bai giang viet chu va lam tinh trong logo

bai 5 Viet chu va lam tinh trong LoGo

bai 5 Viet chu va lam tinh trong LoGo

Tin học

... Thứ sáu ngày tháng năm 2010 Bài 5:Viết chữ làm tính Logo Thay đổi phông chữ, cỡ chữ:  Nháy chu t vào menu Set  Label Font… Làm phép tính Logo:  Lệnh PRINT (viết tắt PR) lệnh SHOW: lên hình ... cộng (+), trừ (-), nhân (*) chia (/) Thứ sáu ngày tháng năm 2010 Bài 5:Viết chữ làm tính Logo Làm phép tính Logo: - Ví dụ: Câu lệnh PRINT 2+3*4 PRINT (2+3*4) PR (2+3)*4 SHOW 2+3*4 SHOW (2+3*4) Show ... (2+3*4) Show (2+3)*4 Kết 14 14 20 14 14 20 Thứ sáu ngày tháng năm 2010 Bài 5:Viết chữ làm tính Logo * Sự khác lệnh PRINT lệnh SHOW: - Bài T4 – SGK trang 121: Câu lệnh PRINT [Xin chao ban] SHOW...
 • 4
 • 1,030
 • 2
Bài 5 Viết chữ và làm tính trong Logo

Bài 5 Viết chữ làm tính trong Logo

Tin học

... chữ làm tính logo Gõ câu lệnh: LABEL Xin chào -> hiển thị từ Xin chào -> hiển thị chữ Xin ch ơng 6: giới logo em 5: viết chữ làm tính logo ch ơng 6: giới logo em 5: viết chữ làm tính logo Viết ... 6: giới logo em 5: viết chữ làm tính logo làm phép tính logo thực hành Thực phép tính sau: 10 + x 25 (150 - 10 x 5) : củng cố Câu lệnh để viết chữ Logo? Có cách viết câu lệnh viết chữ Logo? cách ... nốt nhạc Logo? SOUND Quy tắc viết câu lệnh phát nốt nhạc Logo? SOUND [Cao độ tr ờng độ] Câu lệnh phát nốt Sol ngân dài 120 tíc? SOUND [784 120] ch ơng 6: giới logo em 5: viết chữ làm tính logo Viết...
 • 16
 • 666
 • 0
Bai 5 Viet chu va lam tinh trong Logo

Bai 5 Viet chu va lam tinh trong Logo

Tin học

... làm tính logo Gõ câu lệnh: LABEL Xin chào -> hiển thị từ Xin chào -> hiển thị chữ Xin chương 6: giới logo em 5: viết chữ làm tính logo chương 6: giới logo em 5: viết chữ làm tính logo Viết ... 6: giới logo em 5: viết chữ làm tính logo làm phép tính logo thực hành Thực phép tính sau: 10 + x 25 (150 - 10 x 5) : củng cố Câu lệnh để viết chữ Logo? Có cách viết câu lệnh viết chữ Logo? cách ... nốt nhạc Logo? SOUND Quy tắc viết câu lệnh phát nốt nhạc Logo? SOUND [Cao độ trường độ] Câu lệnh phát nốt Sol ngân dài 120 tíc? SOUND [784 120] chương 6: giới logo em 5: viết chữ làm tính logo Viết...
 • 16
 • 308
 • 0
Viết chữ và làm tính trong logo

Viết chữ làm tính trong logo

Tin học văn phòng

... yeu Viet Nam” trình bày bên em sử dụng câu lệnh câu lệnh sau? A A RT 45 LABEL [toi yeu Viet Nam] B B RT 90 LABEL [toi yeu Viet Nam] C C LT 45 LABEL [toi yeu Viet Nam] D D LT 90 LABEL [toi yeu Viet ... 1.Viết chữ lên hình Logo 2.Thay đổi phông chữ, cỡ chữ Làm phép tính Logo 1.Viết chữ lên hình Logo Để viết chữ lên hình em dùng lệnh LABEL Ví dụ: để gõ dòng chữ Hello hình Logo em gõ LABEL “ Hello ... Set  Label Font Hello VIET NAM Em viết câu lệnh, phối hợp với việc đặt lại nét bút, màu bút chọn phông chữ để Logo viết hình hai dòng chữ đặt vuông góc với hình bên Hello VIET NAM Trắc nghiệm...
 • 17
 • 952
 • 0
viết chữ và làm tính trong logo

viết chữ làm tính trong logo

Tin học

... yeu Viet Nam” trình bày bên em sử dụng câu lệnh câu lệnh sau? A A RT 45 LABEL [toi yeu Viet Nam] B B RT 90 LABEL [toi yeu Viet Nam] C C LT 45 LABEL [toi yeu Viet Nam] D D LT 90 LABEL [toi yeu Viet ... 1.Viết chữ lên hình Logo 2.Thay đổi phông chữ, cỡ chữ Làm phép tính Logo 1.Viết chữ lên hình Logo Để viết chữ lên hình em dùng lệnh LABEL Ví dụ: để gõ dòng chữ Hello hình Logo em gõ LABEL “ Hello ... nhiều từ lên hình phải viết từ cặp ngoặc vuông [ ] Ví dụ: để gõ dòng chữ Xin chao cac ban! hình Logo em gõ LABEL [Xin chao cac ban!] Em kết hợp lệnh quay phải RT, quay trái LT với lệnh LABEL để...
 • 11
 • 3,821
 • 54
viết chữ và làm tính

viết chữ làm tính

Tin học

... yeu Viet Nam” trình bày bên em sử dụng câu lệnh câu lệnh sau? A A RT 45 LABEL [toi yeu Viet Nam] B B RT 90 LABEL [toi yeu Viet Nam] C C LT 45 LABEL [toi yeu Viet Nam] D D LT 90 LABEL [toi yeu Viet ... “Hello LABEL “Em hoc Logo LABEL [Em hoc Logo] Kết Hello Em Em hoc Logo Nếu muốn viết nhiều từ lên hình phải viết từ cặp ngoặc vuông [ ] Ví dụ: để gõ dòng chữ Em yeu truong em hình Logo em gõ LABEL ... hợp với việc đặt lại nét bút, màu bút chọn phông chữ để Logo viết hình hai dòng chữ đặt vuông góc với hình bên Hello VIET NAM Làm phép tính Logo: Lệnh PRINT (viết tắt PR) lên hình kết phép tính...
 • 22
 • 769
 • 0
Bài giảng DAU HOI VA DAU NGA TRONG TIENG VIET

Bài giảng DAU HOI VA DAU NGA TRONG TIENG VIET

Ngữ văn

... nở, hồ hởi (Tác giả 2) II Từ Hán Việt a) Dùng dấu hỏi có phụ âm đầu là: Ch-: chu n, chỉ, chỉnh, chủ, chu n, chủng, chuyển, chưởng Gi-: giả, giải, giảm, giản, giảng, giảo Kh-: khả, khải, khảm, ... Huyền vác nặng ngã đau Anh Sắc không hỏi câu (Tác giả 1) Từ Hán Việt phần lớn viết với dấu hỏi (trong tổng số yếu tố Hán-Việt, có 176 yếu tố viết dấu hỏi, chiếm 62%; 107 yếu tố viết dấu ngã, chiếm...
 • 6
 • 720
 • 0
Viết chữ - làm tính trong Logo

Viết chữ - làm tính trong Logo

Tin học

... ba, ngày 19 tháng năm 2010 Bài 5: Viết chữ làm tính Logo Thay đổi phông chữ, cỡ chữ:  Nháy chu t vào menu Set  Label Font… Làm phép tính Logo:  Lệnh PRINT (viết tắt PR) lệnh SHOW: lên hình ... (+), trừ (-), nhân (*) chia (/) Thứ ba, ngày 19 tháng năm 2010 Bài 5: Viết chữ làm tính Logo Làm phép tính Logo: - Ví dụ: Câu lệnh PRINT 2+3*4 PRINT (2+3*4) PR (2+3)*4 SHOW 2+3*4 SHOW (2+3*4) Show ... (2+3*4) Show (2+3)*4 Kết 14 14 20 14 14 20 Thứ ba, ngày 19 tháng năm 2010 Bài 5: Viết chữ làm tính Logo * Sự khác lệnh PRINT lệnh SHOW: - Bài T4 – SGK trang 121: Câu lệnh PRINT [Xin chao ban] SHOW...
 • 4
 • 12,810
 • 88
Bài giảng chế độ và đặc tính của động cơ đốt trong

Bài giảng chế độ đặc tính của động cơ đốt trong

Cao đẳng - Đại học

... hao nhiờn liu ng c chy theo c tớnh ti, nhan t tỏc ng t bờn ngoi ti chu trỡnh cụng tỏc L lng nhiờn liu hoc hũa khớ cp cho xilanh chu trỡnh c tớnh ti ca ng c diesel Dim l gii hn ca cụng sut ln Nht ... kinh t, ỏnh giỏ cht lng hiu chnh ng c, kim tra cht lng bm cao ỏp, hiu sut c khớ Chuyn i cỏc c tớnh v iu kin tiờu chun - ng c xng (ch hũa khớ) Ne, Me, pe: thụng s cú ớch trung bỡnh iu kin ỏp sut ... cỏc mi qua h toỏn hc gia cỏc ch tiờu kinh t k thut ca ng c (Ne, Me, pe, ge) vi cỏc thụng sụ ca chu trỡnh (, ) c tớnh tc Th hin bin thiờn ca cụng sut, mụ men, sut tiờu hao nhiờn liuca ng c theo...
 • 15
 • 2,728
 • 25
bài giảng tự nhiên xã hội lớp 3 bài 61 trái đất và hành tinh trong hệ mặt trời

bài giảng tự nhiên xã hội lớp 3 bài 61 trái đất hành tinh trong hệ mặt trời

Tiểu học

... hnh tinh h Mt Tri Quan sỏt hỡnh v theo nhúm, tho lun v tr li cõu hi õy l s v cỏc hnh tinh h Mt Tri Trong h Mt Tri cú my hnh tinh ? T Mt Tri xa dn, Trỏi t l hnh tinh th my? Ti Trỏi t l mt hnh tinh ... Th t cỏc hnh tinh h Mt Tri Trỏi t Tự NHIấN V X Hội TRI ấT L MT HNH TINH TRONG Hệ Mặt TRờI Hot ng1: Cỏc hnh tinh h Mt Tri Mặt Trời cú hnh tinh - Theo cỏc con, Trỏi đất v nhng hnh tinh ny quay ... t l hnh tinh th ba Kt lun: Trỏi t chuyn ng quanh Mt Tri nờn c gi l hnh tinh Cú hnh tinh khụng ngng chuyn ng quanh Mt Tri, chỳng cựng vi Mt Tri to thnh h Mt Tri Chỳng ta ang sống hnh tinh no...
 • 31
 • 4,596
 • 0
Bài giảng Cỡ chữ và phông chữ-hay

Bài giảng Cỡ chữ phông chữ-hay

Tin học

... dùng để chọn cỡ chữ : A B Để chọn cỡ chữ, em dùng thao tác chu t ? Thực hành: A Nháy chu t B Di chuyển chu t C Kéo thả chu t D Nháy đúp chu t Em chọn cỡ chữ 18 gõ cụm từ “Quê hương” Hỏi từ “hương”được ... thiệu: Chọn cỡ chữ Chọn cỡ chữ Các bước thực chọn cỡ chữ: Nháy chu t mũi tên  bên phải ô cỡ chữ Một danh sách cỡ chữ Thực hành: Nháy chu t lên cỡ chữ em muốn chọn Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010...
 • 9
 • 655
 • 16
BÀI GIẢNG KHUẾCH TÁN VÀ CHUYỂN PHA TRONG VẬT LIỆU

BÀI GIẢNG KHUẾCH TÁN CHUYỂN PHA TRONG VẬT LIỆU

Cơ khí - Chế tạo máy

... Pha bỏn dn v thy tinh Nguyn Quc Tun - B mụn: TB &DC 19 Nhng chuyển biến pha thường gặp vật 1.5 Nhng c s chung ca chuyn bin pha liệu là: - Kết tinh từ thể lỏng, ví dụ: Nhôm kết tinh 660 0C, hợp ... TB &DC 15 1.3.3 Trong tinh th vi liờn kt ion hoc ng hoỏ tr Trong tinh th hp cht ion( vớ d NaCl) nu khuyt tt Schottky (nỳt trng) l ỏng k thỡ nỳt trng khuch tỏn theo c ch nỳt trng Trong ú cation ... t -Trong mt s trng hp khuch tỏn xy theo c ch chuyn ch th ca mt nhúm nguyờn t Nguyn Quc Tun - B mụn: TB &DC 17 1.3.5 Trong vt liu Polyme Trong vt liu cao phõn t trng thỏi rn gn nh khụng cú chuyn...
 • 51
 • 10,912
 • 44
bài giảng chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự

bài giảng chứng cứ chứng minh trong tố tụng hình sự

Kế hoạch kinh doanh

... làm sáng tỏ để giải đắn vụ án hình sự b) Những vấn đề phải chứng minh VAHS: VAHS: (Đ 63 BLTTHS) Những vấn đề phải chứng minh VAHS Có hành vi phạm tội xảy hay không, thời gian, địa điểm tình tiết ... CỨ Đánh giá riêng chứng Đánh giá tổng hợp chứng KẾT LUẬN CHỨNG MINH Kết luận tình tiết VA Kết luận chung VA IV PHÂN LOẠI CHỨNG CỨ Khái niệm: niệm: Phân loại chứng việc phân chia chứng thành nhóm ... khách quan, độc lập với ý thức người, phù hợp ngư với tình tiết khác VA Thể mối liên hệ khách quan chứng với vấn đề phải chứng minh VA Những tình tiết, kiện phải nhằm xác định vấn đề thuộc đối tượng...
 • 29
 • 1,990
 • 2
bài giảng an toàn và bảo mật trong thương mại điện tử

bài giảng an toàn bảo mật trong thương mại điện tử

Thương mại điện tử

... VẤN ĐỂ AN TOÀN BẢO MẬT TRONG TMĐT I Bảo vệ mạng doanh nghiệp Firewall ◘ Bức tường lửa (firewall) hàng rào chắn mạng doanh nghiệp chống lại dòm ngó từ bên ◘ Hai tiêu chu n gateway (thiết bị điều ... pháp Chương 2: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ AN TOÀN BẢO MẬT TRONG TMĐT  Công nghệ tunnell ■ Chi phí thấp cho mạng, chuyển từ việc sử dụng đường dây thuê bao (leasedline) đắt tiền sang ... xứng Sử dụng hai khóa khác nhau: -Khóa công khai (public key): gửi công khai mạng -Khóa bí mật (private key): giữ bí mật 2 Chữ ký số *Chữ ký số khóa công khai mô hình sử dụng kỹ thuật mật mã để...
 • 58
 • 2,406
 • 1
Bài giảng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh pot

Bài giảng học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh pot

Cao đẳng - Đại học

... HOC TP VA LAM THEO TM GNG AO C Hễ CHI MINH TRONG GIAI OAN HIấN NAY II HOC TP VA LAM THEO TM GNG AO C Hễ CHI MINH III KấT LUN HC TP V LM THEO TM GNG O C H CH MINH I S CN THIấT HOC TP VA LAM THEO ... GNG O C H CH MINH II HOC TP VA LAM THEO TM GNG AO C Hễ CHI MINH T tng o c H Chớ Minh l s kt tinh nhng truyn thng tt p ca dõn tc ta v tinh hoa húa ca nhõn loi; l ti sn tinh thn vụ giỏ ca ng v Nhõn ... lờn cung nhõn loai va thi Hoc tõp va lam theo tõm gng ao c Hụ Chi Minh la mụt nhng biờn phap phat huy nhng mt tich cc, khc phuc nhng tiờu cc vờ ao c va lụi sụng; la niờm vinh d va t hao ụi vi mụi...
 • 28
 • 2,805
 • 23
BẢI GIẢNG AN TOÀN VÀ VỆ SINH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM,PGS TS KS LÊ KIỀU

BẢI GIẢNG AN TOÀN VỆ SINH TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM,PGS TS KS LÊ KIỀU

Kiến trúc - Xây dựng

... hầm 2.2 Nghiên cứu số tiêu chu n ,văn pháp quy 27 2.2.1 Nghiên cứu tiêu chu n a) TCVN 5279:1990 An toàn cháy nổ Bụi cháy Yêu cầu chung Tiêu chu n quy định yêu cầu chung đảm bảo an toàn cháy nổ ... bảo quả, vận chuyển sử dụng Tiêu chu n đưa yêu cầu vật liệu nổ, yêu cầu an toàn bảo quản, chuyển sử dụng vật liệu nổ m) TCVN 3288:1979, Hệ thống thông gió Yêu cầu chung an toàn Tiêu chu n áp dụng ... quặng Tiêu chu n quy định yêu cầu an toàn khai thác hầm lò, áp dụng cho mỏ quặng, phi quặng Tiêu chu n yêu cầu chung an toàn, quy định đường lò, công tác khai thác, vận chuyển lò bằng, vận chuyển...
 • 64
 • 735
 • 5
Bài giảng Quyền lực và Uỷ Quyền trong quản trị

Bài giảng Quyền lực Uỷ Quyền trong quản trị

Quản trị kinh doanh

... Rút bớt đặc quyền, đặc lợi, quyền hạn,… trường hợp cần thiết www.themegallery.com III ỦY QUYỀN TRONG QUẢN TRỊ Ủy quyền giao phó quyền hạn trách nhiệm cho người khác để họ thay quyền thực nhiệm ... Giao quyền hạn để thực nhiệm vụ Yêu cầu người ủy quyền phải chịu trách nhiệm Nguyên tắc ủy quyền Trong hệ thống tổ chức, cấp ủy quyền cho cấp trực tiếp mà không vượt cấp theo sơ đồ sau : + Mũi...
 • 10
 • 859
 • 1
Bài giảng định mức và tiêu chuẩn trong xây dựng

Bài giảng định mức tiêu chuẩn trong xây dựng

Cao đẳng - Đại học

... sung qua lần chu chuyển sử dụng (lần sử dụng thứ 2, n); n - số lần chu chuyển sử dụng Nói chung mức độ tiêu hao vật liệu bổ sung lần chu chuyển thường không giống tăng lên sau (lần chu chuyển sau ... với băng chuyền: W = v.q v: Tốc độ di chuyển băng chuyền q: Trọng lượng chứa m dài băng chuyền Ví dụ 2: Xác định suất băng chuyền cho biết: v = 20 m / phút, q = 15 Kg, hệ số sử dụng băng chuyền ... phút, vận chuyển phút, chu n kết 1.8 phút Hai công nhân: xúc đầy xe cát cần 0.4 phút, vận chuyển phút, chu n kết 1.4 phút Chu kỳ máy: phút / mẻ trộn Vậy bố trí công nhân vừa xúc vừa chuyển đá,...
 • 74
 • 784
 • 0
bài giảng màu sắc và trang trí trong mĩ thuật

bài giảng màu sắc trang trí trong mĩ thuật

Lớp 2

... gc - Gm nhng mu : , Vng, Lam Vng Lam * L mu c bn vỡ khụng cú mu no cú th pha c mu ú 2 Hệ thống màu sắc b Mu nh hp: * + Vng = * + xanh lam = Da cam Tím * Vng + Xanh lam = Xanh lc (xanh lỏ cõy ... mu sc I MU SC V CCH S DNG Khỏi nim v mu sc b Khỏi nim: Mu sc l mt cm t gi chung c mu ln sc Mu l mu , xanh, vngSc l ch chung cho s bin i ca mu Sc loi, sc thỏi, sc c í ngha v tỏc dng ca mu sc - ... qua cỏc hỡnh nh: Quan h mu sc a Mu b tỳc: Vng v Tim đỏ v Xanh lc da cam tím Da cam v Xanh lam vàng Xanh lam xanh lục Quan h mu sc b Mu tng phn: - L nhng cp mu i lp t cnh s lm tng cng v mu sc Quan...
 • 32
 • 805
 • 0

Xem thêm