bề mặt chi tiết

ảnh hưởng của bôi trơn làm nguội tối thiểu tới mòn dao và độ nhám bề mặt chi tiết khi phay phẳng thép 65γ đã tôi bằng dao phay mặt đầu cácbít

ảnh hưởng của bôi trơn làm nguội tối thiểu tới mòn dao và độ nhám bề mặt chi tiết khi phay phẳng thép 65γ đã tôi bằng dao phay mặt đầu cácbít

Thạc sĩ - Cao học

... DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY PHẲNG THÉP 65Γ ĐÃ TÔI BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU CÁCBÍT”. Chương 2 ẢNH HƯỞNG CỦA MQL ĐẾN MÒN DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY PHẲNG ... bằng dao phay mặt đầu trong điều kiện cụ thể của nước ta. Đối tượng nghiên cứu là mòn và cơ chế mòn dao, độ nhám bề mặt chi tiết khi phay mặt phẳng thép đã tôi bằng dao phay mặt đầu cácbít ... - So sánh tuổi bền của dao khi phay phẳng thép đã tôi bằng dao phay mặt đầu cácbít dưới các điều kiện cắt khô và MQL. - Nghiên cứu ảnh hưởng của MQL đến độ nhám bề mặt chi tiết khi phay phẳng...
 • 78
 • 1,173
 • 2
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... bề mặt chi tiết không đồng đều tại vị trí có độ cong thay đổi là do điểm tiếp xúc giữa lƣỡi cắt và bề mặt chi tiết thay đổi: Hình 1.20 b). Độ nhấp nhô bề mặt chi tiết Độ nhám bề ... điều kiện cần thiết để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết. 1.2. Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau khi gia công Trong thực tế sản xuất chi tiếtbề mặt phức tạp, nhiều trƣờng hợp không thể ... lƣợng bề mặt chi tiết. [16]  Nghiên cứu gia công trên máy công cụ CNC các chi tiếtbề mặt hình học phức tạp. [13] Qua đó nhận thấy rằng quá trình phay tinh bằng dao phay đầu cầu các bề mặt...
 • 88
 • 829
 • 4
Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Thạc sĩ - Cao học

... trục chi tiết [35]. 1.7.3. Sự thay đổi cấu trúc của lớp bề mặt mài và sự hình thành ứng suất dƣ bề mặt Nhiệt độ mài rất lớn làm thay đổi cấu trúc lớp kim loại bề mặt mài. Kiểm tra kim tương bề ... các Sd khác nhau 53 12 3. 7 Ảnh chụp bề mặt chi tiết sau khi mài. (phóng đại 2000 lần) 53 13 3.8 Thể hiện chi u sâu vết cào xước sau khi mài trên bề mặt kim loại (phóng đại 1800 lần) 53 ... bề mặt mài Rung động khi mài là nguyên nhân chủ yếu gây ra độ sóng bề mặt mài. Bước sóng theo phương mài có thể xác định theo công thức:  = fct (1.9) Trong đó: ct- tốc độ chi tiết. ...
 • 80
 • 695
 • 0
Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Thạc sĩ - Cao học

... các Sd khác nhau 53 12 3. 7 Ảnh chụp bề mặt chi tiết sau khi mài. (phóng đại 2000 lần) 53 13 3.8 Thể hiện chi u sâu vết cào xước sau khi mài trên bề mặt kim loại (phóng đại 1800 lần) 53 ... các Sd khác nhau 61 3.17 Ảnh chụp bề mặt chi tiết sau khi mài. (phóng đại 5000 lần) 61 3.18 Thể hiện chi u sâu vết cào xước của hạt mài trên bề mặt kim loại (phóng đại 1800 lần) 61 ... sóng. - Tính chất cơ lý lớp bề mặt. 1.7.1. Sự hình thành nhám bề mặt mài Nhám bề mặt mài hình thành chủ yếu bởi các vết cào xước chồng lên nhau của các điểm cắt có chi u cao không bng nhau....
 • 80
 • 657
 • 0
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... HNH BỀ MẶT CHI TIẾT GIA CÔNG 2.1. Mô hình hình học bề mặt chi tiết gia công Các thông số cần thiết của bề mặt trong quá trình cắt: Phƣơng trình của mặt cong, độ cong tại các điểm trên mặt ... nghiêng giữa trục dao và bề mặt chi tiết để chọn đƣợc phƣơng của pháp tuyến trên bề mặt chi tiết so với trục dao tối ƣu và chọn vận tốc cắt tối ƣu nhằm nâng cao chất lƣợng bề mặt đồng thời đảm bảo ... mối quan hệ hình học của lƣỡi cắt và bề mặt chi tiết. Điều này quyết định lớn đến chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công. Hệ trục tọa độ và vị trí của dao, chi tiết gia công khi cắt gọt trên các...
 • 88
 • 835
 • 0
ẢNH HƯỞNG CỦA BÔI TRƠN LÀM NGUỘI TỐI THIỂU TỚI MÒN DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY PHẲNG THÉP 65Γ ĐÃ TÔI BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU CÁCBÍT

ẢNH HƯỞNG CỦA BÔI TRƠN LÀM NGUỘI TỐI THIỂU TỚI MÒN DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY PHẲNG THÉP 65Γ ĐÃ TÔI BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU CÁCBÍT

Công nghệ thông tin

... DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY PHẲNG THÉP 65Γ ĐÃ TÔI BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU CÁCBÍT”. Chương 2 ẢNH HƯỞNG CỦA MQL ĐẾN MÒN DAO VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT CHI TIẾT KHI PHAY PHẲNG ... bằng dao phay mặt đầu trong điều kiện cụ thể của nước ta. Đối tượng nghiên cứu là mòn và cơ chế mòn dao, độ nhám bề mặt chi tiết khi phay mặt phẳng thép đã tôi bằng dao phay mặt đầu cácbít ... nguội khi phay mặt phẳng bằng dao phay mặt đầu 1. Phay mặt phẳng bằng dao phay mặt đầu Dao phay mặt đầu được dùng để gia công các mặt phẳng trên máy phay đứng và ngang. Dao phay mặt đầu khác...
 • 78
 • 544
 • 0
Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Công nghệ thông tin

... chất lượng bề mặt chi tiết, đối với lượng mòn lớn sẽ ảnh hưởng lớn đến độ chính xác kích thước chi tiết và biên dạng chi tiết khi mài, đối với mòn nhỏ sẽ làm tăng nhấp nhô bề mặt chi tiết gia ... Nhiệt truyền vào chi tiết chi m tỷ lệ rất lớn trong tổng lượng nhiệt sinh ra. Nhiệt này làm thay đổi tổ chức tế vi của bề mặt chi tiết theo hướng không có lợi hoặc làm oxy hóa bề mặt tùy theo thời ... biến dạng dẻo bề mặt chi tiết và biến thành nhiệt. Nhiệt sinh ra do năng lượng cắt và ma sát giữa phoi và mặt trước của dao. Nguồn nhiệt sinh ra khi mài được truyền vào chi tiết, phoi, dụng...
 • 80
 • 567
 • 0
Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Cao đẳng - Đại học

... những bề mặt không thể kiểm tra trực tiếp thông số Ra, nh những bề mặt kích thớc nhỏ hoặc có profin phức tạp. b) Độ sóng bề mặt Độ sóng bề mặt là chu kỳ không bằng phẳng của bề mặt chi tiết ... lớp biến cứng bề mặt Lớp biến cứng bề mặt của chi tiết máy có tác dụng nâng cao tính chống mòn. Biến cứng bề mặt làm hạn chế sự khuếch tán ôxy trong không khí vào bề mặt chi tiết máy để tạo ... vi làm phá hỏng chi tiết, nhất là khi bề mặt chi tiết có ứng suất nén. c) ảnh hởng của ứng suất d trong lớp bề mặt ứng suất d nén trên lớp bề mặt có tác dụng nâng cao độ bền mỏi, còn ứng...
 • 13
 • 609
 • 13
Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx

Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx

Cao đẳng - Đại học

... gia công bề mặt định hình Bề mặt các chi tiết máy, ngoài các mặt cơ bản nh mặt phẳng, mặt trụ còn có các mặt cong, mặt thân khai, mặt hypecboit Tập hợp các loại bề mặt này ta có mặt định ... cách: chi tiết quay, và chi tiết đứng yên. Hình 6.16- Mài trong có tâm. Cách 1: Chi tiết đợc kẹp chặt trong mâm cặp và quay tròn, còn trục đá cũng quay tròn (ngợc chi u với chi tiết) và ... cắt tiếp chi tiết thứ hai, trong lúc đó thì ngời công nhân tháo chi tiết thứ nhất ra và lắp vào phôi thứ ba. Khi gia công xong chi tiết thứ hai thì bàn máy chạy ngợc lại để gia công chi tiết thứ...
 • 44
 • 927
 • 5
Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Kĩ thuật Viễn thông

... những bề mặt không thể kiểm tra trực tiếp thông số Ra, nh những bề mặt kích thớc nhỏ hoặc có profin phức tạp. b) Độ sóng bề mặt Độ sóng bề mặt là chu kỳ không bằng phẳng của bề mặt chi tiết ... lớp biến cứng bề mặt Lớp biến cứng bề mặt của chi tiết máy có tác dụng nâng cao tính chống mòn. Biến cứng bề mặt làm hạn chế sự khuếch tán ôxy trong không khí vào bề mặt chi tiết máy để tạo ... 2.2.2- ảnh hởng đến độ bền mỏi của chi tiết máy a) ảnh hởng của độ nhám bề mặt Độ nhám bề mặt có ảnh hởng đến độ bền mỏi của chi tiết máy, nhất là khi chi tiết máy chịu tải trọng chu kỳ có...
 • 13
 • 722
 • 14
Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn

Cơ khí - Vật liệu

... động30 2. Độ nhám bề mặt Sz (1.2) 3. Độ lệch phân bố chi u cao bề mặt Ssk: Thông số này mô tả tình trạng phân bố chi u cao bề mặt. (1.3) 4. Kurtosis của phân bố chi u cao bề mặt Sku: là ... cắt, đến độ mòn, tuổi bền của đá và chất lợng bề mặt chi tiết gia công.* ý nghĩa của Topography của bề mặt đá mài:Topography của đá đặc trng cho cấu trúc hình học của bề mặt đá mài. Đặc điểm ... trên bề mặt đá mài6921 2.6Sơ đồ tạo ra sự không đồng nhất có quy luật của nhám bề mặt chi tiết mài6922 2.7Sự thay đổi chi u cao nhám ở đỉnh sóng6923 2.8Biểu đồ biên dạng nhám bề mặt...
 • 131
 • 1,487
 • 12

Xem thêm