các bài tập về thì trong tiếng anh

Luyện tập bài tập về thì trong tiếng anh

Luyện tập bài tập về thì trong tiếng anh

Tiếng Anh

... Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung ... we were on the way to Vung Tau. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung ... Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học Hocmai.vn – Ngôi trường chung...
 • 6
 • 19,992
 • 2,024

bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh có đáp án đầy đủ các dạng bài

bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh có đáp án đầy đủ các dạng bài

Anh ngữ phổ thông

... Đáp án bài tập trắc nghiệm về thì trong Tiếng anh 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A15-D 16-C 17-A...
 • 5
 • 83,890
 • 8,205

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Tiếng anh

... front door was closed.He … out.A-went B-must have gone C-has gone D-had had Bài tập trắc nghiệm về thì trong Tiếng anh 1-I …….Louisiana state University.A-am attending B-attend C-was attending...
 • 4
 • 17,010
 • 651

Bài tập đặt câu trong tiếng anh lớp 6

Bài tập đặt câu trong tiếng anh lớp 6

Tiếng Anh

... 35. His telephone number is 091234566 36. She is a teacher.3 BÀI TẬP ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ GẠCH DƯỚI Bài 1: Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau1. Mai lives in the city.………………………………………………………………………………………………2. ... ………………………………………………………………………………………………1 B: Yes, she ………………………………………… ………… her teeth every morning.5 Bài 3: Hoàn thành những đoạn hội thoại sauA: ……………………………………………………………………… is your house?B: It’s ... ……………………………………………………………………….…… name is Lan.A: ……………………………………………………………… do you spell your name?B: T - H - A - N - H, Thanh.A: ……………………………………………………………… … school do you go to?B: I ………………………………………………………… ……. to Nguyen...
 • 5
 • 30,413
 • 1,316

Bài tập giới từ trong tiếng anh pot

Bài tập giới từ trong tiếng anh pot

Kỹ năng nói tiếng Anh

... Week 5: Bài tập 1: Điền a/an hoặc the:1. This morning I bought… newspaper and …….magazine. …….newspaper is ... …….nearest airport is 70 miles away.10. “Are you going away next week?” - “No, … week after next” Bài tập 2: Điền mạo từ thích hợp vào chỗ trống nếu cần thiết:A man decided to rob ……… bank in the...
 • 2
 • 2,665
 • 41

bài tập ôn thi hki tiếng anh lớp 7

bài tập ôn thi hki tiếng anh lớp 7

Tiếng Anh

... start at five o’clock.Bien –MH KIÊM TRA HỌC KÌ I 2012-2013 MÔN : TIẾNG ANH 7 Thời gian làm bài : 45 phút I / Chọn câu trả lời thìch hợp điền vào chỗ trồng : (3 điểm )1/ We enjoy………….badminton ... does……………………………………………………………………………………………………….…NAME:CLASS: ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013MÔN TIẾNG ANH 7(Thời gian làm bài 45 phút) I)Chọn từ, cụm từ thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau(3m) 1………… is your telephone number.a. when ... Tranb. Yes, let’sc. At 8.40d. About 40 hours1- …… 2-………3-………4-………IV. Đọc đoạn văn rồi làm các bài tập bên dưới (3,5đ)Hoa’s father, Mr. Tuan is a farmer. He works very hard on the farm. Every...
 • 23
 • 7,698
 • 28

bài tập ôn thi hkii tiếng anh lớp 6

bài tập ôn thi hkii tiếng anh lớp 6

Tiếng Anh

... TIẾNG ANH 6Unit 9,10,11Choose the best answers:1. A hand has fingers. A foot has ___________________.A. arms B. lags C. shoes D. toes.2. They have strong _____________.A. ... ?A. carrots B. milk C. cabbages D. potatoesUse the suitable word:1. The weight lifters have strong _________ .(body).2. Hoa walks to school. It means she goes to school on _________. (feet)3....
 • 8
 • 6,920
 • 217

Cách hướng dẫn học sinh trung học phổ thông làm bài tập dựng câu trong tiếng Anh

Cách hướng dẫn học sinh trung học phổ thông làm bài tập dựng câu trong tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh

... dạy và học.Để có thể hiểu được cách làm các loại bài tập đòi hỏi người học trước hết phải nắm được các cấu trúc ngữ pháp, các thì, các thể động từ trong Tiếng Anh được cụ thể hóa bằng mô hình ... làm bài tập nagy từ đầu tôi nhắc các em quan sát tình huống, phân tích các từ, cụm từ cho trong bài sau mới bắt đầu viết và kết quả bài làm của các em chính xác dần lên, nhanh dần lên. Từ đó các ... thành hết các kiến thức trong bài mà không cần chú ý đến các thủ thuật làm loại bài tập dựng câu này thông qua phân tích từng chi tiết mà chỉ ra bài để các em dùng kiến thức đã học để làm bài. Lơp...
 • 10
 • 2,705
 • 6

bai tap too enough trong tiếng anh

bai tap too enough trong tiếng anh

Tiếng anh

... He has a lot of money. He can buy a car. 29. He is very intelligent. He can do it. 30. Tom is strong. He can lift the box. 31. The weather is fine. Mary and her little brother can go to school....
 • 2
 • 22,503
 • 519

Tài liệu cac thi trong tieng anh va bai tap

Tài liệu cac thi trong tieng anh va bai tap

Tiếng anh

... one fifth .- Dïng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỷ lệ. VÝ dô: five dolars a kilo; four times a day. - Dùng trong các thành ngữ trớc các danh từ số ít đếm đợc, dùng trong câu cảm thán. ... thuật ở thì hiện tại (say) động từ trong mệnh đề tường thuật không có sự thay đổi về thì Nếu động từ tường thuật ở quá khứ (said / told)  thì động từ trong mệnh đề tường thuật phải lùi một thì. ... Các danh từ bắt đầu bằng h câm. ví dụ: u : an uncle. h : an hour- Hoặc trớc các danh từ viết tắt đợc đọc nh 1 nguyên âm. Ví dụ: an L- plate, an SOS, an MPa : đợc dùng:16 TỔ TIẾNG ANH...
 • 105
 • 4,930
 • 206

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008