biện pháp khắc phục hoạt động nghiên cứu

Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học trà vinh

Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học trà vinh

Sư phạm

... trường Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV ... thế, chọn đề tài Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Trà Vinh” làm vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất biện pháp QL hoạt động theo hướng đẩy mạnh ... việc xác lập biện pháp QL hoạt động nhà trường thời gian tới Trên sở lý luận thực trạng QL hoạt động NCKH GV Trường ĐHTV đề xuất nhóm biện pháp quản lý hoạt động là: Nhóm biện pháp tạo động lực cho...
 • 26
 • 775
 • 3
Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường cao đẳng dược Phú Thọ

Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường cao đẳng dược Phú Thọ

Khoa học xã hội

... trường Khách thể đối tƣợng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: hoạt động NCKH giảng viên Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ - Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý hoạt động NCKH trưởng phòng Khoa ... đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu ... viên… thúc đẩy hoạt động NCKH giảng viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu,...
 • 99
 • 872
 • 5
Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Mở Hà Nội trong giai đoạn phát triển

Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Mở Hà Nội trong giai đoạn phát triển

Giáo dục học

... 18 1.3 Nghiên cứu khoa học quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 20 1.3.1 Nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa học giáo dục 20 1.3.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục 23 1.3.3 Nghiên cứu khoa ... tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Ọuá trình quản lý hoạt động nghiôn cứu khoa học giáng vicn sinh vién Viện Đại học M Hà Nội 3.2 Đôi tượng nghiên cứu Cấc biện pháp quản lý hoạt động nghiên ... 1.3.5 Chức nâng nghiên cứu khoa học sinh viên Chất lượng hoạt động nghiên cứu đạt phụ thuộc vào: - Phạm vi kết hoạt động nghiên cứu - Các phương tiện cho nghiên cứu sở nghiên cứu mà nhà trường...
 • 115
 • 1,009
 • 1
Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Ngân hàng

Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Ngân hàng

Sư phạm

... dung hoạt độngbiện pháp quản lý hoạt động NCKH phải phù hợp với đặc điểm hoạt động NCKH, có khác biệt với biện pháp quản lý hoạt động khác nh: quản lý hoạt động dạy học, quản lý hoạt động sản ... kỹ nghiên cứu khoa học sau Bản chất hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên hoạt động sáng tạo Yếu tố hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên t sáng tạo Nó việc xuất ý tởng đề tài nghiên cứu, ... hoạt động NCKH sinh viên 29 1.6 Cơ sở pháp lý quản lý hoạt động NCKH sinh viên 30 Tiểu kết chơng 32 THựC TRạNG HOạT ĐộNG Nghiên cứu khoa học .33 Và QUảN Lý HOạT ĐộNG Nghiên cứu...
 • 122
 • 341
 • 1
Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ở trường đại học sư phạm Hà Nội

Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ở trường đại học sư phạm Hà Nội

Sư phạm

... đây, nhận thấy việc nghiên cứu đề tài Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội ” cần thiết MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở nghiên cứu lí luận khảo sát ... LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP ... quốc tế - Tập trung nghiên cứu thực trạng từ năm 2005 đến nay, sở đề xuất giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 - Đề tài giới hạn nghiên cứu hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên...
 • 155
 • 899
 • 5
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long

Khoa học tự nhiên

... cứu giải pháp, nghiên cứu dự báo; - Hai nghiên cứu theo giai đoạn, như: nghiên cứu bản, nghiên cứu ứng dụng, triển khai; - Ba nghiên cứu theo phương pháp thu thập thông tin, như: nghiên cứu thư ... luật giá trị thặng dư Nghiên cứu phân thành hai loại: nghiên cứu tuý nghiên cứu định hướng; + Nghiên cứu tuý, gọi nghiên cứu tự do, nghiên cứu không định hướng, nghiên cứu chất vật để nâng cao ... đồ 1.1 Các loại hình R&D [5, tr.40] LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Hoạt động R&D Nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng Triển khai thực nghiệm Nghiên cứu túy Nghiên cứu định hướg Tạo vật mẫu (Prototype) Tạo quy...
 • 138
 • 755
 • 1
THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 pptx

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 pptx

Báo cáo khoa học

... hình PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để đánh giá thực trạng hoạt động NCKH cán bộ, giảng viên (CBGV) Trường ĐHĐT phối hợp nhiều nhóm phương pháp (PP) nghiên cứu với như: Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận ... sách Đảng Nhà nước hoạt động KH&CN, quán triệt sâu sắc cho CBGV trường định Bộ GD&ĐT hoạt động NCKH qui định, qui chế khác liên quan đến hoạt động để CBGV NCKH có định hướng hoạt động, có ý thức ... phí đích thực phục vụ nghiên cứu vừa đảm bảo thực hành tiết kiệm Đưa tỉ lệ kinh phí dành cho nghiên cứu phục vụ sản xuất nhiều 4.3 Xây dựng chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý hoạt động NCKH Xây...
 • 9
 • 471
 • 4
BÁO CÁO

BÁO CÁO " GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG " pdf

Báo cáo khoa học

... viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Đối tượng nghiên cứu: Hoạ động NCKH s n v n ng ĐHNN – Đ Đ Phương pháp nghiên cứu: 4.1 Phương pháp phân tí h t i liệu 4.2 Phương pháp ... Chương 1: Cơ sở lí luận hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên 1.1 Các khái niệm liên quan đến đề tài 1.1.1 Nghiên c u khoa h c eo ác g ả P ạm ế ợng, uá n k ám ằng ác động vào đố ợng, àm c o ... kiến), Nắm vững phương pháp NCKH (75.7% ý kiến), Xác định đề tài nghiên cứu (62.3% ý kiến), Nắm vững quy trình đăng ký thực đề tài (59.7% ý kiến) Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh iên...
 • 5
 • 943
 • 8
Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông hồng và biện pháp khắc phục

Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông hồng và biện pháp khắc phục

Báo cáo khoa học

... chỳ (Túm tt kt qu, kt lun chớnh, ngi ch trỡ) Bỏo cỏo nh k Ln t - Xây dựng mẫu biểu, công cụ nghiên cứu 15/04./2007 - Tổ chức 10 buổi Hội thảo, tập huấn TT Y tế n D phũng 30/9/2007 - Điều tra...
 • 206
 • 933
 • 4
Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm Asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân cư vùng Đồng bằng sông Hồng và biện pháp khắc phục

Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm Asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân cư vùng Đồng bằng sông Hồng và biện pháp khắc phục

Báo cáo khoa học

... chỳ (Túm tt kt qu, kt lun chớnh, ngi ch trỡ) Bỏo cỏo nh k Ln t - Xây dựng mẫu biểu, công cụ nghiên cứu 15/04./2007 - Tổ chức 10 buổi Hội thảo, tập huấn TT Y tế n D phũng 30/9/2007 - Điều tra...
 • 241
 • 938
 • 3
Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường và thức ăn đến bệnh vỡ đốt của tằm dâu ở vùng đồng bằng sông hồng và thăm dò biện pháp khắc phục

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường và thức ăn đến bệnh vỡ đốt của tằm dâu ở vùng đồng bằng sông hồng và thăm dò biện pháp khắc phục

Khoa học tự nhiên

... dâu t m nư c 1.3 Nghiên c u dâu t m nư c 19 Chương 2- V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 V t li u, ñ a ñi m nghiên c u 22 2.2 N i dung nghiên c u 22 2.3 Phương pháp nghiên c u ch tiêu ... t t m - Nghiên c u bi n pháp r a dâu b ng dung d ch nư c vôi nư c s ch - Nghiên c u bi n pháp tư i r a dâu ru ng dâu 2.3 B trí thí nghi m, phương pháp nghiên c u ch tiêu theo dõi 2.3.1 Nghiên ... I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 V t li u, ñ a ñi m nghiên c u - ð i tư ng nghiên c u: Gi ng t m dâu - ð a ñi m nghiên c u: Các thí nghi m tri n khai ch y u t i Trung tâm nghiên c u Dâu t...
 • 131
 • 687
 • 1
Nghiên cứu gánh nặng lao động của điện thoại viên ''1080'' và đề xuất biện pháp khắc phục

Nghiên cứu gánh nặng lao động của điện thoại viên ''1080'' và đề xuất biện pháp khắc phục

Tiến sĩ

... nay, cha có nghiên cứu đề cập cách hệ thống đến điều kiện lao động Điện thoại viên 1080 Nhu cầu tìm biện pháp giảm nhẹ căng thẳng lao động cha đợc ý, Nghiên cứu sinh tiến hành nghiên cứu đề tài ... trình lao động Nghiên cứu Khánh Vân (2005) Phần lớn tác giả thiết kế nghiên cứu theo diện cắt sinh tiến hành áp dụng biện pháp can thiệp giảm nhẹ căng thẳng thần ngang để thống kê nghiên cứu triệu ... kiện lao động nh phân tích Tỷ lệ mắc số bệnh đặc n = Z (1 / ) ì p q e2 p: tỷ lệ Điện thoại viên 1080 có dấu hiệu nghiên cứu, Nghiên cứu sinh tham khảo dấu hiệu căng thẳng lao động nghiên cứu trớc,...
 • 15
 • 710
 • 4
nghiên cứu, đánh giá của ôp nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh bắc ninh và đề xuất các biện pháp khắc phục

nghiên cứu, đánh giá của ôp nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh bắc ninh và đề xuất các biện pháp khắc phục

Thạc sĩ - Cao học

... với đề tài nghiên cứu luận văn Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng ô nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe cộng đồng địa bàn tỉnh Bắc Ninh đề xuất biện pháp khắc phục đề tài nghiên cứu mới, không ... bàn tỉnh Bắc Ninh đề xuất biện pháp khắc phục ” cần thiết cấp bách Mục đích đề tài: 2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu luận văn nghiên cứu, đánh giá tác động hoạt động sản xuất, mức độ ô nhiễm môi trường ... cộng đồng dân cư làng nghề nghiên cứu 64 2.4.1 Hiện trạng sức khỏe cộng đồng dân cư làng nghề nghiên cứu 65 2.4.2 Mối quan hệ sức khỏe cộng đồng dân cư hoạt động sản xuất làng nghề...
 • 158
 • 815
 • 5
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn lên một số chỉ số sinh học ở người trong môi trường lao động quân sự và đề xuất biện pháp khắc phục

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn lên một số chỉ số sinh học ở người trong môi trường lao động quân sự và đề xuất biện pháp khắc phục

Khoa học tự nhiên

... 3.1.1 Các số môi trường 59 Ì Kết nghiên cứu số sinh lý hoa sinh lao động đội lái xe tăng 63 Ì Nghiên cứu biện pháp phòng chống ng cho đội lái xe tăng 70 3.2 Nghiên cứu thích nghi khả chịu đựng với ... câu hỏi trên, ng tiến hành nghiên cứu đề tài: " Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ổn lên sô số sinh họ c người môi trường lao động quân đê xuất biện pháp khắc phục" Mục tiêu đê tài: Xác ... sau lao động xong thời gian mạch hồi phục sau lao động Chỉ số mạch hổi phục sau lao động phản ánh cường độ lao động Theo Brouha L.[108], tần số m ạch sau lao động 110 nhịp /p hút sau lao động p...
 • 170
 • 764
 • 1
Nghiên cứu một số biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS Quang Trung, TP Vinh giai đoạn 2008-2010

Nghiên cứu một số biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS Quang Trung, TP Vinh giai đoạn 2008-2010

Trung học cơ sở - phổ thông

... phạm vi nghiên cứu Biện pháp đạo hoạt động GDNGLL trờng THCS Quang Trung, TP Vinh, giai đoạn 2008-2010 V- Phơng pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng nhóm phơng pháp sau - Nhóm phơng pháp nghiên cứu lí ... khái niệm sau Khái niệm Hoạt động Giáo dục lên lớp Khái niệm biện pháp Khái niệm đạo Khái niệm biện pháp đạo hoạt động GDNGLL Để từ đề tài làm rõ: Biện pháp đạo hoạt động GDNGLL hớng dẫn cách ... phơng pháp nghiên cứu lí thuyết: Nghiên cứu văn bản, tài liệu chơng trình hoạt động GDNGLL trờng THCS để vận dụng vào trình nghiên cứu - Nhóm phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Quan sát qua trình...
 • 9
 • 561
 • 7
Nghiên cứu một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp kính Long Giang

Nghiên cứu một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp kính Long Giang

Kinh tế - Thương mại

... trờng, để từ có phơng pháp tối u, hiệu quả, tạo điều kiện cho xí nghiệp phát triển ngày lên Tổ chức tốt hoạt động kích thích tiêu thụ Cũng nh hoạt động nghiên cứu khác hoạt động kích thích tiêu ... giao hàng cho khách hàng Tổ chức hoạt động kích thích tiêu dùng Phân tích đánh giá kết hoạt động tiêu thụ Nghiên cứu thị trờng lựa chọn sản phẩm thích ứng 1.1 Nghiên cứu thị trờng Thị trờng tổng ... hiệu * Phơng pháp sử dụng để nghiên cứu chi tiết thị trờng nghiên cứu trờng để thu nhập thông tin chủ yếu thông qua tiéep xúc với đối tơng hoạt động thị trờng Có thể sử dụng phơng pháp thu thập...
 • 52
 • 367
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008