bai 23 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Lịch sử

... NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945)Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI Nhóm 2: CÁC NƯỚC ... NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945)Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠIQua việc hệ thống các ... nghĩa2/191710/19171918-19201921-19251925-19411941-1945 II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945)Nội dung cơ bản của lịch sử TG hiện đại thời kì này là:1. Đây là thời kì diễn ra những chuyển...
 • 27
 • 4,960
 • 15
giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... hai 1939 - 1945).- Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại. - Nhận thức được mối liên hệ giữa lịch sử thế giớilịch sử Việt Nam trong thời kỳ 1917 - 1945.2. Tư tưởng- ... LSTG hiện đại? Nêu một ví dụ về mối liên hệ giữa lịch sử thế giớilịch sử Việt Nam trong thời kỳ 1917-1945? -Dặn dò:- Hoàn thành cả 3 câu hỏi và bài tập trong SGK trang 106- Ôn tập chuẩn ... mọi mặt, phát huy ảnh hưởng ngày càng sâu rộng đối với cục diện toàn thế giới. Bài 18 Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)I. Mục tiêu bài học1. Kiến thứcHọc...
 • 18
 • 10,360
 • 58
bài giảng lịch sử 11 bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

bài giảng lịch sử 11 bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

Lịch sử

...  !"#I. Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại II. Những vấn đề chính yếu của lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 – 1945 a. Chủ nghĩa xã hội được xác lập đầu ... biến của cách mạng thế giới từ sau Cách mạng tháng Mười c. Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên toàn thế giới. III. Xu thế phát triển của lịch sử thế giới hiện đại $BÀI ... thế phát triển của lịch sử thế giới hiện đại $BÀI TẬPTrong các sự kiện lịch sử từ 1917 đến 1945, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và điền vào theo mẫu dưới...
 • 17
 • 2,918
 • 0
Bài 23 : Ôn tập lịch sử thế giới

Bài 23 : Ôn tập lịch sử thế giới

Lịch sử

... mưu toan gây chiến tranh thế giới thứ II để phân chia lại thế giới. mưu toan gây chiến tranh thế giới thứ II để phân chia lại thế giới. Tại sao chọn chiến tranh thế giới thứ II là sự kiện chủ ... 9) Em hãy cho biết tình hình thế giới giai đoạn 1939 - 1945?Câu 9) Em hãy cho biết tình hình thế giới giai đoạn 1939 - 1945?Chiến tranh thế giới Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ:thứ hai ... sản ra đời trên thế giới. Quốc tế cộng sản thành lập, loạt đảng cộng sản ra đời trên thế giới. Quốc tế cộng sản thành lập, lãnh đạo cách mạng thế giới. lãnh đạo cách mạng thế giới. Tại sao chọn...
 • 26
 • 925
 • 1
giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Lịch sử

... nghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôn của Đảng cộngsản…)- Lập niên biểu về phong trào công nhân thế giới từđầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.? * Phong trào công nhân thế giới ThờigianNơidiễn raMụcđíchKếtquảýnghĩaAnh ... 4.Về Phong trào công nhân thế giới -GV đặt câu hỏi cho cả lớp làm việc Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào? Nêu một ... - Bài tập: Câu 1. Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại nổi lên những vấn đề nào?Câu2. Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức về các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ XVII – XVIIICâu...
 • 8
 • 12,006
 • 61
Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP lịch sử thế giới cổ đại. ppt

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP lịch sử thế giới cổ đại. ppt

Khoa học xã hội

... đồ Lịch sử thế giới cổ đại. - Tranh ảnh về các công trình nghệ thuật. C/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1/ Kiểm tra bài cũ : ( TG) 2/ Bài mới GV: Cần khái quát những kiến thức của lịch sử phát ... xuất hiện trên Trái Đất. + Sự phát triển của con người và loài người. + Sự xuất hiện các quốc gia cổ đạisự phát triển của nó. + Những thành tựu văn hoá lớn của lịch sử thế giới cổ đại. ... rìu, mai, thuổng - Công cụ đồng: cuốc, liềm, mai, thuổng - Đồ trang sức bằng đá, đồng: vòng đeo cổ, đeo tay c/ Về tổ chức xã hội ÔN TẬP lịch sử thế giới cổ đại. I/ MỤCTIÊU BÀI...
 • 14
 • 1,091
 • 0
Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Khoa học xã hội

... thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại; câu hỏi ôn tập, phân công học sinh theo nhóm, tổ. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917). III. ... cũ: 2. Giới thiệu bài mới. 3. Hoạt động dạy và học 1/ Hoạt động 1: Những sự kiện lịch sử chính - Mục tiêu: Hệ thống lại toàn bộ các sự kiện lịch sử cơ bản của lịch sử thế giới cận đại (từ ... hậu quả nặng nề, thảm khốc cho nhân loại. III. BÀI TẬP THỰC HÀNH: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Củng...
 • 5
 • 14,397
 • 18
bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử

... Bài 8 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 1 - Những kiến thức cơ bản Thời gian1566Sự kiệnCách mạng Hà lanKết ... ba nước Đông Dương cuối TK XIX - đầu TK XX là :A - Biểu hiện tinh thần đoàn kết của ba nước Đông DươngB – Còn mang tính chất tự phát do sỹ phu yêu nước hay nông dân lãnh đạo C - Sử dụng ... lập Trung Hoa dân Quốc -Lật đổ chế độ phong kiến 1914 -1918Chiến tranh thế giới thứ nhất - Thuộc địa trên thế giới được chia lại 2 - Nhận thức đúng những vần đề chủ yếu THẢO LUẬN -...
 • 20
 • 7,320
 • 0
bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Lịch sử

... LỊCH SỬ 8 BÀI 14LỊCH SỬ 8 BÀI 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI THẾ GIỚI CẬN ĐẠI(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)BÀI 14 : ÔN TẬP ... TẬP LỊCH SỬBÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI THẾ GIỚI CẬN ĐẠI(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917)I. Những sự kiện lịch sử chínhI. Những sự kiện lịch sử ... nào Cuộc cách mạng tư sản nào triệt để nhất trong lịch sử thế triệt để nhất trong lịch sử thế giới cận đại? Thời gian diễn ra? giới cận đại? Thời gian diễn ra?TL: CMTS PHÁP (1879 – 1894)TRÒ...
 • 23
 • 1,191
 • 0
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) pptx

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) pptx

Khoa học xã hội

... 1/. HOẠT ĐỘNG 1 : NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH  Mục tiêu : Củng cố, hệ thống hóa những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.  Nội dung : Hoạt động của ... LSTG hiện đại.  Học sinh chuẩn bị : - Sách giáo khoa 8, bài tập sử 8. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC  Kiểm tra bài cũ: - Em biết gì về những tiến bộ của khoa học kỹ thuật thế giới nửa đầu thế ... của lịch sử thế giới trong những năm 1917 đến 1945.  Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi - Hướng dẫn HS từ những sự kiện đã nêu rút ra những nội dung chủ yếu của lịch sử...
 • 6
 • 3,636
 • 9
Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx

Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) ppsx

Khoa học xã hội

... : - Sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Dặn dò ôn kỹ bài chuẩn bị câu hỏi bài 24. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức : - Gíup ... ra những nội dung chủ yếu của lịch sử TG hiện đại theo năm ý trong SGK. - Cần nêu rõ các nội dung này phản ánh những diễn biến phức tạp, đa dạng của lịch sử TG trong vòng gần 3 thập niên ... sự kiện cơ bản của LSTG giữa 2 cuộc chiến tranh TG. - Nắm được những nội dung chính của lịch sử thế giới trong những năm 1917-1945. 2/. Tư tưởng : - Củng cố nâng cao tư tưởng, tình cảm cách...
 • 6
 • 1,952
 • 2
Ôn tập Lịch sử thế giới hiện đại

Ôn tập Lịch sử thế giới hiện đại

Lịch sử

... PhápABCD Bài 18 Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) Chiến tranh thế giới thứ haiThời gian sự kiện Nội dung Kết quả, ý nghĩa.1939-1945 Chiến tranh thế giới thứ hai.-Bùng ... dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai xuất hiện ở những nước nào?Anh,Pháp,Mĩ.Anh,Pháp, Đức.Đức, I-ta-li-a,NhậtABCD I. Những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại (1917 -1945)Trỡnh ... quốc1921-1941 Liên Xô xây dựng CNXHCông nghiêp hoá ,tập thể hoá nông nghiêp,thực hiện các kế hoạch 5 nămTừ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cườngquốc công nghiệp XHCNNước Nga- Liên Xô....
 • 13
 • 1,017
 • 3
Giáo án Lịch Sử lớp 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI doc

Giáo án Lịch Sử lớp 8: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI doc

Khoa học xã hội

... - Sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Dặn dò ôn kỹ bài chuẩn bị câu hỏi bài 24. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN 1945) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức : - ... đầu thế kỷ XX? - Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô Viết? 1/. HOẠT ĐỘNG 1 : NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH  Mục tiêu : Củng cố, hệ thống hóa những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới ... LSTG hiện đại.  Học sinh chuẩn bị : - Sách giáo khoa 8, bài tập sử 8. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC  Kiểm tra bài cũ: - Em biết gì về những tiến bộ của khoa học kỹ thuật thế giới nửa...
 • 4
 • 743
 • 1
Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI . pptx

Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI . pptx

Tài liệu khác

... Sử 10- Bài 12 :ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI .  ...  !"#$%&%!'(,-!"#$./01$a.Phương Đôngcổ đại . C?5DE8:F0- 48:0)'G+E-5 ... -5'(2$ME+&"+')*!+,(,! *b.Phương Tâycổ đại C?5E:N:F9 BG+E-5 159,$9B...
 • 4
 • 4,133
 • 21

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25