bằng chừng về adn là vật chất di truyền b thí nghiệm của hershey và chase 1953

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith Oswald Avery chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Điện - Điện tử

... sau b đun đến chết được, tế b o chết truyền < /b> tính gây b nh cho tế b o sống dạng R Hiện tượng gọi biến nạp Năm 1914, Oswald Avery, Colin Mc Leod Maclyn Mc Carty xác định tác nhân gây biến nạp thí ... tác nhân gây biến nạp thí nghiệm theo sơ đồ sau: Sơ đồ thí nghiệm Oswald Avery, Colin Mc Leod Maclyn Mc Carty DNA tế b o vi khuẩn gây b nh dạng S tách làm Mặc dù tách làm sản phẩm thu nhận protein ... nhân gây biến nạp sau xử lý loại b protein enzyme protease phối trộn với tế b o sống dạng R, tượng biến nạp không xảy Ngược lại, tác nhân biến nạp DNA sau loại b DNA enzyme deoxyribonuclease...
 • 3
 • 2,023
 • 28
Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey M. Chase chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Điện - Điện tử

... rằng, DNA b m vào tế b o vi khuẩn để sinh sản hệ phage Từ kết thí nghiệm đến kết luận: Vật < /b> chất < /b> di < /b> truyền < /b> phage T2 DNA Thí nghiệm Griffith Oswald Avery chứng minh ADN < /b> vật < /b> chất < /b> di < /b> truyền < /b> Năm ... nhập vào tế b o vi khuẩn E Coli không mang đồng vị phóng xạ B ớc thực cách cho phage T2 tiếp xúc với tế b o vi khuẩn khoảng thời gian đủ để virus b m vào màng tế b o vi khuẩn b m vật < /b> chất < /b> di < /b> truyền < /b> ... nhập vào thể động vật,< /b> chúng b hệ thống miễn dịch động vật < /b> tiêu di< /b> t, không gây nên b nh Griffith phát rằng, tiêm dịch vi khuẩn dạng S đun sôi đến chết vào chuột chuột không b b nh Nhưng tiêm vào...
 • 6
 • 2,717
 • 24
Protein hay ADN là vật chất di truyền của phagơ T2 ? doc

Protein hay ADN vật chất di truyền của phagơ T2 ? doc

Điện - Điện tử

... luận ADN < /b> phagơ vào tế b o vi khuẩn, protein phagơ không Hershey Chase kết luận rằng: ADN < /b> protein, có chức vật < /b> chất < /b> di < /b> truyền < /b> phagơ T2 Điều ? Kết thí nghiệm khác biệt protein vật < /b> chất < /b> di < /b> truyền < /b> ... protein đánh dấu (lô thí nghiệm 1), hoạt tính phóng xạ giữ lại b n tế b o; ADN < /b> đánh dấu phóng xạ (lô thí nghiệm 2), hoạt tính phóng xạ tìm thấy b n tế b o Các tế b o vi khuẩn mang ADN < /b> phagơ đánh dấu ... khuẩn vào chuột thí nghiệm sơ đồ đây: Kết luận Griffith kết luận vi khuẩn R sống biến đổi thành vi khuẩn S gây b nh chất < /b> di < /b> truyền < /b> b t nguồn từ tế b o S chết; điều dẫn đến tượng tế b o R trở nên...
 • 5
 • 1,203
 • 6
DNA là vật chất di truyền

DNA vật chất di truyền

Điện - Điện tử

... Hershey M Chase tiến hành thí nghiệm với bacteriophage T2xâm nhập vi khuẩn E.coli Phage T2 cấu tạo gồm vỏ protein b n ruột DNA b n Thí nghiệm nhằm xác định xem phage nhiễm vi khuẩn b m chất < /b> vào ... thời gian đủ để b m vào vách tế b o vi khuẩn b m chất < /b> vào tế b o vi khuẩn Dung dịch lắc mạnh ly tâm để tách rời tế b o vi khuẩn khỏi phần phage b m b n vách tế b o Phân tích phần tế b o vi khuẩn ... khẳng định vai trò vật < /b> chất < /b> di < /b> truyền < /b> DNA Thí nghiệm biến nạp DNA (Transformation) Hiện tượng biến nạp Griffith phát vào năm 1928 vi khuẩn Diplococcus pneumoniae(gây sưng phổi động vật < /b> có vú) Vi khuẩn...
 • 12
 • 4,109
 • 37
Tài liệu DNA là vật chất di truyền docx

Tài liệu DNA vật chất di truyền docx

Điện - Điện tử

... Hershey M Chase tiến hành thí nghiệm với bacteriophage T2xâm nhập vi khuẩn E.coli Phage T2 cấu tạo gồm vỏ protein b n ruột DNA b n Thí nghiệm nhằm xác định xem phage nhiễm vi khuẩn b m chất < /b> vào ... thời gian đủ để b m vào vách tế b o vi khuẩn b m chất < /b> vào tế b o vi khuẩn Dung dịch lắc mạnh ly tâm để tách rời tế b o vi khuẩn khỏi phần phage b m b n vách tế b o Phân tích phần tế b o vi khuẩn ... khẳng định vai trò vật < /b> chất < /b> di < /b> truyền < /b> DNA Thí nghiệm biến nạp DNA (Transformation) Hiện tượng biến nạp Griffith phát vào năm 1928 vi khuẩn Diplococcus pneumoniae(gây sưng phổi động vật < /b> có vú) Vi khuẩn...
 • 7
 • 1,806
 • 28
DNA là vật chất di truyền ppt

DNA vật chất di truyền ppt

Điện - Điện tử

... Hershey M Chase tiến hành thí nghiệm với bacteriophage T2xâm nhập vi khuẩn E.coli Phage T2 cấu tạo gồm vỏ protein b n ruột DNA b n Thí nghiệm nhằm xác định xem phage nhiễm vi khuẩn b m chất < /b> vào ... thời gian đủ để b m vào vách tế b o vi khuẩn b m chất < /b> vào tế b o vi khuẩn Dung dịch lắc mạnh ly tâm để tách rời tế b o vi khuẩn khỏi phần phage b m b n vách tế b o Phân tích phần tế b o vi khuẩn ... khẳng định vai trò vật < /b> chất < /b> di < /b> truyền < /b> DNA Thí nghiệm biến nạp DNA (Transformation) Hiện tượng biến nạp Griffith phát vào năm 1928 vi khuẩn Diplococcus pneumoniae(gây sưng phổi động vật < /b> có vú) Vi khuẩn...
 • 7
 • 614
 • 1
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

Sinh học

... X = = 600 (nu) b) Sơ đồ lai: Bb x Bb  1BB : Bb : bb - Số lượng nuclêôtit loại kiểu gen đời con: + Kiểu gen BB : A = T = 450 x = 900 (nu) G = X = 1050 x = 2100 (nu) + Kiểu gen Bb : A = T = 450 ... cho hai gen B b nhân đôi là:< /b> (Agen B + Agen b) ×(23 - 1) = (360 + Agen b) ×7 =5040 => Agen b = 360 - Số nu loại G môi trường nội b o cung cấp cho hai gen B b nhân đôi là:< /b> (Ggen B + Ggen b) ×(23 - 1) ... gen B b) Gen B đột biến thành gen b Hai gen B b tự nhân đôi liên tiếp lần môi trường nội b o cung cấp 5040 ađênin 7553 guanin Xác định loại đột biến Giải: a Xác định số nu loại mạch gen B: -...
 • 37
 • 1,543
 • 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

Tài chính - Ngân hàng

... BH, n PNT ó cú sn phm BH bt buc v 600 sn phm BH DNBH ng kớ vi B Ti chớnh; Khi NT cú gn 200 sn phm BH c B Ti chớnh phờ duyt Cỏc sn phm BH cú s khỏc bit gia DNBH ny vi DNBH khỏc mang tớnh cnh tranh ... Vinh Lp CH 16A 13 -Bo him ngang gia tr (bo him ỳng giỏ tr): s tin bo him bng giỏ tr bo him -Bo him trờn giỏ tr: s tin bo him ln hn giỏ tr bo him Trng hp bo him ton b xe, s tin bo him chớnh l giỏ ... hi bng hoc ln hn giỏ tr thc t ca xe - Nu s tin bo him bng hoc di < /b> giỏ tr thc t ca xe, thỡ cụng ty bo him s bi thng cho ch xe ton b s tin bo him ó ghi giy chng nhn bo him - Khi ó bi thng ton b tn...
 • 104
 • 678
 • 4
PHẦN 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ

PHẦN 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ

Kế toán

... s tin bo him < giỏ tr bo him - Bo him ngang giỏ tr: s tin bo him = giỏ tr bo him - Bo him trờn giỏ tr: s tin bo him > giỏ tr bo him Thụng thng, s tin bo him cụng ty bo him v ngi tham gia bo him ... nhn bo him, cỏc cụng ty phi cp cho ch xe bn tho thun b xung Bn tho thun b xung l mt b phn ca hp ng bo him v c cp cựng vi giy chng nhn bo him iu khon m rng c bit bao gm cỏc ni dung sau: - Bo him ... hp no, s tin bi thng, chi tr cao nht ca ngi bo him cng ch bng s tin bo him C s xỏc nh s tin bo him bo him vt cht xe ụ tụ l giỏ tr bo him v c chia thnh ba trng hp sau: - Bo him di < /b> giỏ tr: theo...
 • 29
 • 386
 • 0
PHẦN 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

PHẦN 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

Kế toán

... s tin bo him < giỏ tr bo him - Bo him ngang giỏ tr: s tin bo him = giỏ tr bo him - Bo him trờn giỏ tr: s tin bo him > giỏ tr bo him Thụng thng, s tin bo him cụng ty bo him v ngi tham gia bo him ... nhn bo him, cỏc cụng ty phi cp cho ch xe bn tho thun b xung Bn tho thun b xung l mt b phn ca hp ng bo him v c cp cựng vi giy chng nhn bo him iu khon m rng c bit bao gm cỏc ni dung sau: - Bo him ... hp no, s tin bi thng, chi tr cao nht ca ngi bo him cng ch bng s tin bo him C s xỏc nh s tin bo him bo him vt cht xe ụ tụ l giỏ tr bo him v c chia thnh ba trng hp sau: - Bo him di < /b> giỏ tr: theo...
 • 29
 • 424
 • 0
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ

Kế toán

... số trường hợp mua biểu phí Biểu phí b o hiểm vật < /b> chất < /b> xe ô tô B tài : Phạm vi b o hiểm Phí b o hiểm B o hiểm toàn 1,36% số tiền b o hiểm B o hiểm thân vỏ xe 2,27% số tiền b o hiểm Đối với xe ... Công ty b o hiểm Hà Nội năm 2000 phải nộp thuế 3.120.000.000VNĐ chiếm 4% tổng doanh thu, nghiệp vụ b o hiểm vật < /b> chất < /b> xe ôtô là:< /b> : 652.920.000VNĐ II – NỘI DUNG CƠ B N CỦA B O HIỂM VẬT CHẤT XE ... cần cẩu , b n téc, ytế, cứu hoả, ben tự đổ , nâng hạ hàng, đào xúc Khác với b o hiểm trách nhiệm dân xe giới thứ ba hành khách áp dụng b t buộc b ng pháp luật chủ xe, b o hiểm vật < /b> chất < /b> xe ô...
 • 22
 • 366
 • 0
Lý luận chung về cơ sở vật chất kỹ thuật khách sạn và chất lượng phục vụ trong khách sạn

Lý luận chung về cơ sở vật chất kỹ thuật khách sạn chất lượng phục vụ trong khách sạn

Kế toán

... Rượu nguyên chất,< /b> rượu pha chế, bia đồ uống giải khát cho khách Bar có nhiều loại hình: Hotel bar, Restanvant BAr, Night club bar, bar trà, bar cà phê, bar sữa, bar disco, Nói chung quầy bar hoạt ... gắp đá, xô ướp rượu, cốc, loại ly, loại dao gọt 2.2.3.3 B phận b p Nhà b p nơi b o quản chế biến ăn, sở vật < /b> chất < /b> phải đảm b o điều kiện làm việc nhân viên, phù hợp với công nghệ phục vụ tiêu ... bao gồm: - Cơ sở lưu trú: hệ thống buồng ngủ phòng trang thiết b tiện nghi - Cơ sở ăn uống: hệ thống nhà hàng quầy b n, b p - Cơ sở dịch vụ b sung giặt là,< /b> b b i, sân chơi thể thao, tắm gội,...
 • 29
 • 9,625
 • 53
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHÂT XE ÔTÔ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHÂT XE ÔTÔ

Kế toán

... CƠ B N CỦA NGHIỆP VỤ B O HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ Đối tượng b o hiểm B o hiểm thiệt hại vật < /b> chất < /b> xe giới (còn gọi b o hiểm thân xe) áp dụng để b o hiểm cho loại xe giới B o hiểm thiệt hại vật < /b> chất < /b> ... cạnh tranh B Công Thương vấn đề này"- ông B nh cho hay Việc tăng phí b o hiểm vật < /b> chất < /b> với ôtô có nguy khiến nhiều khách hàng từ b ý định mua b o hiểm Hiện b o hiểm vật < /b> chất < /b> xe giới b o hiểm ... người b o hiểm người b thiệt hại (một người thứ ba khác) nên loại b o hiểm người b o hiểm người có trách nhiệm dân cần b o hiểm thường người tham gia b o hiểm II SỰ CẦN THIẾT TÁC DỤNG CỦA B O...
 • 29
 • 303
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

Kế toán

... đường b , bao gồm: b o hiểm vật < /b> chất < /b> xe giới, b o hiểm TNDS chủ xe người thứ ba hành khách, b o hiểm TNDS chủ xe hàng hoá xe, b o hiểm tai nạn người ngồi lái, phụ xe,… Trong số đó, b o hiểm vật < /b> chất < /b> ... 3.1 Đối tượng b o hiểm B o hiểm vật < /b> chất < /b> xe giới loại hình b o hiểm tài sản, thực hình thức b o hiểm tự nguyện Chủ xe tham gia b o hiểm vật < /b> chất < /b> xe để b i thường thiệt hại vật < /b> chất < /b> xảy với xe ... dõi số phí b o hiểm nộp… B ớc 3: Thông b o b i thường Sau STBT xác định, DNBH thông b o chấp nhận b i thường đề xuất hình thức b i thường cho khách hàng B ớc 4: Truy đòi người thứ ba Cuối cùng,...
 • 22
 • 487
 • 5
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

Kế toán

... ty bảo hiểm có thể bảo hiểm cho toàn b ̣ giá trị chiếc xe, bảo hiểm cho một phần giá trị của xe hoặc bảo hiểm b ̣ phận cho chiếc xe được bảo hiểm Khi chủ xe tham gia bảo ... tham gia bảo hiểm của người được bảo hiểm Ba là: Việc tính phí bảo hiểm còn tùy thuộc vào sự giới hạn phạm vi bảo hiểm và có sự phân biệt giữa bảo hiểm lẻ và bảo ... qua sử dụng Biểu phí nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới tại PTI (tỷ lệ phí bao gồm VAT) áp dụng theo b ng 1.2, 1.3 1.4 B ng 1.2:Biểu phí b o hiểm toàn xe (trường hợp b i thường khấu...
 • 26
 • 752
 • 0
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI VÀ PHÍ BẢO HIỂM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI PHÍ BẢO HIỂM

Kế toán

... áp dụng b t buộc pháp luật chủ xe B o hiểm vật < /b> chất < /b> xe giới loại hình b o hiểm tài sản thực hình thức b o hiểm tự nguyện Chủ xe tham gia b o hiểm vật < /b> chất < /b> xe để b i thường thiệt hại vật < /b> chất < /b> xảy ... - B o hiểm vật < /b> chất < /b> xe Trong phạm vi b o cáo chuyên đề thực tập này, tập trung trình b y nghiệp vụ b o hiểm vật < /b> chất < /b> xe Khác với b o hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới hành khách xe người thứ ba ... đồng b o hiểm vật < /b> chất < /b> xe giới thỏa thuận b n theo b n mua b o hiểm (chủ phương tiện, lái xe ) có trách nhiệm nộp phí b o hiểm, b n b o hiểm (công ty b o hiểm) có trách nhiệm trả tiền b i thường...
 • 36
 • 634
 • 0
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

Kế toán

... s tin bo him < giỏ tr bo him - Bo him ngang giỏ tr: s tin bo him = giỏ tr bo him - Bo him trờn giỏ tr: s tin bo him > giỏ tr bo him Thụng thng, s tin bo him cụng ty bo him v ngi tham gia bo him ... nhn bo him, cỏc cụng ty phi cp cho ch xe bn tho thun b xung Bn tho thun b xung l mt b phn ca hp ng bo him v c cp cựng vi giy chng nhn bo him iu khon m rng c bit bao gm cỏc ni dung sau: - Bo him ... hp no, s tin bi thng, chi tr cao nht ca ngi bo him cng ch bng s tin bo him C s xỏc nh s tin bo him bo him vt cht xe ụ tụ l giỏ tr bo him v c chia thnh ba trng hp sau: - Bo him di < /b> giỏ tr: theo...
 • 30
 • 341
 • 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT KHÁCH SẠN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN

Kế toán

... Rượu nguyên chất,< /b> rượu pha chế, bia đồ uống giải khát cho khách Bar có nhiều loại hình: Hotel bar, Restanvant BAr, Night club bar, bar trà, bar cà phê, bar sữa, bar disco, Nói chung quầy bar hoạt ... gắp đá, xô ướp rượu, cốc, loại ly, loại dao gọt 2.2.3.3 B phận b p Nhà b p nơi b o quản chế biến ăn, sở vật < /b> chất < /b> phải đảm b o điều kiện làm việc nhân viên, phù hợp với công nghệ phục vụ tiêu ... bao gồm: - Cơ sở lưu trú: hệ thống buồng ngủ phòng trang thiết b tiện nghi - Cơ sở ăn uống: hệ thống nhà hàng quầy b n, b p - Cơ sở dịch vụ b sung giặt là,< /b> b b i, sân chơi thể thao, tắm gội,...
 • 30
 • 1,488
 • 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

Tài chính - Ngân hàng

... giỏ tr bo him v c chia thnh ba trng hp sau: -Bo him di < /b> giỏ tr: theo hỡnh thc ny, s tin bo him nh hn giỏ tr bo him -Bo him ngang gia tr (bo him ỳng giỏ tr): s tin bo him bng giỏ tr bo him -Bo him ... nhim ca ngi bo him hay gii hn bi thng ti a ca nh bo him Núi cỏch khỏc, bt kỡ trng hp no, s tin bi thng, chi tr cao nht ca ngi bo him cng ch bng s tin bo him C s xỏc nh s tin bo him bo him vt cht ... gia bo him cho ton b xe hoc ch tham gia bo him cho tng tng thnh riờng bit V mt k thut xe c gii, xe ụtụ c chia thnh tng thnh c bn: - Tng thnh thõn v, bao gm: cabin ton b, calang, cabụ, chn b n,...
 • 25
 • 357
 • 0

Xem thêm