các đề tài tiểu luận triết học

Tài liệu Tiểu luận triết học "Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế" doc

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... chủ nghĩa ở Việt Nam” làm đề tài cho tiểu luận môn triết học Mác- Lê nin. Em xin chân thành cảm ơn thày ! 19 Tiểu luận triết học "Mốiquan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế"1 ... vấn đề này đã thôi thúc em chọn đề tài "Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế ". Em xin chân thành cámơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo đã giúp em hiểu sâu sắc đề tài ... 12D/ Tạp chí triết học, số 1 (101), tháng 2 - 1998. Đ/ Triết học Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia.20 Phần IITHỰC TRẠNG - GIẢI PHÁP CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾI. THỰC TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN...
 • 20
 • 1,023
 • 1

Tài liệu Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam" pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊ NIN Triết học Mác- Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học khác và là kim chỉ lam cho mọi hoạt động tích cực của xã hội. Những quy luật mà triết học Mác-Lê ... xã hội ổn định về th ch chớnh tr l nn tng HV: Phạm Ngọc Sơn 7 Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm trong triết học Mác - Lê Nin để phân tích quá trình chuyển đổi sang nền kinh ... nẩy sinh các tệ nạn xã hội Vì vậy Đảng ta cần vận dụng quan điểm, lý luận của triết học Mác-Lênin để khắc phục những hạn chế nói trên.Hiện nay Đảng và nhà nước ta đã đề ra hàng loạt các biện...
 • 15
 • 3,201
 • 4

Tài liệu Tiểu luận triết học "Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước" doc

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... TiÓu luËn triÕt häcTi ể u lu ậ n tri ế t h ọ c "Lý luận về con người và vấn đề về đào tạonguồn lực con người trong sự nghiệp côngnghiệp hoá hiện đại hoá đất...
 • 29
 • 829
 • 2

Tài liệu Tiểu luận triết học "Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hôi và vấn đề quá độ lên CNXH ở Việt Nam " pptx

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... HỘI VÀO VẤN ĐỀ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM . Dựa trên cơ sở những lý luận chung trên , phần tiếp theo của đề tài xin phép được đi sâu vào vấn đề "hình thái kinh tế xã hội và vấn đề quá độ ... trước kia ngày nay các thành phần kinh tế từ quốc doanh đến tư nhân phát huy hết tiềm năng của mình nằm trong nền kinh tế thị trường chúng bổ 13 Tiểu luận triết học " ;Học thuyết về hình ... hoá ở nước ta . Chính vì vậy mà em chọn đề tài " ;Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hôi và vấn đề quá độ lên CNXH ở Việt Nam " . Đây là một đề tài hay, có nội dung phức tạp và rộng...
 • 18
 • 1,017
 • 4

Tài liệu Tiểu luận triết học "Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó” ppt

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó” cho bài tiểu luận của mình. NỘI DUNG1. Vấn đề cơ bản của triết học Triết học là hệ thống ... vấn đề nhà nước, pháp quyền, triết học, tôn giáo. Khác với những nhà triết học trước Mác, ông đã hiểu một cách hoàn toàn mới những nhiệm vụ của triết học do ông đề ra, ông đã coi triết học ... 1Nội dung1. Vấn đề cơ bản của triết học 22. Tư tưởng triết học của Hêghen và Phoi ơbắc và nguồn gốc ra đời của Triết học Macxit. .43. Thực chất cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác -...
 • 15
 • 1,449
 • 1

Tài liệu Tiểu luận triết học - PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học - PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ pdf

Báo cáo khoa học

... thuật, đẩy nhanh đào tạo nhân tài, tranh giành người tài với các nước khác. Các nước đang phát triển tăng cường đầu tư kinh phí cho khoa học công nghệgiáo dục đào tạo nhân tài, đồng thời ngăn ngừa ... thứckhoa học. Chỉ có con người làm chủ được tiến bộ công nghệ và tri thức khoa học mới.Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng đòi hỏi mới trở thành quốcsách hàng đầu với các quốc gia. Các nước ... không đồng đều. Sự không đồng đều về trình độ của lực lượngsản xuất đòi hỏi phải có sự đa dạng phong phú của các quan hệ sản xuất.b. Lực lượng sản xuất xã hội là yếu tố tiêu biểu cho các thời...
 • 21
 • 1,011
 • 4

Tài liệu Tiểu luận triết học - ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC pptx

Tài liệu Tiểu luận triết học - ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC pptx

Báo cáo khoa học

... Nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ). Các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương (sau đây gọi chung là z  Tiểu luận triết học: ĐỊA VỊ PHÁP LÝCỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘMÁY HÀNH CHÍNH ... với các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương thì Bộ, các cơquan chuyên môn của Bộ và các cơ quan khác trực thuộc Bộ đặt tại địaphương phải chấp hành các quy định của UBND các cấp về vấn đề ... đầu não của bộ máy hànhchính do các cơ quan quyền lực Nhà nước thành lập (Chính phủ, Bộ và các cơquan, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác thuộc Chính phủ, UBND các cấp). Do đó, chúng trực thuộc,...
 • 11
 • 937
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học - Lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất pptx

Tài liệu Tiểu luận triết học - Lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất pptx

Báo cáo khoa học

... cho lực lượngsản xuất phát triển. DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO- Giáo trình triết học Mác-LêNin (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia).- Tạp trí triết học (2002).- (1) Báo Lao Động Thủ đô. ... thống các quan hệ sản xuất các quan hệ về mặt tổ chức quản lý sản xuấtlà các quan hệ có khả năng quyết định một cách quy mô tốc độ hiệu quả vàxu hướng mỗi nền sản xuất cụ thể đi ngược lại các ... Ế Ậ Ả 131/ K T LU N: Ế Ậ 13DANH M C CÁC TÀI LI U THAM KH OỤ Ệ Ả 14 kích thích hoặc hạn chế sự phát triển của công cụ sản xuất áp dụng thành tựukhoa học và sản xuất hợp tác phân công lao động....
 • 14
 • 1,136
 • 2

Tài liệu Tiểu luận triết học “Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức” docx

Tài liệu Tiểu luận triết học “Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức” docx

Báo cáo khoa học

... lượng sản xuất trực tiếp. Sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học kĩ 10 Tiểu luận triết học “Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng ... sách cũng như cách tổ chức thực hiện của con người. Cơ cấu lao động cần cho quá trình phát triển kinh tế phải bao gồm : các chính khách, các nhà hoạch định chính sách, các học giả, các nhà kinh ... học ở nước ta với các trường đại học ở nước ngoài để đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các đại học quốc tế ở nước ta, được các...
 • 21
 • 1,239
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học "Vận dụng cặp phạm trù "Nội dung - hình thức" để giải quyết vấn đề thương hiệu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam" doc

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... tiêu tăng trưởng và hiệu quả của Bảo Việt đã đề ra từ đầu năm về cơ bản đều đạtđược. Hoạt động đầu tư tài chính đã góp phần tăng thu nhập hoạt động tài chính, đáp ứngnhu cầu về vốn cho đầu tư ... hiệuđầu tư bài bản. Một nhận xét khá xác đáng cho rằng lâu nay các doanh nghiệp Việt Nam cho5 TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Sách Triết học Mác - Lênin2. Tạp chí Thương mại3. Thời báo kinh tế Việt ... nghiệp cần phải chú ý đến các vấn đề có liên quan đó là:+ Phải khắc sâu vào nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu của mình so với các đối thủ cạnh tranh thông qua các kênh đưa thông tin...
 • 11
 • 2,654
 • 2

Tài liệu Tiểu luận triết học "Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam" docx

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... đã làm giảm đi khả năng đổi mới của nước này.11 Mục đích của đề tài Tiểu luận này được viết nhằm nêu lại quan điểm của Triết học Mác-Lênin về mối quan hệgiữa tự nhiên và xã hội đồng thời ... - vấn đề của chúng ta 7 2. Vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam 7 2.1. Khái quát về môi trường và các nguồn tài nguyên của 7 Việt Nam 2.1.1. Tài nguyên đất Việt Nam 122.1.2. Tài nguyên ... thực tiễn. Thời đại ngày nay khoa học kĩ thuật phát triển, nhận thức đã được nang lên nhiều vấn đề còn lại là phải hành động cho đúng.8 Tiểu luận triết học "Mối quan hệ biện chứnggiữa...
 • 23
 • 1,377
 • 7

Tài liệu Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường" pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... 1212TÀI LI U THAM KH OỆ ẢTÀI LI U THAM KH OỆ Ả 1414 Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp ... Chính vì vậy, trong bài tiểu luận này em sẽ dùng quan điểm toàn diện của triết học Mác – Lê Nin để phân tích tiểu luận này em sẽ dùng quan điểm toàn diện của triết học Mác – Lê Nin để phân tích ... điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin Quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin II.II.Thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp.Thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường...
 • 14
 • 1,272
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25