bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán năm 2013

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

Toán học

... > >⇔ ⇔ ⇔ > + > > −  - 9 -x−∞ 1 +∞y′− −y 2 −∞+∞ 2 Ôn Thi TNPT Năm 2009ĐỀ SỐ 4( Thời gian làm bài 150 phút )I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm )Câu ... 1 , x .x mA B A B+ = =O07- ""?0-9 - 1 3 - Ôn Thi TNPT Năm 2009ĐỀ 5( Thời gian làm bài 150 phút )I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu ... 6J7%8"#90-)−=−+ =y4 .log x 422ylog x 2 42 - 8 - Ôn Thi TNPT Năm 2009ĐỀ 6( Thời gian làm bài 150 phút )I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7điểm) Câu...
 • 32
 • 972
 • 7
Gián án bô đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12

Gián án đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12

Toán học

... 23 2= − +y x xĐỀ 18Câu I:(3 điểm): 1313BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 GV Nguyễn Trọng TiếnCâu III. (1 điểm). Tính thể tích khối tứ diện đều S.ABC có tất cả các cạnh đều bằng a.II. PHẦN ... dx 3030BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 GV Nguyễn Trọng TiếnCho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông ở B. cạnh SA vuông góc với đáy. Từ A kẻ các đoạn thẳng AD vuông góc với ... phân biệt và các tiếp tuyến với (Cm) tại A,B vuông góc với nhau. Hết TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT HIỆP THÀNH 4848BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 GV Nguyễn Trọng Tiến2) Tìm tọa độ giao điểm...
 • 48
 • 916
 • 3
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN(SỐ 12)

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN(SỐ 12)

Toán học

... ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP SỐ 12(MÔN TOÁN) Thời gian làm bài:150 phút(Không kể giao đề) I/PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI THÍ SINH: (7 điểm). ... LOẠI THÍ SINH(3 điểm).Thí sinh học theo chương trình nào thì chọn đề thi tương ứng.A/CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN:CÂU IV a./ Trong không gian Oxyz cho điểm A(1;2;-1) và đường thẳng (d) có phươngtrình ... y=logx2(3x+1).3/Tính I=( )dxxx∫∏−4021cos2. ĐS:I=8∏-41CÂU III(1 điểm). Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a;góc SAC bằng 600. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu đi qua...
 • 2
 • 433
 • 0
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 27)

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 27)

Toán học

... ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 27) Thời gian làm bài:150 phút (Không kể giao đề) . I/PHẦN CHUNG (7 điểm)CÂU I ( 3 điểm): 1/Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ( C) ... thể tích khối chóp đó. II/PHẦN RIÊNG (3 điểm)A/CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN:CÂU IVa (2 đi ểm) Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình:x+2y2+z2-2x-4y-6z=0. 1/Xác định tâm và tính ... trình (31)x2+3(31)x11+ > 12 B/CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO:CÂU IVb ( 2 điểm) Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình:x+2y2+z2-2x-4y-6z=0. 1/Xác định tâm và tính...
 • 2
 • 498
 • 0
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN(SỐ 27)

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN(SỐ 27)

Toán học

... ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN (SỐ 27) Thời gian làm bài:150 phút (Không kể giao đề) . I/PHẦN CHUNG (7 điểm)CÂU I ( 3 điểm): 1/Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ( C) ... thể tích khối chóp đó. II/PHẦN RIÊNG (3 điểm)A/CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN:CÂU IVa (2 đi ểm) Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình:x+2y2+z2-2x-4y-6z=0. 1/Xác định tâm và tính ... trình (31)x2+3(31)x11+ > 12 B/CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO:CÂU IVb ( 2 điểm) Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình:x+2y2+z2-2x-4y-6z=0. 1/Xác định tâm và tính...
 • 2
 • 456
 • 0
Đề ôn thi tốt nghiệp môn Toán

Đề ôn thi tốt nghiệp môn Toán

Công nghệ

... (5 - i)x + 8 - i - 0.ĐỀ SỐ 12 :ĐỀ SỐ 2I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH :(7 điểm)Câu 1: (3điểm) Chohàm số 4232 2xy x= + − có đồ thị (C)a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) ... Đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh SA vuông góc với đáy, góc ACB có số đó bằng 600, BC = a, SA = a3 . Gọi M là trung điểm cạnh SB. Chứng minh mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng ... trên [0; 2] .Câu III (1,0 điểm)Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, ∠BAC = 300 ,SA = AC = a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC).Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).II...
 • 17
 • 384
 • 0
Tài liệu 72 đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 2009 ppt

Tài liệu 72 đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 2009 ppt

Toán học

...  “Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng” BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12  “Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ ...  ĐỀ 25 BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12  “Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng” 33 ĐỀ 66 I/ PHẦN DÀNH CHUNG CHO ... 2; 1  xy e y x ĐỀ 57 I. (7 điểm) Câu I (3 điểm) BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12  “Trên bước đường thành công không có dấu chân của những...
 • 38
 • 374
 • 0
CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN 2014

CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN 2014

Toán học

... +a Năm học 2013 - 2014 http://violet.vn/vanlonghanam 23Lại Văn Long website: http://violet.vn/vanlonghanam: Chuyên Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp 2013- 2014(Kí hiệu : m = Min f(x))B. Các dạng toán ... 12cm. Xét tam giác vuông SOI, ta có: Năm học 2013 - 2014 http://violet.vn/vanlonghanam 47Lại Văn Long website: http://violet.vn/vanlonghanam: Chuyên Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp 2013- 2014 r =22ba ... học 2013 - 2014 http://violet.vn/vanlonghanam 42Lại Văn Long website: http://violet.vn/vanlonghanam: Chuyên Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp 2013- 2014 Sử dụng giả thi t và các tính chất của thi t...
 • 61
 • 5,345
 • 268

Xem thêm