các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học sư phạm đại học thái nguyên

Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học sư phạm - đhtn

Các biện pháp quản nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học phạm - đhtn

Thạc sĩ - Cao học

... viên và cán bộ quản lý, chúng tôi mạnh dạn tìm hiểu đề tài " ;Các biện pháp quản tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên& quot; ... Khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học. 23 1. 3 Các vấn đề luận về quản hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trƣờng ĐHSP- ĐHTN 25 1.3.1 Quản hoạt động NCKH của sinh viên trƣờng ... pháp quản tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trƣờng ĐHSP - ĐHTN. 4. Giả thuyết khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là một nội dung quan trọng trong quản...
 • 103
 • 1,433
 • 12
Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp nam định

Các biện pháp quản nhằm tăng cường hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp nam định

Khoa học xã hội

... 1.2.5. Biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên Theo đó, biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên nội trú là những cách thức, cách giải quyết mà nhà quản sử dụng để quản hoạt ... vấn đề luận về quản dạy họcquản hoạt động tự học Ngoại ngữ của sinh viên. - Nghiên cứu thực trạng về hoạt động tự họcquản hoạt động tự học Ngoại ngữ của sinh viên trường ... tác quản HĐTHNN của sinh viên trong trường. Đưa ra các biện pháp quản nhằm tăng cường HĐTHNN của sinh viên trường CĐCNNĐ: kế hoạch hóa công tác quản HĐTHNN, tổ chức các hoạt động nhằm...
 • 17
 • 983
 • 1
Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính tỉnh thái nguyên

Các biện pháp quản nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế tài chính tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tài nghiên cứu: Các biện pháp quản nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Tỉnh Thái Nguyên . 2- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ... - Tài chính Tỉnh thái Nguyên - Giảng viên, sinh viên Trƣờng CĐ Kinh tế - Tài chính Tỉnh Thái Nguyên 4- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4.1- Nghiên cứu cơ sở luận của quản hoạt động giáo dục tƣ tƣởng ... luyện của sinh viên. 55 Chƣơng 3- CÁC BIỆN PHÁP QUẢN NHẰM TĂNG CƢỜNG GIÁO DỤC TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN 66 3.1- Các nguyên...
 • 109
 • 2,201
 • 11
Biện pháp quản lý nhằm tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo của các trường nghề ở tỉnh nam định

Biện pháp quản nhằm tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo của các trường nghề ở tỉnh nam định

Thạc sĩ - Cao học

... bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM LÃ DUY TUẤN BIỆN PHÁP QUẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC ... trong HĐ của tổ chức là do quản lý. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong số những nguyên nhân thất bại, phá sản của các tổ chức, DN, cơ quan, đơn vị, thì nguyên nhân thuộc về quản chiếm ... Nội dung nghiên cứu Chƣơng 1: Cơ sở luận về những vấn đề nghiên cứu. Chƣơng 2: Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu Chƣơng 3: Hoàn thiện và đổi mới một số biện pháp quản nhằm tăng cƣờng...
 • 136
 • 515
 • 4
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG NGHỀ Ở TỈNH NAM ĐỊNH

BIỆN PHÁP QUẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG NGHỀ Ở TỈNH NAM ĐỊNH

Khoa học xã hội

... những trụ cột của giáo dục, đồng thời đã tổ chức các hội thảo, nghiên cứu về vấn đề "gắn đàoĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM LÃ DUY TUẤNBIỆN PHÁP QUẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG HỢP ... lƣợng đầu ra của sản phẩm đào tạo thì chất lƣợng đào tạo nghề dựa vào các tiêu chí sau:ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM LÃ DUY TUẤNBIỆN PHÁP QUẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC ... 2015)" [20] đi sâu nghiên cứu về các biện pháp quản đào tạo nghề theo quan điểm hệ thống: Quản mục tiêu, quản nội dung, quản phƣơng pháp đào tạo nghề, , quản kết quả và chất...
 • 180
 • 515
 • 2
Biện pháp quản lý nhằm tăng cường chức năng giáo dục của trung tâm văn hóa thông tin - thể thao thành phố thái nguyên

Biện pháp quản nhằm tăng cường chức năng giáo dục của trung tâm văn hóa thông tin - thể thao thành phố thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM ئ ۞ ئ HÀ THỊ NGUYỆT ÁNH BIỆN PHÁP QUẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG ... dung nghiên cứu + Chƣơng 1: Cơ sở luận của vấn đề nghiên cứu + Chƣơng 2: Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu + Chƣơng 3: Một số biện pháp quản nhằm tăng cƣờng chức năng giáo dục của ... của Trung tâm VHTT-TT thành phố Thái Nguyên. 5- NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1- Nghiên cứu cơ sở luận về biện pháp quản nhằm tăng cƣờng chức năng giáo dục của Trung tâm VHTT-TT thành phố Thái...
 • 123
 • 1,475
 • 1
Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường cấp 2- 3 Dương Văn An

Một số biện pháp quản nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường cấp 2- 3 Dương Văn An

Khoa học xã hội

... Ngời viết sử dụng các nhóm phơng pháp nghiên cứu sau: 6.1. Nhóm phơng pháp nghiên cứu luận: Nghiên cứu các văn kiện, luật, các giáo trình, tạp chí của trờng Cán bộ Quản Giáo dục và Đào ... với các học viên khóa 50 và học hỏi kinh nghiệm quản của các giảng viên Tr-ờng cán bộ Quản giáo dục và đào tạo.6.3. Nhóm nghiên cứu bổ trợ: Thống kê. Phần nội dung Ch ơng I : Cơ sở khoa ... Quảng Bình. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Xác định cơ sở khoa học của việc quản nhằm xây dựng và nâng cao chất lợng độ ngũ giáo viên trung học phổ thông. 3.2. Phân tích thực trạng việc quản...
 • 26
 • 757
 • 4
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP 2-3 DƯƠNG VĂN AN - QUẢNG BÌNH

BIỆN PHÁP QUẢN NHẰM XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP 2-3 DƯƠNG VĂN AN - QUẢNG BÌNH

Khoa học xã hội

... Phơng pháp nghiên cứu Ngời viết sử dụng các nhóm phơng pháp nghiên cứu sau: 6.1. Nhóm phơng pháp nghiên cứu luận: Nghiên cứu các văn kiện, luật, các giáo trình, tạp chí của trờng Cán bộ Quản ... triển nhân cách của ngời học sinh. Khác với các loại hình lao động khác, lao động s phạm của ngời giáo viên là loại hình lao động mang tính đặc thù. Đối tợng lao động s phạm ở đây là học sinh với ... quản của bản thân; Thông qua trao đổi, thảo luận với các học viên khóa 50 và học hỏi kinh nghiệm quản của các giảng viên Tr-ờng cán bộ Quản giáo dục và đào tạo.6.3. Nhóm nghiên cứu...
 • 26
 • 683
 • 1
Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang

Các biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng dạy họctrường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang

Khoa học xã hội

... diện của quá trình dạy học. b. Quản hoạt động học tập của học sinh: Hoạt động học tập của học sinh là một hoạt động song song tồn tại cùng với hoạt động dạy của thày giáo. Vì vậy quản hoạt ... quản hoạt động dạy học của nhà trường và những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu luận về quản hoạt động dạy học cho thấy có một số vấn đề đặt ra trong công tác quản hoạt động dạy học ... dạy học. c. Quản chất lượng dạy học. Quản chất lượng dạy học không chỉ là quản đơn thuần các hoạt động dạy học mà còn phải quản quá trình tác động tới tất cả các thành tố của hoạt động...
 • 64
 • 646
 • 1
Các biện pháp quản lý nhằm xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT giai đoạn hiên nay

Các biện pháp quản nhằm xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở trường THPT giai đoạn hiên nay

Khoa học xã hội

... môn quan hành chính trong giáo dục Biện pháp 8: Xây dựng tập thể phạm của nhà trường theo hướng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”Ý nghĩa của biện pháp: Biện pháp này nhằm tạo ... khung thuyết và các khái niệm công cụ làm can cứ luận cho vấn đề nghiên cứu. - Nguồn tài liệu nghiên cứu bao gồm các vấn đề sau:+ luận quản nhân sựquản nhân sự trong trường học. + ... động triển khai biện pháp: -Xây dựng nhà trường thành một tập thể biết học hỏi. -Tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi giữa các giáo viên và cán bộ quản lí với cộng đồng, các tổ chức khác...
 • 38
 • 1,092
 • 2
Một số giải pháp quản lý nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của thuỷ sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Một số giải pháp quản nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của thuỷ sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Kinh tế - Thương mại

... hoạt động, mặt hàng sản xuất kinh doanh, môi trường pháp lý, môi trường tâm lý, xã hội.3.2. Môi trường cạnh tranh của các doanh nghiệp:Có thể nói cho đến nay, môi trường cạnh tranh của các ... VÂN.12CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP KHOA: KHOA HỌC QUẢN LÝcao như ở các thị trường khác. Mặt khác thị trường Mỹ gần như có hành động quay lưng về phía các nhà xuất khẩu như Việt Nam thì các doanh nghiệp muốn ... 100Nguồn: Trung tâm tin học - Bộ Thuỷ sản.Svth: Nguyễn Thị Hường - Lớp Quản Kinh Tế 44B39CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝliệt của các đối thủ, sự tin cậy và ưa thích của người tiêu dùng...
 • 88
 • 427
 • 1
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT BẮC GIANG

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌCTRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT BẮC GIANG

Kinh tế - Quản lý

... diện của quá trình dạy học. b. Quản hoạt động học tập của học sinh: Hoạt động học tập của học sinh là một hoạt động song song tồn tại cùng với hoạt động dạy của thày giáo. Vì vậy quản hoạt ... gia sinh hoạt bộ môn và các hoạt động khác nhằm phục vụ cho dạy và học của giáo viên( nghiên cứu khoa học, đăng ký các danh hiệu giáo viên, hoạt động phương pháp, tham gia các diễn đàn phạm, ... dạy học. c. Quản chất lượng dạy học. Quản chất lượng dạy học không chỉ là quản đơn thuần các hoạt động dạy học mà còn phải quản quá trình tác động tới tất cả các thành tố của hoạt động...
 • 64
 • 591
 • 1

Xem thêm