các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và dân số kế hoạch hoá gia đình được triển khai đúng tiêu chí và đảm bảo tiến độ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ Y TẾ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ Y TẾ

Y học thưởng thức

... kỹ truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia Y tế cho đội ngũ cán y tế sở, nâng cao hiệu hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Được ... SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHỎE Sổ tay truyền thông CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ Y TẾ BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2013 ... thiết Ví dụ: điều tra số người gia đình, vừa chuyển đến, chuyển đi; tìm hiểu hành vi ứng xử thành viên gia đình người chủ gia đình, bạn tác động vào người chủ gia đình Mục đích 4: Thực công...
 • 104
 • 517
 • 0
Tổng quan về các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

Tổng quan về các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế

Sinh học

... MỤC TIÊU HỌC TẬP  Sau học n y, sinh viên có khả năng: - Trình b y khái niệm chương trình, dự án CTMTQG y tế - Mô tả chu trình dự án y tế - Trình b y nội dung công tác quản lý hoạt động chương ... thẩm quyền phê duyệt Nếu muốn thay đổi, cần phê duyệt cấp phê duyệt dự án trước  KH hoạt động y tế địa phương bao gồm KH dự án DA y tế phận KH y tế địa phương KH hoạt động lĩnh vực, sở y tế bao ... tướng Chính phủ việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐTTg ng y 17/7/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS giai...
 • 89
 • 766
 • 3
quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang

quản lý tài chính đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Thạc sĩ - Cao học

... quản lý tài chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia x y dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo chương trình 135 giai đoạn ... HIỆN Ở HUYỆN Y N THẾ 49 4.1.1 Bộ m y quản lý tài chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn huyện Y n Thế 49 4.1.2 Lập dự toán cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển ... thực chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Chính phủ 57 4.4 Đánh giá cán huyện cán xã công tác lập dự toán cho chương trình mục tiêu...
 • 138
 • 509
 • 0
Danh mục các dự án thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Danh mục các dự án thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Quản lý dự án

... thực Chương trình KHCN Quốc gia; - Kết tích hợp chương trình dự án có xét tới y u tố BĐKH; - Kế hoạch hàng năm; - Kết hoạt động tổng kết hàng năm Chương trình KHCN theo thời gian ; - Kế hoạch ... DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 27 28 lược, kế hoạch phát triển KT-XH ngành, địa phương; - Các sản phẩm tích hợp Tích hợp y u tố BĐKH vào Chương trình Dự án - Các văn ... BĐKH vào kế hoạch - Hướng dẫn ngành, địa phương phát triển KT-XH địa phương kế hoạch tích hợp y u tố BĐKH vào kế phát triển bộ/ ngành; hoạch phát triển KT-XH kế hoạch phát triển ngành; - Kế hoạch...
 • 17
 • 716
 • 0
chính sách, luật pháp lao động và các chương trình mục tiêu quốc gia nhìn dưới góc độ bình đẳng giới

chính sách, luật pháp lao động các chương trình mục tiêu quốc gia nhìn dưới góc độ bình đẳng giới

Báo cáo khoa học

... nghiên cứu rà soát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia hành có liên quan Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 20062010 Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm đến năm 2010 3.2 ... lĩnh vực nêu góc độ bình đẳng giới Hai chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 20062010 Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm đến năm 2010 đánh giá nghiên ... với việc thực đ y đủ quy định dành cho lao động nữ26 Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm đến năm 2010 Mục tiêu chung Chương trình góp phần thực mục tiêu chung kinh tế bảo đảm việc làm cho...
 • 91
 • 364
 • 4
Tài liệu Thủ tục Phê duyệt dự toán các chương trình mục tiêu Quốc gia pptx

Tài liệu Thủ tục Phê duyệt dự toán các chương trình mục tiêu Quốc gia pptx

Tài liệu khác

... tư số 109/2000/TT-BTC ng y 13/11/2000 Bộ Tài hướng dẫn chế độ thu nộp sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư Căn + QĐ số 2989/2006/ QĐ-UB ng y 29/12/2006 UBND tỉnh pháp lý: TT-Huế việc ban hành quy định ... UBND tỉnh pháp lý: TT-Huế việc ban hành quy định phân công, phân cấp uỷ quyền giải số vấn đề công tác quy hoạch đầu tư x y dựng địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ...
 • 2
 • 524
 • 0
Tài liệu Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia doc

Tài liệu Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia doc

Tài liệu khác

... kinh tế- kỹ thuật (bản y) ; - Quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cấp có thẩm quyền (bản y) ; - Các văn lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu - Dự toán chi tiết hạng mục ... - Trình tự thực hiện: Chủ đầu tư dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia mở tài khoản Kho bạc Nhà nướ toán (tạm ứng) đến Kho bạc Nhà nước địa phương gi y đề nghị toán; Kho ... toán chi tiết hạng mục (bản y) - Hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu (bản y) - Kế hoạch vốn năm cấp có thẩm quyền giao Hồ tạm ứng vốn: - Gi y đề nghị toán vốn đầu tư - Gi y rút vốn đầu tư - Trường...
 • 3
 • 505
 • 3
Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện quản lý tài chính các chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Y tế

Luận văn thạc sỹ - Hoàn thiện quản lý tài chính các chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Y tế

Y dược - Sinh học

... trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình: Ng y 08 tháng 11 năm 2007 Thủ tớng Chính phủ định số 170/2007/QĐ-TTg phê duyệt chơng trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình giai ... bao gồm chơng trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình, chơng trình mục tiêu quốc gia phòng, chống số bệnh xã hội, bệnh nguy hiểm, HIV/AIDS, chơng trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an ... cho ngành y tế nhóm lĩnh vực: - Phát triển dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản ngời dân: chơng trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình - Phòng dịch: chơng trình mục tiêu quốc gia phòng,...
 • 124
 • 662
 • 6
Tăng cường kiểm soát hoạt động trong kiểm toán các chương trình mục tiêu quốc gia

Tăng cường kiểm soát hoạt động trong kiểm toán các chương trình mục tiêu quốc gia

Thạc sĩ - Cao học

... toán hoạt động kiểm toán chương trình mục tiêu Quốc gia; Khả mời gọi chuyên gia quốc tế có lực, kinh nghiệm kiểm toán toạt động tham gia kiểm toán chương trình mục tiêu Quốc gia để truyền thụ kinh ... chung đất nước thời gian xác định Một chương trình mục tiêu quốc gia gồm nhiều dự án khác để thực mục tiêu chương trình Về bản, nhận th y chương trình mục tiêu quốc gia x y dựng nhằm giải vấn ... triển khai thực số chương trình mục tiêu quốc gia trọng điểm địa bàn huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa nơi nhận 10 hỗ trợ trung ương nhiều chương trình MTQG việc kiểm toán số chương trình mục tiêu quốc...
 • 130
 • 572
 • 0
Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước hải dương

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước hải dương

Kinh tế

... dung chƣơng trình mục tiêu quốc gia: Thực trạng tình hình lĩnh vực thuộc chƣơng trình mục tiêu quốc gia; vấn đề cấp bách cần đƣợc giải chƣơng trình mục tiêu quốc gia Phạm vi, quy mô mục tiêu chung ... chi đầu tƣ phát triển chi thƣờng xuyên 1.2 Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 1.2.1 Khái niệm Theo định số 135/QĐ-TTg ng y 4/11/2009 Thủ tƣớng Chính phủ: “Chƣơng trình mục tiêu quốc gia (viết tắt ... chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung quốc gia khoảng thời gian xác định; đồng thời không trùng lặp với mục tiêu, đối tƣợng chƣơng trình khác đƣợc thực Tiến độ triển khai thực...
 • 106
 • 452
 • 2
Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước hải dương

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước hải dương

Thạc sĩ - Cao học

... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI DƯƠNG Chuyên ... phát triển kinh tế - xã hội điều kiện hội nhập với nguồn thu NSNN nhiều hạn chế hoạt động chi NSNN để đảm bảo hoạt động thƣờng xuyên chi CTMTQG để thực mục tiêu nhiệm vụ chiến lƣợc phát triển ... nguồn lực chƣơng trình cách có hiệu Qua th y đƣợc việc bảo đảm thực mục tiêu CTMTQG phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng nói riêng đất nƣớc nói chung việc làm cần thiết Kết nghiên cứu...
 • 13
 • 158
 • 0
Hoàn thiện tổ chức kiểm toán các chương trình mục tiêu quốc gia tại kiểm toán nhà nước khu vực x

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán các chương trình mục tiêu quốc gia tại kiểm toán nhà nước khu vực x

Thạc sĩ - Cao học

... Chương trình mục tiêu quốc gia 1.1.2 Ý nghĩa Chương trình mục tiêu quốc gia 1.1.3 Nội dung chủ y u Chương trình mục tiêu quốc gia 1.2 Tổ chức kiểm toán chương trình mục tiêu quốc ... TIỄN VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 1.1 Khái quát Chương trình mục tiêu quốc gia 1.1.1 Khái niệm Chương trình mục tiêu quốc gia Trong kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế ... lý kế hoạch hóa thực theo Chương trình, việc đầu tư thực theo dự án 1.1.2 Ý nghĩa Chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình mục tiêu quốc giaý nghĩa quan trọng việc cải thiện điều kiện sống,...
 • 122
 • 137
 • 0
Luận văn:CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN CHỦ YẾU CHO VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THỜI KỲ 2011 - 2020 pptx

Luận văn:CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN CHỦ YẾU CHO VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THỜI KỲ 2011 - 2020 pptx

Khoa học xã hội

... X Y DỰNG DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU THỜI KỲ 2011 - 2020 Chương trình phát triển sản phẩm nông lâm th y sản chế biến xuất khẩu: - Mục tiêu tổng quát chương ... sinh xã hội III.- CÁC GIẢI PHÁP CHỦ Y U NHẰM BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU ... thực mục tiêu có tính đột phá chiến lược nêu trên, việc x y dựng thực thi hiệu chương trình mục tiêu trọng điểm phát triển xuất hàng hoá cần thiết Chuyên đề khoa học thực nhằm góp phần thực mục tiêu, ...
 • 27
 • 259
 • 0
BÁO CÁO:CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN CHỦ YẾU CHO VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THỜI KỲ 2011 - 2020 ppt

BÁO CÁO:CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN CHỦ YẾU CHO VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THỜI KỲ 2011 - 2020 ppt

Quản trị kinh doanh

... X Y DỰNG DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU THỜI KỲ 2011 - 2020 Chương trình phát triển sản phẩm nông lâm th y sản chế biến xuất khẩu: - Mục tiêu tổng quát chương ... sinh xã hội III.- CÁC GIẢI PHÁP CHỦ Y U NHẰM BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU ... thực mục tiêu có tính đột phá chiến lược nêu trên, việc x y dựng thực thi hiệu chương trình mục tiêu trọng điểm phát triển xuất hàng hoá cần thiết Chuyên đề khoa học thực nhằm góp phần thực mục tiêu, ...
 • 27
 • 359
 • 0
Tiểu luận môn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng yếu  quản lý nhà nước về công tác dân số  kế hoạch hoá gia đình

Tiểu luận môn quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng yếu quản lý nhà nước về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình

Quản lý nhà nước

... thời gian định Chương trìnhmục tiêu phát triển cụ thể gọi chương trình mục tiêu Tên củạ chương trình tên mục tiêu phát triến 1.1.2 Chương trình mục tiêu quốc gia X ' Chương trình mục tiêu quốc ... dung Chương trình mục tiêu quốc gia Việc x y dựng chương trình mục tiêu quốc gia tiến hành với việc x y dựng kế hoạch hàng năm năm X 13.1 Căn x y dựng chương trình mục tiêu quốc gia a) Xác định y u ... sách dân số - kế hoạch hoá gia đình số giải pháp cấp bách 11* Quyết định 170/2007/Qđ-TTg ng y 08/11/2007 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia dân số - kế hoạch hoá gia đình...
 • 30
 • 867
 • 3
TỔNG CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNHQUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP VỚI CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ-SỨC KHỎE SINH SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 pdf

TỔNG CỤC DÂN SỐ-KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNHQUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP VỚI CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ-SỨC KHỎE SINH SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 pdf

Quản lý nhà nước

... điều hành, x y dựng kế hoạch sách; Lồng ghép y u tố dân số vào lập kế hoạch hoạch định sách chưa thành quy trình bắt buộc ngành, địa phương - Một số vấn đề phát sinh công tác dân số cân giới tính ... dân số bắt đầu chuyển từ giai đoạn cấu dân số trẻ” sang giai đoạn “già hoá dân số bước vào thời kỳ cấu dân số vàng” với số người độ tuổi lao động (15-59 tuổi) gấp đôi số người phụ thuộc (dưới ... chưa có gia đình Nguồn TCTK, Tổng điều tra dân số 1979- 2009 Điểu tra biến động dân số KHHGĐ 2011 Về phân bố quản lý dân số - Di cư diễn với cường độ ng y mạnh, đặc biệt dịch chuyển lao động vùng...
 • 5
 • 1,160
 • 8
Khắc phục các rào cản khi áp dụng ISO 9001 2008 vào quản lí hành chính nhà nước về Dân số – Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Vĩnh Phúc

Khắc phục các rào cản khi áp dụng ISO 9001 2008 vào quản lí hành chính nhà nước về Dân sốKế hoạch hoá gia đình tỉnh Vĩnh Phúc

Khoa học tự nhiên

... 9001:2008 VÀO QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 1.1 Cơ sở lý luận quản lý hành nhà nƣớc Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 1.1.1 Khái niệm quản lý hành nhà nƣớc Dân số - Kế hoạch ... nước Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 1.1.2 Đặc điểm quản lý hành nhà nước Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 10 1.1.3 Chức quản lý hành nhà nước Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ... SỞ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG ISO 9001:2008 VÀO QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 1.1 Cơ sở lý luận quản lý hành nhà nước Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ...
 • 93
 • 698
 • 0
NẠN TẢO HÔN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Ở VÙNG NGƯỜI HMÔNG HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

NẠN TẢO HÔN TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Ở VÙNG NGƯỜI HMÔNG HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

Báo cáo khoa học

... phần vào việc giúp bà nhận thức hậu nạn tảo hôn, từ bước thực tốt chương trình Dân số/ Kế hoạch hoá gia đình quê hương Với lý đ y, em chọn “Nạn tảo hôn tác động đến chương trình Dân số/ Kế hoạch hoá ... kết phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh x y dựng hệ thống trị vùng dân tộc Hmông tỉnh Sơn La 17 Trung tâm Dân số/ Kế hoạch hoá gia đình huyện Mộc Châu, Báo cáo Dân số/ Kế hoạch ... khoẻ sinh sản phụ nữ dân tộc Y n Bái, Tạp chí Khoa học phụ nữ, số 04/2005 Trần Thuỳ Dương, Dân số, phân bố dânkế hoạch hoá gia đình huyện Bắc Hà, Tạp chí Dân tộc học, số 01/1997 HĐND tỉnh...
 • 10
 • 1,444
 • 9

Xem thêm