bằng chừng về adn là vật chất di truyền a thí nghiệm của griffith

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Điện - Điện tử

... tác nhân gây biến nạp thí nghiệm theo sơ đồ sau: Sơ đồ thí nghiệm Oswald Avery, Colin Mc Leod Maclyn Mc Carty DNA tế bào vi khuẩn gây bệnh dạng S tách làm Mặc dù tách làm sản phẩm thu nhận protein ... sau bị đun đến chết được, tế bào chết truyền tính gây bệnh cho tế bào sống dạng R Hiện tượng gọi biến nạp Năm 1914, Oswald Avery, Colin Mc Leod Maclyn Mc Carty xác định tác nhân gây biến nạp thí ... biến nạp sau xử lý loại bỏ protein enzyme protease phối trộn với tế bào sống dạng R, tượng biến nạp không xảy Ngược lại, tác nhân biến nạp DNA sau loại bỏ DNA enzyme deoxyribonuclease phối trộn...
 • 3
 • 2,022
 • 28
Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Điện - Điện tử

... Vật chất di truyền phage T2 DNA Thí nghiệm Griffith Oswald Avery chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1928, Griffith phát tượng biến nạp (transformation) vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây ... Thí nghiệm A Hershey M Chase tiến hành với mục đích xác định xem, chất phage bơm vào tế bào vi khuẩn để tạo hệ phage D a vào thành phần cấu tạo DNA protein, người ta thấy rằng: DNA ch a nhiều ... định tác nhân gây biến nạp thí nghiệm theo sơ đồ sau: Sơ đồ thí nghiệm Oswald Avery, Colin Mc Leod Maclyn Mc Carty DNA tế bào vi khuẩn gây bệnh dạng S tách làm Mặc dù tách làm sản phẩm thu nhận protein...
 • 6
 • 2,717
 • 24
Protein hay ADN là vật chất di truyền của phagơ T2 ? doc

Protein hay ADN vật chất di truyền của phagơ T2 ? doc

Điện - Điện tử

... virut hệ mang đồng vị phóng xạ 32P Kết luận ADN phagơ vào tế bào vi khuẩn, protein phagơ không Hershey Chase kết luận rằng: ADN protein, có chức vật chất di truyền phagơ T2 Điều ? Kết thí nghiệm ... khác biệt protein vật chất di truyền ? Tính trạng di truyền truyền chủng vi khuẩn khác hay không ? Thí nghiệm Frederick Griffith nghiên cứu hai chủng vi khuẩn Steptococcus pneumoniae Chủng vi khuẩn ... đánh dấu (lô thí nghiệm 1), hoạt tính phóng xạ giữ lại bên tế bào; ADN đánh dấu phóng xạ (lô thí nghiệm 2), hoạt tính phóng xạ tìm thấy bên tế bào Các tế bào vi khuẩn mang ADN phagơ đánh dấu...
 • 5
 • 1,203
 • 6
DNA là vật chất di truyền

DNA vật chất di truyền

Điện - Điện tử

... nhận DNA mang tín hiệu di truyền. Nhưng vai trò DNA ch a công nhận cho thí nghiệm protein Hình 1.2 Vật chất di truyền phage DNA Sự xâm nhập DNA virus vào vi khuẩn Năm 1952, A Hershey M Chase tiến ... NST DNA có protein Do cần có chứng minh trực tiếp khẳng định vai trò vật chất di truyền DNA Thí nghiệm biến nạp DNA (Transformation) Hiện tượng biến nạp Griffith phát vào năm 1928 vi khuẩn Diplococcus ... chất di truyền Mãi đến năm 1944 vai trò mang thông tin di truyền DNA chứng minh đến năm 1952 công nhận Các chứng minh gián tiếp Nhiều số liệu cho thấy có mối quan hệ DNA chất di truyền - DNA có...
 • 12
 • 4,108
 • 37
Tài liệu DNA là vật chất di truyền docx

Tài liệu DNA vật chất di truyền docx

Điện - Điện tử

... nhận DNA mang tín hiệu di truyền. Nhưng vai trò DNA ch a công nhận cho thí nghiệm protein Hình 1.2 Vật chất di truyền phage DNA Sự xâm nhập DNA virus vào vi khuẩn Năm 1952, A Hershey M Chase tiến ... NST DNA có protein Do cần có chứng minh trực tiếp khẳng định vai trò vật chất di truyền DNA Thí nghiệm biến nạp DNA (Transformation) Hiện tượng biến nạp Griffith phát vào năm 1928 vi khuẩn Diplococcus ... vi khuẩn ch a nhiều S35 P32 Thế hệ phage ch a khoảng 30% P32 ban đầu Thí nghiệm chứng minh trực tiếp DNA phage T2 xâm nhập vào tế bào vi khuẩn sinh sản để tạo hệ phage mang tính di truyền có khả...
 • 7
 • 1,806
 • 28
DNA là vật chất di truyền ppt

DNA vật chất di truyền ppt

Điện - Điện tử

... nhận DNA mang tín hiệu di truyền. Nhưng vai trò DNA ch a công nhận cho thí nghiệm protein Hình 1.2 Vật chất di truyền phage DNA Sự xâm nhập DNA virus vào vi khuẩn Năm 1952, A Hershey M Chase tiến ... NST DNA có protein Do cần có chứng minh trực tiếp khẳng định vai trò vật chất di truyền DNA Thí nghiệm biến nạp DNA (Transformation) Hiện tượng biến nạp Griffith phát vào năm 1928 vi khuẩn Diplococcus ... vi khuẩn ch a nhiều S35 P32 Thế hệ phage ch a khoảng 30% P32 ban đầu Thí nghiệm chứng minh trực tiếp DNA phage T2 xâm nhập vào tế bào vi khuẩn sinh sản để tạo hệ phage mang tính di truyền có khả...
 • 7
 • 613
 • 1
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

Sinh học

... - Hai gen A a có chiều dài → Tổng số nu gen là: 1650 + 1350 = 3000 nu - Ta có số A gen A 50% số T gen a nên : AgenA + Agena = 1350 ⇔ AgenA + AgenA = 1350 1350 3000 - 450 = 1050 nu; 3000 Gen a ... ADN hay gen sau: 2A + 3X = H 2A + 2X = N Ở H tổng số liên kết hiđrô gen Từ công thức cho phép ta xác định X từ suy A gen Về mặt tỉ lệ phần trăm loại nuclêôtit phân tử ADN hay gen xác định d a ... phân tử ADN bằng: 4.105 + 2.105 = 6.105 Số nuclêôtit loại ADN : A= T = 105 G = x = 105 Bài tập 2: Một phân tử ADN dài 3,4.106 Å Số lượng nuclêôtit loại A phân tử ADN số nuclêôtit phân tử ADN Xác...
 • 37
 • 1,542
 • 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

Tài chính - Ngân hàng

... Nam ó trin khai nh Bỳt Sn, Hong Mai, Tam ip, Hi Phũng ; Cỏc ton cao c, khỏch sn ln H Ni v Tp H Chớ Minh nh H Ni Daewoo, Vietcombank Tower, Sheraton Hanoi Hotel, Hanoi Melia, Saigon Diamon Plaza ... 25 26 27 ACE Insurance AIG VIET NAM Bo Long Bo Minh Bo Ngõn ABIC BO TN Bo Vit BIC Cụng ty AAA UIC FUBON Groupama HNG KHễNG HNG VNG LIBERTY MIC MSIG PJICO PTI PVI QBE Samsung Vina SHB VINACOMIN ... nhớp, may nhớp, c cu phanh, nu l cn ch ng thỡ cú thờm cn visai vi v cn; Cao hc viờn: Nguyn Thnh Vinh Lp CH 1 6A - Tng thnh trc sau, bao gm: v cu ton b, mt cu, visai, cm may sau, c cu phanh, xilanh...
 • 104
 • 678
 • 4
PHẦN 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ

PHẦN 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ

Kế toán

... cht xe ụ tụ bao gm tt c cỏc loi xe ụ tụ ca ngi Vit Nam v ngi nc ngoi ang sng, lm vic ti Vit Nam, ca cỏc t chc nc v nc ngoi ang hot ng ti Vit Nam v ca cỏc doanh nghip Vit Nam, cỏc doanh nghip nc ... Nc ta li l nc ang phỏt trin, h thng xe ụtụ cũn cha c m bo y k thut an ton, tinh thn trỏch nhim ca ch xe cha cao, phng phỏp ph bin lut cũn cha hiu qu Chớnh vỡ th ó gõy tỡnh trng tai nn giao thụng ... kim soỏt ca cụng an v nh nc C quan bo him ch chu trỏch nhim chớnh v bn thõn chic xe ú gm: v, mỏy, trang thit b Trong thi gian lu hnh xe phi c kim tra k thut nh k m bo an ton tham gia giao thụng,...
 • 29
 • 386
 • 0
PHẦN 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

PHẦN 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

Kế toán

... cht xe ụ tụ bao gm tt c cỏc loi xe ụ tụ ca ngi Vit Nam v ngi nc ngoi ang sng, lm vic ti Vit Nam, ca cỏc t chc nc v nc ngoi ang hot ng ti Vit Nam v ca cỏc doanh nghip Vit Nam, cỏc doanh nghip nc ... Nc ta li l nc ang phỏt trin, h thng xe ụ tụ cũn cha c m bo y k thut an ton, tinh thn trỏch nhim ca ch xe cha cao, phng phỏp ph bin lut cũn cha hiu qu Chớnh vỡ th ó gõy tỡnh trng tai nn giao thụng ... kim soỏt ca cụng an v nh nc C quan bo him ch chu trỏch nhim chớnh v bn thõn chic xe ú gm: v, mỏy, trang thit b Trong thi gian lu hnh xe phi c kim tra k thut nh k m bo an ton tham gia giao thụng,...
 • 29
 • 424
 • 0
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ

Kế toán

... công ty Chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô để bồi thường thiệt hại vật chất gây nên Thông thường, chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô theo hai hình thức bảo hiểm sau : -Bảo hiểm toàn ... lực tay lái, kéo ngang, kéo dọc -Tổng thành hệ trục trước (cầu trước) bao gồm: dầm cầu, may ơ, hệ thống treo, má phanh tăm bua, bơm nhánh xe dầu -Tổng thành hệ trục sau (cầu sau) bao gồm: may ... triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô đem lại an toàn ổn định mặt tài cho chủ xe tham gia bảo hiểm Như vậy, thấy rõ tác dụng nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô cụ thể là: - Một là, người...
 • 22
 • 366
 • 0
Lý luận chung về cơ sở vật chất kỹ thuật khách sạn và chất lượng phục vụ trong khách sạn

Lý luận chung về cơ sở vật chất kỹ thuật khách sạn và chất lượng phục vụ trong khách sạn

Kế toán

... bar, Restanvant BAr, Night club bar, bar trà, bar cà phê, bar s a, bar disco, Nói chung quầy bar hoạt động mang tính a dạng, quy mô chúng phụ thuộc vào điều kiện kinh doanh cụ thể sở Các trang ... trang trí phòng ăn hài hoà, kích thích ăn uống v a thưởng thức ăn v a nghe nhạc êm dịu làm cho b a ăn thêm ngon miệng Từ chất lượng phục vụ ăn uống nâng cao sở vật chất kỹ thuật giữ vị trí quan ... thể chất lượng phục vụ khái niệm trừu tượng D a vào tiêu kết kinh doanh nhà kinh doanh đánh giá chất lượng phục vụ khách sạn tốt hay ch a tốt lợi nhuận cao hay thấp Xu hướng hoàn thiện sở vật chất...
 • 29
 • 9,618
 • 53
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHÂT XE ÔTÔ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHÂT XE ÔTÔ

Kế toán

... Việt Nam chật hẹp, chất lượng nhiều đoạn đường tu s a mang tính chất tạm thời, số đầu xe tham gia giao thông ngày tăng, có nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia hoạt động giao thông, ... bị thua lỗ bảo hiểm vật chất với xe taxi Nhưng doanh nghiệp kinh doanh taxi mà doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá than phiền mức phí bảo hiểm Với doanh nghiệp kinh doanh vận ... bảo hiểm vật chất xe ôtô Q a trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô đem lại an toàn ổn định mặt tài cho chủ xe tham gia bảo hiểm Như , thấy tác dụng nghiệp vụ Bảo hiểm vật chất ôtô:...
 • 29
 • 303
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

Kế toán

... tô tham gia giao thông Trong tốc độ phát triển hệ thống sở hạ tầng nước ta không đáp ứng nhu cầu tham gia giao thông Đây nguyên nhân quan trọng khiến cho số vụ tai nạn giao thông Việt Nam cao Bên ... treo nhíp, may nhíp, cấu phanh, cần chủ động có thêm cần vi sai với vỏ cần - Tổng thành trục sau bao gồm: vỏ cầu toàn bộ, cầu, vi sai, cụm may sau, cấu phanh, xi lanh phanh, trục lắp ngang, hệ thống ... thân vỏ bao gồm: cabin toàn bộ, calang, cabô, chắn bùn, toàn c a kinh, toàn đèn gương, toàn phần vỏ kim loại, cần gạt bàn đạp ga, cần số, phanh chân, phanh tay - Tổng thành hệ thống lái bao gồm...
 • 22
 • 487
 • 5
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

Kế toán

... hại vụ tai nạn Việc giám định này chia làm giai đoạn, đó là giám định sơ bộ tổn thất ban đầu và giám định chi tiết Ngay sau xảy tai nạn, a i di ̣n cu a doanh nghiệp bảo ... tai nạn tới nơi sư a chư a - Căn cứ vào cách thức tham gia bảo hiểm cu a chủ xe(tham gia bảo hiểm toàn bộ, tham gia bảo hiểm bộ phận hay tham gia bảo hiểm dưới giá trị và ... hiểm, là khâu đ a sản phẩm đến với khách hàng Để a nh giá hiệu quả cu a khâu khai thác, phải xác định các chỉ tiêu: Kết quả khai thác kỳ Hiệu quả khai thác = bảo hiểm...
 • 26
 • 751
 • 0
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI VÀ PHÍ BẢO HIỂM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI VÀ PHÍ BẢO HIỂM

Kế toán

... Kết luận điều tra Công an hồ sơ tai nạn gồm: Biên khám nghiệm trường, Biên khám nghiệm xe liên quan đến tai nạn, Biên giải tai nạn; - Bản án định T a án trương hợp có tranh chấp T a án; - Các chứng ... người lao động, người lao động họ lam đại lý, cộng tác viên, nhân viên bảo hiểm… II NỘI DUNG CƠ BẢN C A BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI Đối tượng bảo hiểm Xe giới hiểu tất loại xe tham gia giao thông ... tiêu cạnh tranh giá phải sẵn sàng thay đổi mức giá cách thường xuyên nhằm phản ứng lại thay đổi cạnh tranh Như sử dụng giá làm sở cho cạnh tranh có hai nhược điểm là: Lợi cạnh tranh qua giá thường...
 • 36
 • 633
 • 0
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

Kế toán

... cht xe ụ tụ bao gm tt c cỏc loi xe ụ tụ ca ngi Vit Nam v ngi nc ngoi ang sng, lm vic ti Vit Nam, ca cỏc t chc nc v nc ngoi ang hot ng ti Vit Nam v ca cỏc doanh nghip Vit Nam, cỏc doanh nghip nc ... kim soỏt ca cụng an v nh nc C quan bo him ch chu trỏch nhim chớnh v bn thõn chic xe ú gm: v, mỏy, trang thit b Trong thi gian lu hnh xe phi c kim tra k thut nh k m bo an ton tham gia giao thụng, ... lun iu tra ca cụng an hoc bn h s tai nn bao gm: biờn bn khỏm nghim hin trng, biờn bn khỏm nghim xe liờn quan n tai nn, biờn bn gii quyt tai nn, biờn bn giỏm nh tai nn + Bn ỏn hoc quyt nh ca to ỏn...
 • 30
 • 341
 • 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN

Kế toán

... bar, Restanvant BAr, Night club bar, bar trà, bar cà phê, bar s a, bar disco, Nói chung quầy bar hoạt động mang tính a dạng, quy mô chúng phụ thuộc vào điều kiện kinh doanh cụ thể sở Các trang ... trang trí phòng ăn hài hoà, kích thích ăn uống v a thưởng thức ăn v a nghe nhạc êm dịu làm cho b a ăn thêm ngon miệng Từ chất lượng phục vụ ăn uống nâng cao sở vật chất kỹ thuật giữ vị trí quan ... thể chất lượng phục vụ khái niệm trừu tượng D a vào tiêu kết kinh doanh nhà kinh doanh đánh giá chất lượng phục vụ khách sạn tốt hay ch a tốt lợi nhuận cao hay thấp Xu hướng hoàn thiện sở vật chất...
 • 30
 • 1,488
 • 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

Tài chính - Ngân hàng

... nhớp, may nhớp, c cu phanh, nu l cn ch ng thỡ cú thờm cn visai vi v cn; - Tng thnh trc sau, bao gm: v cu ton b, mt cu, visai, cm may sau, c cu phanh, xilanh phanh, trc lp ngang, h thng treo cu sau, ... chia thnh tng thnh c bn: - Tng thnh thõn v, bao gm: cabin ton b, calang, cabụ, chn bựn, ton b ca v kớnh, ton b ốn v gng, ton b phn v kim loi, cỏc cn gt v bn p ga, cn s, phanh chõn, phanh tay ... rt cao Trc tỡnh hỡnh tai nn giao thụng gia tng c v s v v s ngi cht, gõy tn tht khụng nh v ngi v ti sn cho cỏc ch phng tin tham gia giao thụng Tớnh chung c nc, hng nm thit hi v ti sn tai nn giao...
 • 25
 • 357
 • 0

Xem thêm