bộ quy tắc ứng xử trong ngành y tế

Quy tắc ứng xử trong nhà trường

Quy tắc ứng xử trong nhà trường

Tư liệu khác

... trường.- Không được tô son, đánh phấn, sơn móng tay, móng chân, nhuộm tóc để trang điểm; không được sử dụng điện thoại.Trên đ yquy tắc ứng xử trong nhà trường. Mong các thành viên thực hiện ... đúng quy định của nhà nước và nhà trường. - Không được tỏ thái độ bàng quan, đùn đ y trách nhiệm cho người khác (GVCN, quản lý học sinh, BGH…). 5. Ứng xử của học sinh.- Kính trọng th y giáo, ... phê bình x y dựng vì mục tiêu chung – phải có ý kiến riêng mình nhưng phải có căn cứ để hợp tác, phát huy trí tuệ tập thể, bảo đảm dân chủ thật sự, x y dựng văn minh công sở. 4. Ứng xử của CBCNV:-...
 • 2
 • 1,090
 • 2

Đẩy mạnh công tác tuyên giáo trong ngành ý tế

Đẩy mạnh công tác tuyên giáo trong ngành ý tế

Tài liệu khác

... cao y c.ãDõn s 4.3 .Y t c s(tip)ã2.Nhng vn ch yu cn tham mưu:–X y dựng mạng lưới y tế gần dân trong đó trạm y tế xã được xác định là đơn vị kỹ thuật y tế đầu tiên trong hệ thống y tế ... sách y tế ng y một tăng ( dân số tăng, bệnh tật phức tạp……)–Giá các dịch vụ y t ngy mt cao.ãCỏc quy lut kinh t khụng thể đem áp dụng nguyên xi vào y tế. 4.Những vấn đề cần nắm vững trong ... tuyên giáo trong ngành y tế GSTSKH PHẠM MẠNH HÙNGChuyên gia cao cấpNguyên phó trưởng ban TGTWNguyên thứ trưởng TT Bộ Y tế. T chãPhõn cp qun lý ngi qun lý được tự chủ hơn trong tạo và...
 • 64
 • 1,219
 • 0

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tư liệu khác

... Tổ chức cán bộ, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định n y Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.Điều 2. Quy tắc ứng xử n y áp dụng đối ... Nhà nước, thực hiệnnhiệm vụ tiếp dân, giải quy t công việc theo thẩm quy n, đúng trình tự, thủ tục giải quy t khiếu nại, tố cáo được quy định trong Quy chế tiếp công dân và các văn bản phápluật ... tácthanh tra, giải quy t khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng khi được cấp có thẩm quy n giao.Điều 8. Ứng xử nơi công cộng1. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy tắc sinh hoạt...
 • 5
 • 1,421
 • 5

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

Tư liệu khác

... quy n xử lý. Điều 13. Các quy định cán bộ, công chức cấp xã phải làm Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy tắc n y ngoài việcphải thực hiện các quy định tại Quy tắc ... các quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ m y chính quy n địaphương thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, giám sát việc niêm y t công khai và thựchiện Quy tắc ... phúc__________________________________________________________ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ m y chính quy n địa phương (Ban hành kèm theo Quy t định số 03/2007/QĐ-BNV ng y 26 tháng 02 năm 2007của Bộ trưởng Bộ Nội...
 • 10
 • 1,039
 • 5

Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

Vật lý

... ngôn ngữ, cách xử lý phù hợp với đặc trưng của cấp học, không đe dọa, quát mắng và xúc phạm đến thân thể, nhân phẩm học sinh.Điều 12. Tổ chức thực hiện Quy tắc n y áp dụng từ ng y 18 tháng 10 ... đồng, mẫu thuẫn Ứng xử khi giải quy t những bất đồng, mâu thuẫn: đảm bảo từ tốn, có lý, có tình, không kiêu căng, thách thức, hiếu thắng, biết lắng nghe tích cực, góp ý mang tính x y dựng, giữ ... đoàn kết.Điều 10: Quan hệ với người khác giới. Ứng xử trong quan hệ giữa những người khác giới đảm bảo trong sáng, lịch thiệp, tôn trọng, không g y phản cảm, khó chịu, đàm tiếu cho người xung...
 • 3
 • 3,054
 • 12

Góp phần tìm hiểu các quy định mua sắm của một số nhà tài trợ chính trong ngành Y tế ở Việt Nam

Góp phần tìm hiểu các quy định mua sắm của một số nhà tài trợ chính trong ngành Y tế ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... cầu.Mở thầu Y u cầu. Y u cầu. Y u cầu.Đánh giá thầu Quy định. Quy định. Quy địnhBáo cáo, trình duyệt kết quả Y u cầu. Y u cầu. Y u cầuký hợp đồng ,trình duyệt Y u cầu. Y u cầu. Y u cầu Nhận ... nhà nớc.5. Bộ Y tế, Quy t định số 2790/2002/QĐ-BYT ng y 25 tháng 7 năm 2002 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định Quản lý và sử dụng nguôn hỗ trợ phát triênr chính thức. 6. Bộ Y tế, Ban quản ... sản xuât từ trong nớc. - Quy định ng y tính tỷ giá quy đổi so sánh giá dự thầu: Theo quy chế 88/CP là ng y mở thầu còn theo quy định của WB, ADB ghi trong hồ mời thầu là một ng y cụ thể trớc...
 • 63
 • 497
 • 0

Góp phần tìm hiểu các quy định mua sắm của một số nhà tài trợ chính trong ngành Y tế ở Việt Nam .doc

Góp phần tìm hiểu các quy định mua sắm của một số nhà tài trợ chính trong ngành Y tế ở Việt Nam .doc

Kinh tế - Thương mại

... phép x y dựng:- Gi y chứng nhận quy n sử dụng đất do cơ quan Nhà níc cã thÈm quy n cÊp. Gi y chøng nhËn quy n sö dụng đất n y do Tổng cục địa chính phát hành kể cả gi y chứng nhận quy n sử ... gi y chứng nhận quy n sử dụng nhà ở và quy n sử dụng đất ở đợc cơ quan Nhà nớc có thẩm quy n cấp theo quy định của Nghị định 60/Cp ng y 5/7/1994 của Chính phủ về quy n sở hữu nhà ở và quy n ... khảo sát và thiết kế quy hoạch x y dựng thay cho Quy t định 502/BXD- VKT của Bộ trởng Bộ x y dựng.- Rà soát sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn quy phạm thiết kế quy hoạch và các quy định về quản lý...
 • 56
 • 448
 • 0

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử

Tài liệu khác

... của chúng ta trong việc tuân thủ luật chống độc quy n của Quy tắc n y. Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của Colgate có sẵn dưới một số ngôn ngữ trên trang web của Công ty trong mục “Làm ... th y câu trả lời mình cần.Hỏi: Quy tắc Ứng xử áp dụng cho ai?Trả lời: Tất cả nhân viên của Colgate ở mọi cấp độ phải tuân thủ Quy tắc Ứng xử. Không có ngoại lệ nào.Hỏi: Chuyện gì sẽ x y ... cả các luật và quy định ở mọi nơi mà công ty hoạt động. Ngoài ra, Công ty có thể có những chính sách và quy trình cụ thể liên quan đến việc n y. H y bắt đầu với Quy tắc Ứng xử nhưng đảm bảo...
 • 36
 • 799
 • 3

Quy tắc ứng xử của Electric Industry Citizenship Coalition

Quy tắc ứng xử của Electric Industry Citizenship Coalition

Quản trị kinh doanh

... http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf  www.quality.co.uk/emas.htm  www.ethicaltrade.org/  ... .  1 Phiên bản 4.0 (2012)  TRY CITIZENSHIP COALITIONđ đ (EICCđ) . . . ....
 • 12
 • 338
 • 0

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử

Kỹ năng giao tiếp

... ra trong Quy tắc Ứng xử n y. Chúng ta cũng khuyến khích đối tác kinh doanh cam kết với những quy tắc đạo đức được quốc tế công nhận và tôn trọng các quy tắc đó để tuân thủ các điều luật và quy ... hàng ng y của chúng ta và do đó, chúng thể hiện đặc điểm trung tâm của Quy tắc Ứng xử. Trong hoạt động kinh doanh của mình, GW cam kết tuân thủ tất cả các quy định bắt buộc và các quy tắc được ... GW tôn trọng quy n tự do liên kết và quy n thỏa ước tập thể và bảo về những quy n n y ở tất cả các cơ sở của mình trên toàn cầu.Phân biệt đối xử GW công nhận và thúc đ y sự đối xử công bằng...
 • 8
 • 1,112
 • 23

Xem thêm