bai tap ly thuyet chuong 6 nhom oxi hoa 10 nang cao

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Độ âm điện Oxi (O) 2s22p 6 0 ,66 3,5Lưu huỳnh (S) 3s23p 6 1,04 2 ,6 Selen (Se) 4s24p 6 1,14 2,5Telu (Te) 5s25p 6 1,32 2,3Polonium (Po) 6s26p 6 1,90 2,0Các nguyên tố nhóm oxi nằm ở ... trong hỗn hợp là :A. 20% oxi ; 80% ozon B. 50% oxi ; 50% ozon C. 40% oxi ; 60 % ozon D. 66 ,67 % oxi ; 33,33% ozonCâu 36 : Phân tích chất X người ta nhận thấy có 40% S và 60 % O về khối lượng. X là ... xạ.II. OXI. OZON. HIĐROPEOXIT1. Oxi a. Tính chất vật lí – Trạng thái tự nhiên- Oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước.- Oxi là sản phẩm của quá trình quang hợp: 6CO2 + 6H2O...
 • 13
 • 2,453
 • 28
Một số bài tập lý thuyết nhóm

Một số bài tập thuyết nhóm

Toán học

... GIẢI ĐƯỢC 56 A. thuyết 56 B. Các phương pháp chứng minh thường gặp 56 C. Một số bài tập có lời giải 56 D. Một số bài tập rèn luyện 66 CHƯƠNG VII. NHÓM ABEL HỮU HẠN SINH 67 A. thuyết 67 B. Các ... Z 10 ,( ) 61 =ΦKerΦ={x∈Z|Φ(x)=0}={x∈Z|xΦ(1)= 0}={x∈Z| x6 = 0}={x∈Z| 6x 10} = 5Z 86. 18)1(18)1.18()18( ==Φ=Φ=Φ c) :Φ Z 10 → Z20 ,( )81 =ΦKerΦ={x ∈ Z 10 |Φ(x) ... ∈xx, 100 010 01QChứng minh rằng X lập thành một nhóm với phép nhân cỏc ma trn.Gii.ã Ta cú X 100 010 001 nờn X ỉã Giả sử A = Xx∈ 100 010 01,...
 • 87
 • 4,393
 • 52
Một số bài tập lý thuyết nhóm

Một số bài tập thuyết nhóm

Khoa học tự nhiên

... + 100 010 01 xyX∈ ( do y +x∈Q ).Và A-1 = − 100 010 01 x. Thật vậy=,AA 100 010 01 x− 100 010 01 x==− 100 010 01 ... GL2(R)= 10 01a, = 10 11b, = 10 11cGii.ã Ta cú = 10 01a, ==aaa .2 10 01 10 012 10 01I==Do ú a cú cp l 2ã Ta cú = 10 11b, ... ==bbb .2 10 11= 10 01 10 11Do ú b cú cp 2ã Ta cú = 10 11c, ==ccc .2 10 11= 10 21 10 11Giả sử = 10 1 mcm,...
 • 88
 • 3,929
 • 13
Bài tập lý thuyết đồ thị

Bài tập thuyết đồ thị

Kỹ thuật lập trình

... chỉ trọng lượng của cạnh nối đỉnh i và đỉnh j) sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 -7 -6 2 1 3 3 5 4 -5 7 6 5 8 -2 6 -1 -3 7 5 8 -4 H.1. Ma trận kề của đồ thị G. Trả lời ... đỉnh còn lại của đồ thị. 1 2 3 4 5 6 7 1 0 3 6 ∞ ∞ ∞ ∞ 2 3 0 2 4 ∞ ∞ ∞ A = 3 6 2 0 1 4 4 ∞ 4 ∞ 4 1 0 2 ∞ 4 5 ∞ ∞ 4 2 0 12 1 6 ∞ ∞ 4 ∞ 12 0 4 7 ∞ ∞ ... lại của đồ thị. 1 2 3 4 5 6 7 1 0 -3 6 ∞ ∞ ∞ ∞ 2 3 0 ∞ -4 ∞ ∞ -1 A = 3 -6 -2 0 1 2 4 ∞ 4 ∞ ∞ ∞ 0 3 ∞ ∞ 5 ∞ ∞ ∞ ∞ 0 -2 1 6 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 0 4...
 • 11
 • 11,652
 • 46
Bài tập lý thuyết ngôn ngữ hình thức và automata

Bài tập thuyết ngôn ngữ hình thức và automata

Điện - Điện tử

... q0 q4 q2 q3 q5 q4 q 6 q5 q5 q5 F = {q3, q4} F = {q3, q4} q 6 q7 q 6 q 6 q1 q7 q7 q7 q7 q 6 q4 F = {q1, q4} F = ... Automata Trường ĐH Bách Khoa - Khoa CNTT - Người soạn: Hồ Văn Quân 5/5 L4 = {w: na(w) = nb(w) + 2} w4 = abaaba L5 = {w: na(w) = 2nb(w)} w5 = abbaaa L 6 = {w: 2nb(w) ≤ na(w) ... q1 q2 M 6 01 0, 11 0, λq0q1q2M7a, b a a λb λ q0 q1 q3 q2q4ba a M8 aaabb b a aa ab b bq0q2q1q5q4 q 6 q3 b M 6 bbab...
 • 5
 • 5,822
 • 212
Cơ học lý thuyết - Chương 6

Cơ học thuyết - Chương 6

Cơ khí - Chế tạo máy

... 6. 2.3.1. Truyền chuyển động quay của các bánh răng trụ có trục quay cố định Trớc hết ta xét hai bánh răng 1 và 2 quay quanh hai trục O1 và O2 cố định biểu diễn trên hình 6. 10. Hình 6. 10a ... (hình 6. 5) và nằm trong mặt phẳng của quỹ đạo. )MCv(M⊥rTõ biÓu thøc (6. 6) ta thÊy vËn tèc cña điểm tỷ lệ với khoảng cách từ điểm tới trục quay và có thể biểu diễn theo hình vẽ (6. 6). ... định (Hình 6. 11). Hình 6- 10b Trớc hết khảo sát các bánh răng ăn khớp ngoài. Theo biểu thức (6. 1) áp dụng cho các cặp bánh răng tiếp theo ta có: 101020323 Hình 6 - 11 1221rr=;...
 • 13
 • 618
 • 4
Bài tập lý thuyết quản trị chiến lược

Bài tập thuyết quản trị chiến lược

Cao đẳng - Đại học

... như: Châu Phi,Bắc Âu. Là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực giầy dép thể thao quần áo cao cấp , sản phẩm của Reebok đươc đánh giá là 1 trong 3 sản phẩm thể thao tốt nhất trong 12 năm ... chỉ là một mơ ước mà không bao giờ mình đạt được cả.Còn sư mệnh là một điều gì đó thật lớn lao ,cao cả buộc con người phải hoàn thành sứ mệnh đó trong cuộc đời của họ.Mình chỉ là một sinh viên ... nghĩ nghiêm túc sâu sắc ngay từ bây giờ.Ai sinh ra mà không có những ước mơ thật hồn nhiên và cao cả,có ai cấm mình được mơ ước đâu.Hồi còn bé ước mơ của tôi là trở thành một cầu thủ bóng đá...
 • 7
 • 3,268
 • 58
BÀI 46: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 - HÓA 10 NÂNG CAO

BÀI 46: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 - HÓA 10 NÂNG CAO

Hóa học

... thì thu được 4 ,66 gam kết tủa. Thành phần % về khối lượng của lưu huỳnh trong muối sunfua là bao nhiêu?A. 36, 33%B. 46, 67%C. 53,33%D. 26, 66% TRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 Câu 13: Hãy chọn ... ozon … (4)… so với oxi. Phân tử ozon có 3 nguyên tử oxi liên kết với nhau bao gồm (5) ,ozon có tính chất oxi hóa… (6) … TRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 Câu 3: Người ta điều chế oxi trong phòng ... đây?A. Đồng và đồng (II) hiđroxitB. Sắt và sắt (III) hiđroxitC. Lưu huỳnh và hiđro sunfuaD. Cacbon và cacbon đioxit TRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 Câu 24: Oxit nào dưới đây không thể hiện...
 • 42
 • 6,749
 • 10
Bài tập lý thuyết hạch toán kế toán

Bài tập thuyết hạch toán kế toán

Cao đẳng - Đại học

... 7.250.000Nợ TK 62 7 Có(4) 1.000.000(5) 190.000 (6) 3.200.0004.390.000(7c)Nợ TK 112 CóSD: xxx 6. 500.000(2)Nợ TK 154 CóSD: 0(7a) 6. 500.000(7b) 3. 210. 000(7c) 4.390.000SD: 1.500.00014 .103 .000 ... bản30.000.0008.000.0005.000.0003.750.00085.000.00035.000.000 10. 000.0008.000.00084.000.000 10. 000.00080.000.00030.000.0008.000.0008.750.000 10. 500.000120.000.00018.000.000 105 .000.00025.000.00020.800.00084.000.000152.450.000 16. 000.00092.000.000B- ... vốn3.0002.0003 .60 01.200 60 .000 69 .800B- Trong quý I năm NN+1, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:1. Mua vật liệu chính nhập kho theo giá mua (chưa có thuế GTGT) là 18.000, thuế GTGT 10% . Công...
 • 15
 • 2,781
 • 25

Xem thêm