bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

Toán học

... > >⇔ ⇔ ⇔ > + > > −  - 9 -x−∞ 1 +∞y′− −y 2 −∞+∞ 2 Ôn Thi TNPT Năm 2009ĐỀ SỐ 4( Thời gian làm bài 150 phút )I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm )Câu ... 1 , x .x mA B A B+ = =O07- ""?0-9 - 1 3 - Ôn Thi TNPT Năm 2009ĐỀ 5( Thời gian làm bài 150 phút )I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu ... 6J7%8"#90-)−=−+ =y4 .log x 422ylog x 2 42 - 8 - Ôn Thi TNPT Năm 2009ĐỀ 6( Thời gian làm bài 150 phút )I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7điểm) Câu...
 • 32
 • 972
 • 7
Gián án bô đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12

Gián án đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12

Toán học

... 23 2= − +y x xĐỀ 18Câu I:(3 điểm): 1313BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 GV Nguyễn Trọng TiếnCâu III. (1 điểm). Tính thể tích khối tứ diện đều S.ABC có tất cả các cạnh đều bằng a.II. PHẦN ... dx 3030BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 GV Nguyễn Trọng TiếnCho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông ở B. cạnh SA vuông góc với đáy. Từ A kẻ các đoạn thẳng AD vuông góc với ... mặt phẳng ( ) ( ),α β. 99BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12 GV Nguyễn Trọng TiếnCâu III (1 điểm) Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và các cạnh bên tạo với...
 • 48
 • 915
 • 3
Ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh THPT năm 2008-2009

Ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh THPT năm 2008-2009

Tiếng anh

... C D6 Ôn thi tốt nghiệp thpt Năm 2009 Môn thi: tiếng anh (Đề thi có 05 trang)Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Họ v tên thí sinh: Ng y tháng năm sinh: Số báo danhĐịa ... 1 Mụn thi: tiếng anh ( thi gm cú 05 trang) Thi gian: 120 phỳt (khụng k thi gian giao )Điểm bằng số: Điểm bằng chữ: Họ tên, chữ ký GK 1: Họ tên, chữ ký GK 2: Số pháchI. Khoanh tròn ... bài làm. 4. Không dùng bút tẩy màu trắng. Thí sinh chỉ đợc dùng bút một màu xanh hoặc đen để làm bài. Không dùng mực màu đỏ. 5. Giám thị không giải thích gì thêm. 6. Thí sinh không đợc sử dụng...
 • 7
 • 728
 • 8
Bộ đề ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Toán

Bộ đề ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Toán

Công nghệ

... − = +x 1 i 3 , x 1 i 3 - 1 6 - Ôn Thi TNPT Năm 2009 Gọi I là trung điểm của AB . Từ I kẻ đường thằng ∆vuông góc với mp(SAB) thì ∆ là trục của SAB∆ vuông .Trong mp(SCI) , gọi J là trung ... M(2+3t;3−9t;−3+6t) . Theo đề : 1 12 2 2 2AM 14 9t 81t 36t 14 t t9 3= ⇔ + + = ⇔ = ⇔ = ± - 3 1 - Ôn Thi TNPT Năm 2009Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ... - Ôn Thi TNPT Năm 2009ĐỀ 8( Thời gian làm bài 150 phút )I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số x 3yx 2−=− có đồ thị (C)a) Khảo sát sự biến thi n...
 • 32
 • 671
 • 3
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Tiếng Anh 2008 ppt

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Tiếng Anh 2008 ppt

Anh ngữ phổ thông

... Yours H ITITITITINTRODUCTION FUNNY!!! Teacher: Tiếng anh là gì nhỉ? Students : Là ngôn ngữ giao tiếp Teacher: Tiếng anh có khó không? Students : Dễ ợt (híc…híc) Teacher: Ừ, dễ ợt. Nó ... late". 23. He told me ________________ a. think well before I answer. b. think well before I answered. c. to think well before I answered. d. to think well before I will answer 24. A good ... d. kind 25. Choose the word which is pronounced differently from the others a. mother b. this c. think d. that 26. They ride their bicycles to the countryside for________ a. please b....
 • 92
 • 839
 • 5
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp hệ không phân ban môn lý đề 1 pptx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp hệ không phân ban mônđề 1 pptx

Vật lý

... của tụ điện biến thi n điều hoà với chu kỳ T. Năng lượng điện trường ở tụ điện A. biến thi n điều hoà với chu kỳ T. B. biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T. C. không biến thi n điều hoà ... C. dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha 32π so với hiệu điện thế giữa dây pha đó và dây trung hoà. D. cường độ dòng điện trong dây trung hoà luôn luôn bằng 0. Câu 40: Cho mạch điện ... thanh. D. Máy thu hình (TV - Ti vi). Câu 35: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều ( )tuπ100sin2220= (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110Ω. Khi hệ số công...
 • 4
 • 433
 • 0
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp hệ không phân ban môn lý đề 2 pdf

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp hệ không phân ban mônđề 2 pdf

Vật lý

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Không Phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 213 Họ, ... của tụ điện biến thi n điều hoà với chu kỳ T. Năng lượng điện trường ở tụ điện A. biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T. B. biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T. C. không biến thi n điều hoà ... thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều ( )tuπ100sin2220=(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110Ω. Khi hệ số công suất của đoạn...
 • 4
 • 406
 • 0
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp phân ban môn lý đề 1 pdf

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp phân ban mônđề 1 pdf

Vật lý

... KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Không Phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 318 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Trong sự giao ... con lắc đơn không phụ thuộc vào A. khối lượng quả nặng. B. vĩ độ địa lý. C. gia tốc trọng trường. D. chiều dài dây treo. Trang 2/4 - Mã đề thi 318 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) ... biến thi n điều hoà với chu kỳ T. Năng lượng điện trường ở tụ điện A. biến thi n điều hoà với chu kỳ T. B. biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T. C. biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T. D. không...
 • 4
 • 337
 • 0
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp hệ phân ban môn lý đề 2 pdf

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp hệ phân ban mônđề 2 pdf

Vật lý

... Mã đề thi 475 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Không Phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi ... động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào A. khối lượng quả nặng. B. gia tốc trọng trường. C. chiều dài dây treo. D. vĩ độ địa lý. Trang 1/4 - Mã đề thi 475 Câu 20: Cơ năng của một ... dây trung hoà luôn luôn bằng 0. B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa một dây pha và dây trung hoà. C. dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha 32π...
 • 4
 • 364
 • 0
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp phân ban môn lý đề 3 ppt

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp phân ban mônđề 3 ppt

Vật lý

... Mã đề thi 641 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Không Phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi ... của tụ điện biến thi n điều hoà với chu kỳ T. Năng lượng điện trường ở tụ điện A. biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T. B. biến thi n điều hoà với chu kỳ T. C. không biến thi n điều hoà ... R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110Ω. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. 172.7W. B. 115W. C. 440W. D. 460W. Câu 39: Công thức tính...
 • 4
 • 373
 • 0

Xem thêm