bai tap ve the tich hinh hop chu nhat lop 5

Thể tích hình hộp chữ nhật Lớp 5

Thể tích hình hộp chữ nhật Lớp 5

Tiểu học

... Chiều cao V=axbxc c a Tiết 111: thể tích hình hộp chữ nhật C- Bài tập thực hành: 0,8 m 1 ,5 m 1m 0,8 m 1 ,5 m 1m So sánh thể tích hai hình hộp chữ nhật Tiết 111: thể tích hình hộp chữ nhật cm 10...
 • 12
 • 299
 • 2
Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật

Toán học

... Phương Mai Lớp 5B - Trường Tiểu học Tương Giang Kiểm tra cũ Kết Dãy A 1 45, 3 65 dm3 18 756 38 100 > 1 453 26 cm3 m3 18 756 38 dm3 > Dãy B 2 654 1 1000 m3 26 ,54 3 m3 < 98,7 456 3 m3 < 987 456 3 dm3 - Giới thiệu ... a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm V = x x = 180 (cm3) b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m V = 1 ,5 x 1,1 x 0 ,5 = 0,8 25 (m3) c) a = dm ; b = dm ; c = dm V= x x = (dm3) 10 - HS quan sát hình 15cm 12cm 5cm 6cm ... hình hộp chữ nhật sau: 15cm 15cm 12cm (1) (2) 5cm 6cm 8cm (1) 12cm (2) 5cm 6cm 8cm Thể tích hình hộp chữ nhật là: Thể tích hình hộp chữ nhật là: 12 x x = 480 (cm3) 15 x x = 450 (cm3) Chiều dài hình...
 • 23
 • 1,768
 • 3
Bai 3. The tich hinh hop chu nhat

Bai 3. The tich hinh hop chu nhat

Toán học

... Tiết 55 Bài : HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Hình hộp chữ nhật : sgk trang 95 Trong sống hàng ngày, em gặp vật có dạng hình hộp chữ nhật ? Tiết 55 Bài : HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Hình hộp chữ nhật : sgk trang 95 Mặt ... Tiết 55 Bài : HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Hình hộp chữ nhật : sgk trang 95 Mặt phẳng đường thẳng : Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ Hãy kể tên mặt, đỉnh cạnh hình hộp B A C D B’ A’ C’ D’ Tiết 55 Bài ... với cạnh 1cm Thể tích hình hộp chữ nhật 7 .5. 6 (cm3) 6cm 5c m Nếu hhcn có kích thước : a, b, c (cùng đơn vị đo) thể tích hhcn tính ? 7cm 1cm 1cm 1cm Tiết 57 Bài : THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT...
 • 18
 • 1,485
 • 5
bài giảng toán 5 chương 3 bài 16 thể tích hình hộp chữ nhật

bài giảng toán 5 chương 3 bài 16 thể tích hình hộp chữ nhật

Toán học

... Chiều cao V=axbxc c a Tiết 111: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT C- Bài tập thực hành: 0,8 m 1 ,5 m 1m 0,8 m 1 ,5 m 1m So sánh thể tích hai hình hộp chữ nhật Tiết 111: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT cm 10...
 • 12
 • 459
 • 0
Bai 3 The tich hinh hop chu nhat (hay)

Bai 3 The tich hinh hop chu nhat (hay)

Toán học

... điền số thích hợp vào ô trống bảng sau: AB 13 14 25 BC 15 16 23 34 CD 42 40 70 A B 62 D DA 45 45 75 75 C ... ; 8cm ; 10cm TIẾT 57 - §3: THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Bài tập 11a/Sgk A, B, C D đỉnh hình hộp chữ nhật cho hình 88 điền số thích hợp vào ô trống bảng sau: AB 13 14 25 BC 15 16 23 34 CD 42 ... (ADD’A’) ; (CDD’C’) ; (BCC’B’) ; (ABB’A’) a b B TIẾT 57 - §3: THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 2) Thể tích hình hộp chữ nhật c V=a.b.c a b TIẾT 57 - §3: THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 2) Thể tích...
 • 14
 • 256
 • 0
THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Toán học

... dạng hình đây: 15cm 12cm 5cm 6cm 8cm 12 15 cm 12cm 12 cm A B cm 5cm 6cm cm ?cm 88cm cm 13 Bài :Tính thể tích đá nằm bể nước theo hình đây: 5cm 10 cm 10 cm cm 10 cm 10 cm 14 15 ... rộng b, chiều cao c: a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m c) a = dm; b = dm; c = dm 10 • a) V = x x = 180( cm3 ) • b) V = 1 ,5 x 1,1 x 0 ,5 = 0,8 25 ( m3 ) 3 × × = ( dm ) • ... Ví dụ : • Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 7cm, chiều rộng 4cm, chiều cao 5cm 1cm3 5cm 4cm 7cm 5Mỗi lớp có: lớp có: 28 x = 140 (hìnhlập phương1cm3) = 28(hình lập phương ) Vậy thể tích...
 • 15
 • 16,899
 • 25
Thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật

Toán học

... dẫn 5) Củng cố – dặn dò: - Cho HS làm tập SGK: + Bài tập 13: (đề hình vẽ đưa lên bảng phụ) A B C D M N P Q Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Diện tích đáy Thể tích Giáo án Hình học 22 14 18 15 90 ... Gọi kích thước hình hộp chữ nhật a, b, c a b c Ta có: = = = k ⇒ a = 3k ; b = 4k ; c = 5k V = a.b.c = 3k.4k.5k = 480 Từ tinhd k tìm a, b, c + Hướng dẫn tập 12: p dụng đònh lí Pi-ta-go: AD2 = AB2...
 • 4
 • 15,106
 • 9
T57(thể tích hình hộp chữ nhật)

T57(thể tích hình hộp chữ nhật)

Toán học

... bảng điền số thích hợp vào ô trống Chiều dài 22 18 15 20 Chiều rộng 14 11 13 Chiều cao 8 S mặt 90 260 308 1 65 Thể tích 1320 2080 154 0 54 0 4 .5 Hướng dẫn HS tự học nhà: • Nắm vững dấu hiệu đường ... 10, 11, 12, 14 SGK/ T103 - 1 05 Hướng dẫn Bài 11 (SGK/T104) a ) Gọi kích thước hình hộp chữ nhật a, b, c - a Ta có : = b c = =k a ; ⇒ a=?;b=?c=? V = a.b.c = 3k.4k.5k = 480 , từ tìm a, b, c Đáp ... a/ Nếu đường thẳng cắt đường thẳng song song cắt thẳng b/ Hai đường thẳng song song chúng điểm chung HS 2: * Lấy ví dụ đường thẳng song song ABCD.A/B/C/D/ Mặt phẳng hình hộp chữ nhật thực tế...
 • 5
 • 4,802
 • 23
Thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật

Tiểu học

... Chiều cao V=axbxc c a Tiết 111: thể tích hình hộp chữ nhật C- Bài tập thực hành: 0,8 m 1 ,5 m 1m 0,8 m 1 ,5 m 1m So sánh thể tích hai hình hộp chữ nhật Tiết 111: thể tích hình hộp chữ nhật cm 10...
 • 12
 • 3,646
 • 3
Thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật

Toán học

... 1dm 1dm Chieu cao: 2dm Chieu daứi: 4dm Chieu roọng: 4dm THE TCh LAỉ: 32dm 1dm 1dm Chieu cao: 4dm Chieu daứi: 8dm Chieu roọng: 1dm THE TCh LAỉ: 32dm ...
 • 3
 • 2,558
 • 5
Toán Lớp 5 - Thể tích hình hộp chữ nhật

Toán Lớp 5 - Thể tích hình hộp chữ nhật

Toán học

... Chiều cao V=axbxc c a Tiết 111: thể tích hình hộp chữ nhật C- Bài tập thực hành: 0,8 m 1 ,5 m 1m 0,8 m 1 ,5 m 1m So sánh thể tích hai hình hộp chữ nhật Tiết 111: thể tích hình hộp chữ nhật cm 10...
 • 12
 • 4,931
 • 12
Toán 5: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Toán 5: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Toán học

... chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c: a) a = 5cm ; b = 4cm ; c = 9cm V = x x = 180 (cm3) b) a = 1,5m ; b = 1,1m ; c = 0,5m V = 1 ,5 x 1,1 x 0 ,5 = 8, 25 (m3) c) a = dm ; b = dm ; c = dm ì ì = V= ... Bài 2: Tính thể tích khối gỗ có dạng sau: 15 cm 12 cm cm cm cm - Muốn tính thể tích khối gỗ ta làm ? Ta chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật sau: 15 cm cm 12 cm cm cm cm 12 cm cm cm cm ? cm ... Thể tích khối gỗ là: 480 + 210 = 690 (cm3) Đáp số: 690 cm3 Bài 3: Tính thể tích đá nằm bể nước theo hình đây: dm 10 dm 10 dm dm 10 dm 10 dm Quan sát bể nước trước sau bỏ đá vào nêu nhận xét ?...
 • 14
 • 4,123
 • 5
Toán 5:Thể tích hình hộp chữ nhật

Toán 5:Thể tích hình hộp chữ nhật

Toán học

... chiều cao c: b) a = 1 ,5 m; b = 1,1 m; c = 0 ,5 m c) a = dm; b = dm; c = dm Bài Tính thể tích khối gỗ có dạng hình bên 15cm 5cm 12cm 6cm 8cm Bài 15cm 5cm 12cm 6cm 8cm Bài 15cm 5cm 12cm 6cm 8cm Hũn ... 15cm 5cm 12cm 6cm 8cm Bài 15cm 5cm 12cm 6cm 8cm Hũn ỏ ny cú th tớch l bao nhiờu? 10 cm cm 5cm 10 cm 10 5cm 10 cm 7cm Xin chào bạn ...
 • 15
 • 1,977
 • 2
Thể tích hình hộp chữ nhật rất hay

Thể tích hình hộp chữ nhật rất hay

Toán học

... vào ô trống: (HĐN) Chiều dài 22 18 15 20 Chiều rộng 14 11 13 Chiều cao 8 Diện tích đáy 308 90 1 65 260 154 0 54 0 1320 2080 Thể tích Bµi tËp vÒ nhµ • Häc bµi theo tµi liÖu SGK; ôn khái niệm h×nh ... *Các mặt phẳng vuông góc với mp (A’B’C’D’): mp(AA’B’B), mp(AA’D’D) mp(DD’C’C), mp(BB’C’C) Tiết 57 :Thể tích hình hộp chữ nhật D’ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng- hai mặt phẳng vuông góc Thể ... phương: a2 = 36 => a = Thể tích hình lập phương: V = a3 => V = 63 = 216(cm3) Đáp số V = 216(cm3) Tiết 58 :Thể tích hình hộp chữ nhật Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng- hai mặt phẳng vuông góc (H84)+Khi...
 • 13
 • 1,082
 • 1
the tich hinh hop chu nhat

the tich hinh hop chu nhat

Toán học

... hình hộp chữ nhật Bài : 1-Thể tích hình hộp chữ nhật Mỗi lớp có : cm3 cm x = 15 ( Hình lập phương 1cm3) lớp có : 15 x = 60 cm ( Hình lập phương 1cm3) cm cm Tiết 111: thể tích hình hộp chữ nhật ... tích hình hộp chữ nhật 2- Bài tập thực hành: So sánh thể tích hai hình hộp chữ nhật 0,8 m 1 ,5 m 1m 0,8 m 1 ,5 m 1m Th tớch hỡnh A = Th tớch hỡnh B Tiết 111: thể tích hình hộp chữ nhật cm 12 cm 14...
 • 11
 • 980
 • 1
the tich hinh hop chu nhat -l5

the tich hinh hop chu nhat -l5

Toán học

... dạng hình bên 15cm 12cm 5cm 6cm 8cm Bài 2: 6cm 12cm 6cm 5cm 15cm 5cm 6cm Bài giải 8cm Thể tích hình hộp chữ Chiều rộng hình nhật lớn là: chữ nhật nhỏ là: 12 – = (cm) 15 x x = 450 (cm3) Thể tích ... chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm A.180cm3 B.180m3 C.81m3 D. 65 cm3 b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m A.0,825cm3 B.0,825m3 C.1,3m3 D.0,8m3 dm; b = dm; c = dm c) a ... tích khối gỗ chữ nhật nhỏ là: là: 450 +240 = 690 (cm3) x x = 240 (cm3) 690cm3 Đáp số : Bài 2: 7cm 15cm 12cm 5cm 5cm 6cm 8cm Bài giải Chiều dài hình hộp nhỏ là: 15 - = 7(cm) Thể tích hình hộp chữ...
 • 17
 • 649
 • 0
The tich hinh hop chu nhat

The tich hinh hop chu nhat

Toán học

... HOẠT ĐỘNG NHÓM Đọc đoạn văn SGK ( trang 1 15 ) thực nhiệm vụ sau : 1- Phân biệt nghĩa cụm từ : - Khu dân cư - Khu sản xuật - Khu bảo tồn thiên ... CỘT A SINH VẬT SINH THÁI CỘT B Quan hệ sinh vật ( kể người ) với môi trường xung quanh Tên gọi chung động vật sống bao gồm :động, thưc vật vi sinh vật,có sinh ra, lớn lên chết HÌNH THÁI Hình...
 • 8
 • 683
 • 0
Gián án Thể tích Hình hộp chữ nhật- Toán 5

Gián án Thể tích Hình hộp chữ nhật- Toán 5

Tư liệu khác

... nhỏ là: Đáp số: 690cm3 7x x = 210(cm ) 12cm 15cm 7cm 5cm 5cm Bài 2: C2 6cm 7cm cm Bài 3: Tính thể tích đá bể nước theo hình đây: 5cm C¸ch 10cm 7cm 5cm 10cm 10cm 10cm Thể tích đá thể tích thể tích ... dạng hình bên 15cm 12cm 5cm 6cm 8cm Bài 2: C1 15cm 7cm 12cm 5cm 5cm 6cm 8cm Bài giải Chiều dài hình hộp Thể tích hình hộp chữ nhỏ là: nhật lớn là: 12 x x = 480(cm3) 15 - = 7(cm) Thể tích khối ... a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm V=180cm3 b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m V=0,825m3 dm; b = dm; c= dm c) a = V= dm3 10 Thể tích hình hộp chữ nhật Bài 2: Tính thể tích khối gỗ có dạng hình bên 15cm 12cm...
 • 13
 • 1,119
 • 0
Toán (Tiết 114):THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT pot

Toán (Tiết 114):THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT pot

Toán học

... lượng nước không đổi bỏ đá - Hình hộp chữ nhật, kích thớc + Nước hình có dạng hình khối trước là: 5cm, 10cm, 10cm sau bỏ đá vào? Có kích thước bao nhiêu? - Có Lấy thể tích sau bỏ + Ta có tính phần...
 • 5
 • 1,262
 • 0

Xem thêm