các câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... chiều cao dầm phụ. 1 Câu hỏi + Đáp án : Bảo vệ đồ án Be tong 1 ch.doc 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu? - Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và đặt theo ... nên phảI bố trí cốt treo trong dầm chính để tránh phá sự hoại cục bộ. Cách tinh toán:bố trí cốt treo hai bên dầm phụ trong đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng dầm phụ -h1 l hiệu độ cao dầm ... uốn cốt thép? - Trong mỗI đoạn dầm cốt thép đuợc tính toán cho tiết diện có momen max. Càng xa tiết diện đó cốt thép cần thiết càng giảm. Để tiết kiệm vật liệu cần cắt hoặc uốn chuyển vùng cốt...
 • 4
 • 35,006
 • 1,255
Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép 1

Thuyết minh đồ án tông cốt thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... 9 ,11 7,73 6.07 6,88 Các thanh và diện tích tiết diện(cm2) 416 + 11 2 9 ,17 316 + 214 9 ,11 218 + 31 49, 71 216 + 314 8,04 11 6+ 414 8 ,17 316 + 21 28,29 414 6 ,16 214 + 310 6,47 316 6,03 214 + 21 67 ,1 314 + 310 6,98 314 ... + 21 67 ,1 314 + 310 6,98 314 + 21 26,88Một số phơng án bố trí cốt thép đợc ghi trong bảng dới đây: 1 218 + 3 14 216 + 314 216 + 212 216 + 214 216 + 212 2 316 + 214 316 + 212 316 314 + 212 316 3 3 16 + 214 ... 16 + 214 11 6 + 414 414 216 + 214 216 + 212 Nhận xét, Các phơng án trên đều phối hợp tốt cốt thép giữa gối và nhịp dầm. Phơng án1 , dùng 4 thanh cốt thép trên mỗi mặt cắt của dầm, diện tích cốt thép...
 • 34
 • 2,903
 • 8
Đồ án bê tông cốt thép 1 (l1=3m ,l2=7,2m)

Đồ án tông cốt thép 1 (l1=3m ,l2=7,2m)

Kiến trúc - Xây dựng

... =ChọnC 1 =min(2,8;2,85)m=2,8m.C0=min(C 1 ;2h0)m=min(2,8;2.0,855) =1, 71m. 1 1394,753 14 0,9832,8bbMQ kNC= = = 1 1 1 357,732 14 0,983 1, 537 14 0,983bbQ QQ = = =min 0 01 1 0 13 8, 51. 1, 71 . 0,9822 14 0,983 .1, 71 bbQ CQ h= = = 01 10,982 1, 537 ... =ChọnC 1 =min(2,8;2,85)m=2,8m.C0=min(C 1 ;2h0)m=min(2,8;2.0,855) =1, 71m. 1 1394,753 14 0,9832,8bbMQ kNC= = = 1 1 1 245,4 21 140,9830,804 14 0,983bbQ QQ = = =min 0 01 1 0 13 8, 51. 1, 71 . 0,9822 14 0,983 .1, 71 bbQ CQ h= = = 01 10,982 0,804 ... 310 ,262 + 15 5 ,13 1 )/3 310 ,262= 0 kNm*Sơ đồ e. + Đoạn dầm B-C: M3 =544,32 - ( 467,026 -15 5 ,13 1 )/3 15 5 ,13 1= 285,224 kNm M4 = 544,32 - 2.( 467,026 - 15 5 ,13 1 )/3 15 5 ,13 1= 0 kNm*Sơ đồ...
 • 57
 • 1,547
 • 3
Đồ án bê tông cốt thép 1

Đồ án tông cốt thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... Qmax≤0.3φw1φb1γbRbbho4s sww13bb1 b b3w1 b1 b b o maxE na21x10 2x28.3 1 5 1 5x x 1. 073 1. 3E bs 27x10 200x150 1 R 1 0.01x0.9x 11. 5 0.89650.3 R bh 0.3x1.073x0.8965x0.9x 11. 5x10 x0.2x0.355 ... Qmax≤0.3φw1φb1γbRbbho4s sww13bb1 b b3w1 b1 b b o maxE na21x10 2x50.3 1 5 1 5x x 1. 043 1. 3E bs 27x10 300x300 1 R 1 0.01x0.9x 11. 5 0.89650.3 R bh 0.3x1.043x0.8965x0.9x 11. 5x10 x0.3x0.52 ... 2d12, còn 1d16+2d12 427.3 32 368 0 .15 7 0 .14 5 40.6 bên phải cắt 1d16, còn 2d12 226.2 31 369 0.083 0.079 22.4 nhịp 2 2d16+1d12 515 .3 33 367 0.033 0.032 52 .1 10% (11 60x400) cắt 1d12, còn 2d16...
 • 21
 • 2,210
 • 25
CÂU hỏi đồ án bê TÔNG 2

CÂU hỏi đồ án TÔNG 2

Kiến trúc - Xây dựng

... CÂU HỎI ĐỒ ÁN TÔNG 2 Ngày 12 /08/2 013 và các buổi duyệt bài trước đó, do tự thống kê lại nên không nhớ kĩ và không đầy đủ, các bạn tham khảo nha.A/ SÀN Câu 1: Chọn chiều dày ... hiểm? Câu 4: Nêu các trường hợp tải và cách tổ hợp chúng Câu 5: Vì sao nên chọn cột đối xứng? ( Chống xoắn, dễ thi công) Câu 6: Tải trọng cầu thang gán vào khung như thế nào? Câu 7: Nếu chuyển ... ) Câu 6: Trong ô sàn vệ sinh vì sao lại thiết kế ô sàn lật ngược? Câu 7: Trình bày các phương pháp kiểm tra độ võng sàn 1/ thông thường ( mọi người đang tính ) 2/ tính theo công thức trang 18 0...
 • 2
 • 5,352
 • 110
Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... vệ4 81, 01, 0 18 9, 01, 0 11 ,0 1, 0he 1, 0 11 ,0S0=++=++=).kg(590689 )17 199 .10 .2720000 .10 .29.3 71, 14 81, 0.( 10 804,6N642th=+=.365 ,1 590689 15 79 91 1 1 NN 1 1th===).cm( 415 ,255 ,15 5,426035 ,11 .365,1a2he.e0=+=+=+=).cm(6, 31 40 .13 0)32 ,12 13 ,14 .(340 015 79 91 b.RF.RF.RNxn,a,aaa=+=+=)cm(36, 315 ,55.565,0h.00== ... thép đầu cộtFtcbFN đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ).t( 819 ,2 )10 3, 01. (8)3 51, 0 .10 3, 01. (1, 11. 7 21, 0.3)k1.(8)t.k1.(H.P.3Rd 1 =++=++=).t(4 71, 27 21, 0632,0. 819 ,2PP.RRdh 14 ===Rg ... 3 712 ,06027,22he0==. 51, 1)045,026.0.(672 ,18 6833,37)045,026.0.( 718 ,16 7437,0 1 )a2h.(NM)a2h.(NM1Kdhdhdh=+++=+++=--333, 01, 03 712 , 01, 0 11 ,0 1, 0he 1, 0 11 ,0S0=++=++=).kg(69 916 4)288 71. 10.2720000 .10 .29. 51, 1333,0.(9754,6N642=+=.365 ,1 69 916 4672 ,18 6 1 1NN 1 1th===).cm(89,555,426027,22.365,1a2he.e0=+=+=).cm(9,3540 .13 0 18 6672b.RNxn===...
 • 51
 • 6,247
 • 11
Đồ án bê tông cốt thép số I

Đồ án tông cốt thép số I

Báo cáo khoa học

... thp:Nhp bin Gi B Nhp 2 Gi C Nhp giaP.n 1 P.n 2P.n 3 216 +11 8 216 +11 8 216 + 214 316 316 216 +14 314 216 +11 4 314 314 216 +11 4 314 314 216 +11 4 314 Nhn xt :-Phng n 1 chn ct thp kh st vi yu cu .Cỳ th phi ... 0, 810 -1, 19Q-0,8208 -0,8208 -0,8208 6,9984 -1, 6 416 -10 ,2 816 QP5ừ0, 81 -1, 19 0,286 0,286Q6,9984 -1, 6 416 -10 ,2 816 2,4 710 4 2,4 710 4 2,4 710 4QP6ừ0,036 -0 ,18 7Q0, 311 04 0, 311 04 0, 311 04 -1, 615 68 ... nội 12 1 2 3 45 56 7 8 8 10 10 11 12 b ca500047004790300300 514 83 718 52064290 11 4440903442344234423442 19 3 19 34090 319 5523 16 80992358 319 5 13 49992 12 85992 319 5 12 10 719 705...
 • 24
 • 1,424
 • 3
Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf

Tài liệu Đồ án tông cốt thép pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... b=1m để tính 12 7.0 410 090 10 872304 .18 32220===xxxxbxhRMbImα 13 6. 012 7.0 211 211 =−−=−−= xxmαξSVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 16 11 196.0 710 5.0 211 211 ... NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 21 Chiều cao có ích : h0 = h-a0 =10 0 -15 =85mm=8.5cmCắt ơ sàn có bề rộng b=1m để tính 11 16.05. 810 090 10 07536.7262220===xxxxbxhRMbImα 11 8. 011 16.0 211 211 ... tính 11 32.03. 310 090 10 034 .11 12220===xxxxbxhRMbImα 12 04. 011 32.0 211 211 =−−=−−= xxmαξ20554 .1 23003. 310 09 012 04.0cmxxxRxbxhxRAsbs===ξVậy chọnφ6 a180 (Aschọn =1. 57cm2)XV>...
 • 30
 • 6,233
 • 54
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

Kiến trúc - Xây dựng

... hạn:××+×××=+=4333 810 1, 217 0666 710 65,2492 ,1 349,0. 10 504,6 4,66520aabbththJEJEKSlN KG .11 4 311 9= 16 9 ,1 114 311 9 /16 516 91 1 /1 1=−=−=dhNNηcmahee . 91, 674805,03,2 716 9 ,1. 5,0.0=−×+×=−+=η- ... 4cm.2500=γ Kg/cm3250004,0×Panen 5 ,16 ×m, trọng lượng một tấm kể cả b tông chèn khe 1, 7 T9 /17 0090,0 14 4,0 10 0,0 18 9,0 1, 3 1, 3 1, 1 1, 1 11 7,0 18 7,2 11 0,0208,05 Tổng cộng 523,0 622,2- ... âm 492 ,1 )04,08,05,0. (16 9 ,16 513 8,40)04,08,05,0. (18 ,12 5 614 ,0 1 ).5,0().5,0( 1 =−×+−×+−+=−+−++=ahNMahNMKdhdhdh- Hệ số xét đến độ lệch tâm:349, 01, 0)3 41, 01, 0/ (11 , 01, 0) /1, 0/ (11 ,00=++=++=heS-...
 • 49
 • 2,232
 • 6

Xem thêm