bộ văn hóa thể thao và du lịch

Báo cáo của bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Báo cáo của bộ văn hóa, thể thao du lịch

Kế toán - Kiểm toán

... nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài chính Bộ Công an). - Thanh tra Văn hóa, Thể thao Du lịch đã kiểm tra 31.477 cơ sở kinh ... với 4 Quyết định của các Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế. Một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ký ban hành văn bản quy định về thẩm ... các Bộ, Ngành liên quan đã được ký kết triển khai thực hiện đạt kết quả khả quan (Chương trình hoạt động số 168, ngày 19.1.2006 của các Bộ Khoa hoc Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao Du...
 • 9
 • 483
 • 0
Tài liệu Chỉ đạo: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ppt

Tài liệu Chỉ đạo: Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch ppt

Du lịch

... đạt thành tích cao, Bộ Văn hoá - Thể thao Du lịch phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, báo Thể thao Việt Nam công ty cổ phần Đầu tư Truyền thông Việt ... cảm ơn tặng hoa trong buổi Truyền hình trực tiếp - Được tặng bằng khen của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch - Được tặng kỷ niệm chương của BTC - Clipping toàn bộ chương trình 02 bộ VCD/DVD ... thiệu bài hát. QUY MÔ HÌNH THỨC THỂ HIỆN “Vinh quang thể thao Việt Nam” là chương trình giao lưu nghệ thuật có quy mô lớn do Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch chỉ đạo tổ chức thực hiện....
 • 12
 • 310
 • 0
Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao du lịch

Thủ tục hành chính

... động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.171. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch ... ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành ... hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.- Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) về việc ban hành quy chế...
 • 17
 • 1,119
 • 0
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao du lịch

Tư liệu khác

... ĐỊNH Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao du lịch _______ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ... này đều bãi bỏ.Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cótrách nhiệm ... Thể thaoDu lịch; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức ngành văn hóa, thể thao và...
 • 5
 • 1,429
 • 5
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao và du lịch

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch

Kế toán

... XUẤT QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH1.1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp của Công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch Sản ... xây dựng văn hóa thể thao du lịch Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch. Chương ... XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao...
 • 97
 • 664
 • 5
Văn hóa thể thao và du lịch

Văn hóa thể thao du lịch

Tài liệu khác

... quyền quyết định: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. g) Kết quả thực hiện ... của Bộ Văn hóa- Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.- Công văn số 377/SVHTT-QL ngày 22/5/2007 của Sở Văn hóa ... huyện.- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng...
 • 6
 • 462
 • 2
261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao du lịch Quý I nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

Tài liệu khác

... các Nghị định Chiến lược phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao du lịch năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tổ chức ... tra về lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch tại địa phương. 8- Triển khai Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về Quy định điều kiện hoạt động chuyên môn các môn thể thao của cơ sở ... VIỆT NAMSỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 261 /BC-SVHTTDL Ninh Thuận, ngày 20 tháng 3 năm 2012BÁO CÁOHoạt động văn hóa, thể thao du lịch Quý I và nhiệm vụ...
 • 12
 • 837
 • 1
Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa

Tài liệu khác

... Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy chế này được áp dụng với tất cả các phòng, ban các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa. ... nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-VHTTDL ngày tháng năm 2012 của Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa) Chương IQUY ĐỊNH CHUNG ... phục hạn chế thiệt hại; ưu tiên sử dụng lực lượng kỹ thuật an ninh thông tin của đơn vị lập biên bản báo cáo bằng văn bản cho cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Sở Thông tin và...
 • 7
 • 562
 • 0
Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao và du lịch

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao du lịch

Tài liệu khác

... của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa trên Internet. TTTĐT Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa là công cụ giao tiếp hai chiều giữa Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa với ... TTTĐT Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa phải ghi rõ: “Theo TTTĐT Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa .Điều 13. Chuẩn thông tin1. Bộ mã tiếng Việt sử dụng trên TTTĐT là bộ mã tiếng ... tin giới thiệu về Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa; b) Thông tin về lãnh đạo Sở;c) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch Gia đình;d) Thông...
 • 15
 • 705
 • 5
014 tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại trung tâm du lịch văn hóa thể thao phú sơn

014 tăng cường đào tạo bồi dưỡng nhân lực tại trung tâm du lịch văn hóa thể thao phú sơn

Kinh tế - Thương mại

... hình ảnh hưởng nhân tố môi trường đến đàotạo bồi dưỡng nhân lực tại trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn2.2.1 Tổng quan về tình hình kinh doanh của trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú ... thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng nhânlực tại trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn2.3.1 Đặc điểm tình hình nhân lực tại trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn.DI7 ... dV:D/IFGG!I:/DDE.y4#4&V*6:6g/D4"E2.3.2 Hình thức, nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng nhân lực tại trungtâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn.*7!&$C,M\}&•&‘/•2\^)&’&•&‘/•24&•)...
 • 41
 • 393
 • 0
Văn hóa, thể thao, du lịch

Văn hóa, thể thao, du lịch

Tài liệu khác

... luyện VĐV thể thao, Trung tâm thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao X X18. Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao X X9. Phê duyệt quy ước tổ dân phố văn hóa; hương ước làng văn hóa Trình ... 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng IX. LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCHSTT Tên thủ tục hành chínhÁp dụng tại huyệnÁp ... luyện VĐV thể thao, Trung tâm thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao Trình tự thực hiện: Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Văn hoá Thông tin huyệnBước 2. Phòng Văn hoá Thông tin...
 • 38
 • 555
 • 1
Hoạt động phối hợp Phòng Văn hóa thể thao du lịch

Hoạt động phối hợp Phòng Văn hóa thể thao du lịch

Tư liệu khác

... lực lượng vận động viên tham gia đại hội thể dục thể thao hội thao quốc phòng huyện Điện Bàn năm 2009 liên hoan thôn, khối phố văn hoá, gia đình văn hoá.3-Đoàn Thanh niên huyện tiếp tục ... dung cụ thể như sau:I/ NỘI DUNG GIẢI PHÁP:1-Phòng VH&TT phối hợp với Ban Thường Vụ Huyên Đoàn tổ chức liên hoan văn hoá văn nghệ mừng Đảng-Mừng xuân lần thứ 12 năm 2009 tại các cụm chung ... giới thiệu các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện để Đoàn viên thanh thiếu niên tham gia tìm hiểu, chăm sóc phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương. Mỗi cơ sở Đoàn-Hội-Đội...
 • 2
 • 420
 • 0

Xem thêm