biên bản xử lý kỷ luật

Tài liệu Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động ppt

Tài liệu Biên bản xử vi phạm kỷ luật lao động ppt

Tài liệu khác

... hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động… trường hợp đương tường trình người sử dụng lao động trình bày biên việc xảy phát - Người sử dụng lao động chứng minh lỗi ... người sử dụng lao động chứng minh lỗi hay sai với quy định pháp luật) .(1) - Kết luận cuối người sử dụng lao động - Hành vi vi phạm kỷ luật lao động Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất: mức ... lao động (cần ghi rõ số nội dung) như: hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động… Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất ghi mức độ thiệt hại (tính giá trị tiền...
 • 2
 • 3,372
 • 16
Công tác xử lý kỷ luật Công chức tại UBND quận 12

Công tác xử kỷ luật Công chức tại UBND quận 12

Báo cáo khoa học

... xem xét xử kỷ luật Thời hạn xử kỷ luật Công chức khoảng thời gian từ phát hành vi vi phạm kỷ luật Công chức đến có định xử kỷ luật quan, tổ chức có thẩm quyền Thời hạn xử kỷ luật không ... đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử kỷ luật chịu trách nhiệm ghi biên họp Hội đồng kỷ luật 1.2.4 Quy trình xem xét xử kỷ luật Công tác xử kỷ luật ... tác xử kỷ luật Công chức UBND Quận 12 2.1 Thực tiễn công tác xử kỷ luật Công chức 2.1.1 Các quy định pháp luật xử kỷ luật Công chức Quy định chung: + Người có thẩm quyền định kỷ luật: ...
 • 26
 • 3,351
 • 7
Nêu trình, tự thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Nêu trình, tự thủ tục xử kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Khoa học xã hội

... cầu quan quản cán bộ, công chức Hội đồng kỷ luật họp xem xét kiến nghị hình thức kỷ luật họp Hội đồng kỷ luật Họp hội đồng kỷ luật bước quan trọng trình tự thủ tục xử kỷ luật đôi với cán ... ngang sơ yếu lịch người vi phạm kỷ luật, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc xử kỷ luật Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật Hội đồng kỷ luật gửi giấy báo triệu tập trước Hội đồng kỷ luật họp ... chức vi phạm kỷ luật phát biểu ý kiến hình thức kỷ luật trước Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật Kiến nghị hình thức kỷ luật Hội đồng...
 • 14
 • 6,885
 • 13
Nhận xét về thủ tục xử lý kỷ luật đối với chị P của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương

Nhận xét về thủ tục xử kỷ luật đối với chị P của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương

Khoa học xã hội

... tục xử kỷ luật chị P - Trong lần xử kỷ luật Chị P không mời dự phiên họp ngày 25/02/2008 hội đồng kỷ luật chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh TH Điều vi phạm quy định thủ tục xử kỷ luật ... sai phạm thủ tục xử kỷ luật giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương 1.4 Biên xử kỷ luật phải văn Khoản – Điều 11- Nghị định 41 có quy định : Biên xử vi phạm kỷ luật lao động gồm ... hàng Công thương không định xử kỷ luật văn + Quyết định xử kỷ luật sa thải chị P trao đổi ý kiến với ban chấp hành công đoàn sở + Quyết định số 02/QĐ xử kỷ luật sa thải chị P từ ngày...
 • 16
 • 1,294
 • 0
QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

QUYẾT ĐỊNH XỬ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Biểu mẫu

... kết phiên họp giải xử vi phạm kỷ luật trước Hay nói cách khác, trước kỷ luật nhân viên nào, hình thức nào, Công ty thiết phải tiến hành họp ( gọi họp giải xử vi phạm kỷ luật lao động) để ... doanh nghiệp; b) Người lao động bị xử kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm thời gian chưa xóa kỷ luật bị xử kỷ luật cách chức mà tái phạm; c) Người ... phạm nhân viên bị sa thải phải nằm “khung” mà Bộ luật lao động qui định Cụ thể, điều 85 Bộ luật lao động qui định sa thải sau : Hình thức xử kỷ luật sa thải áp dụng trường hợp sau đây: a) Người...
 • 4
 • 4,003
 • 30
xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

xử kỷ luật cán bộ, công chức.

Tư liệu khác

... xử kỷ luật Thời hiệu xử kỷ luật khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử kỷ luật cán bộ, công chức tính từ thời điểm quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử kỷ luật ... theo quy định Chương II XỬ KỶ LUẬT Mục HÌNH THỨC VÀ THỜI HIỆU XỬ KỶ LUẬT Điều Hình thức kỷ luật Cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật phải chịu hình thức kỷ luật sau : Khiển trách; ... định Thư Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử kỷ luật chịu trách nhiệm ghi biên họp Hội đồng kỷ luật Mục QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ KỶ LUẬT Điều 15 Công...
 • 13
 • 4,860
 • 8
về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

về việc xử kỷ luật cán bộ, công chức

Tư liệu khác

... xử kỷ luật Thời hiệu xử kỷ luật khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử kỷ luật cán bộ, công chức tính từ thời điểm quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử kỷ luật ... định Thư Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử kỷ luật chịu trách nhiệm ghi biên họp Hội đồng kỷ luật MỤ C QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ KỶ LUẬ T Đ iều 15 Công ... định Đ iều 18 Quản hồ sơ kỷ luật Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử kỷ luật định thi hành kỷ luật phải lưu giữ hồ sơ cán bộ, công chức Hình thức kỷ luật phải ghi vào lịch cán bộ,...
 • 9
 • 3,312
 • 11
ND35-2005-CP XU LY KY LUAT CAN BO CONG CHUC.doc

ND35-2005-CP XU LY KY LUAT CAN BO CONG CHUC.doc

Tư liệu khác

... xử kỷ luật Thời hiệu xử kỷ luật khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử kỷ luật cán bộ, công chức tính từ thời điểm quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử kỷ luật ... theo quy định Chương II XỬ KỶ LUẬT Mục HÌNH THỨC VÀ THỜI HIỆU XỬ KỶ LUẬT Điều Hình thức kỷ luật Cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật phải chịu hình thức kỷ luật sau : Khiển trách; ... định Thư Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử kỷ luật chịu trách nhiệm ghi biên họp Hội đồng kỷ luật Mục QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ KỶ LUẬT Điều 15 Công...
 • 13
 • 1,593
 • 3

Xem thêm