biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường thcs thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh

Biện pháp quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THCS thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường THCS thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

Sư phạm

... sinh trường Trung học sở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Biện pháp quản hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trường Trung học sở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ... động kiểm tra - đánh giá quản hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh THCS Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm tra - đánh giá quản hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh ... đánh giá kết học tập học sinh trường THCS thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trường THCS thành phố Cẩm...
 • 121
 • 968
 • 8

Biện pháp quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trường văn hóa I

Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường văn hóa I

Sư phạm

... đề luận kiểm tra, đánh giá quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh để làm sở cho việc phân tích thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá quản hoạt động kiểm tra, đánh giá ... nhận kết KT, ĐG; điều chỉnh hoạt động học tập thân 1.5 Một số vấn đề quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh 1.5.1 Mục đích, ý nghĩa quản hoạt động KT, ĐG kết học tập học sinh ... nghiên cứu Biện pháp quản hoạt động KT, ĐG kết học tập học sinh trường Văn hoá I - Bộ Công an Giả thuyết khoa học Hoạt động KT, ĐG KQHT học sinh việc quản hoạt động KT, ĐG KQHT học sinh trường...
 • 127
 • 551
 • 0

biện pháp quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch sài gòn

biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch sài gòn

Thạc sĩ - Cao học

... Quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập 15 1.3 Một số luận hoạt động kiểm tra, đánh giá quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên 19 1.3.1 Một số luận hoạt ... tác quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập 1.3.2.1 Các nội dung quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tậpQuản việc lập kế hoạch kiểm tra đánh giá môn học Về nguyên tắc, phải ... động kiểm tra, đánh giá quản kiểm tra, đánh giá kết học tập 45 2.2.2 Nhận thức mục đích kiểm tra, đánh giá quản kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên 47 2.3 Thực trạng hoạt động...
 • 101
 • 1,199
 • 1

Các biện pháp quản hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh của hiệu trưởng tiểu học khi bỏ thi tốt nghiệp

Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh của hiệu trưởng tiểu học khi bỏ thi tốt nghiệp

Khoa học xã hội

... tiểu học Quản nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh người hiệu trưởng Quản cách đánh giá, ghi điểm, vào học bạ cho học sinh giáo viên tiểu học Quản lịch trình kiểm tra, đánh giá ... trọng kiểm tra, đánh giá cho giáo viên Hiệu trưởng phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh Quản quy trình kiểm tra, đánh giá trường tiểu học Quản nội dung kiểm tra, đánh giá ... nhà quản giáo dục tiểu học phải đảm bảo khâu tổ chức quản hoạt động kiểm tra, đánh giá tri thức học sinh nhà trường Đây giải pháp luận văn quản hoạt động kiểm tra, đánh giá tri thức học...
 • 148
 • 1,098
 • 4

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học Y khoa Vinh

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học Y khoa Vinh

Khoa học xã hội

... NGUYN TH THANH H MộT Số GIảI PHáP NÂNG CAO HIệU QUả QUảN HOạT ĐộNG KIểM TRA ĐáNH GIá KếT QUả HọC TậP CủA SINH VIÊN TRƯờNG ĐạI HọC Y KHOA VINH Chuyờn ngnh: Qun giỏo dc Mó s: 60.14.05 LUN ... v hot ng kim tra - ỏnh giỏ v qun lớ hot ng kim tra - ỏnh giỏ kt qu hc ca sinh viờn trng i hc Chng Thc trng hot ng kim tra - ỏnh giỏ v qun lớ hot ng kim tra - ỏnh giỏ kt qu hc ca sinh viờn Trng ... hiu qu qun hot ng kim tra ỏnh giỏ kt qu hc ca sinh viờn trng H Y khoa Vinh" 20 1.2 Mt s lớ lun v hot ng kim tra - ỏnh giỏ, qun lớ hot ng kim tra - ỏnh giỏ 1.2.1 Mt s lớ lun v kim tra - ỏnh...
 • 123
 • 382
 • 2

Biện pháp quản công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học đồng nai

Biện pháp quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học đồng nai

Thạc sĩ - Cao học

... tƣợng bị quản Mục tiêu quản Khách thể quản Công cụ quản Sơ đồ 1.2: Các yếu tố quản giáo dục Chủ thể quản phƣơng pháp, công cụ quản tác động lên đối tƣợng bị quản lý, nơi tiếp ... trình kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên 26 1.3.6 Đổi hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên 27 1.4 Quản hoạt động KT, ĐG KQHT SV Trƣờng Đại học 29 1.4.1 Ý nghĩa quản ... 12 1.2.2 Giáo dục quản giáo dục 14 1.2.3 Kiểm tra, đánh giá kết học tập 18 1.2.4 Quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập 22 1.3 Hoạt động KT, ĐG KQHT SV...
 • 125
 • 257
 • 0

Biện pháp quản công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trường trung cấp nghề việt á đà nẵng

Biện pháp quản lý công tác kiểm tra  đánh giá kết quả học tập của học sinh trường trung cấp nghề việt á đà nẵng

Sư phạm

... -ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA Đ TÀI 1.2.1 Quản lý, quản giáo dục, quản nhà trường * Quản * Quản giáo dục * Quản nhà trường 1.2.2 Chức quản quản giáo ... Quá trình dạy học b) Quản trình dạy học 1.2.4 Học tập kết học tập 1.2.5 Quản kiểm tra - đánh giá kết học tập a) Kiểm tra b) Đánh giá c) Quản kiểm trađánh giá kết học tập Xét mặt QL, ... đánh giá kết học tập Chương : Thực trạng quản công tác kiểm trađánh giá kết học tập học sinh Trường TCN Việt Á Chương : Biện pháp quản công tác kiểm trađánh giá kết học tập học sinh Trường...
 • 26
 • 2,644
 • 13

Biện pháp quản công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng du lịch hà nội

Biện pháp quản lý công tác kiểm tra  đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường cao đẳng du lịch hà nội

Khoa học xã hội

... Chƣơng 1: Cơ sở luận kiểm tra - đánh giá kiểm tra - đánh giá kết học tập Chƣơng 2: Thực trạng công tác kiểm tra - đánh giá quản công tác kiểm tra - đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao ... Tổng kết số sở luận kiểm tra- đánh giá kiểm tra - đánh giá kết học tập Nội dung chương đề cập đến khái niệm liên quan tới quản quản công tác kiểm tra - đánh giá kết học tập, khái niệm kiểm ... luận kiểm tra - đánh giá kiểm tra đánh giá kết học tập - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kiểm trađánh giá quản công tác kiểm tra - đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng...
 • 26
 • 1,200
 • 13

Đổi mới quản hoạt động kiểm trađánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở huyện an lão – hải phòng

Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở huyện an lão – hải phòng

Khoa học xã hội

... Hệ thống hóa sở luận quản hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập học sinh THCS - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập học sinh THCS huyện An ... cứu: Biện pháp đổi quản hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập học sinh THCS huyện An Lão - Hải Phòng Giả thuyết khoa học đề tài Quản hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập học sinh THCS ... tác quản hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập học sinh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu kết chƣơng Hoạt động kiểm trađánh giá, quản hoạt động kiểm trađánh giá kết học...
 • 25
 • 1,806
 • 20

Quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trường trung học cơ sở ngô quyền thành phố hải phòng

Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trường trung học cơ sở ngô quyền thành phố hải phòng

Khoa học xã hội

... sở luận kiểm trađánh giá quản hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập Chƣơng 2: Thực trạng công tác kiểm tra - đánh giá quản hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh trường ... kiểm tra, phần mềm quản kết học tập học sinh 2.4 Đánh giá chung, nguyên nhân 2.4.1 Đánh giá chung * Điểm mạnh quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh - Đại đa số cán quản ... mạng nội nhà trường, webside trường Xây dựng sử dụng phần mềm quản điểm, quản học sinh, hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh quản hoạt động khác nhà trường - Quản thực hiệu...
 • 19
 • 2,431
 • 36

skkn kinh ngiệm quản hoạt động kiểm tra,đánh giá kết quả học tập của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục trường thcs bùi xuân chúc

skkn kinh ngiệm quản lý hoạt động kiểm tra,đánh giá kết quả học tập của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục trường thcs bùi xuân chúc

Giáo dục học

... học tập học sinh, quy trình kiểm trađánh giá cho môn, quản lí quy trình kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập học sinh ... nhiệm kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh cho cán quản lý, giáo viên học sinh Hai là: Tổ chức xây dựng kế hoạch quy trình kiểm trađánh giá cho môn học quản quy trình kiểm trađánh giá ... học quản quy trình kiểm trađánh giá Công tác kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh THCS Bùi Xuân Chúc tuân thủ quy định cụ thể là: Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm trađánh giá kết học...
 • 19
 • 884
 • 3

Quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trung tâm khảo thí trường Đại học Y Hải Phòng

Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trung tâm khảo thí ở trường Đại học Y Hải Phòng

Sư phạm

... khăn quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên 63 Kết luận chương 66 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH ... 1.3.3 Quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trường Đại học 21 1.3.3.1 Tác dụng việc quản kiểm tra, đánh giá 21 1.3.3.2.Vai trò kiểm tra, đánh giá kết học tập ... “Đổi quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh THCS huyện An Lão-Hải Phòng” Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục Vũ Trọng Dũng [17] - Biện pháp quản hoạt động kiểm tra, đánh giá...
 • 119
 • 818
 • 2

Quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Sư phạm

... + Quản hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh: trình quản việc kiểm tra, đánh giá học sinh nhằm thực chức quản vào công tác kiểm tra, đánh giá học sinh CBQL giáo dục + Biện pháp quản ... động kiểm tra, đánh giá học sinh nội dung công tác quản nhà trường Có nhiều quan điểm khác quản hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh như: + Quản hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh ... GD&ĐT, hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh tiểu học, công trình khoa học kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, học kinh nghiệm quảnhoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập...
 • 105
 • 997
 • 10

quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ

quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... trạng quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh THPT địa bàn Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ Chƣơng 3: Một số biện pháp nhằm quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh ... với chức quản khác nhƣ: quản chƣơng trình ĐT, quản hoạt động dạy - học, quản nhân sự, quản tài chính, 1.3.4.1 Đặc điểm quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh THPT ... phƣơng pháp quy trình kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh THPT 24 1.3.4 Quản hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh THPT .28 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản hoạt động...
 • 109
 • 757
 • 12

Kinh nghiệm quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS bùi xuân chúc xã điền quang huyện bá thước

Kinh nghiệm quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS bùi xuân chúc xã điền quang huyện bá thước

Kinh tế - Quản lý

... hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập học sinh, quy trình kiểm trađánh giá cho môn, quản lí quy trình kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm ... trường nhận thức đúng, đánh giá cao vai trò hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập Trong trình quản hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập học sinh, chủ thể quản thực tốt số khâu, là: ... nhiệm kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh cho cán quản lý, giáo viên học sinh Hai là: Tổ chức xây dựng kế hoạch quy trình kiểm trađánh giá cho môn học quản quy trình kiểm trađánh giá...
 • 26
 • 519
 • 0

Quản hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

Sư phạm

... GIA H NI TRNG I HC GIO DC TRN TH KIM XUYN QUảN HOạT ĐộNG KIểM TRA - ĐáNH GIá KếT QUả HọC TậP CủA HọC SINH TRƯờNG TRUNG HọC CƠ Sở NGÔ QUYềN THàNH PHố HảI PHòNG LUN VN THC S QUN Lí GIO DC Chuyờn ... kim tra ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh Phn lun v kim tra ỏnh giỏ v qun hot ng kim tra ỏnh giỏ kt qu hc ca chng c s dng lm c s : Phõn tớch thc trng kim tra ỏnh giỏ v qun hot ng kim tra ... hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ v qun hot ng kim tra ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh Lun cng ó nghiờn cu cỏc yờu cu i vi cụng tỏc qun kim tra ỏnh giỏ, cỏc bin phỏp qun hot ng kim tra ỏnh giỏ v...
 • 108
 • 822
 • 4

Biện pháp quản công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Biện pháp quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Sư phạm

... củ cỏc ti nghiờn cu v cỏc lnh vc qun nh trng nh: Qun i ng qun lý, qun i ng ging viờn, qun hot ng t hc ca sinh viờn, qun chng trớnh o to, qun hot ng ging dy cỏc mún chuyờn ngnh ... tỏc kim tra ỏnh giỏ v qun cúng tỏc kim tra - ỏnh giỏ kt qu hc ca sinh viờn trng Cao ng Du lch H Ni - xut mt s bin phỏp qun nhm nõng cao cht lng kim tra - ỏnh giỏ kt qu hc ca sinh viờn ... trng cúng tỏc kim tra - ỏnh giỏ v qun cúng tỏc kim tra - ỏnh giỏ kt qu hc ca sinh viờn trng Cao ng Du lch HN Chng 3: Bin phỏp qun cúng tỏc kim tra - ỏnh giỏ kt qu hc ca sinh viờn trng Cao...
 • 89
 • 739
 • 1

Đổi mới quản hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh Trung học cơ sở Huyện An Lão - Hải Phòng

Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh Trung học cơ sở Huyện An Lão - Hải Phòng

Sư phạm

... 3: Biện pháp đổi quản hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập học sinh THCS huyện An Lão - Hải Phòng CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRAĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ... chương: Chương 1: Cơ sở luận quản hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập học sinh THCS Chương 2: Thực trạng quản hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập học sinh THCS huyện An Lão - ... kiểm trađánh giá kết học tập học sinh 22 THCS 1.3.4 Xu hướng đổi kiểm trađánh giá kết học tập 24 1.4 luận quản hoạt động kiểm trađánh giá kết học tập 27 học sinh...
 • 117
 • 778
 • 4

Xem thêm