biểu mẫu tự đánh giá công việc nhân viên

Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên

Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên

Biểu mẫu

... Câu lạc Giám đốc nhân - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04 7855518 - Fax: 04 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net Nhân viên ký...
 • 2
 • 10,935
 • 161
Tài liệu Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên trong tuần doc

Tài liệu Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên trong tuần doc

Quản trị kinh doanh

... Câu lạc Giám đốc nhân - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04 7855518 - Fax: 04 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net Nhân viên ký...
 • 2
 • 3,191
 • 22
Biểu mẫu bảng đánh giá công việc

Biểu mẫu bảng đánh giá công việc

Biểu mẫu

... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – – Hạnh phúc ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG…… NĂM……… Stt Họ tên Chất lượng Thời gian Cải tiến Quy định Tổng điểm Ghi ... 10 % người không thưởng không 10 % số người đạt mức thưởng cao Phòng Nhân Ngày tháng năm Trưởng phận Tham khảo loại biểu mẫu mẫu đơn khác trang web http://www.kinhdoanh.com/ ...
 • 2
 • 6,797
 • 75
Biểu mẫu

Biểu mẫu "Bảng đánh giá công việc"

Tài liệu khác

... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – – Hạnh phúc ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG…… NĂM……… Stt Họ tên Chất lượng Thời gian Cải tiến Quy định Tổng điểm Ghi ... 10 % người không thưởng không 10 % số người đạt mức thưởng cao Phòng Nhân Ngày tháng năm Trưởng phận Tham khảo loại biểu mẫu mẫu đơn khác trang web http://www.kinhdoanh.com/ ...
 • 2
 • 3,002
 • 35
Tài liệu MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN pptx

Tài liệu MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN pptx

Quản trị kinh doanh

... ô Nhân viên ký tên BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá tuần tháng năm 2005 Họ tên nhân viên: 11 Đánh giá số lượng công việc: Diễn giải: Số điểm: 12 Đánh giá chất lượng công ... có giá trị kể từ tháng năm BIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá tuần tháng Số điểm tự đánh giá từ – 10 điểm Đánh giá số lượng công việc: Hãy cho biết thêm ý kiến bạn Đánh ... giá chất lượng công việc Hãy cho biết thêm ý kiến bạn năm 2005 Họ tên nhân viên: Số điểm tự đánh giá: Số điểm tự đánh giá: Đánh giá tiến độ công việc Hãy cho biết thêm ý kiến bạn Số điểm tự đánh...
 • 4
 • 1,722
 • 25
Quy trình đánh giá công việc nhân viên

Quy trình đánh giá công việc nhân viên

Thủ tục hành chính

... văn Giám đốc công ty Số trang / QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã tài liệu: NS - 14 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 I/ MỤC ĐÍCH: - Nhằm mục đích đánh giá hiệu công việc nhân viên ... chí đánh giá t Trọng số Điểm 1-5 Tổng cộng Diễn giải Tổng công A = 10 B= Xếp loại: C = B / A 1.1 Các tiêu chí đánh giá kết công việc: - Việc đánh giá kết công việc thể qua hai yếu tố: đánh giá ... chuẩn văn Giám đốc công ty Số trang / QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã tài liệu: NS - 14 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 - Phòng nhân kết hợp với bảng đánh giá công việc bảng...
 • 7
 • 20,064
 • 748
QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... Nhân viên ký tên BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá tuần tháng năm 2005 Họ tên nhân viên: 11 Đánh giá số lượng công việc: Diễn giải: Số điểm: 12 Đánh giá chất lượng công việc ... tên nhân viên: Số điểm tự đánh giá: Đánh giá chất lượng công việc Hãy cho biết thêm ý kiến bạn Số điểm tự đánh giá: Đánh giá tiến độ công việc Hãy cho biết thêm ý kiến bạn Số điểm tự đánh giá: Đánh ... phù hợp Quy định có giá trị kể từ tháng năm BIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá tuần tháng Số điểm tự đánh giá từ – 10 điểm Đánh giá số lượng công việc: Hãy cho biết thêm...
 • 3
 • 6,599
 • 207
Mẫu Tự đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm ( không giảng dạy )

Mẫu Tự đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm ( không giảng dạy )

Tư liệu khác

... thành tốt theo tiến độ công việc chất lượng, số lượng công việc Có tinh thần học hỏi - Nhận thức tốt chủ trương, sách Tự giác thực nghĩa vụ công dân - Tham mưu tốt với lãnh đạo công tác 2/- Khuyết ... dưỡng công nghệ thông tin đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy quản lí IV/- Tóm tắt ưu khuyết điểm thực chức trách, nhiệm vụ: 1/- Ưu điểm : - Có tinh thần cầu tiến Có tinh thần trách nhiệm tự giác công việc ... với lãnh đạo công tác 2/- Khuyết điểm : - Thực phê bình hạn chế V/- Tự đánh giá, xếp loại chung : Xuất sắc Nhận xét, đánh giá, xếp loại ( tổ chuyên môn) Mỹ Hiệp, ngày 16 tháng năm 2011 Người...
 • 2
 • 875
 • 0
BIỂU MẪU

BIỂU MẪU "BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC"

Tài liệu khác

... ĐIỂM TÔI ĐA (Nếu đánh giá toàn tiêu) : 100 ́ XÊP LOẠI (Rank) : (Total of maximum point – Assessment of all criteria:100) ́ GHI CHU : Chỉ tiêu yêu cầu công việc không cần đánh giá (Kết tính tiêu ... ́ CHỮ KY (Signature) ́ ́ ́ ́ D Y KIÊN NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐANH GIA (Opinions of Trial Staff): NGÀ Y (Date) ... NHÂN SỰ (Comments of HR Department): ́ CHỮ KY (Signature) NGÀ Y (Date) ́ CHỮ KY (Signature) F XÉT DUYỆT BAN GIÁM...
 • 3
 • 6,825
 • 118
Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp 2 đà nẵng  DANACAM

Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần vật nông nghiệp 2 đà nẵng DANACAM

Kinh tế

... * Đánh giá thành tích nhân viên - Đánh giá thành tích nhân viên ti n trình ñánh giá nh ng ñóng góp c a nhân viên cho t ch c m t giai ño n - Đánh giá thành tích m t h th ng th c t xét ñánh giá ... giá nhân viên giúp nhân viên có ñư c s nh n xét, ñánh giá th c t phía t ch c, nhà qu n lý ñ i v i tình hình th c hi n công vi c c a cá nhân h nh ng nhân viên khác 1.2 N I DUNG C A H TH NG ĐÁNH GIÁ ... Nguyên 2.2 TH C TR NG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I CÔNG TY C PH N V T NÔNG NGHI P - ĐÀ N NG 2.2.1 Xác ñ nh m c tiêu ñánh giá Đánh giá thành tích công tác m t công vi c r t quan...
 • 13
 • 617
 • 0
Tài liệu BIỂU MẪU:

Tài liệu BIỂU MẪU: "BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC" pptx

Tài liệu khác

... ĐIỂM TÔI ĐA (Nếu đánh giá toàn tiêu) : 100 ́ XÊP LOẠI (Rank) : (Total of maximum point – Assessment of all criteria:100) ́ GHI CHU : Chỉ tiêu yêu cầu công việc không cần đánh giá (Kết tính tiêu ... ́ CHỮ KY (Signature) ́ ́ ́ ́ D Y KIÊN NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐANH GIA (Opinions of Trial Staff): NGÀ Y (Date) ... NHÂN SỰ (Comments of HR Department): ́ CHỮ KY (Signature) NGÀ Y (Date) ́ CHỮ KY (Signature) F XÉT DUYỆT BAN GIÁM...
 • 3
 • 6,009
 • 167
Tài liệu BIỂU MẪU

Tài liệu BIỂU MẪU"BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC" ppt

Tài liệu khác

... ĐIỂM TỐI ĐA (Nếu đánh giá toàn tiêu) : 100 (Total of maximum point – Assessment of all criteria:100) XẾP LOẠI (Rank) : GHI CHÚ : Chỉ tiêu yêu cầu công việc không cần đánh giá (Kết tính tiêu ... CHỮ KÝ (Signature) D Ý KIẾN NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ (Opinions of Trial Staff): NGÀY (Date) ... CHỮ KÝ (Signature) E Ý KIẾN TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ (Comments of HR Department): NGÀY (Date) ...
 • 3
 • 3,205
 • 32
Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM

Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc và chính sách lương thưởng tại F9HCM

Quản trị kinh doanh

... trình đánh giá công việc sách lương thưởng F9HCM 1.1 SƠ LƯỢC VỀ F9HCM GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc sách lương thưởng F9HCM 1.2 ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Phần mềm nhân ... Trần Kim Dung NV tự đánh giá (online) CBQL trực tiếp đánh giá Trao đổi face-to-face T/đổi face-face Quy trình đánh giá công việc Tham chiếu CBQL Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc sách lương ... 1.2 ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Trưởng phòng đánh giá BGĐ đánh giá (final) Nhóm – Đ1K19 Tiểu luận QTNNL GVHD: PGS TS Trần Kim Dung Hoàn thiện quy trình đánh giá công việc sách lương thưởng F9HCM 1.2 ĐÁNH...
 • 31
 • 933
 • 1

Xem thêm