các biện pháp bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong cơ sở dữ liệu không gian

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong sở dữ liệu không gian

Tiến sĩ

... tách tin. 3/ Nghiên cứu phương pháp phát hiện môi trường dữ liệu không gian mang tin giấu. Bảo đảm an toàn thông tin trong các hệ sở dữ liệu bản đồ số nói riêng và trong kiểu dữ liệu ... pháp giấu thông tin bền vững trong dữ liệu không gian trên sở xây dựng một mô hình dữ liệu phù hợp. Các thuật toán giấu thông tin được đưa ra dựa trên sự tương đồng của kỹ thuật truyền thông ... án là xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong sở dữ liệu không gian. Phương án được chọn là giấu thông tin bền vững vào dữ liệu không gian. Các đóng góp chính của luận...
 • 28
 • 932
 • 1
tìm hiểu các mô hình bảo mật và mã hóa cơ sở dữ liệu xây dựng thử nghiệm hệ cho thuê phần mềm kế toán bán lẽ trên mạng

tìm hiểu các mô hình bảo mật và mã hóa sở dữ liệu xây dựng thử nghiệm hệ cho thuê phần mềm kế toán bán lẽ trên mạng

Kinh tế - Quản lý

... ca thông tin không đc đm bo. Thông tin vn th do k gi mo cung cp.Tóm lc thông đip là thut toán đo bo tính chính xác v ni dùng ca thông tin. Mt thut toán tóm lc thông ... vic c, mi thông tin nhy cm đu qua tay nhânviên bt chp h đáng tin hay không. Trong e-bussiness, bng nhng chínhsách phân quyn, nhân viên ch đc tip xúc vi thông tin theo thm ... InternetMng Internet giúp các doanh nghip s dng thông tin đc hiu quhn bng cách cho phép khách hàng, nhà cung cp, ngi lao đng, đi tácđc truy cp nhng thông tin thng mi mà h cn.Mng...
 • 197
 • 777
 • 1
giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 8 pps

giải pháp an toàn thông tin cho sở dữ liệu phần 8 pps

Cơ sở dữ liệu

... trình bầy lợc đồ bảo vệ dữ liệu IDEA đà đợc thiết kế thử nghiệm trong mô hình bảo vệ CSDL. Phần này chủ yếu để phục vụ cho việc theo dõi chơng trình đợc dễ dàng hơn do vậy sở lý thuyết sẽ ... thứ nhất của quá trình giải mà lại là dữ liệu đa vào khối biến đổi của modul cuối cùng của quá trình mà hóa chỉ khác là khối dữ liệu thứ 2 và khối dữ liệu thứ 3 đà đổi chỗ cho nhau. Cứ nh ... đổi thứ nhất của quá trình giải mà chính là dữ liệu rõ đa vào khối mà hóa cuối cùng của quá trình mà hóa chỉ khác là khối dữ liệu thứ 2 và khối dữ liệu thứ 3 đà đổi chỗ cho nhau. Bây giờ ta...
 • 19
 • 341
 • 0
giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 7 pot

giải pháp an toàn thông tin cho sở dữ liệu phần 7 pot

Cơ sở dữ liệu

... Phơng pháp sử dụng mật khẩu nói chung đà quen biết. Với phơng pháp này thì USER là hợp pháp nếu mật khẩu bí mật đà đợc biết bởi USER đà đăng ký đà đợc khai báo với Server. Thuật toán mật mà ... việc xác thực là để bảo vệ các Server khỏi bị truy nhập trái phép bằng việc cho phép chúng khả năng định danh các USER đà đợc đăng ký. thể sử dụng mật khẩu và các thuật toán mật mà đối xứng ... khoá. Secure socket lựa chọn phơng pháp này vì khoá mà hoá dữ liệu thể nhận đợc từ khoá bí mật chung. 4.2. Chuỗi thoả thuận Trớc khi bắt đầu truyền tin mật, Client và Server phải biết những...
 • 24
 • 356
 • 1
giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 6 docx

giải pháp an toàn thông tin cho sở dữ liệu phần 6 docx

Cơ sở dữ liệu

... hoặc các thiết bị truyền thông khác nhau. Ví dụ IP an toàn mà hoá dữ liệu truyền giữa các router chỉ đảm bảo an toàn cho những dữ liệu truyền qua những router đà cài đặt IP an toàn. Mà hoá dữ liệu ... Socket, cách thức làm việc và lợi ích đối với môi trờng truyền thông từ xa. Trong các quan nhiều máy cá nhân, Server đợc kết nối với mạng LAN của quan. Các nhân viên trong quan ... 93 3.2. Khung dữ liệu Để hiệu quả và an toàn, các khối dữ liệu cần đợc mà và nén. Do vậy, Secure socket chia dòng dữ liệu thành nhiều frame, sau đó nén và mà chúng....
 • 11
 • 412
 • 0
Luận văn: Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp docx

Luận văn: Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp docx

Công nghệ thông tin

... nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 47 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp ... nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 46 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp ... nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin trong TMĐT và giải pháp Sinh viên: Phạm Minh Huyền Khoa CNTT-ĐHDLHP Trang 48 Báo cáo tốt nghiêp Các vấn đề bảo mật thông tin trong...
 • 51
 • 661
 • 1
Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử.pdf

Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử.pdf

Kinh tế - Thương mại

... những sở dữ liệu chỉ chứa các dữ liệu nhạy cảm, chẳng hạn nh dữ liệu quân sự, còn các sở dữ liệu mang tính công cộng, chẳng hạn nh các sở dữ liệu của th viện. Các sở dữ liệu ... là thông tin đợc biết, dựa vào các kiểm soát hoặc quyền thích hợp. Cơ sở dữ liệu các kiểu thông tin này đợc gọi là các sở dữ liệu đợc phân loại. Trong đó, dữ liệu đợc phân thành các ... để bảo đảm thực hiện chính xác các yêu cầu an toàn trong dữ liệu. ã Siêu dữ liệu (Metadata): Siêu dữ liệu tồn tại trong một DBMS, cung cấp thông tin về cấu trúc của dữ liệu trong sở dữ liệu. ...
 • 140
 • 1,291
 • 6
Một số biện pháp bảo đảm thông tin trong hoạt động của Vietcombank Hà Nội

Một số biện pháp bảo đảm thông tin trong hoạt động của Vietcombank Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... thông tin - Luồng thông tin qui phạm pháp luật- Luồng thông tin tức- Luồng thông tin kinh tế- Luồng thông tin khoa học kỹ thuật công nghệ- Luồng thông tinchính trị xà hội- Luồng thông tin ... Hiện tại : Các loại thông tin mang tính thời sự- Tơng lai : Các thông tin mang tính dự báo dự đoán* Theo nguồn thông tin - Nguồn thông tin bên ngoài+ thông tin vĩ mô: những thông tin về kinh ... chóng các báo cáo định kỳ, lu trữ và cung cấp các thông tin để tra cứu sau này.3. Đánh giá hệ thống thông tin hiện nay.3.1. Hiện trạng về sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin .- Các phần...
 • 63
 • 395
 • 0
Một số biện pháp bảo đảm thông tin trong hoạt động của Ngân hàng thương mại Hà Nội

Một số biện pháp bảo đảm thông tin trong hoạt động của Ngân hàng thương mại Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... thông tin - Luồng thông tin qui phạm pháp luật- Luồng thông tin tức- Luồng thông tin kinh tế- Luồng thông tin khoa học kỹ thuật công nghệ- Luồng thông tinchính trị xà hội- Luồng thông tin ... tờ trình.- Các bộ phận chuyên ngành.- Thành viên của hệ thống* Các loại thông tin :- Thông tin dạng văn bản- Thông tin dạng số liệu - Thông tin dạng hình ảnh* Hình thức truyền tin - Qua mạng ... dài.2.2. Các thông tin đến.* Các nguồn thông tin :- Cấp trên: Các văn bản pháp qui, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, quyết định.- Các ngân hàng cùng cấp: Thông báo, công văn.- Các chi nhánh...
 • 63
 • 471
 • 0
169 Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử 

169 Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử 

Quản trị kinh doanh

... hiện trong một khoảng thời gian dài. Các đe dọa đối với sở dữ liệu Các hệ thống thơng mại điện tử lu giữ dữ liệu của ngời dùng và lấy lại các thông tin về sản phẩm từ các sở dữ liệu ... giữ trong sở dữ liệu) . Sau đó mà hoá mật khẩu mà ngời sử dụng gõ vào khi đăng nhập hệ thốngso sánh nó với mật khẩu trong sở dữ liệu (mật khẩu này đợc mà hoá, trớc khi lu vào sở dữ ... Web. Ngoài các thông tin về sản phẩm, các sở dữ liệu thể chứa các thông tin giá trị và mang tính riêng t. Một công ty thể phải chịu các thiệt hại nghiêm trọng nếu các thông tin này...
 • 262
 • 717
 • 1
nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử

nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử

Báo cáo khoa học

... tiết lộ thông tin trái phép. An toàn thông tin trong sở dữ liệu An toàn thông tin trong sở dữ liệu bao gồm 3 yếu tố chính: tính bí mật, toàn vẹn và sẵn sàng. Trong tài liệu này, các thuật ... là thông tin đợc biết, dựa vào các kiểm soát hoặc quyền thích hợp. Cơ sở dữ liệu các kiểu thông tin này đợc gọi là các sở dữ liệu đợc phân loại. Trong đó, dữ liệu đợc phân thành các ... dữ liệu thống kê, trong đó ngời dùng không đợc phép dò xét thông tin của các cá thể khác từ các dữ liệu thống kê đó. Bảo vệ toàn vẹn sở dữ liệu Yêu cầu này bảo vệ sở dữ liệu khỏi các...
 • 140
 • 848
 • 1
Một số biên pháp bảo đảm thông tin trong hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Hà nội

Một số biên pháp bảo đảm thông tin trong hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... định, chỉ thị- Các thành viên của hệ thống: giải quyết, trả lời* Các loại thông tin :- Thông tin dạng văn bản- Thông tin dạng số liệu - Thông tin dạng hình ảnh* Hình thức truyền tin - Qua mạng ... phơng pháp và ph-ơng tiện thông tin đợc chủ thể quản lý qui định rõ ràng, thể hiện sự liên hệ chặt chẽ giữa chúng với nhau, trong việc thu thập và phân tích dữ liệu thông tin nhằm tạo ra các thông ... nghiệp Lê Hoài Bắc 3A12I. Khái niệm, vai trò của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp:1. Khái niệm về thông tin: Thông tin là những dữ liệu ý nghĩa, biểu hiện những vấn đề cụ thể của sự vật,...
 • 63
 • 467
 • 0
Tài liệu BÁO CÁO:

Tài liệu BÁO CÁO: "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” pptx

Báo cáo khoa học

... Chấp nhận để ghi lại các thông tin đà nhập. 2. Thay đổi thông tin ngời dùng Những thông tin liên quan đến ngời dùng nh tên, mật khẩu đăng nhập thể đợc thay đổi bằng cách vào menu Cấu hình ... Administrator hoặc User trong cửa sổ bên trái, chọn mục Thêm sau đó nhập thông tin về user trong các trờng. Kết thúc nhập chọn mục Ghi lại. - Sửa thông tin về User: Chọn tên user cần sửa trong cửa sổ ... thảo: Là các th đang viết và đợc ghi lại Để xem th trong một nhóm ta chọn tên nhóm trong cửa sổ bên trái, danh sách các th trong nhóm sẽ đợc liệt kê ở cửa sổ bên phải cùng với các thông tin về...
 • 20
 • 798
 • 0

Xem thêm