bệnh bạc lá lúa

Báo cáo chuyên đề: Bệnh bạc lúa

Báo cáo chuyên đề: Bệnh bạc lá lúa

Nông - Lâm - Ngư

... lúa kháng bạc trong hệ thống lúa lai hai dòng”1.2. Mục đích- Nghiên cứu bệnh bạc giúp chúng ta hiểu rõ hơn tác hại của bệnh bạc với cây lúa. - Nghiên cứu các gen kháng bệnh bạc ... ta.31Báo cáo thực tập giáo trìnhI.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỆNH BẠC LÚA (Xanthomonas oryzae. Pv.oryzae)I.1. Giới thiệu về bệnh bạc lúa Bệnh bạc lúa (Bacterial leaf blight of rice) được phát hiện ... Sản xuất lúa lai hiện nay ở Việt Nam đã có nhiều công nghệ và giống mới được tạo ra.Chọn tạo giống lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc . Bệnh bạc lúa( Xanthomonas oryzae) một loại bệnh hiện...
 • 38
 • 4,313
 • 23

Bệnh bạc lúa - nguyên nhân và cách phòng tránh

Bệnh bạc lá lúa - nguyên nhân và cách phòng tránh

Nông nghiệp

... đất không ngấu, cây lúa nhiễm bệnh vàng sau lập thu, bón thêm phân cấp cứu vàng lá, cây lúa ra lớp rễ mới phát triển non nên gặp mưa dông dễ nhiễm bệnh bạc lá. - Bệnh thường mẫn cảm ... bón không đúng kỹ thuật. II. Đặc điểm bệnh bạc lá: - Bệnh xuất hiện ở mép lá, cháy dọc mép từ đầu chóp cháy xuống (còn gọi bệnh cháy bìa lá) - Bệnh lan theo chiều gió. ... thêm thuốc phòng chống bạc bằng thuốc sasa, hoặc xanthomic, ở cả 2 đợt này cho những ruộng hay bị bệnh và những giống hay nhiễm bệnh bạc lá. Nên phun phòng bệnh bạc ngay sau khi có đợt...
 • 3
 • 555
 • 3

Tài liệu Bệnh bạc lúa - nguyên nhân và cách phòng tránh pptx

Tài liệu Bệnh bạc lá lúa - nguyên nhân và cách phòng tránh pptx

Nông nghiệp

... đất không ngấu, cây lúa nhiễm bệnh vàng sau lập thu, bón thêm phân cấp cứu vàng lá, cây lúa ra lớp rễ mới phát triển non nên gặp mưa dông dễ nhiễm bệnh bạc lá. - Bệnh thường mẫn cảm với ... bón không đúng kỹ thuật.II. Đặc điểm bệnh bạc lá: - Bệnh xuất hiện ở mép lá, cháy dọc mép từ đầu chóp cháy xuống (còn gọi bệnh cháy bìa lá) - Bệnh lan theo chiều gió. ... thường hay bị bệnh bạc lá. Bệnh do vi khuẩn Xanthomonas Oryzea gây ra, khi mắc bệnh thì cây không có khả năng quang hợp để tạo dinh dưỡng nuôi hạt, từ đó những ruộng lúa bị bệnh bạc tỷ lệ lép...
 • 3
 • 517
 • 0

Tài liệu Bệnh bạc lúa ppt

Tài liệu Bệnh bạc lá lúa ppt

Nông nghiệp

... Biện pháp phòng trừ1. Giốngã Dùng giống chống chịu sâu bệnh, chọn thời vụ tốt.2. Biện pháp canh tácã Dọn tàn d cây bệnh. ã Loại bỏ bệnh. ã Xử lý hạt giống.ã Mật độ cấy hợp lý.ã Bón phân ... đất và hạt thóc.2. Các yếu tố ảnh hởng đến mức độ gây hại của bệnh Yếu tố Chỉ tiêu Mức độ hạiMa bÃoNhiệt độĐộ ẩmNắngThời kỳ lúa đẻ nhánh,làm đòngPhân bónGiốngNhiều22-26O CCao8 giờCân ... II. Nguồn bệnh và điều kiện phát sinh1. Nguồn bệnh và cách lan truyềnã Vi khuẩn trong các giọt dịch có thể theo nớc trong...
 • 2
 • 842
 • 6

Tài liệu Bệnh bạc Lúa ppt

Tài liệu Bệnh bạc lá Lúa ppt

Nông nghiệp

... Bệnh bạc Lúa Bệnh bạc Bệnh do vi khuẩn gây ra và phát triển mạnh trong điều kiện ấm, nóng ( nên ở các tỉnh phía Bắc bệnh xuất hiện từ cuối tháng 3 ... từ cuối tháng 3 trở đi) và thường gây hại nặng trong vụ lúa mùa. Ruộng lúa cấy dày, bón nhiều đạm, ruộng hẩu, trồng các giống nhiễm bệnh nặng. Những năm thời tiết ẩm ướt,nhiều ...
 • 2
 • 482
 • 2

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC XA -GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÚA doc

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC XA -GEN KHÁNG BỆNH BẠC LÁ LÚA doc

Nông nghiệp

... (Races) vi khuẩn X.oryza gây bệnh bạc lúa ở các tỉnh phía Bắc nước ta, cần được sử dụng trong lai tạo các giống lúa mới kháng bệnh để phòng trừ bệnh bạc lúa trong thời kỳ hiện tại. ... hướng lai tạo, chọn lọc các giống lúa kháng bệnh bạc với các nhóm nòi vi khuẩn X. oryzae gây bệnh bạc lúa ở Philippin, Nhật Bản, cũng như các nước trồng lúa nước ở châu Á. Ở Việt Nam đã ... giống lúa kháng bệnh bạc ở Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) và Nhật Bản từ những năm 1960 cho đến 1998 đã xác định được 23 gen đơn kháng các nhóm nòi (race) vi khuẩn X.oryzaegây bệnh bạc lá...
 • 7
 • 844
 • 5

PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN GÂY BỆNH BẠC LÚA (XANTHOMONAS ORYZAE PV ORYZAE) BẰNG KỸ THUẬT PCR ĐA THÀNH PHẦN doc

PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN GÂY BỆNH BẠC LÁ LÚA (XANTHOMONAS ORYZAE PV ORYZAE) BẰNG KỸ THUẬT PCR ĐA THÀNH PHẦN doc

Báo cáo khoa học

... THIỆU Bệnh bạc lúa - hay còn gọi bệnh cháy bìa lúa (Bacterial leaf blight) do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae gây ra một trong những bệnh hại phổ biến trong các nước trồng lúa. ... tiên lau mẫu lúa bị bệnh bằng cồn 96o, ngâm mẫu lúa bệnh trong Hydrogen peroxide (H2O2) 3% khoảng 3 – 5 phút rồi rửa lại bằng nước cất vô trùng. Cắt những phần lúa bị bệnh thành ... kháng bệnh. Hiện tại đã có 25 gen kháng bệnh bạc đã được công bố (Kinoshita, 1995; Zhang et al., 1997, Lin et al., 1998). Một số gen kháng bệnh bạc đã được tìm thấy trong các giống lúa...
 • 10
 • 873
 • 4

Sự ĐA DạNG DI TRUYềN MộT Số CHủNG VI KHUẩN Xanthomonas oryzae GÂY BệNH BạC LúA ở MIềN BắC VIệT NAM doc

Sự ĐA DạNG DI TRUYềN MộT Số CHủNG VI KHUẩN Xanthomonas oryzae GÂY BệNH BạC Lá LúA ở MIềN BắC VIệT NAM doc

Báo cáo khoa học

... đề Bệnh bạc lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae gây ra bệnh nhiệt đới điển hình của các vùng trồng lúa. Bạc lúa trở thành đối tượng gây hại nghiêm trọng đối với cây lúa, ... lượng tốt và có khả năng kháng bệnh trở thành nhu cầu bức xúc. Để chọn giống kháng bệnh bạc cần, xác định các chủng vi khuẩn gây bệnh bạc và các gen kháng bệnh. Cho đến nay trên thế giới ... gen kháng bệnh bạc khác nhau. ở mỗi vùng, thậm chí trong cùng một vết bệnh cùng tồn tại một số chủng gây bệnh. ở Việt Nam, thường xuất hiện nhiều chủng vi khuẩn gây bệnh bạc có độc...
 • 8
 • 594
 • 2

Nghiên cứu xạ khuẩn sinh kháng sinh diệt vi khuẩn Xanthomanas oryzae gây bệnh bạc lúa

Nghiên cứu xạ khuẩn sinh kháng sinh diệt vi khuẩn Xanthomanas oryzae gây bệnh bạc lá lúa

Nông - Lâm - Ngư

... 1.5. BỆNH BẠC TRÊN LÚA 22 1.5.1. Thiệt hại do bệnh bạc gây ra đối với cây lúa 22 1.5.2. Biểu hiện của bệnh bạc trên lúa 23 1.5.3. Vi khuẩn Xanthomonas oryzae gây bệnh bạc lúa ... suất sụt kém. 1.5.2. Biểu hiện của bệnh bạc trên lúa Bệnh bạc phát sinh phá hại suốt từ thời kì mạ đến chín nhƣng có triệu chứng điển hình ở thời kì lúa cấy trên ruộng từ sau đẻ nhánh ... mép lá, mút lan dần vào phiến hoặc lan thẳng xuống gân chính, ở một số trƣờng hợp vết bệnh có khi bắt đầu ở ngay giữa phiến lá. Vết bệnh lan rộng theo đƣờng gợn sóng hoặc thẳng, mô bệnh...
 • 78
 • 1,173
 • 1

Bệnh bạc lúa - nguyên nhân và cách phòng tránh docx

Bệnh bạc lá lúa - nguyên nhân và cách phòng tránh docx

Lâm nghiệp

... điểm bệnh bạc lá: - Bệnh xuất hiện ở mép lá, cháy dọc mép từ đầu chóp cháy xuống (còn gọi bệnh cháy bìa lá) - Bệnh lan theo chiều gió. - Buổi chiều những giọt keo vi khuẩn bạc khô ... thêm thuốc phòng chống bạc bằng thuốc sasa, hoặc xanthomic, ở cả 2 đợt này cho những ruộng hay bị bệnh và những giống hay nhiễm bệnh bạc lá. Nên phun phòng bệnh bạc ngay sau khi có đợt ... trên chắc chắn đã hạn chế phần lớn bệnh bạc đối với lúa vụ mùa. Sản xuất nông nghiệp muốn có năng suất cao phải chủ động ngay từ đầu vụ. Đặc biệt bệnh bạc khi đã xuất hiện mới xử lý thì...
 • 4
 • 600
 • 1

Phòng tránh bệnh bạc lúa pptx

Phòng tránh bệnh bạc lá lúa pptx

Nông nghiệp

... tránh bệnh bạc lúa Vụ mùa năm trước các ruộng lúa của gia đình tôi và nhiều bà con khác bị bệnh bạc gây hại nặng nhưng chưa biết cách phòng trừ. Xin quý báo cho biết kỹ hơn về bệnh ... huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) Bệnh bạc lúa (BBL) do vi khuẩn Xanthomonas campestris Oryzae gây ra và một trong những bệnh nguy hiểm nhất trên cây lúa. Bệnh phát triển mạnh trong điều ... trong thời kỳ lúa cần quang hợp cao; do đất làm không được ngấu, cây lúa bị bệnh vàng sau tiết lập thu được bón thêm phân để cấp cứu vàng lá, cây lúa ra lớp rễ mới phát triển non khi gặp...
 • 3
 • 290
 • 0

Đánh giá đa dạng tập đoàn giống lúa có tính kháng khác nhau với bệnh bạc vi khuẩn Xanthomonas oryzae bằng kỹ thuật RAPD

Đánh giá đa dạng tập đoàn giống lúa có tính kháng khác nhau với bệnh bạc lá vi khuẩn Xanthomonas oryzae bằng kỹ thuật RAPD

Nông - Lâm - Ngư

... lúa của Việt Nam, nhng sản lợng lúa lại thấp hơn từ 2 đến 3 lần [2], [7]. 1.2. Bệnh bạc vi khuẩn ở lúa (Xanthomonas oryzae) Bệnh bạc (còn gọi bệnh cháy bìa lá) một trong những bệnh ... các giống lúa ngắn ngày, chịu phân, có năng suất cao, cấy trong vụ Chiêm xuân và vụ Mùa [11].1.2.4. Tác hại của bệnh bạc lúa vi khuẩn Bệnh bạc vi khuẩn đà làm giảm năng suất lúa gạo hằng ... giống lúa có tính kháng khác nhau với bệnh bạc vi khuẩn Xanthomonas oryzae bằng kỹ thuật RAPD” với mục tiêu: đánh giá đa dạng phân tử của 36 giống lúa có tính kháng khác nhau với bệnh bạc lá...
 • 37
 • 846
 • 2

[Luận văn]tuyển chọn giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc cho huyện chương mỹ hà tây

[Luận văn]tuyển chọn giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc lá cho huyện chương mỹ  hà tây

Thạc sĩ - Cao học

... lơng thực thì việc tạo ra những giống chống chịu sâu bệnh vấn đề vô cùng quan trọng. 2.3.7.1. Di truyền tính chống bệnh bạc Bệnh bạc lúa do vi khuẩn (Xanthomonas oryzae pv Oryzae) gây ... triệu ha lúa bị bạc nặng làm cho năng suất giảm 60% (Sarivatava, 1972) [71]. ở Việt Nam bệnh bạc đ từng gây hại nặng ở Bắc Giang (1956 - 1957), Quảng Ninh (1961) và trở thành dịch bệnh ... đa lúa lai Bồi tạp sơn thanh, Khẩu Sửu, Nhị u 838, Bắc u 64, Bắc u 903, Những giống lúa này có u điểm cho năng suất cao nhng rất bấp bênh và chống chịu sâu bệnh kém đặc biệt bệnh Bạc lá, ...
 • 140
 • 466
 • 0

[Luận văn]tuyển chọn giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc cho huyện thuận thành bắc ninh

[Luận văn]tuyển chọn giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc lá cho huyện thuận thành  bắc ninh

Thạc sĩ - Cao học

... IRRI ñã xác ñịnh bản chất di truyền tính chống bệnh bạc do gen quy ñịnh. Nhiều dòng, giống lúa kháng bệnh bạc ñã ñược Viện nghiên cứu lúa quốc tế IRRI tạo ra. Các dòng giống này ñã ... nhẹn ăn lớp mô của lá. Sâu bò khắp trên lá, thân, sâu chui vào lấ nõn, mặt trong bẹ hoặc trên mặt bao ăn thịt lá. Sau một thời gian sâu nhả tơ kéo hai mép khoảng giữa lúa dệt thành bao, ... Reaction) ñã phát hiện và chọn lọc những gen chống bệnhlúa trong ñó có bệnh bạc lá. Qua kiểm tra 145 giống lúa ñịa phương, nghiên cứu thấy có 12 giống lúa chứa gen Xa-5 và không có giống nào chứa...
 • 144
 • 692
 • 0

Xem thêm