biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí.doc.DOC

Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí.doc.DOC

Kế toán

... phải động thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn lu động . Để nâng cao hiệu quả việu sử dụng vốn cố định doanh nghiệp phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý vốn cố định ... các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp . Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp , ta dùng chỉ tiêu sau : Hiệu quả sử dụng ... kết quả đầu ra. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh càng cao và doanh nghiệp luôn luôn tìm cách nâng cao chỉ tiêu này. Để nâng cao chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn...
 • 105
 • 1,364
 • 21

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 (2).DOC

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 (2).DOC

Kế toán

... điểm này có thể là hệ quả của quan niệm trên.● Hiệu quả sử dụng VLĐ là hiệu quả phản ánh tổng TSLĐ so với tổng nợ lưu động là cao nhất.● Hiệu quả sử dụng VLĐ là hiệu quả phản ánh số lợi nhuận ... quản trị VLĐ cần nghiên cứu kết cấu từng phần của VLĐ để có thể xây dựng một kết cấu VLĐ hợp lý và có những biện pháp sử dụnghiệu quả từng thành phần vốn đó góp phần nâng cao hiệu quả sử ... nghiệp phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn một cách tối đa nhằm đạt mục tiêu kinh doanh lớn nhất. Để quản lý và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các định mức chi phí, hiệu quả sử dụng vốn, tiết...
 • 61
 • 880
 • 21

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 .DOC

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 .DOC

Kế toán

... dẫn đến sử dụng lãng phí VLĐ, hiệu quả sử dụng vốn thấp.- Do kinh doanh thua lỗ kéo dài, do lợi dụng sơ hở của các chính sách gây thất thoát VLĐ, điều này trực tiếp làm giảm hiệu quả sử dụng VLĐ.Trên ... nguyên nhân của các tồn tại trong sử dụng VLĐ để đưa ra những biện pháp hữu hiệu khắc phục, để hiệu quả sử dụng của VLĐ là cao nhất.Sinh viên Hà Lan Anh Quản lý công 48 13Website: http://www.docs.vn ... thấy hiệu suất sử dụng VLĐ năm 2009 là Sinh viên Hà Lan Anh Quản lý công 4832K = Hiệu suất sử dụng VLĐ = K 2008 = = 141,7K2009 == 116,12 Hiệu suất sử dụng VLĐ =2008 = 2,54 Hiệu...
 • 60
 • 751
 • 5

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây.DOC

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây.DOC

Kế toán

... 4III. Quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp : 63.1Quản lý vốn cố định . 63.2Quản lý vốn lu động . 7IV. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn : 7Chơng II. Phân tích tình hình sử dụng vốn ... toán . IV.Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn : 4.1. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn :Công thức : Tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm Hiệu quả sử dụng vốn = 9 Mục lụcTrang Lời mở ... tình hình tài chính của công ty . 14 2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty . 18Chơng III.Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây . 26I....
 • 33
 • 721
 • 1

Phân tích tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.doc

Phân tích tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.doc

Tài chính - Ngân hàng

... đó. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cao nhất khi bỏ vốn vào kinh doanh ít nhng thu đợc kết quả cao nhất. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tức là đi tìm biện pháp làm cho chi phí về vốn cho hoạt ... doanh trong kỳ.Theo công thức trên, Hv càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh càng cao. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sau:- ... chuyển vốn. Để đạt đợc mục tiêu trên, các doanh nghiệp phải tăng cờng quản lý từng yếu tố của quá trình sản xuất.+./ Quản lý tài sản cố định, vốn cố định : Để nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ, vốn...
 • 58
 • 620
 • 4

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH may Việt Hàn.pdf

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH may Việt Hàn.pdf

Quản trị kinh doanh

... QT1002N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH may Việt Hàn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ... số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH may Việt Hàn Phạm Thị Thảo QT1002N 32 tích đánh giá và đề ra các biện pháp kịp thời và đồng bộ để không ngừng nâng cao hiệu quả sử ... số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH may Việt Hàn Phạm Thị Thảo QT1002N 11 LỜI MỞ ĐẦU Vốn là yếu tố sản xuất đầu tiên của mỗi doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng...
 • 99
 • 634
 • 8

Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.doc

Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng.doc

Quản trị kinh doanh

... nguồn vốn và qui mô thích hợp cho từng nguồn, tổ chức sử dụng vốn đạt hiệu quả cao. 1.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh ... hồi vốn lâu hơn.Bốn là: Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn Đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Công cụ chủ yếu để theo dõi quản lý sử dụng vốn ... doanh. Đồng thời tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động chặt chẽ, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn lưu động, tăng hiệu suất sử dụng cũng như tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.1.1.2.2...
 • 92
 • 1,122
 • 10

các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược thảo Phúc Vinh.doc

các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dược thảo Phúc Vinh.doc

Quản trị kinh doanh

... liờn tc v cú li nhun cao. Do ú ỏp ng mt phn cỏc yờu cu mang tớnh cht chin lc ca mỡnh, cỏc doanh nghip cn phi tỡm mi bin phỏp nõng cao hiu qu s dng vn.Vic qun lý v nõng cao hiu qu s dng vn ... nhp ca cỏn b cụng nhõn viờn, cỏc khon np ngõn sỏch u tng, nm sau cao hn nm trc1.2 c im hot ng v t chc sn xut ca Cụng tyNõng cao cht lng sn phm c xem l nhim v quan trng hng u v thc hin tt ... dn a ra mt s gii phỏp c bn nhm gúp phn nõng cao hiu qu ca cụng tỏc t chc qun lý v s dng vn ti Cụng ty TNHH Dc tho Phỳc VinhI. Phng hng chung nõng cao hiu qu s dng vn ti Cụng ty TNHH Dc tho...
 • 58
 • 491
 • 2

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Cảng Vật Cách.doc

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Cảng Vật Cách.doc

Quản trị kinh doanh

... hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.1.2.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh1.2.3.1. Phương pháp so sánhPhương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng ... phẩm…doanh nghiệp phải có vốn, trong khi đó vốn của doanh nghiệp chỉ có hạn chính vì vậy mà việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là rất cần thiết. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp doanh nghiệp ... 95,0245Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Cảng Vật Cáchnghiệp. Việc sử dụng vốnhiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng huy động vốn, khả năng thanh toán...
 • 90
 • 628
 • 4

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Tương Mại Đông Á.doc

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Tương Mại Đông Á.doc

Quản trị kinh doanh

... được hiệu quả sử dụng vốn. Kết cấu của đề tài gồm 3 phần:Phần 1:Lý luận chung về vốn Phần 2:Thực trạng tình hình sử dụng vốn tại công tyPhần 3:Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ... tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 1.4.6.Trỡnh qun lý v s dng ngun vnĐây là nhân tố ảnh hởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Công cụ chủ yếu để theo dõi quản lý sử dụng vốn ... doanh nghiệp phải có vốn, trong khi đó vốn của doanh nghiệp chỉ có hạn vì vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là rất cần thiết. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp doanh nghiệp đạt đợc mục tiêu...
 • 81
 • 412
 • 6

Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần NICOTEX.doc

Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần NICOTEX.doc

Quản trị kinh doanh

... biết số vốn lưu động quay được mấy vòng trong 1 kỳ kinh doanh, nếu số vòng quay tăng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn tăng và ngược lại hiệu quả sử dụng vốn giảm chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn giảm.Số ... và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần NICOTEX”.Khoá luận của em gồm 3 phần:Phần I: Cơ sở lí luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh ... trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần NICOTEXPhần 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN1.1. Khái niệm, phân loại, vai trò của vốn kinh doanh.1.1.1....
 • 84
 • 805
 • 16

Vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty CPTM Gia Trang.doc

Vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty CPTM Gia Trang.doc

Quản trị kinh doanh

... học DL Hải Phòng48Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại công ty CPTM Gia Trang1.4. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động trong doanh nghiệp ... tài: Vốn lu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lu động tại Công ty CPTM Gia Trang Trần Thị Thu Hiền _QT902N Trờng đại học DL Hải Phòng2Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ... học DL Hải Phòng38Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại công ty CPTM Gia Trang chơng 2 TìNH HìNH Sử DụNG VốN LƯu ĐộNG Và HIệu QUả Sử DụNG VốN LƯu ĐộNG TạI CÔNG TY CPTM...
 • 88
 • 513
 • 9

Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty TNHH TRẦN HIẾU.docx

Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty TNHH TRẦN HIẾU.docx

Quản trị kinh doanh

... với việc sử dụng vốn của doanh nghiệp. 3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VKD:Trên đây ta đã xem xét các chỉ tiêu thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng từng loại vốn. Để có ... gian ngừng hoạt động, có chế độ sửa chữa thường xuyên, định kỳ.PAGE 1CHƯƠNG ILÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP ... nhở những nhà quản lý tài chính cần xây dựng những biện pháp thích hợp cho quản lý sử dụng và bảo toàn vốn lưu động. Sau đây là những nội dung cần chú ý trong quản lý sử dụng vốn lưu động.PAGE...
 • 83
 • 699
 • 1

Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty TNHH HUY SƠN.doc

Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty TNHH HUY SƠN.doc

Quản trị kinh doanh

... ty đã có hiệu quả và đang phát huy.2.2.2.1.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định:Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định ta nghiên cứu bảng sauBẢNG 4BẢNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA ... hiệu quả sử dụng từng loại vốn. Để có cái nhìn tổng quát về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung của doanh nghiệp, cần đi vào phân tích các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ... xây dựng chế độ quản lý sử dụng TSCĐ tránh tình trạng mất mát hư hỏng và có biện pháp xử lý kịp thời những thiệt hại về TSCĐ. 4.2.2. Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động:-...
 • 72
 • 720
 • 3

Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại chi nhánh xăng dầu Hải Dương

Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại chi nhánh xăng dầu Hải Dương

Kinh tế - Thương mại

... cao hiệu quả sử dụng vốn ở mọi thời điểm trong sản xuất kinh doanh.1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ... 902N Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại chi nhánh xăng dầu Hải Dương* Các yếu tố về vốn của doanh nghiệp- Cơ cấu vốn của doanh nghiệpCơ cấu vốn ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn ... sử dụng tài sản cố định là có hiệu quả. Ngoài ra để đánh giá trực tiếp hiệu quả sử dụng vốn cố định, doanh nghiệp sử dụng hai chỉ tiêu sau: Hiệu suất sử dụng vốn cố định=Doanh thu thuầnVốn...
 • 86
 • 423
 • 3

Xem thêm