biên bản họp nhận xét đảng viên

Bản tự nhận xét đảng viên

Bản tự nhận xét đảng viên

Tiểu học

... Bí thö chi boä Người tự nhận xét, đánh giá Nhận xét, đánh giá, phân loại (Ký tên) Phan Ngoïc Quan - 3 -nói không với vi phạm đạo ... Chính trị về những điều đảng viên không dược làm.Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở nghị quyết, chủ trương,đường lối, Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng Giữ mối quan hệ mật ... đầy đủ các hoạt động sinh hoạt của đơn vị, chế độ sinh hoạt Đảng vàđóng đầy đủ đảng phí theo quy định2.Khuyết điểm: Tuy nhiên tự thấy bản thân còn tồn tại nhược điểm: Tinh thần phê và tự phê...
 • 3
 • 12,742
 • 52
BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN

Tư liệu khác

... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đảng uỷ xã Phúc ThịnhChi bộ trường THCS Phúc Thịnh, ngày 10 tháng 12 năm 2010BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN   Họ và tên: Lê ... Chính trị về những điều đảng viên không dược làm.Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở nghị quyết, chủ trương, đường lối, Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng Giữ mối quan hệ mật ... sống:Giữ gìn đạo đức tác phong của người giáo viên, có lối sống lành mạnh trong sạch, gìn giữ tư cách đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Có tinh thần thực hành tiết kiệm đấu...
 • 3
 • 41,193
 • 153
bản nhận xét đảng viên

bản nhận xét đảng viên

Hóa học

... ĐẢNG BỘ HUYỆN TUYÊN HOÁ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ Trường THCS – THPT Bắc Sơn BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN( Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010)  ***  Họ ... viên Đơn vị công tác: Trường THCS-THPT Bắc SơnLà đảng viên thuộc chi bộ Trường THCS –THPT Bắc sơn Trong quá trình công tác năm học 2009 - 2010 việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, tôi nhận ... Chính trị về những điều đảng viên không dược làm.Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở nghị quyết, chủ trương, đường lối, Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng Giữ mối quan hệ mật...
 • 3
 • 12,878
 • 47
Bài soạn Bản thành tích cá nhân xét Dảng viên Xuất sắc

Bài soạn Bản thành tích cá nhân xét Dảng viên Xuất sắc

Tư liệu khác

... Đảng ủy xã Đạ Tông ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ trường THCS Liêng TrangBẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂNKính gửi : Huyện uỷ Đam Rông Đảng uỷ xã Đạ TôngChi bộ trường ... 10/12/1979Ngày vào đảng: 08-03- 2008 Ngày chính thức: 08-03-2009Chức vụ và nơi công tác hiện nay: Giáo viên 1/ Việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước : Bản thân tôi luôn chấp ... nghiêm túc 19 điều cấm đảng viên không được làm.Với cương vị là một giáo viên tôi luôn thực hiện tốt tinh thần phê và tựphê. Trong sinh hoạt chi bộ cũng như các cuộc họp trong cơ quan, tôi...
 • 2
 • 4,952
 • 28
NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Tiểu học

... chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồngchí………………………trở thành đảng viên chính thức.Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng ... đảng viên chính thức.Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình ……… , ngày … tháng…. năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT ... có thẩmquyền lãnh đạo.- Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định;thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra. Khuyết điểm và...
 • 2
 • 66,640
 • 550
Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Tư liệu khác

... uỷ (thành thị) uỷ Đảng cộng sản việt nam Đảng uỷ ( xà phờng) , ngày tháng năm 20.Thông báo Đảng viên tiền phong gơng mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi c trú(Mẫu dành cho đảng uỷ xÃ, phờng, ... thị trấn, nơi có đảng viên cơ quan, đơn vị, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lợng vụ trang về sinhhoạt nơi c trú)Kính gửi: Ban Thờng vụ Đảng uỷ: Giới thiệu đồng chí: Là đảng viên của đơn vị giới ... đóng góp xây dựng các phong trào). 4. Tham gia sinh hoạt đảng nơi c trú: Ngày tháng năm 20TM/ Chi uỷ chi bộ TM/ BTV Đảng uỷ...
 • 3
 • 36,492
 • 120

Xem thêm