bai tap dap an hinh 7 chuong 1

bai tap nang cao hinh hoc chuong 1

bai tap nang cao hinh hoc chuong 1

Toán học

... 3MNPQB200400?ABCDE 13 30 11 20?Hình 1 Hình 2BD CAEFQP 11 90 11 90Hình 4NQ PMRSKH 10 80 72 0Hình 5baMN 1 1Hình 622OABMDC 12 00 12 00Hình 7 ... MN // PQ ( 1/ 126) Bài 4. ( 24,25 / 17 ôt hh) a) Trong hình 6 cho a // b và ảảảả0 1 1 2 250 . ính M &M N T N = b) Trong hình 7 cho biết :AB // CD // OM và àà0 12 0A C= =. Hỏi ... Hình học 7 Tuần Kí duyệtĐờng thẳng song song. Tính góc.Bài 1. (4,5 /11 9- ktcb)Trong hình 1 cho MN // PQ. Tìm số đo góc B? Trong hình 2 cho AB // DE. Tìm số đo góc C?B i 2 . 3 /11 9. Trên hình...
 • 3
 • 15,582
 • 340
bài tập trắc nghiệm hình học chương 1

bài tập trắc nghiệm hình học chương 1

Toán học

... (8 ;1) D. (4;2)Câu 30. Cho đtrịn (C) :( x -1) 2 + (y -1) 2 =1 và đường thẳng (d): y=-x. Gọi (C’) là ảnh của (C) qua Đd. Phương trình của (C’) làA. :( x +1) 2 + (y +1) 2 =1 B. :( x -1) 2 + (y +1) 2 =1 C. ... V(G,-2)B. V(G, -1/ 2)C. V(G, 2)D. V(G ,1/ 2)Câu 27 Cho điểm A(2;-5) và vr=( -1; 3), ảnh của A qua 2vTuur là A. (0 ;1) B. (1; -2) C. (2;-4) D. Một đáp số khác.Câu 28 . Nếu A’(-3 ;10 ) là ảnh của ... phẳng tọa độ Oxy. Phép tịnh tiến theo vectơ vr( -1; -2) biến điểmM(0;-3) thành điểm M’ có tọa độ:a) ( -1; 1) b) ( -1; -5) c) (1; -1) d) (-4;-2).Câu 37: Cho đường thẳng (d): x - 2y = 3. Phương trình...
 • 8
 • 4,412
 • 136
Bài tập xác suất thống kê - chương 1

Bài tập xác suất thống kê - chương 1

Cao đẳng - Đại học

... suất đó. Bài 7 Chiều cao của trẻ em tại một trường học được lập bảng như sau Chiều cao (cm) Số trẻ 10 0 -11 0 20 11 0 -12 0 48 12 0 -13 0 10 0 13 0 -14 0 17 0 14 0 -15 0 98 15 0 -16 0 44 16 0- 17 0 20 500 ... toa đầu, không còn ai khác trên toa đầu này ĐS: a. 1 /7 5 b. 1 /7 4 c. 12 0 /7 5 d. 2520 /7 5 e. 1 /7 2 f. 1 /7 g. 63 /7 5 TÍNH XÁC SUẤT THEO CÁC CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT ... b. 1 9 71 216 c. 19 65600 Bài 11 Trong một cuôc liên hoan của một lớp học, tất cả mọi người đều bắt tay nhau, và người ta đếm được tất cả 12 25 cái bắt tay. Hãy tìm số người của lớp đó. Với 12 25...
 • 9
 • 13,042
 • 114
Hướng dẫn giải bài tập Kết Cấu Công Trình - Chương 1

Hướng dẫn giải bài tập Kết Cấu Công Trình - Chương 1

Kiến trúc - Xây dựng

... sau:'a'anaaF.Rx.b.RF.R += (1. 11) ( )'0'a'a0nghah.F.R2xh.x.b.RMM −+−=≤ (1. 12)+ Đặt,hx0=α( )α−α= 5, 01. A , hai công thức (1. 11) , (1. 12) có dạng ... 5, 01. A , các công thức (1. 36), (1. 37) có dạng:( )'c'cn0naah.bb.R.h.b.RF.R −+α= (1. 18)( )−−+=≤2hh.h.bb.RA.h.b.RMM'c0'c'cn20ngh (1. 19)- ... có:C.quC.f.n.RuC.F.RF.Rđđđđ===∑ (1. 31) Trong đó:uf.n.RuF.Rqđđđ== (1- 32)Thay (1. 30), (1. 31) vào (1. 32), ta có:ĐBđ20kQC.qCh.b.R2Q =+≤ (1. 33)QĐB- khả năng chịu cắt của bêtông...
 • 12
 • 4,005
 • 2
Hướng dẫn giải bài tập Kết Cấu Công Trình - Chương 1.2

Hướng dẫn giải bài tập Kết Cấu Công Trình - Chương 1.2

Kiến trúc - Xây dựng

... φφ6050 15 255Þ282Þ22đai Φ82Þ 25+2 18 342 1 - Kiểm tra att.cm5a)cm(85,46 ,74 7 ,18 )1, 15,28,22.(6 ,7) 4 ,12 .( 47, 18 att=<=++++++=- Kiểm tra hàm lượng cốt thép%896 ,1% 100.55.25 07, 26 %10 0.Fcamin===µ<µ0họnb.h% 07, 2 %10 0. 270 090.62,0 %10 0.RR.an0ax,==α=µ⇒ ... ====αBước 1: Chọn sơ đồ tính toánKS Nguyn Hi Hng 18 Nội suy bậc nhất:( ) 1 12 21 1AA.AA−−γ−γ−γ=γ;hoặc tính( ) ( ) .72 8,0396,0. 211 .5,0A 211 .5,0 =−+=−+=γThay số:).cm( 41, 29 72 8,0.54. 270 0 10 .20, 31 .h.RMF250aa==γ=- ... trọng tính toán( )2 ,1. p1 ,1. ggq21tt++=( ) ( )).m/T15 ,14 2 ,1. 15, 01, 1.2,95,3 (=++=Bước 3: Xác định nội lực lớn nhất:cm.kG(20, 31 82,4 .15 ,14 8l.qM22ttmax5 31, 20 .10 T.m) ====Bước 4: Tính...
 • 19
 • 2,491
 • 4
Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1

Tài chính doanh nghiệp

... nợ cá nhân-IOU- f: số dư trên tài khoản thanh toán của doanh nghiệp-h: trái phiếu doanh nghiệpCâu 10 : Các trung gian tài chính đã đóng góp vai trò quan trọng khi thực hiên chức năng chu chuyển ... kinh tế đó là:- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán : các trung gian tài chính ngoài việc đáp ứng nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt còn có các hình thức thanh toán khác như chuyển khoản , thẻ tín ... có thể tiến hành giao dịch và thanh toán cho nhau một cách nhanh chóng ,an toàn và tiện lợi- Tạo thuận lợi trong hoạt động vay và cho vay: hầu hết các trung gian tài chính đều có huy động tiền...
 • 8
 • 10,911
 • 120
Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 1)

Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 1)

Tiếng anh

... six twenty 1/ Mai is a A. student B teacher C. doctor D nurse2/ She is in grade A.6 B .7 C.8 D.93/ She washes her face at A.5.30 B.6 C. 5.35 D.6.204/ She is A. 12 B. 13 C .14 D .15 5/ she ... cityIII/Language focus: Make questions for the following answers: 1/ Chủ đề Nhận biếtKQ TLThông hiểuKQ TL Vận dụngKQ TL Tổng 1. Listening 5 (2,5)5 (2,5)2.Reading 5 (2.5)5 (2,5)3.Language ... C. am5/ His mother works in the A.hospital B. factory C.restaurantII/Reading : Read the passage and tick the best option to answer the questionthat followThis is Mai.She is my classmate.She...
 • 3
 • 4,411
 • 91
Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 1)

Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 1)

Tiếng anh

... I. Listening :Tổng số 2,5 điểm . Mỗi câu đúng 0,5 điểm 1. C 2. A 3. C 4. C 5. B Tapescript. Mai is 13 .She will be 14 next Tuesday , June 10 th . She will go to the beach with her friends on ... at 4 p.m and stay there until 8 p.m . II. Reading : Tổng số 2,5 điểm . Mỗi câu đúng 0,5 điểm 1. D 2. C 3. D 4. D 5. BIII. Language focus : Tổng số 2,5 điểm . Mỗi câu đúng 0,5 điểm 1. What does ... 2,5 5 2,5II. Reading 5 2,55 2,5III. Language focus 5 0,55 2,5 IV. Writing 5 2,5 5 2,5 Tổng 5 2,5 10 5,0 5 2,5 20 10 ...
 • 2
 • 1,117
 • 40
Bài tập trắc nghiệm toán 8-Chương 1

Bài tập trắc nghiệm toán 8-Chương 1

Toán học

... a/(2x -1) (4x2+2x +1) b/ (1- 2x) (1+ 2x+4x2) c/ (1+ 2x) (1- 2x+4x2)Câu 88 : x3(x2 -1) -(x2 -1) thành nhân tử ta được a/ (x -1) 2(x +10 (x2+x +1) b/ (x +1) 3(x +1) c/ (x -1) (x +1) (x2+x +1) d/ (x -1) 2 (x +1) (x2-x +1) Câu ... xA=(x-2)2 –(x+3)(x -1) B = (x +1) (x2+x +1) -(x3 -1) C= (x -1) 3 –(x +1) 3 +6(x -1) (x +1) D= (x+3)2 –(x-3)2 -12 xCâu 76 : Giá trị của biểu thức E=(x -1) 3 -4x(x +1) (x -1) +3(x -1) (x2+x +1) tại x=-2 là ... Câu 67 : Tính (x2 - 1 3)(x4+2 1 13 9x +) ta được :a/ x6 + 1 27 b/ x6- 1 27 c/ x6- 1 3 d/ x6+ 1 3 Câu 68 : Giá trị của biểu thức ;A=(x -1) 3 -4x(x +1) (x -1) +3(x -1) (x2+x +1) ...
 • 6
 • 7,805
 • 280
bai tap nang cao dai so chuong 1, 2

bai tap nang cao dai so chuong 1, 2

Toán học

... 3 1 1 1 1 1 4.2 : 2 . 1 1 16 1 1 1 2 1 2E = + + ữ + +h) ( )0 223 1 1 1 2 3. . .4 2 : :82 2 2 + + ữ ữ 5 9 10 12 3 4 5 6 7 8 97 98 99 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1) ... 5 1 0 2 1 6 1 ) :23 7 2b B = + ữ ữ ữ ( )( )2 1 0322 5 1 1) 0 ,1 2 :2 7 49c C = + ì ì ữ d)6 5 92 24 12 11 24 .9 6 .12 0 1 13 . . 81 .8 ... 0,2c) 1 32: 0,4 = x : 1 1 7 1 2:3 :0,255 3x =3 2 3 1 5 7 5 1 x xx x+ =+ + 1 0,5 22 1 3x xx x+ +=+ +Bài 2. ( 2/50; 7, 8,9/ 57) Tìm x, y biết: a) 7 3x y= và 1) x + y = 11 0 2)...
 • 7
 • 2,396
 • 38
GIÁO ÁN HÌNH 7 TUẦN 1-2

GIÁO ÁN HÌNH 7 TUẦN 1-2

Toán học

... điểm.Hs vẽ hai trường hợp.d2d 1 450CBAyxOBài 4: 19 / 87 600d 1 d2BACO Cách vẽ :Vẽ · 1 2d Od = 60°. Lấy A trong· 1 2d Od. Qua A, dựng đoạn AB ⊥Od 1 tại B. Qua B dựng đoạn ... hình vào vở.Bài 1: Gấp giấy Nhận xét :Hai nếp gấp vuông góc với nhau.Các góc tạo thành bằng nhau và bằng 1 v.Bài 2 Bài 16 / 87 Vẽ đt vuông góc bằng êke.AdHBài 3 : 18 / 87 Vẽ hình theo cách ... Ay : ·xAy = 47 .Bài 1: ( bài 5)560C'CBA'AVì ·'ABCkề bù với ·ABC nên ·'ABC + ·ABC = 18 0° ·'ABC + 56° = 18 0° ⇒·'ABC= 12 4°Vì ·ABC...
 • 9
 • 397
 • 0
MỘT số bài tập & đáp án cơ học kết cấu

MỘT số bài tập & đáp án cơ học kết cấu

Cơ khí - Chế tạo máy

... TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ 11 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu bên 12 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 13 Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết ... 9-2009 TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Kết cấu dạng khung 16 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên 17 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH ... cấu bên 47 Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009 TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1 SỐ ĐỀ ĐỀ VÀ...
 • 26
 • 7,983
 • 13
Bai tap + dap an viet lai cau TA

Bai tap + dap an viet lai cau TA

Tiếng anh

... cigarettes 1 17 . Rarely does this baby cry during the night 11 8. Not until 19 81 did people discover Aids 11 9. Seldom do I come there at night 12 0.Never have we seen such a wonderful sight before 12 1. ... Sunday? 11 2. There are 6 letters to be written to day 11 3. He dislikes being laughed at (his funny face) 11 4. Smoking is not permitted in the hall 11 5. I regret not going on holiday with my friend 11 6. ... that no one wants to eat there 13 8. If you don’t have a visa, you can’t visit Moscow 13 9. I am interested in reading scientific books 14 0. No body in her class is taller than Jane 14 1. He was made...
 • 8
 • 5,547
 • 238
đề kiểm định chất lượng lớp 11 cuối năm(40 câu có đáp án-gồm 7 chương)

đề kiểm định chất lượng lớp 11 cuối năm(40 câu có đáp án-gồm 7 chương)

Tư liệu khác

... : Điều kiện để 1 vật dẫn điện là 01 06 11 16 02 07 12 17 03 08 13 18 04 09 14 19 05 10 15 20 21 26 31 3622 27 32 37 23 28 33 3824 29 34 3925 30 35 40 1 Môn thi thu (Đề số 1) L u ý: - Thí ... 33 07 3408 3509 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 15 16 17 18 19 20 21 2223242526 27 5phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)M«n : thi thu§Ò sè : 1 01 2802 2903 3004 31 05 3206 33 07 3408 ... 3206 33 07 3408 3509 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 15 16 17 18 19 20 21 2223242526 27 6A.vật ở nhiệt độ phòng B.vật nhất thiết làm kim loại C.vật phải mang điện tíchD.vật có các...
 • 7
 • 468
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008