bai giai chuong 2 va chuong 3 quan tri rui ro tai chinh

bài giảng tài chính công ty đa quốc gia - chương 5 quản trị rủi ro tài chính tại mncs

bài giảng tài chính công ty đa quốc gia - chương 5 quản trị rủi ro tài chính tại mncs

Ngân hàng - Tín dụng

... 12. 000 x 19 . 23 4 VND = 23 0.808.000 VND Bán ngoại tệ cho khách hàng B : 12. 000 EUR = 12. 000 x 19. 32 4 VND = 23 1.8 83. 000 VND NH có lãi 23 1.8 83. 000 - 23 0.808.000 = 1.075.000 VND 6 /30 /20 14 13 2. 2 Giao dịch ... biệt (liên quan đến loại cho vay) Rủi ro tập trung cho vay (liên quan đến đa dạng hóa cho vay) Rủi ro bảo đảm (liên quan đến sách hợp đồng cho vay) 6 /30 /20 14 Các biện pháp quảnrủi ro tín dụng ... Rủi ro xét duyệt (liên quan đến việc đánh giá khoản cho vay) Rủi ro kiểm soát (liên quan đến việc theo dõi khoản cho vay) Rủi ro danh mục (Rủi ro liên quan đến danh mục khoản cho vay) Rủi ro cá...
 • 40
 • 3,714
 • 1
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chuong 2

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chuong 2

Đầu tư Chứng khoán

... dầu thô ngày 04/ 02/ 2004: Giá giảm theo hướng ngày đáo hạn (Hình 2. 2, trang 35 ) Giá hợp đồng giao sau (USD/barrel) (b) Dầu thô Brent 30 29 28 27 26 25 Tháng đáo hạn hợp đồng 24 03/ 04 Options, Futures, ... 2. 4 Kết xảy Bảng 2. 1, trang 28 Giá hợp đồng Lãi (lỗ) theo Lãi (lỗ) lũy giao sau Ngày ngày (USD) kế (USD) 400.00 (600) 13/ 06 39 3 .30 ( 420 ) 19/06 38 7.00 26 /06 3 92. 30 Options, Futures, ... 406 405 404 4 03 4 02 401 400 Tháng đáo hạn hợp đồng 39 9 39 8 02/ 04 Options, Futures, and Other Derivatives, th 04/04 06/04 Edition, Copyright © John C Hull 20 05 08/04 10/04 12/ 04 2. 8 Giá hợp đồng...
 • 17
 • 836
 • 1
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chuong 3

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chuong 3

Đầu tư Chứng khoán

... giao sau khởi điểm  F2 : Giá giao sau kết thúc S2 : Giá cuối tài sản   Bạn phòng ngừa rủi ro cho việc mua tài sản tương lai cách mua hợp đồng giao sau Giá tài sản =S2 – (F2 – F1) = F1 + mức sở ... giao sau khởi điểm  F2 : Giá giao sau kết thúc S2 : Giá cuối tài sản   Bạn phòng ngừa rủi ro cho việc mua tài sản tương lai cách mua hợp đồng giao sau Giá thực =S2+ (F1 – F2) = F1 + mức sở Lựa ... 2. 0? Giá phòng ngừa rũi ro cho cổ phiếu cá biệt    Tương tự phòng ngừa cho danh mục Cơ chế vận hành không tốt (phòng ngừa danh mục) chỗ phòng ngừa rủi ro hệ thống Rủi ro phi hệ thống rủi ro...
 • 17
 • 874
 • 0
Bài tập quản trị rủi ro tài chính - Chương 4,5 pps

Bài tập quản trị rủi ro tài chính - Chương 4,5 pps

Kế toán - Kiểm toán

... đồng gồm 100.000 euro a Mua hợp đồng quyền chọn mua đồng euro đáo hạn tháng với giá thực $1 định giá $0, 038 5 b Mua hợp đồng quyền chọn bán đồng euro với giá thực $1 định giá $0,0 435 c Sử dụng thông ... ứng với cổ phiếu ABC giá thực 165, đáo hạn ngày 21 /8 $5 1/4 Cổ phiếu định giá 165 1/8 Lãi suất phi rủi ro ghép lãi liên tục 0,0 535 Độ lệch chuẩn 0 ,21 Các quyền chọn kiểu Châu Âu a Xác định lợi ... nhị phân sau Quyền chọn mua lại thời kỳ trước hết hiệu lực Giá cổ phiếu sở 30 $ giá thực quyền chọn 25 $ Lãi suất phi rủi ro 0,05 Giá trị u 1,15 d 0,9 Chứng khoán chi trả cổ tức cuối thời kỳ với...
 • 5
 • 4,096
 • 119
QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 2 doc

QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 2 doc

Tài chính doanh nghiệp

... 89 .25 89. 63 90.00 91.00 92. 00 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 (4. 63) (4. 63) (4. 63) (4. 63) (4. 63) ... (4. 63) (4. 63) (4. 63) (4. 63) (4. 63) (3. 63) (3 .25 ) (2. 63) (1. 63) (0 .38 ) 0.00 0 .37 1 .37 2. 37 50 GIẢ ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH BLACK - SCHOLES Ứng dụng PHÍ QUYỀN CHỌN THAM KHẢO (Ngân hàng ACB) Lúc: 14 25 Ngày ... $86 .38 /cp Bạn dự báo giá xuống, khơng muốn bán CP Strike Call Put 75 80 85 90 95 11.50 7.00 4 .25 2. 25 0.81 Mua CP: -$86 .38 Mua quyền chọn bán: - $3 .25 Tổng cộng: -$89. 63 0.75 1 .38 3 .25 6. 13 8.88...
 • 13
 • 329
 • 1
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 1

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 1

Đầu tư Chứng khoán

... Put tháng 10 Put 20 .00 1 .25 1.60 2. 40 0.45 0.85 1.50 22 .50 0 .20 0.45 1.15 1.85 2. 20 2. 85 Options, Futures, and Other Derivatives, th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 1 .24 Thị trường giao ... Other Derivatives, th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 1.7 Bảng yết giá ngoại hối cho đồng GBP ngày 03/ 06 /20 03 (xem trang 4) Mua vào Bán Giao 1. 628 1 1. 628 5 HĐ kỳ hạn tháng 1. 624 8 1. 625 3 HĐ kỳ ... Options, Futures, and Other Derivatives, th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 1 . 23 Giá hợp đồng quyền chọn Intel (ngày 29 /05 /20 03; giá cổ phiếu 20 . 83) ; Xem Bảng 1 .2 trang Giá thực tháng Call...
 • 32
 • 1,114
 • 0
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 4

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 4

Đầu tư Chứng khoán

... RK − RF )(T2 − T1 )e − R2T2  Giá trị FRA lãi suất cố định trả  RF lãi suất kỳ hạn kỳ R2 lãi suất zeroTkỳ đáo hạn T2 − R2 L( RF − RK )(T2 − T1 )e  Tần suất nhập lãi cho RK, RM, R2 sử dụng công ... Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 4.14 Đường lãi suất zero tính từ sở liệu (Hình 4.1, trang 84) 12 Lãi suất zero (%) 11 10.681 10.469 10 10.808 10. 536 10. 127 Đáo hạn ... /năm) 3. 0 4.0 5.0 4.6 5.8 5.0 6 .2 5 .3 6.5 Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 4.17 Công thức tính lãi suất kỳ hạn  Giả định lãi suất zero kỳ T1 T2 R1...
 • 27
 • 887
 • 1
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 5

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 5

Đầu tư Chứng khoán

... Derivatives 6th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 5 .22 Giá hợp đồng giao sau giá giao tương lai (tiếp theo)  Nếu tài sản rủi ro hệ thống, k = r F0 kỳ vọng không bị lệch ST  có rủi ro hệ ... thời gian đáo hạn T năm F, F = S (1+r )T r lãi suất phi rủi ro kỳ hạn năm (của đồng tệ) Trong ví dụ chúng ta, S =39 0, T=1, r=0.05 F = 39 0(1+0.05) = 409.50 Trường hợp lãi suất tính cách gộp lãi ... theo lập luận rf lãi suất phi rủi ro nước F0 = S0e ( r −rf ) T Tại liên hệ phải Hình 5.1, trang 1 13 1000 units of 1000 đơn vị foreign currency ngoại tệ thời atđiểmzero time 1000 e rf T ĐV ngoại tệ...
 • 23
 • 1,145
 • 1
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 6

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 6

Đầu tư Chứng khoán

... vào ngày thứ 2, c) tận thời điểm đáo hạn ? Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 6.10 Ví dụ Ngày 1/11 97 . 23 3/ 11 96.98 …… …… 21 /21 th 97. 12 2/11 Options, ... định 100 - 97. 12 = 2. 88%  Trong ví dụ bạn nhận 100 – 97. 42 = 2. 58% tri u USD vòng tháng (tức =$6,450) thu từ hợp đồng giao sau theo ngày 30 × $25 =$750 Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, ... chỉnh độ lồi (điểm sau sở) 3 .2 12. 2 27 .0 47.5 10 73. 8 Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 6.17 Mở rộng đường LIBOR lãi suất zero  Lãi suất tiền gửi LIBOR...
 • 25
 • 826
 • 0
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 7

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 7

Đầu tư Chứng khoán

... 2. 50 +0.15 05/ 03 /20 06 5.6% +2. 75 2. 50 +0 .25 05/09 /20 06 5.9% +2. 80 2. 50 +0 .30 05/ 03 /20 07 6.4% +2. 95 2. 50 +0.45 Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 ... -tri u USD Lãi suất Dòng tiền Dòng tiền LIBOR Ngày Dòng tiền thả cố định Thuần 05/ 03 /20 04 4 .2% 05/09 /20 04 4.8% +2. 10 2. 50 –0.40 05/ 03 /20 05 5 .3% +2. 40 2. 50 –0.10 05/09 /20 05 5.5% +2. 65 ... suất hoán đổi (%) năm 6. 03 6.06 6.045 năm 6 .21 6 .24 6 .22 5 năm 6 .35 6 .39 6 .37 0 năm 6.47 6.51 6.490 năm 6.65 6.68 6.665 10 năm 6. 83 6.87 6.850 Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright...
 • 29
 • 685
 • 1
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 8

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 8

Đầu tư Chứng khoán

... quyền chọn = USD, giá thực = 100 USD Lãi (USD) -10 -20 -30 110 70 80 90 100 120 130 Giá cổ phiếu (USD) Mua quyền chọn bán IBM (Hình 8 .2, trang 1 83) Lợi nhuận từ việc mua quyền chọn bán cổ phiếu ... chọn = tháng 30 Lãi (USD) 20 10 70 -5 80 90 Giá cổ phiếu (USD) 100 110 120 130 Bán quyền chọn mua cổ phiếu eBay(Hình 8 .3, trang 184) Lợi nhuận từ việc bán hợp đồng quyền chọn cổ phiếu eBay theo ... 8.1, Trang 1 82) Lợi nhuận từ việc mua hợp đồng quyền chọn mua cổ phiếu eBay theo kiểu Châu Âu : phí quyền chọn = USD, giá thực = 100 USD, thời hạn quyền chọn = tháng 30 Lãi (USD) 20 10 70 -5 80...
 • 21
 • 915
 • 0
sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 9

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 9

Đầu tư Chứng khoán

... thức 9 .2, trang 21 2) -rT p ≥ Ke –S0 Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 9.8 Ngang giá quyền chọn mua-quyền chọn bán; Không có cổ tức (Công thức 9 .3, trang ... Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 c + Ke -rT 9.9 = p + S0 Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá  Giả định c =3 T = 0 .25 K =30 = 31 S0 r = 10% D=0  Cơ hội ... Hull 20 05 9.5 Giới hạn giá quyền chọn mua kiểu Châu Âu ; không cổ tức (Công thức 9.1, trang 21 1) c ≥ S0 –Ke Options, Futures, and Other Derivatives th -rT Edition, Copyright © John C Hull 20 05...
 • 16
 • 622
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25