biểu mẫu đánh giá công việc nhân viên

Tài liệu MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN pptx

Tài liệu MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN pptx

Quản trị kinh doanh

... ô này. Nhân viên ký tênBIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá tuần tháng năm 2005 Họ tên nhân viên: 11. Đánh giá về số lượng công việc: Số điểm: Diễn giải:12. Đánh giá chất ... có giá trị kể từ tháng 7 năm BIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Thời gian đánh giá tuần tháng năm 2005 Họ tên nhân viên: Số điểm tự đánh giá từ 1 – 10 điểm.6. Đánh giá về số lượng công ... giá chất lượng công việc. Số điểm: Diễn giải:13. Đánh giá tiến độ công việc. Số điểm: Diễn giải: Hàng tuần nhân viên tự đánh giá kết quả của mình, gởibản đánh giá cho GĐ. Giám đốc sẽ có quyết...
 • 4
 • 1,723
 • 25
Quy trình đánh giá công việc nhân viên

Quy trình đánh giá công việc nhân viên

Thủ tục hành chính

... QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã tài liệu: NS - 14Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08- Phòng nhân sự kết hợp với các bảng đánh giá công việc và bảng tổng hợp đánh giá nội quy ... công việc của nhân viên trong tháng, làm tiêu chí để xét thưởng cho CNV, công ty quy định về việc đánh giá CNV như sau:II/ PHẠM VI- Áp dụng cho việc đánh giá công việc toàn bộ CBCNV công ty ... của Giám đốc công ty. Số trang 7 / 8 QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã tài liệu: NS - 14Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08I/ MỤC ĐÍCH:- Nhằm mục đích đánh giá hiệu quả công...
 • 7
 • 20,068
 • 748
Mẫu Mô tả công việc Nhân viên chế độ chính sách

Mẫu Mô tả công việc Nhân viên chế độ chính sách

Biểu mẫu

... bầu đánh giá NS-NV-9. Thực hiện thủ tục, chế độ nhân sự như: Chính Bộ mẫu biểu thủ tục nhân sự9.1. Thủ tục nhân sự : Bổ nhiệm; Kiêm nhiệm; Bãi nhiệm; Khen thưởng; Kỷ luật 9.2. Chế độ nhân ... MÔ TẢ CÔNG VIỆCVÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤMã tài liệu: NS-MTCV-05Ngày ban hành: 20/04/08Lần sửa đổi: 02Chức danh : Nhân viên chế độ chính sách Mã nhân viên : ………………………Họ và tên : Phòng : Nhân ... trong công ty.2. Mối quan hệ bên ngoài công ty.2.1. Các cơ quan chức năng CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, HỌP1. Báo cáo công việc theo quy định cho Trưởng phòng .2. Báo cáo trực tiếp cho cấp trên khi công việc...
 • 2
 • 5,782
 • 124
Mẫu Mô tả công việc Nhân viên đào tạo

Mẫu Mô tả công việc Nhân viên đào tạo

Biểu mẫu

... đào tạo của công ty. Việc phụTIÊU CHUẨN MẪU TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG1. Hoàn thành công việc theo đúng Quy trình tác nghiệp.2. Ý thức chấp hành kỷ luật của công ty.TIÊU CHUẨN TUYỂN ... hướng dẫn kỹ cách thức thực hiện công việc chi tiết theo Bản mô tả công việc này. Người ký tên dưới đây đã hiểu kỹ và cam kết thực hiện đúng theo Bản mô tả công việc này. ___________________________________ ... ____________________________________Ký, ghi rõ họ tên của người hướng dẫn. Ký, ghi rõ họ tên của người nhận việc. Nhóm công việc: Quản trị Nhân sự Số trang: 2 / 2 ...
 • 2
 • 13,489
 • 212
Mẫu Mô tả công việc Nhân viên nhân sự đơn vị

Mẫu Mô tả công việc Nhân viên nhân sự đơn vị

Biểu mẫu

... vệ của đơn vị- Lập phương án triển khai thực hiện công việc cho đội bảo vệ.- Phân công công việc cho đội bảo vệ.- Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ.10.2. Xây dựng phương án an ninh, phòng ... duyệt.Nhóm công việc: Quản trị Hành chính Số trang: 5 / 2 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆCVÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤMã tài liệu: HC-MTCV-06Ngày ban hành: 15/04/08Lần sửa đổi: 02Chức danh : Nhân viên Hành ... trên khi công việc không thể tự giải quyết hoặc khi cấp trên yêu cầu.3. Họp, trao đổi công việc trong bộ phận khi được yêu cầu.NHIỆM VỤ CỤ THỂ N/vụ Tài liệu ISOHC-NV-1.Phụ trách công việc Lễ...
 • 5
 • 4,694
 • 195
Mẫu Mô tả công việc Nhân viên quản lý hồ sơ

Mẫu Mô tả công việc Nhân viên quản lý hồ sơ

Biểu mẫu

... động nhân sự, số lượng, chất lượng đội ngũ CBNV toàn công ty báo cáo định kỳ và đột xuất.Chính6.1. Tổng hợp đánh giá chất lượng lao động hàng tháng.Quy trình đánh giá công việc nhân viên. (NS-14)6.2. ... kiểm tra hồ sơ nhân sự từ nhân viên tuyển dụng.5.2. Upload hồ sơ, lý lịch lên hệ thống ERP.5.3. Lưu trữ hồ sơ nhân sự tại công ty.5.4. Cập nhập thông tin nhân sự vào bản Tổng hợp nhân sự.5.5. ... MÔ TẢ CÔNG VIỆCVÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤMã tài liệu: NS-MTCV-04Ngày ban hành: 20/04/08Lần sửa đổi: 02Chức danh : Nhân viên Quản lý hồ sơ Mã nhân viên : ………………………Họ và tên : Phòng : Nhân sựE...
 • 2
 • 7,717
 • 147
Mẫu Mô tả công việc Nhân viên tuyển dụng

Mẫu Mô tả công việc Nhân viên tuyển dụng

Biểu mẫu

... tuyển dụng. Việc phụP.2.Thiết lập, duy trì các nguồn nhân lực đảm bảo đáp nhu cầu của công ty. Việc phụTIÊU CHUẨN MẪU TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG1. Hoàn thành công việc theo đúng ... công ty.2. Mối quan hệ bên ngoài công ty.1.1. Ứng viên đến dự tuyển.1.2. Các công ty cung cấp nguồn nhân lực, các công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng…CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, HỌP1. Báo cáo công việc ... BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆCVÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤMã tài liệu: NS-MTCV-02Ngày ban hành: 20/04/08Lần sửa đổi: 02Chức danh : Nhân viên Tuyển dụng Mã nhân viên : …… Họ và tên : Phòng : Nhân sựE mail...
 • 3
 • 21,508
 • 382
Tài liệu Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên trong tuần doc

Tài liệu Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nhân viên trong tuần doc

Quản trị kinh doanh

... bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net Nhân viên...
 • 2
 • 3,192
 • 22
Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

Biểu mẫu

... BM/TCCB-03-01PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẰNG NĂMNăm ………….Họ và tên công chức: Mã sốChức vụ: Ngạch bậc lương:Đơn vị công tác:I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN ... tên)I. NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN XÉT: Họ và tên cán bộ/ công chức/ viên chức: Chức vụ: Đơn vị công tác:II. Ý KIẾN NHẬN XÉT:III. XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨ C: Stt Nội dung Xếp loại Ghi chú1 ... bộ/ công chức/ viên chức đạt loại Ngày tháng nămThủ trưởng trực tiếp đánh giá (Ký và ghi rõ họ tên)Ngày tháng nămThủ trưởng cấp trên trực tiếp(Ký và ghi rõ họ tên)3 BM/TCCB-03-01PHIẾU ĐÁNH...
 • 6
 • 32,108
 • 125
Biểu mẫu

Biểu mẫu "Bảng đánh giá công việc"

Tài liệu khác

... QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆCNhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như sau:1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng ... đánh giá của từng nhân viên. 2. Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do Trưởng bộ phận thực hiện.3. Nội dung đánh giá: Tiêu chuẩn đánh ... bảo công việc có chất lượng tốt, được khách hàng, đồng nghiệm đánh giá cao.Hoàn thành công việc với chất lượng tốt, đem lại giá trị cao cho công ty.Thời gian hoàn thành công việc Không...
 • 2
 • 3,002
 • 35

Xem thêm