biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên dạy nghề thủ công mỹ nghệ của nhà trƣờng thành tổ chức biết học hỏi

BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Khoa học xã hội

... thực , thành viên tổ hỗ trợ lẫn trình thực biện pháp xây dựng giáo viên dạy giỏi năm học - Đưa vào công tác thi đua khen thưởng tổ nhà trường cuối năm học có động viên khen thưởng giáo viên dạy ... dung đề tài : + Những tiêu chí cần đạt giáo viên dạy giỏi + Những biện pháp tự học, tự bồi dưỡng, biện pháp xây dựng cho giáo viên để đạt tiêu chí giáo viên dạy giỏi + Kết thực đề tài đơn vị II/ ... khó khăn việc dạy học nên cần có đội ngũ vững tay nghề , giỏi giáo dục đảm bảo yêu cầu đặt Chính điều mà phải có biện pháp xây dựng giáo viên dạy giỏi cấp vừa nâng cao chất giảng dạy để đạt mục...
 • 9
 • 2,004
 • 14
MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH

Khoa học xã hội

... hút đội ngũ giáo viên, hàng năm giáo viên xin thuyên chuyển Từ chỗ thiếu giáo viên phân bố môn nên giáo viên trường có người phải giảng dạy nhiều có người giảng dạy giáo viên môn ân nhạc, giáo viên ... III NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Quán triệt nguyên tắc công tác xây dựng nhằm phát triển đội ngũ giáo viên 3.1.1 ... tài thức PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS 1.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1.1 Một số khái niện * Quản lý là sự...
 • 37
 • 1,519
 • 6
MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỆT ĐỨC

Khoa học xã hội

... hút đội ngũ giáo viên, hàng năm giáo viên xin thuyên chuyển Từ chỗ thiếu giáo viên phân bố môn nên giáo viên trường có người phải giảng dạy nhiều có người giảng dạy giáo viên mơn ân nhạc, giáo viên ... III 19 NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NGUYỆT ĐỨC, THUẬN THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Quán triệt nguyên tắc công tác xây dựng nhằm phát triển đội ngũ giáo viên 3.1.1 ... tài thức PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS 1.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1.1 Một số khái niện * Quản lý là sự...
 • 36
 • 1,020
 • 1
Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện quan sơn tỉnh thanh hoá đến năm 2015

Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện quan sơn tỉnh thanh hoá đến năm 2015

Khoa học xã hội

... quản lý giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên nói chung đội ngũ giáo viên Tiểu học nói riêng - Phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên thực trạng biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học huyện ... trò giáo dục tiểu học giáo viên tiểu học Xây dựng đội ngũ giáo viên Quan điểm Đảng, Nhà nớc Bác Hồ xây dựng đội ngũ 11 12 21 29 cán bộ, giáo viên 33 Chơng2: Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học ... vai trò giáo dục tiểu học giáo viên tiểu học Xây dựng đội ngũ giáo viên Quan điểm Đảng, Nhà nớc Bác Hồ xây dựng đội ngũ 19 29 cán bộ, giáo viên 33 Chơng2: Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện...
 • 124
 • 853
 • 3
Đề tài ” Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên

Đề tài ” Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên " ppsx

Báo cáo khoa học

... Muốn xây dựng nhà trường tiên tiến, trước hết phải xây dựng đội ngũ cán giáo viên vững mạnh Có tập thể sư phạm tốt có chất lượng dạy học tốt, có trường học tốt Xây dựng đội ngũ giáo viên biện pháp ... TRÒ CỦA NHÀ QUẢN LÝ TRONG VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRƯỜNG THCS: Muốn xây dựng đội ngũ cán giáo viên nhà trường THCS người cán quản ký phải thực tốt chức sau: - Công tác lập kế họạch - Công tác tổ chức ... trường, hoạt động xã hội Xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh phải từ xây dựng tổ chức, từ phân công tốt công tác chuyên môn công tác đồn thể Phải xây dựng đội ngũ nòng cốt nhà trường, phải nhanh...
 • 26
 • 735
 • 0
skkn: một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể sư phậm vững mạnh

skkn: một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể sư phậm vững mạnh

Giáo dục học

... trí cho giáo viên giỏi trờng dạy mẫu số tiết, tổ chức cho giáo viên dự đồng nghiệp để học tập kinh nghiệm Mỗt giáo viên phải dự tối thiểu 36 tiết/năm Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, ... trởng, cán tổ chức quần chúng để thuận tiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể s 10 Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể s phạm vững mạnh phạm Chi thờng tổ chức họp vào ... Để xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể s phạm vững mạnh theo tiêu chuẩn trên, tập trung thực số giải pháp sau: Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể s phạm vững mạnh I Các giải pháp...
 • 15
 • 841
 • 0
Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học

Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học

Giáo dục học

... tổ chuyên môn Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên Các biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể s phạm nh trình bày hệ thống công ... Các giải pháp đạo xây dựng đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Bình Phước 2.3 Đề xuất ý kiến Bước đầu đề xuất số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ... tạo hợp lý đủ sức dạy môn chơng trình tiểu học, có giáo viên giỏi hạt nhân s phạm đội ngũ giáo viên, có cấu nam nữ hợp lý Hiệu trởng trờng tiểu học công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, tâp thể s...
 • 20
 • 945
 • 0
Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề thủ công mỹ nghệ ở Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề thủ công mỹ nghệ ở Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

Sư phạm

... Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề 55 thủ công mỹ nghệ trƣờng Cao đẳng Xây dựng Nam Định 3.2.1 Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề 55 thủ công mỹ nghệ 3.2.2 ... giáo viên dạy nghề Thủ công mỹ nghệ (TCMN), tiền thân nhà trƣờng, nửa dạy nghề Thủ công mỹ nghệ Dạy nghề Thủ công mỹ nghệ trƣờng Cao đẳng Xây dựng Nam Định đƣợc khẳng định, khoa đào tạo nhà trƣờng ... vấn đề tổ chức biết học hỏi, đội ngũ giáo viên dạy nghề Thủ công mỹ nghệ hạn chế định Điều số nguyên nhân sau: + Hầu hết giáo viên chƣa xác định xây dựng nhà trƣờng thành tổ chức biết học hỏi +...
 • 83
 • 358
 • 0
Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên các trung tâm học tập cộng Đồng trên địa bàn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên các trung tâm học tập cộng Đồng trên địa bàn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Sư phạm

... GD&ĐT 3.3.3 Biện pháp 3: Đào tạo, bồi dƣỡng lực đội ngũ giáo viên 3.3.4 Biện pháp 4: Tổ chức đợt thao giảng, giao lƣu nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên 3.3.5 Biện pháp 5: Xây dựng chế ... đội ngũ giáo viên TTHTCĐ - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Trao đổi, toạ đàm với cán quản lý, giáo viên, học viên vấn đề đội ngũ TTHTCĐ; tổ chức buổi hội thảo xây dựng đội ngũ giáo viên cho ... ngƣời giáo viên đa dạng vừa dạy, vừa học, vừa dạy vừa làm, dạy lý thuyết, dạy kinh nghiệm (ngƣời biết dạy ngƣời chƣa biết, biết nhiều dạy ngƣời biết ) thầy dạy lớp học song học viên lớp học khác...
 • 123
 • 685
 • 0
SKKN Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của hiệu trường Trường Mầm Non Xuy Xá –Mỹ Đức –Hà Nội

SKKN Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của hiệu trường Trường Mầm Non Xuy Xá –Mỹ Đức –Hà Nội

Giáo dục học

... Trong xây dựng có phát triển phát triển có xây dựng - Đội ngũ GVMN: Là tập hợp nhà giáo làm nghề dạy học, giáo dục, lực lượng có tổ chức chung nhiệm vụ thực mục tiêu giáo dục - Xây dựng đội ngũ ... tắc để thực biện pháp xây dựng đội ngũ GVMN theo chuẩn nghề nghiệp Biện pháp phải đảm bảo nguyên tắc mục tiêu Biện pháp xây dựng đội ngũ GVMN theo chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng tuân thủ dựa sở: ... cứu vận dụng số biện pháp hiệu trưởng nhằm xây dựng đội ngũ GVMN theo chuẩn nghề nghiệp trường Mầm Non Xuy Xá Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP I...
 • 45
 • 3,097
 • 10
KINH NGHIỆM: CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THTT CHÍ THẠNH SỐ 1

KINH NGHIỆM: CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THTT CHÍ THẠNH SỐ 1

Tư liệu khác

... đề lý luận đội ngũ giáo viên 3.2 Khảo sát thực trạng công tác xây dựng quản lý đội ngũ giáo viên năm qua Đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu công tác xây dựng quản lý đội ngũ giáo viên năm tới ... đề cập đến đặc điểm ngành đội ngũ chủ yếu đội ngũ giáo viên đội ngũ quản lý giáo dục + Theo điều lệ trường tiểu học đội ngũ giáo viên bao gồm người dạy học giáo dục nhà trường bao gồm: Hiệu trưởng ... Tổng số giáo viên trường 27 giáo viên, có 24 giáo viên đạt trình độ cao đẳng - đại học ( có GV có trình độ đại học) Hiện có 03 giáo viên 14 Nguyễn Quế Kinh nghiệm biện pháp xây dựng đội ngũ giáo...
 • 20
 • 315
 • 0
Một số biên pháp xây dựng đội ngũ giáo viên THCS

Một số biên pháp xây dựng đội ngũ giáo viên THCS

Tư liệu khác

... SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS 1.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1.1 Một số khái niện * Quản lý là sự tác động liên tục có tổ chức, ... III NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS YÊN KHƯƠNG, LANG CHÁNH 20 TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 Quán triệt nguyên tắc công tác xây dựng nhằm phát triển đội ngũ giáo viên 3.1.1 ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ NHẰM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THCS 1.1 CƠ SỞ KHOA HỌC VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.2...
 • 38
 • 467
 • 2
sáng kiến một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao hoạt động dạy và chất lượng giáo dục

sáng kiến một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao hoạt động dạy và chất lượng giáo dục

Tư liệu khác

... tổ chức dạy 10 buổi tuần Giáo viên phải dạy theo môn Giáo viên học hỗ trợ đồng nghiệp, người học dạy thay cho người học Từ cuối năm học 2014-2015 đến nay, nhà trường động viên đồng chí giáo viên ... (tại chức hay từ xa); - Năng lực đội ngũ giáo viên khơng đồng Còn số giáo viên tuổi đời lớn 45 lòng với trạng Tay nghề nhiều hạn chế Đội ngũ giáo viên dạy giỏi thật chưa vững Tay nghề giáo viên ... - Nhà trường có đội ngũ giáo viên có đủ trình độ khoa học cơng nghệ thực nhiệm vụ; - Giáo viên nhận thức tốt vai trò trách nhiệm dạy học giáo dục - Giáo viên biết tự học, tự bồi để...
 • 15
 • 214
 • 0
biện pháp xây dựng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng công nghệ bắc hà huyện từ sơn - tỉnh bắc ninh

biện pháp xây dựng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng công nghệ bắc hà huyện từ sơn - tỉnh bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... Minh xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo 18 1.3.2 Các chủ trương, sách Đảng Nhà nước xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo 20 1.4 Đội ngũ giảng viên xây dựng đội ngũ giảng viên trƣờng ... thực trạng đội ngũ giảng viên công tác xây dựng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà 5.3 Đề xuất số biện pháp xây dựng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà ... xây dựng đội ngũ giảng viên trƣờng cao đẳng Chƣơng 2: Thực trạng đội ngũ công tác xây dựng đội ngũ giảng viên Trƣờng Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà - Từ Sơn - Bắc Ninh Chƣơng 3: Một số biện pháp xây...
 • 117
 • 319
 • 0
biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường cao đẳng nghề việt - đức vĩnh phúc

biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường cao đẳng nghề việt - đức vĩnh phúc

Thạc sĩ - Cao học

... đội ngũ giáo viên dạy nghề trƣờng Cao đẳng nghề - Khách thể nghiên cứu: Công tác phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề trƣờngnghề Giả thiết khoa học Nếu có đƣợc biện pháp phát triển đội ngũ ... triển đội ngũ giáo viên dạy nghề trƣờngnghề Chƣơng 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề trƣờng Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc Chƣơng 3: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ... 1.2.3 Giáo viên đội ngũ giáo viên dạy nghề a Giáo viên Giáo viên sở giáo dục đào tạo "nhà sƣ phạm, nhà khoa học, nhà hoạt động trị - xã hội" có nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh, sinh viên...
 • 101
 • 415
 • 2
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quản trị kinh doanh

... giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học số trường tiểu học Quận , thành phố Hồ Chí Minh”nhằm góp phần xây dựng sở lý luận thực tiễn cho việc xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học Quận , thành ... lượng giáo dục bậc học sau 1.2.7.3./Phương hướng xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Để công tác xây dựng đội ngũ giáo viên có hiệu nhà trường ,người quản lý cần nắm bắt tình hình đội ngũ ... Như để xây dựng đội ngũ giáo viên nhà trường cần : *Nâng cao nhận thức giáo viên vai trò tầm quan trọng việc xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên trường phổ thông đến giáo viên *Xây dựng quy...
 • 77
 • 9,864
 • 48
Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học của một số trường tiểu học quận 4, Tp HCM

Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học của một số trường tiểu học quận 4, Tp HCM

Thạc sĩ - Cao học

... giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học số trường tiểu học Quận , thành phố Hồ Chí Minh”nhằm góp phần xây dựng sở lý luận thực tiễn cho việc xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học Quận , thành ... lượng giáo dục bậc học sau 1.2.7.3./Phương hướng xây dựng đội ngũ giáo viên trường tiểu học Để công tác xây dựng đội ngũ giáo viên có hiệu nhà trường ,người quản lý cần nắm bắt tình hình đội ngũ ... Như để xây dựng đội ngũ giáo viên nhà trường cần : *Nâng cao nhận thức giáo viên vai trò tầm quan trọng việc xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên trường phổ thông đến giáo viên *Xây dựng quy...
 • 77
 • 1,637
 • 3
sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học nhơn hò

sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học nhơn hò

Giáo dục học

... đội ngũ Từ xây dựng mối đồn kết gắn bó giáo viên với giáo viên, giáo viên với phụ huynh học sinh, nêu rõ trách nhiệm bên để phối hợp làm công tác giáo dục Xây dựng mối quan hệ đoàn kết giáo viên ... thức trách nhiệm công tác bồi dưỡng giáo viên Việc để thành công công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tìm hiểu để nắm vững tồn diện tình hình đội ngũ giáo viên để từ có biện pháp quản lý, sử ... chất lượng cho nhà trường Do đội ngũ giáo viên lực lượng giữ vai trò quan trọng có tính chất định đến thành công nhà trường Xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên thực quan điểm Đảng Giáo dục quốc...
 • 33
 • 392
 • 0

Xem thêm