biên bản họp xem xét của lãnh đạo

Thủ tục xem xét của lãnh đạo

Thủ tục xem xét của lãnh đạo

Biểu mẫu

... contact@cpoclub.net Tài liệu tham khảo: Sổ tay CL MT Phụ lục:  Thông báo họp xem xét lãnh đạoBiên họp xem xét lãnh đạo  Báo cáo xem xét lãnh đạo (Biểu mẫu mã số: 0022) (Biểu mẫu mã số: 0023) (Biểu mẫu ... có thông báo họp xem xét lãnh đạo phận lập báo cáo xem xét lãnh đạo trình lên ĐDLĐ tổng hợp 4.2.2 ĐDLĐ chòu trách nhiệm chuẩn bò nội dung báo cáo theo biểu mẫu Báo cáo xem xét lãnh đạo, thời gian ... Đại diện lãnh đạo Đại diện lãnh Xem xét Thông báo triệu tập Chuẩn bò nội dung Biểu mẫu thông báo mời họp Biểu mẫu thông báo mời họp Báo cáo xem xét Lãnh Đạo đạo Xem xét - Tổng Giám Đốc - Phòng Tổ...
 • 4
 • 1,919
 • 28
Tài liệu MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO pdf

Tài liệu MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO pdf

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... hiệu Tài liệu tham khảo: Sổ tay CL MT Phụ lục:  Thông báo họp xem xét lãnh đạoBiên họp xem xét lãnh đạo  Báo cáo xem xét lãnh đạo (Biểu mẫu mã số: 0022) (Biểu mẫu mã số: 0023) (Biểu mẫu ... có thông báo họp xem xét lãnh đạo phận lập báo cáo xem xét lãnh đạo trình lên ĐDLĐ tổng hợp 4.2.2 ĐDLĐ chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung báo cáo theo biểu mẫu Báo cáo xem xét lãnh đạo, thời gian ... Phòng Tổ chức hành chánh - Đại diện lãnh đạo - Đại diện lãnh đạo Biên họp Biên họp Thủ tục kiểm soát Hồ sơ 4.2Thuyết minh Nội dung: 4.2.1 Việc xem xét lãnh đạo tiến hành năm lần Hệ Thống Quản...
 • 3
 • 879
 • 2
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC Ở THÀNH PHỐ THÁI BÌNH HIỆN NAY

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC Ở THÀNH PHỐ THÁI BÌNH HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... tốt có hiệu 1.2.5 Khái niệm lãnh đạo Lãnh đạo trình tổ chức, điều khiển hoạt động, tạo điều kiện cho người khác làm việc chăm hiệu Các hoạt động lãnh đạo là: - Chỉ đạo: Cung cấp dẫn giám sát việc ... nhà lãnh đạo giỏi có cảm giác tốt mục tiêu có khả đưa mục tiêu - Chủ trương Chủ trương liên kết người với nhà lãnh đạo, mà nhà lãnh đạo hiệu với tầm nhìn - Sự tin cậy Mọi người không theo nhà lãnh ... theo nhà lãnh đạo trừ cho họ cho thấy quán kiên định - Sự bình dị Những nhà lãnh đạo thành công người xem thân người hỗ trợ cho nhân viên buộc nhân viên làm việc cho - Bình tĩnh Lãnh đạo tốt không...
 • 131
 • 1,028
 • 15
Trich bien ban hop hoi dong, ban nhan xet cua nguoi huong dan thu viec

Trich bien ban hop hoi dong, ban nhan xet cua nguoi huong dan thu viec

Tin học

... Tồn chưa mạnh dạn tham gia góp ý họp Hội đồng thống đề nghị cấp xét công nhận hết thời gian thử việc cho đồng chí Đinh Hải Đường Kết tín nhiệm: 40/40 đạt 100% Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00 ngày ... luật nhà nước Tồn tại: Chưa mạnh dạn tham gia góp ý họp Đồng chí Đinh Hải Đường đủ điều kiện để công nhận hết thời gian thử việc, đề nghị cấp xem xét chuyển hợp đồng dài hạn cho đồng chí Đinh Hải ... NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG TRẦN THỊ HẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỒI VỚI NGƯỜI THỬ VIỆC Kính gửi: - UBND Huyện Đức cơ; - Phòng nội vụ huyện; -...
 • 4
 • 5,945
 • 21
Lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng dị tật

Lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng dị tật

Tài liệu khác

... 15 ngày trước Hội đồng xác nhận người có công (cấp xã) họp lập biên bản, danh sách đề nghị xác nhận UBND cấp xã chuyển giấy tờ kèm biên bản, danh sách Bước đề nghị xác nhận người hoạt động kháng ... sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Số hồ sơ: Văn không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu số 2HH - Bản khai cá nhân Thông...
 • 3
 • 1,899
 • 3
Lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởg chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng dị tật pot

Lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởg chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng dị tật pot

Thủ tục hành chính

... dạng, dị tật Uỷ ban nhân dân cấp xã Biên họp Số hồ sơ: Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Bản khai cá nhân (mẫu số 7-HH2) Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBX Biên xác nhận (mẫu số 7- HH3) Thông ... tháng, chuyển Quyết định Phòng Lao động-Thương binh Xã hội chi trả trợ cấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân Một giấy tờ/ lý lịch; định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động chiến...
 • 4
 • 1,302
 • 0
Lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng, dị tật ppt

Lập biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (UBND xã thành phần) để xét đề nghị hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và ghi nhận tình trạng con đẻ của họ bị dị dạng, dị tật ppt

Thủ tục hành chính

... chiến bị dị dạng, dị tật Ủy ban nhân dân cấp xã; Biên họp đề nghị Hội đồng xác nhận người có công cấp xã Số hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản khai cá nhân Văn qui định Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBX ... nhận kết Trường hợp không đủ điều kiện nhận văn trả lời quan có thẩm quyền Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân (theo mẫu); Lý lịch; định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động chiến ... Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng giấy tờ khác liên quan đến hoạt động chiến trường; Biên giám định bệnh tật Hội đồng giám định y khoa; Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh thương...
 • 4
 • 988
 • 0
biên bản họp xét thi đua của trường thcs lê lợi

biên bản họp xét thi đua của trường thcs lê lợi

Tư liệu khác

... tưởng trị vững vàng, chấp hành tốt đường lối sách chủ trưởng Đảng, pháp luật nhà nước - Chuyên môn: đạo tốt phong trào nhà trường, có hiệu cao * Hội đồng xếp loại: Chiến sĩ thi đua cấp sở, trí 100% ... 100% 16 Lê Văn Chanh * Ưu điểm: Chấp hành tốt sách Đảng nhà nước, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, đạo phong trào tốt.Thực tốt qui chế chuyên môn, hay giúp đỡ đồng nghiệp - Làm tốt công tác công ... công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao * Hội đồng xếp loại: Đạt Lao động tiên tiến, trí 100% B Xét thi đua tập thể: Về học sinh: - Tập thể lớp tiến tiến: Khối 6: 6/1, 6/2 Khối 7: 7/1 Hội đồng...
 • 6
 • 1,570
 • 1

Xem thêm