọng công nghiệp ... phơng án sử lý nh sau:nớc bẩn sau tự hoại đợc đa qua hệ thống xử lý bể phốt cải tiến sau thải hệ thống tiêu thoát nớc khu vực sau đực sử lý , hệ thống nớc ma chảy tr n diện tích bề mặt đợc tiêu thoát ... triển nh máy xí nghiệp sách đ o tạo nghề v tạo công ăn vịêc l m cho ngòi nông dân bị nhiều đất nông nghiệp Tr ng i h c Nụng Nghi p H N i Lu n th c s khoa h c nụng nghi p 34 khu công nghiệp n y...
 • 99
 • 590
 • 1

Xem thêm