biên bản xử lý kỷ luật sa thải

Công tác xử lý kỷ luật Công chức tại UBND quận 12

Công tác xử kỷ luật Công chức tại UBND quận 12

Báo cáo khoa học

... xây dựng đề án về công tác xử kỷ luật, xây dựng quy trình xử kỷ luật, để trình UBND.Hiện tại, UBND quận chưa có quy trình xử kỷ luật riêng, công tác xử kỷ luật Công chức vẫn áp dụng ... luật cho đến khi xem xét xử kỷ luật (thời điểm Hội đồng kỷ luật hop). Quá thời gian này, Công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử kỷ luật. Thời hạn xử kỷ luật đối với Công chức ... đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử kỷ luật và chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật. 1.2.4. Quy trình xem xét và xử kỷ luật Công...
 • 26
 • 3,354
 • 7
Nêu trình, tự thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Nêu trình, tự thủ tục xử kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Khoa học xã hội

... đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử kỷ luật và chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật. 2. Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật Bước ... đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xửkỷ luật và chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật. Điều 15. Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật 1. ... phạm kỷ luật phát biểu ý kiến về hình thức kỷ luật trước khi Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín.7. Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật. 8. Kiến nghị hình thức kỷ luật...
 • 14
 • 6,888
 • 13
kỷ luật sa thải trái pháp luật

kỷ luật sa thải trái pháp luật

Khoa học xã hội

... vấn đề luận về kỷ luật sa thải trái pháp luật Chương 2: Pháp luật về kỷ luật sa thải trái pháp luật ở Việt Nam và thực tiễn thực hiệnChương 3: Hoàn thiện pháp luật về kỷ luật sa thải và ... hiệu xử kỷ luật sa thải là khoảng thời gian mà pháp luật cho phép người sử dụng lao động được quyền xử kỷ luật sa thải người lao động. Bởi vậy, người sử dụng lao động chỉ có quyền xử kỷ ... cứ sa thải người lao động nhưng quyết định sa thải vẫn bị coi là trái pháp luật. 2.4.2. Sa thải trái pháp luật do vi phạm quy định về phiên họp xử kỷ luật. Trước khi tiến hành xử kỷ luật...
 • 60
 • 1,283
 • 2
Phân tích các trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải và thủ tục áp dụng hình thức kỷ luật này

Phân tích các trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải và thủ tục áp dụng hình thức kỷ luật này

Kinh tế - Thương mại

... thương binh và xã hội kèm theo biên bản xử lí kỉ luật. Quyết định kỉ luật sa thải phải đầy đủ các nội dung pháp luật quy định và đó là cơ sở để pháp luật biết được những sai phạm cũng như những nghĩa ... biện pháp nằm trong xử lí kỉ luật lao động nên thủ tục tiến hành xử lí kỉ luật sa thải cũng tương tự thủ tục tiến hành xử lí kỉ luật lao động. 1, Tiến hành phiên họp kỉ luật . Thành phần phiên ... dụng kỉ luật sa thải. Thủ tục tiến hành xử lí kỉ luật lao động là những trình tự, cách thức do Nhà nước quy định mà khi xử lí kỉ luật lao động sa thải, NSDLĐ phải tuân theo. Sa thải cũng là một...
 • 17
 • 1,299
 • 5
Nhận xét về thủ tục xử lý kỷ luật đối với chị P của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương

Nhận xét về thủ tục xử kỷ luật đối với chị P của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương

Khoa học xã hội

... xử kỷ luật của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương.1.4. Biên bản xử kỷ luật phải bằng văn bản. Khoản 2 – Điều 11- Nghị định 41 có quy định : Biên bản xử vi phạm kỷ luật ... 25.500.000đ sẽ bị xử kỷ luật sa thải thì hành vi sai phạm của chị P sẽ bị xử kỷ luật sa thải theo quy định tại Điểm a – Khoản 1 – Điều 85 – BLLĐ.Tuy nhiên, khi xử kỷ luật chị P cần xem ... định xử kỷ luật bằng văn bản. + Quyết định xử kỷ luật sa thải chị P không có sự trao đổi ý kiến với ban chấp hành công đoàn cơ sở.+ Quyết định số 02/QĐ xử kỷ luật sa thải chị P từ...
 • 16
 • 1,294
 • 0
QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

QUYẾT ĐỊNH XỬ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Biểu mẫu

... các sai phạm của nhân viên bị sa thải phải nằm trong “khung” mà Bộ luật laođộng qui định. Cụ thể, tại điều 85 Bộ luật lao động qui định về sa thải như sau :1. Hình thức xử kỷ luật sa thải ... nghiệp; b) Người lao động bị xử kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khácmà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử kỷ luật cách chức mà tái phạm; c) ... (báo cáo). Phân tích pháp của luật sư : 1. Sa thải là hình thức xử vi phạm kỷ luật nặng nhất mà một doanh nghiệp có thể ápdụng đối với một nhân viên. Sa thải nhân viên là việc có lẽ...
 • 4
 • 4,009
 • 31
xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

xử kỷ luật cán bộ, công chức.

Tư liệu khác

... Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quanđến việc xử kỷ luật và chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật. Mục 3QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ KỶ LUẬTĐiều ... phạm kỷ luật; biên bản họp kiểm điểm người vi phạm kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơnvị; trích ngang sơ yếu lịch của người vi phạm kỷ luật, các tài liệu, hồ sơ cóliên quan đến việc xử kỷ luật. 4. ... xét kỷ luật cán bộ, công chức theo đúng quy định.Chương IIXỬ KỶ LUẬTMục 1HÌNH THỨC VÀ THỜI HIỆU XỬ KỶ LUẬTĐiều 8. Hình thức kỷ luật Cán bộ, công chức vi phạm các quy định của pháp luật...
 • 13
 • 4,864
 • 8
về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

về việc xử kỷ luật cán bộ, công chức

Tư liệu khác

... phạm kỷ luật phát biểu ý kiến về hình thức kỷ luật trước khi Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín.7. Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật. 8. Kiến nghị hình thức kỷ luật ... Quản hồ sơ kỷ luật 1. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử kỷ luật và quyết định thi hành kỷ luật phải được lưu giữ trong hồ sơ cán bộ, công chức.2. Hình thức kỷ luật phải ghi vào ... chức;6. Buộc thôi việc. Điều 9. Thời hiệu xử kỷ luật 1. Thời hiệu xử kỷ luật là khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử kỷ luật cán bộ, công chức và được tính từ thời...
 • 9
 • 3,315
 • 11
ND35-2005-CP XU LY KY LUAT CAN BO CONG CHUC.doc

ND35-2005-CP XU LY KY LUAT CAN BO CONG CHUC.doc

Tư liệu khác

... Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử kỷ luật và chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật. Mục 3QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ KỶ LUẬTĐiều ... xét kỷ luật cán bộ, công chức theo đúng quy định.Chương IIXỬ KỶ LUẬTMục 1HÌNH THỨC VÀ THỜI HIỆU XỬ KỶ LUẬTĐiều 8. Hình thức kỷ luật Cán bộ, công chức vi phạm các quy định của pháp luật ... phạm kỷ luật phát biểu ý kiến về hình thức kỷ luật trước khi Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín.7. Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật. 8. Kiến nghị hình thức kỷ luật...
 • 13
 • 1,595
 • 3

Xem thêm