các bài tập ôn thi đại học môn anh văn

185 Bài tập ôn thi đại học môn Vật Lý

185 Bài tập ôn thi đại học môn Vật Lý

Trung học cơ sở - phổ thông

... http://ebook.here.vn - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 1 185 BÀI TẬP ÔN THI ðH 2010 MÔN VẬT LÝ DAO ðỘNG CƠ – SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM I. DAO ðỘNG CƠ 1. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? Trong dao ñộng ... trong các tia phóng xạ không phải là hạt sơ cấp? A. Hạt α B. Hạt β− C. Hạt β+ D. Hạt γ 164. Hrôn là tên gọi của các hạt sơ cấp nào? A. Phôtôn và leptôn. B. Leptôn và mêzôn. C. Mêzôn ... dưới đây không đúng khi nói về thi n hà? A. Hệ thống nhiều sao và tinh vân gọi là thi n hà. B. Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng. C. Trong thi n hà, giữa các sao là chân không. D....
 • 22
 • 2,006
 • 25
Tài liệu Bài tập ôn thi Đại học môn Vật lý docx

Tài liệu Bài tập ôn thi Đại học môn Vật lý docx

Cao đẳng - Đại học

... trong các tia phóng xạ không phải là hạt sơ cấp? A. Hạt α B. Hạt β− C. Hạt β+ D. Hạt γ164. Hrôn là tên gọi của các hạt sơ cấp nào?A. Phôtôn và leptôn. B. Leptôn và mêzôn. C. Mêzôn và ... không đúng khi nói về thi n hà?A. Hệ thống nhiều sao và tinh vân gọi là thi n hà. B. Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng.C. Trong thi n hà, giữa các sao là chân không. D. Quaza là thi n ... Nuclôn và hiperôn.165. Chọn phát biểu sai khi nói về quac:A. Quac là thành phần cấu tạo của các hrôn. C. Các quac đều có điện tích bằng phân số của e.B. Quac chỉ tồn tại trong các hrôn. D. Các...
 • 19
 • 852
 • 5
Tài liệu Bài tập ôn thi Đại học môn vật lý docx

Tài liệu Bài tập ôn thi Đại học môn vật lý docx

Cao đẳng - Đại học

... hai ñầu ñiện trở, tụ ñiện. d. Công suất tiêu thụ trong mạch. http://ebook.here.vn - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 1 185 BÀI TẬP ÔN THI ðH 2010 MÔN VẬT LÝ DAO ðỘNG CƠ – SÓNG CƠ ... trong các tia phóng xạ không phải là hạt sơ cấp? A. Hạt α B. Hạt β− C. Hạt β+ D. Hạt γ 164. Hrôn là tên gọi của các hạt sơ cấp nào? A. Phôtôn và leptôn. B. Leptôn và mêzôn. C. Mêzôn ... Nuclôn và hiperôn. 165. Chọn phát biểu sai khi nói về quac: A. Quac là thành phần cấu tạo của các hrôn. C. Các quac đều có điện tích bằng phân số của e. B. Quac chỉ tồn tại trong các hrôn....
 • 22
 • 637
 • 1
10 đề ôn thi đại học môn anh văn 2012

10 đề ôn thi đại học môn anh văn 2012

Cao đẳng - Đại học

... ðỀ ÔN TẬP THI ðẠI HỌC ,CAO ðẲNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: TIẾNG ANH ðề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút) Question 1:Fill only one word in each ... home. Everybody went straight to bed. a b c d ðỀ ÔN TẬP THI ðẠI HỌC ,CAO ðẲNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: TIẾNG ANH ðề số 7 (Thời gian làm bài: 90 phút) Question 1: Read the reading passage ... English writer to whom the Nobel Prize was awarded. ðỀ ÔN TẬP THI ðẠI HỌC ,CAO ðẲNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: TIẾNG ANH ðề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút) Question 1: Choose the best answer...
 • 28
 • 586
 • 7
tuyển tập đề thi đại học môn anh văn

tuyển tập đề thi đại học môn anh văn

Anh ngữ phổ thông

... ngữTài liệu ôn thi đại học - cao đẳng * (lu hành nội bộ)Tuyển tập các đề luyện thi đại học - cao đẳng (With key)Năm học 2010 - 2011Đề số 12trờng thpt hồng quangđề thi thử đại học lần 1 ... turning.§Ò 15TRƯỜNG THPT PHÙ NINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 1 NĂM HỌC 2009-2010 PHÚ THỌ Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D (Đề thi gồm 80 câu, 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút M· đề 105 Questions ... speech.…The end…§Ò sè 22TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 2010-2011(Đề thi gồm 06 trang, 80 câu trắc nghiệm) Môn: Tiếng Anh - Thời gian: 90 phútBlacken the letter A,...
 • 59
 • 1,756
 • 6
Ôn thi tốt nghiệp PTTH môn Anh văn

Ôn thi tốt nghiệp PTTH môn Anh văn

Ngoại ngữ

... “Did Shakespeare write this play?” A. Did this play be written by Shakespeare? B. Was this play written by Shakespeare? C. This play was written by Shakespeare. D. Did this play Shakespeare ... 28) Do you think we'll find a solution _____this problem? A. at B. about C. with D. to 29) AIDS is a(n) _______disease. A. danger B. endangered C. endanger D. dangerous Ôn tập tốt nghiệp ... just taken an examination chemistry. Ôn tập tốt nghiệp THPT Lê Ngọc Thạch - Nguyễããn Đặng Hoàng Duy 73 C. This mountain is so high that climb it. D. This mountain is so high that we can’t...
 • 76
 • 641
 • 4
Bài tập ôn thi Đại học phần phương trình mũ và logarit

Bài tập ôn thi Đại học phần phương trình mũ và logarit

Toán học

... Bµi tËp ph¬ng tr×nh, bÊt ph¬ng tr×nh mị vµ l«garit1. Giải các phương trình: a) 0)4(log)2(log2233=−+−xx; b) 0)(log).211(22=−−++−xxxx;c) 2 34 ... Cho bất phương trình : 0324 ≤+−− mmxx(1).Tìm m để bất phương trình (1) có nghiệm. 5. Giải các bất phương trình:a) xxx7282)12(2log31+≤+; b)321log)224(log32131+≥+−++xxxc) ... )++ ≥ −i) 2)(log21>−−xxx; k)2)3(log)89(log222<−+−xxx6. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình: mmxxxx2)22)(1(442211+−+=+−+−+ có nghiệm thuộc...
 • 2
 • 6,598
 • 157
Bài tập ôn thi Đại học phần phương trình chứa căn thức

Bài tập ôn thi Đại học phần phương trình chứa căn thức

Toán học

... tích trong không gian Một số bài toán khác hoặc luyện thi 2. Quy định lớp học: - Nghiêm túc trong ôn thi và nỗ lực trong học bài ở nhà.- Với môn Toán, thứ tự nội dung các tiết học theo đúng ... phân9 Đại số tổ hợp Nhị thức Newtơn10 Đại số tổ hợp Nhị thức Newtơn11 Hình học giải tích trong mặt phẳng12 Hình học giải tích trong mặt phẳng13 Hình học giải tích trong không gian14 Hình học ... trình trên, buổi học cụ thể sẽsắp xếp phù hợp với 2 môn Hóa và Lý.- Học liên tục từ 2/6/2008, ngày 2 buổi (sáng từ 7 giờ, chiều từ 14 giờ 30, tối (nếu có) từ 19giờ 30)- Học sinh hoặc phụ...
 • 2
 • 2,441
 • 17
Các chuyên đề ôn thi đại học môn hóa học

Các chuyên đề ôn thi đại học môn hóa học

Hóa học

... (III) với các kim loại trong dãy điện hoá thì điều không đúng là: A.ion Fe3+ bị các kim loại từ Fe đến Cu khử thành Fe2+. B.ion Fe3+ không oxihoa được các kim loại Ag trở đi. C .các kim ... Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh ... HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌCA. Lý ThuyếtCâu 1. Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các...
 • 70
 • 1,915
 • 10
Một số bài tập ôn thi đại học (Tổng hợp -Hay và mới nhất)

Một số bài tập ôn thi đại học (Tổng hợp -Hay và mới nhất)

Hóa học

... x,y,z,m(giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn)b.Xác định CTCT của các chất trong A biết các chất trong A đều cấu tạo mạch thẳng Bài tập tổng hợp -phần ôn luyện(Buổi4) ancol đơn chức Câu1:140 gam hỗn hợp ... CO2.Xác định B và tính a % khốilượng các chất trong A.Câu2: từ axetilen có thể điều chế anđehit axetic qua 2,3,4 giai đoạn .Viết các phương trìnhhoá học của các phản ứng xảy ra.CH≡CH → CH3CHOAB ... axit hữu cơ tương ứng .Do phảnứng oxi hoá xảy ra không hoàn toàn nên thu được 41,6g hỗn hợp gồm có ancol và axit (giả thi t trong hỗn hợp không có tạp chất nào khác ).Chia hỗn hợp thành hai phần...
 • 5
 • 1,853
 • 13

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25