các địa danh nổi tiếng việt nam

Tài liệu Những địa danh nổi tiếng Việt Nam pot

Tài liệu Những địa danh nổi tiếng Việt Nam pot

Du lịch

... chûáng tđch cåc Nam tiïën ca dên tưåc ta vâo thïë k 15. Theo Àẩi Nam nhêët thưëng chđ, nùm 1471 àïí trûâng phẩt vua Chiïm Thânh lâ Trâ Toân thûúâng xun qëy nhiïỵu vng Hỗa Chêu (Quẫng Nam ngây nay), ... Trâ úã phđa nam vêy lẩi thânh hịnh cấnh cung tẩo nïn vng biïín mang tïn Vng Sún Trâ hay côn gổi bùçng nhiïìu tïn khấc khấ quen thåc nhû Vng Tiïn Sa, Vng VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG ... VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 27 http://www.ebooks.vdcmedia.com ghễ lẩnh,àang trïn àâ hoang phïë. Àêy lâ mưt k tđch ca kiïën trc Viïåt Nam. Tûúng truìn rùçng,...
 • 29
 • 408
 • 0
Tài liệu Các địa danh nổi tiếng ở Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) pptx

Tài liệu Các địa danh nổi tiếng ở Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) pptx

Xã hội học

... thành, nơi gần với Hoàng Nha Quan, có một địa danh nổi tiếng là tháp quả phụ. Tương truyền rằng khi xây dựng Hoàng Nha Quan, 12 binh sĩ người Hồ Nam đã thiệt mạng. Nghe tin xấu, vợ con những ... Túc này là nơi trú chân cho các nhà du hành nghỉ chân trên hành trình Tơ Lụa. Với cái nóng như thiêu của sa mạc cùng với sự xâm lược của người Mãn Châu, lần lượt các “Phong Hoả Đài” được xây ... Quan sừng sững trên sa mạc Gôbi. Vật liệu xây dựng là một loại gạch địa phương và được tính toán rất tỷ mỷ và cẩn thận bởi các công trình sư triều đại Minh trị (1368-1644). Tương truyền vào...
 • 5
 • 769
 • 3
Tài liệu Các địa danh nổi tiếng ở Vạn Lý Trường Thành potx

Tài liệu Các địa danh nổi tiếng ở Vạn Lý Trường Thành potx

Du lịch

... trình này và được ví như nghĩa địa dài nhất thế giới. Tuy nhiên, ở đây cũng là nơi nổi dang với các đoạn thành và địa danh nổi tiếng hung vĩ trường tồn cùng thiên địa dưới sự cai trị và bàn tay ... thành, nơi gần với Hoàng Nha Quan, có một địa danh nổi tiếng là tháp quả phụ. Tương truyền rằng khi xây dựng Hoàng Nha Quan, 12 binh sĩ người Hồ Nam đã thiệt mạng. Nghe tin xấu, vợ con những ... Quan sừng sững trên sa mạc Gôbi. Vật liệu xây dựng là một loại gạch địa phương và được tính toán rất tỷ mỷ và cẩn thận bởi các công trình sư triều đại Minh trị (1368-1644). Tương truyền vào...
 • 5
 • 666
 • 2
VIỆT NAM - NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG

VIỆT NAM - NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG

Kinh tế

... Trâ úã phđa nam vêy lẩi thânh hịnh cấnh cung tẩo nïn vng biïín mang tïn Vng Sún Trâ hay côn gổi bùçng nhiïìu tïn khấc khấ quen thåc nhû Vng Tiïn Sa, Vng VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG ... VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 2 http://www.ebooks.vdcmedia.com ÀÀÀAAAÃÃÃOOO CCCOOOÂÂÂ Àẫo cô tûå nhiïn Chi Lùng Nam huån ... bưì nưng lâ loâi chim nûúác q hiïëm cố tïn trong sấch Àỗ Viïåt Nam. Àïën núi àêy vâo lc hoâng hưn hay VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 27 http://www.ebooks.vdcmedia.com ghễ lẩnh,àang...
 • 28
 • 322
 • 0
Việt Nam - Những địa danh nổi tiếng

Việt Nam - Những địa danh nổi tiếng

Kinh tế

... VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 2 http://www.ebooks.vdcmedia.com ÀÀÀAAAÃÃÃOOO CCCOOOÂÂÂ Àẫo cô tûå nhiïn Chi Lùng Nam huån ... bưì nưng lâ loâi chim nûúác q hiïëm cố tïn trong sấch Àỗ Viïåt Nam. Àïën núi àêy vâo lc hoâng hưn hay VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 27 http://www.ebooks.vdcmedia.com ghễ lẩnh,àang ... Trâ úã phđa nam vêy lẩi thânh hịnh cấnh cung tẩo nïn vng biïín mang tïn Vng Sún Trâ hay côn gổi bùçng nhiïìu tïn khấc khấ quen thåc nhû Vng Tiïn Sa, Vng VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG...
 • 28
 • 360
 • 0
Tài liệu Việt Nam - Những địa danh nổi tiếng pptx

Tài liệu Việt Nam - Những địa danh nổi tiếng pptx

Xã hội học

... VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 2 http://www.ebooks.vdcmedia.com ÀÀÀAAAÃÃÃOOO CCCOOOÂÂÂ Àẫo cô tûå nhiïn Chi Lùng Nam huån ... bưì nưng lâ loâi chim nûúác q hiïëm cố tïn trong sấch Àỗ Viïåt Nam. Àïën núi àêy vâo lc hoâng hưn hay VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 12 http://www.ebooks.vdcmedia.com ... Trâ úã phđa nam vêy lẩi thânh hịnh cấnh cung tẩo nïn vng biïín mang tïn Vng Sún Trâ hay côn gổi bùçng nhiïìu tïn khấc khấ quen thåc nhû Vng Tiïn Sa, Vng VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG...
 • 28
 • 364
 • 0
Tài liệu Việt nam - Những địa danh nổi tiếng pptx

Tài liệu Việt nam - Những địa danh nổi tiếng pptx

Du lịch

... chûáng tđch cåc Nam tiïën ca dên tưåc ta vâo thïë k 15. Theo Àẩi Nam nhêët thưëng chđ, nùm 1471 àïí trûâng phẩt vua Chiïm Thânh lâ Trâ Toân thûúâng xun qëy nhiïỵu vng Hỗa Chêu (Quẫng Nam ngây nay), ... Trâ úã phđa nam vêy lẩi thânh hịnh cấnh cung tẩo nïn vng biïín mang tïn Vng Sún Trâ hay côn gổi bùçng nhiïìu tïn khấc khấ quen thåc nhû Vng Tiïn Sa, Vng VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG ... VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 2 http://www.ebooks.vdcmedia.com ÀÀÀAAAÃÃÃOOO CCCOOOÂÂÂ Àẫo cô tûå nhiïn Chi Lùng Nam huån...
 • 28
 • 316
 • 0
Các trận đánh nổi tiếng trong đệ nhị thế chiến.

Các trận đánh nổi tiếng trong đệ nhị thế chiến.

Tư liệu khác

... tàu ngầmvà nhiều máy bay chiến đấu các loại do đô đốc Nimit chỉ huy. Trước khi mở màn trận Midway sáng ngày 3 tháng 6, các máy bay Nhật tập trung oanh tạc các căn cứ Datch Kharbor trong khu ... rằng, Hồng quân có thể tập trung một số lượng binh lực lớn nhưthế về hướng Berlin. 9 Các trận đánh nổi tiếng trong đệ nhị thế chiến.Trận đánh Trân Châu CảngYamamoto sinh ra trong một gia đình ... minh vượt qua eo biển nước Anh tiến vào nước Pháp một cách thuận lợi.Chiến dịch Viễn Đông (1939): Zhukob sinh ngày 2/2/1896 tỉnh Kaluga, tây nam Moscow. Từ một binh nhì được thăng lênchức nguyên...
 • 10
 • 924
 • 0
Ảnh chân dung 100 nhà thơ nổi tiếng Việt Nam

Ảnh chân dung 100 nhà thơ nổi tiếng Việt Nam

Ngữ văn

... gái của nhà thơ Chế Lan Viên và nhà văn Vũ Thị Thường63. Bằng Việt Nhen lên một bếp lửaMong soi gương mặt ngườiBỗng cơn giông nổi đếnMây che một khung trờiĐất sau mưa sụt lởMầu mỡ trôi ... tay59. Thế Lữ Với tiếng sáo thiên thai dìu dặtMở ra dòng thơ mới cho đờiBỏ rừng già về vườn bách thúCon hổ buồn lặng lẽ trút tàn hơi.60. Nguyễn Minh Châu Cửa sông cất tiếng chào đờiRồi ... rượu tình rừng cay đắng lắmTờ hoa lại trót lỡ ưu phiền. 7. Huy Cận Các vị La hán chùa Tây phương Các vị gày quá tôi thì béoNăm xưa tôi hát vũ trụ caBây giờ tôi hát đất nở hoaTôi...
 • 35
 • 1,391
 • 3
Bài giảng Truyền thuyết các phụ nữ nổi tiếng ở Việt Nam

Bài giảng Truyền thuyết các phụ nữ nổi tiếngViệt Nam

Tư liệu khác

... ra vua Lý Nhân Truyền thuyết về phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam Vinh Danh Phụ Nữ Truyền Thuyết Việt Nam ! (Nhân ngày 20/10/2010) (*)Phụ nữ Việt Nam trung trinh, tiết hạnhTrang điểm ... thế, nhất là giới trẻ Việt Nam, được soi chung.Bảng đề nghị danh sách “Phụ Nữ Truyền Thuyết Việt Nam ” nêu trên chỉ là một bài viết có tính cách phổ biến tài liệu của các nhà biên khảo. Cũng ... chinh phụ vô danh Việt Nam, lo toan việc nhà, thờ mẹ nuôi con trong khi chồng chinh chiến phương xa.Kết Luận:Phụ nữ Việt Nam trong truyền thuyết đều là những người đàn bà nổi tiếng tài ba,...
 • 13
 • 472
 • 2
ĐÁNH GIÁ hệ THỐNG xếp HẠNG tín DỤNG nội bộ đối với KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP tại các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ hệ THỐNG xếp HẠNG tín DỤNG nội bộ đối với KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP tại các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại VIỆT NAM

Kinh tế - Quản lý

... cho Việt Nam. 5 Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ CHO DOANH NGHIỆP TẠI HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 7 2.1 Sự cần thiết xây dựng hệ thống XHTD nội bộ tại Việt Nam ... HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XHTD NỘI BỘ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 3.1 Đối với NHNN và Chính phủ  NHNN và các cơ quan quản lý nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý để các NHTM có căn cứ thực hiện xếp ... nghiệm cho Việt Nam. a/ Các NHTM xây dựng hệ thống XHTD của riêng mình: Mô hình tổ chức của các ngân hàng không giống như tổ chức của một công ty chuyên về xếp hạng tín nhiệm. Khác với các công...
 • 22
 • 894
 • 5
Tài liệu CAC CAY CAU NOI TIENG O VIET NAM (NXPowerLite) pptx

Tài liệu CAC CAY CAU NOI TIENG O VIET NAM (NXPowerLite) pptx

Kiến trúc - Xây dựng

... thợ cầu Việt Nam trong quá trình tiếp thu các công nghệ, kỹ thuật xây dựng tiên tiến của thế giới + Công trình hoàn thành tạo thêm một biểu tượng nữa của tình hữu nghị Việt Nam – Nhật ... Trị . Cầu nằm taị km 735Quốc lộ 1 , nơi vĩ tuyến 17 đi quaPhía nửa cầu ở bờ Nam, từ sau năm 1956, chính quyền miền Nam cho sơn bằng màu xanh để phân biệt sự chia đôi đất nước VNĐến giữa năm ... trên 50m; công nghệ đúc dầm cầu sử dụng đà giáo di động (MSS) lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam; công nghệ thi công bệ móng trụ cầu chính bằng vòng vây cọc ống thép; công nghệ đúc hẫng...
 • 70
 • 746
 • 0

Xem thêm